archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Algemeen Bestuur
  Roorda h roorda wsrl nl Bekijk profiel W Wim van Dijk w van dijk wsrl nl Bekijk profiel Anne Margreet van Putten a van putten wsrl nl Bekijk profiel Fractie PVDA G J A Gerard Nieuwenhuis g nieuwenhuis wsrl nl Bekijk profiel M E A Marlies van Hulsentop van der Linden m van hulsentop vanderlinden wsrl nl Bekijk profiel H Henk van t Pad h van t pad wsrl nl Bekijk profiel Fractie Lokale Regiobelangen Rivierenland G M D Gijs van Eeuwijk g van eeuwijk wsrl nl Bekijk profiel D Dick van Zanten d van zanten wsrl nl Bekijk profiel Fractie SGP CU G Goos den Hartog g den hartog2 wsrl nl Bekijk profiel P Peter Aanen p aanen wsrl nl Bekijk profiel H P Harrie Drost h drost wsrl nl Bekijk profiel T Teus Stam t stam wsrl nl Bekijk profiel Fractie VVD Algemene Waterschapspartij H M G Henri Mulder h mulder wsrl nl Bekijk profiel A H Andries van der Netten van Stigt A vander NettenvanStigt wsrl nl Bekijk profiel P J J M Peter van den Bosch p vanden bosch wsrl nl Bekijk profiel R G C M René Cruijsen r cruijsen wsrl nl Bekijk profiel Fractie Partij voor de Dieren A W Albert Zwarteveen a zwarteveen wsrl nl Bekijk profiel Fractie 50 Plus J Jan Opschoor j opschoor wsrl nl Bekijk profiel Fractie Ongebouwd J Jan Bikker j bikker wsrl nl Bekijk profiel M H M Mathieu Gremmen m gremmen wsrl nl Bekijk profiel H W Wilma Fokker w fokker wsrl nl Bekijk profiel M C Riet de Graaf Groeneveld r de graaf groeneveld wsrl nl Bekijk profiel Fractie Bedrijven F C Fré Vorselman f vorselman wsrl nl Bekijk profiel F J M Frank Harbers f harbers wsrl nl Bekijk profiel B Bas de Peuter b

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/algemeen-bestuur/algemeen-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Dagelijks bestuur
  over water Brochures en publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Ons bestuur Dagelijks Bestuur Dagelijks bestuur Dagelijks bestuur Leden Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Rivierenland bestaat uit de volgende personen ir R W Roelof Bleker Dijkgraaf r bleker wsrl nl Bekijk profiel A Arie Bassa Heemraad a bassa wsrl nl Bekijk profiel M H M Mathieu Gremmen Heemraad m gremmen wsrl nl Bekijk profiel H Hennie Roorda Heemraad h roorda wsrl nl Bekijk profiel G Goos den Hartog Heemraad g den hartog2 wsrl nl Bekijk profiel G J A Gerard Nieuwenhuis Heemraad g nieuwenhuis wsrl nl Bekijk profiel ir Z C Kees Vonk Secretaris Directeur k vonk wsrl nl Bekijk profiel Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/dagelijks-bestuur/dagelijks-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Samenstelling Commissies
  Secretaris Z C Kees Vonk Leden F Vorselman fractie Bedrijven R Geertzen CDA J Bikker Ongebouwd G van Eeuwijk LRR A Zwarteveen Partij van de Dieren A M van Putten Water Natuurlijk R van Loenen Martinet Natuurterreinbeheerders J Opschoor 50Plus T Stam SGP CU M E A van Hulsentop van der Linden PvdA R Cruijsen VVD AWP Commissie Waterveiligheid Voorzitter G V Goos den Hartog Secretaris H C Eric Jongmans Leden F Harbers Bedrijven H Visser Kieboom CDA Mevr R de Graaf Ongebouwd A Zwarteveen Partij voor de Dieren A M van Putten Water Natuurlijk R van Loenen Martinet Natuurterreinbeheerders J Opschoor 50Plus H Drost SGP CU A van der Netten van Stigt VVD AWP Burgercommissieleden J Obbema LRR H Diependaal PvdA Commissie Waterketen Voorzitter H Hennie Roorda Secretaris J J M Jacob Knoops Leden Bestuursleden gekozen F Vorselman Bedrijven C van Rooijen CDA W Fokker Ongebouwd G van Eewijk LRR R van Loenen Martinet Natuurterreinbeheerders H van t Pad PvdA H Mulder VVD AWP Burgercommissieleden C Bongaarts Partij voor de Dieren S Agterbosch Water Natuurlijk T Weijers 50Plus G Vos SGP CU Commissie Watersysteem Voorzitter Arie Bassa en Mathieu Gremmen rouleren als voorzitter Secretaris J J M Jacob Knoops Leden Bestuursleden gekozen B de Peuter Bedrijven L de Wildt CDA J Bikker Ongebouwd D van Zanten LRR W van Dijk Water Natuurlijk R van Loenen Martinet Natuurterreinbeheerders P Aanen SGP CU M E A van Hulsentop van der Linden P van den Bosch VVD AWP Burgercommissieleden C Bongaarts Partij voor de Dieren T Weijers 50Plus Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/commissies/commissies.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Bestuursakkoord 2015-2019
  stedelijke waterplannen We streven er naar dat het stedelijk watersysteem uiterlijk in 2018 voldoet aan de norm voor wateroverlast in stedelijk gebied Uiterlijk in 2021 toetsen we de stedelijke kernen aan de nieuwe klimaatscenario s van het KNMI Waar mogelijk geven we een impuls aan ruimtelijke kwaliteit Verder werken we mee aan ruimtelijke adaptatie wat betekent dat we onze kennis inbrengen om samen met gemeenten mogelijkheden te onderzoeken om de leefomgeving in 2050 beter bestand te maken tegen de gevolgen van hitte droogte wateroverlast en overstromingen Om kennis te ontwikkelen zal het college twee pilotprojecten Klimaat Actieve Stad starten Waterketen Samenwerking in de Waterketen Met de samenwerking in de waterketen besparen we kosten zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water tevens besparen we hiermee energie Deze structurele samenwerking krijgt gestalte in vijf regionale netwerken In deze regionale netwerken gaan we winst boeken door Optimalisering Afvalwatersysteem Studies samen plannen te maken en door investerings programma s op elkaar af te stemmen Verder werken we in het rioleringsbeheer samen bij het beheer en onderhoud van gemalen en bij het meten en analyseren van gegevens Met de centrale regiekamer faciliteren we het optimaliseren beheren en sturen van de integrale afvalwaterketen Het waterschap evalueert in 2015 zijn aanpak voor samenwerking Dat doen we naar aanleiding van het rapport van de Visitatiecommissie Water onder leiding van Karla Peijs In de bestuursperiode toetsen we de aanpak nogmaals We kijken dan of we goed op koers liggen om de doelen van het Bestuursakkoord Water te halen Nieuwe Stoffen Nieuwe stoffen is een betrekkelijk nieuw thema dat meer aandacht krijgt Het gaat om stoffen als microplastics en humane geneesmiddelen Deze stoffen komen al langer voor in het watersysteem maar zijn pas de laatste jaren echt in beeld gekomen Er loopt landelijk onderzoek naar de afkomst en aanwezigheid van de stoffen in het water en de effecten op het milieu Er wordt ook onderzocht hoe de hoeveelheid stoffen in de hele keten van productie tot en met drinkwaterbereiding kan worden verminderd We volgen de landelijke kennis en beleidsontwikkelingen Ook voeren we zelf een onderzoek uit Dat geeft ons inzicht in de aanwezigheid van nieuwe stoffen in het watersysteem van het rivierengebied Tenslotte zullen we de mogelijkheden nagaan om op landelijk niveau bij te dragen aan een innovatief pilotproject rond de verwijdering van nieuwe stoffen uit de keten Energie We streven naar een duurzaam energiegebruik We willen zo weinig mogelijk energie gebruiken zoveel mogelijk energie zelf duurzaam opwekken en de resterende energie groen inkopen De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn Hiervoor zullen nog grote verdergaande stappen moeten worden gezet Het tussendoel is om in 2020 40 van het energie gebruik zelf duurzaam op te wekken Bij de productie van energie richten we ons in eerste instantie op energie uit afvalwater Met het transformeren van rwzi s tot energiefabrieken en door energie reductie bij peilbeheer willen we flinke stappen maken richting 40 eigen opwekking Dat is echter nog niet genoeg om de tussendoelstelling van 40 in 2020 te halen Aanvullend zullen we kijken naar mogelijkheden voor energie uit zon en wind op eigen terreinen Daarnaast zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om onze energieproductie te verhogen en om ons energiegebruik te verduurzamen Uitgangspunt bij investeringen is wel dat ze zichzelf in 10 jaar moeten terugverdienen Wegen Het waterschap is verantwoordelijk voor de wegen in het buitengebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Verkeersveiligheid en het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers staan centraal Bij gemeentelijke herindeling in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zal worden verkend of de overdracht van het wegbeheer daarin een plaats kan krijgen Calamiteitenzorg Het is van groot belang dat de organisatie adequaat kan inspelen op een calamiteit Daartoe worden jaarlijks de calamiteitenplannen herzien en afgestemd met de netwerkpartners met name de veiligheidsregio s De komende jaren staan in het teken van de implementatie van netcentrisch werken samen met de netwerkpartners Dit is een flexibele werkwijze waarbij informatie gelijktijdig wordt gedeeld met het oog op snellere besluitvorming en uitvoering van maatregelen Bestuurlijke vernieuwing Politiek debat Het waterschap kent geen dualistisch bestuur zoals gemeenten provincies en rijk maar een monistisch systeem en een lange traditie van polderen Het is een functionele democratie waarvan de huidige geborgde zetels onlosmakelijk onderdeel zijn Meer politiek debat is echter wenselijk om de kwaliteit van besluitvorming te vergroten en te laten zien dat er daadwerkelijk iets te besturen is in het waterschapsbestuur Er is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen omdat dit ruimte biedt voor discussie en eventuele gelegenheidscoalities afhankelijk van het onderwerp De coalitiepartijen staan open voor samenwerking met constructieve oppositie De maatschappelijke zichtbaarheid van het politiek debat kan worden verbeterd door bijvoorbeeld live uitzenden van bestuursvergaderingen via internet actief betrekken van pers en media bestuurlijke netwerkbijeenkomsten openbare themadiscussies of inloopspreekuur in de regio Vergadercyclus AB en commissies Het Algemeen Bestuur en de commissies vergaderen 5x per jaar gedurende een week Deze vergadercyclus kan wellicht worden vereenvoudigd zodat per keer alle vergaderingen in korte tijd gebundeld plaatsvinden binnen bijvoorbeeld een dag of middag en een avond Dit zou praktisch zijn voor zowel bestuurders als ambtelijke ondersteuning en bestuurlijk netwerkcontacten bevorderen Bestuurslidmaatschap wordt zo bovendien aantrekkelijker voor jonge mensen met een baan of andere werkzaamheden overdag Dat kan op termijn bijdragen aan de gewenste verjonging van het bestuur Het college zal nadere voorstellen uitwerken rondom dit thema Het waterschapskantoor is beschikbaar voor fractievergaderingen Burgerleden van het bestuur Burgerleden zijn belangrijk voor de ondersteuning van AB leden met name in kleine fracties en vormen een kweekvijver voor bestuurders van de toekomst Het betekent echter ook extra bestuurlijke drukte Rekening houdend met een vereenvoudigde vergadercyclus willen we het aantal burgerleden terugbrengen van 2 naar maximaal 1 lid per fractie Dit zal worden uitgewerkt in het Reglement van Orde en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur Vaste burgerleden per commissie hebben de voorkeur met het oog op kennisopbouw en continuïteit Voorzitterschap van commissievergaderingen Het waterschap kent vier bestuurlijke commissies Deze commissies doen voorbereidend werk voor de vergadering van het Algemeen Bestuur en hebben een adviserende rol richting

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/bestuursakkoord-2015-2019.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluiten Algemeen Bestuur
  verslagen Leren over water Brochures en publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Ons bestuur Algemeen bestuur Besluiten Algemeen Bestuur Besluiten Algemeen Bestuur Op deze pagina vindt u een overzicht van de vastgestelde besluitenlijsten Besluitenlijsten Besluitenlijst Algemeen Bestuur 27 02 2015 PDF 1338 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur extra 23 01 2015 PDF 897 kB besluitenlijst Algemeen Bestuur 28 11 2014 PDF 2562 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 26 09 2014 PDF 88 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 25 04 2014 PDF 1072 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 28 02 2014 PDF 1070 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 29 11 2013 PDF 1836 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 25 03 2015 PDF 2169 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 26 03 2015 PDF 526 kB Besluitenlijst Algemeen Bestuur 11 05 2015 PDF 919 kB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/algemeen-bestuur/besluiten-algemeen-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluiten Algemeen Bestuur
  vastgestelde besluitenlijst 29 11 2013 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 27 09 2013 agendapunt 1 agendapunt1a agendapunt 2 agendapunt 3 agendapunt 4 agendapunt 5 agendapunt 6 agendapunt 7 agendapunt 8 agendapunt 9 agendapunt 10 agendapunt 11 agendapunt 11 14 15 agendapunt 12 agendapunt 13 agendapunt 16 17 agendapunt 18 agendapunt 19 agendapunt 20a Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 28 06 2013 agendapunt 1 agendapunt 1 session 275 agendapunt 1 session 277 agendapunt 1 t m 5 agendapunt 1 t m 6 agendapunt 6 agendapunt 6b agendapunt 7 agendapunt 7a agendapunt 8 agendapunt 9 agendapunt 10 agendapunt 11 agendapunt 12 agendapunt 13a agendapunt 13b agendapunt 14 t m 28 agendapunt 29 agendapunt m Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 26 04 2013 agendapunt 1 t m 6 agendapunt 7 agendapunt 8 agendapunt 9 agendapunt 10 t m 23 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 15 02 2013 agendapunt 3 agendapunt 4 agendapunt 5 agendapunt 6 agendapunt 7 agendapunt 8 1 agendapunt 8 agendapunt 9 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 30 11 2012 Agendapunt 1 en 2 Agendapunt 3 t m 6 Agendapunt 7 8 Agendapunt 9a Agendapunt 9b Agendapunt 10 Agendapunt 11 t m 21 Agendapunt 22 23 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 26 10 2012 Agendapunt 1 en 2 Agendapunt 2A benoeming van de heer Goos den Hartog Agendapunten 3 4 5 en 6 Agendapunten 7 8 9 10 11 en 12 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 14 09 2012 agendapunt 1 agendapunt 1 3 agendapunt 4 agendapunt 5 agendapunt 5a agendapunt 5b agendapunt 6 agendapunt 6a agendapunt 6b agendapunt 6c agendapunt 7 11 agendapunt 8 agendapunt 9 agendapunt 12 agendapunt 13 agendapunt 14 agendapunt 15 agendapunt 16 agendapunt 17 18 Audioverslagen vergadering Algemeen Bestuur 15 06 2012 agendapunt 1 en 2 agendapunt 3 agendapunt 4a agendapunt 4b agendapunt 5 agendapunt 6 agendapunt 7 t m 28 hamerstukken agendapunt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/algemeen-bestuur/archief-verslagen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - ir. R. W. (Roelof) Bleker
  Algemeen Bestuur vijf keer per jaar Daarnaast heb ik als onafhankelijk bestuurder ook eigen bevoegdheden Zo ben ik bevoegd tot het zelfstandig nemen van besluiten in spoedeisende situaties Daarnaast vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap Het belang van het waterschap is zeker in deze tijden van klimaatverandering zeker niet minder dan in het verleden Het is essentieel dat de waterschappen als de waterautoriteit het goede werk aan veiligheid en voldoende schoon water in Nederland voortzetten Een aandachtspunt is wel dat we veel energie gaan besteden aan de communicatie zodat op alle niveaus ook bij de burgers en de maatschappelijke organisaties bekend is wat het waterschap doet Ook op de samenwerking met gemeenten zal ik mij in het bijzonder gaan richten Nevenfuncties Vanuit mijn functie als dijkgraaf ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van museum Slot Loevestein en voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van AQUON laboratorium Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds creatieve industrie Ik heb zitting in het bestuur van het culturele popproduktiehuis ON in Deventer in het bestuur van de Van Eesteren Fluck Van Lohuizen Stichting en in de commissie van Toezicht van Centrum voor Veilig wonen in verband met gasbevingen Groningen Tenslotte ben ik bezoldigd lid van de Raden van Toezicht van de Saxion Hogeschool en de woningcorporatie Talis Voordat ik dijkgraaf werd heb ik mij als wethouder Stedelijke ontwikkeling en Cultuur negen jaar ingezet om de stad Enschede sterker fraaier en spannender te maken Na de vuurwerkramp in 2000 heb ik de wederopbouw van het zwaar getroffen gebied geleid Inmiddels is de wijk Roombeek een moderne gevarieerde stadswijk Ik woon met mijn vrouw en twee kinderen van 12 en 14 in het historische hart van Culemborg mooi gelegen aan de Lek Deel deze pagina Home Contact English Deutsch

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/personen/roelof-bleker.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluiten Dagelijks bestuur
  bestuur Algemeen bestuur Dagelijks Bestuur Besluiten Dagelijks bestuur Commissies Bestuursakkoord 2015 2019 Agenda en verslagen Leren over water Brochures en publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Ons bestuur Dagelijks Bestuur Besluiten Dagelijks bestuur Besluiten Dagelijks bestuur Op deze pagina vindt u overzichten van besluiten van het Dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland Recente besluiten Besluitenlijst 27 januari 2015 Besluitenlijst 10 februari 2015 Besluitenlijst 24 februari 2015 Besluitenlijst 23 juni 2015 Besluitenlijst 21 juli 2015 Besluitenlijst 11 augustus 2015 Besluitenlijst 25 augustus 2015 Besluitenlijst 8 september 2015 Besluitenlijst 6 oktober 2015 Besluitenlijst 20 oktober 2015 Besluitenlijst 3 november 2015 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/dagelijks-bestuur/besluiten-dagelijks-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive