archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - tijdelijke opslag van materiaal in de wegberm
  behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Voor grondonderzoek worden vaak grondboringen en sonderingen uitgevoerd en peilbuizen aangebracht binnen waterkeringen oppervlaktewaterlichamen de bijbehorende beschermingszones of de wegberm Deze activiteiten hebben een gering effect op de staat van een waterkering oppervlaktewaterlichaam of wegberm doordat de grondroeringen zijn gelimiteerd in de toegestane onderlinge afstand manier van uitvoeren en diepte Voor het maken van verticale boringen voor een Koude Warmte Opslag KWO systeem moet in ieder geval worden voldaan aan de geldende beleidsregel Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of de veiligheid van de waterkering de waterhuishouding en of de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de weg niet wordt aangetast Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/bodemonderzoek.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - semi-permanente objecten
  18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Het plaatsen van tijdelijke objecten of eenvoudig demontabele objecten op de waterkering of de bijbehorende beschermingszone betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk waaraan weinig risico s zijn verbonden Omdat deze objecten verplaatsbaar of eenvoudig demontabel zijn kunnen deze worden verwijderd of verplaatst indien dit noodzakelijk is bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud of dijkverbetering De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/semi-permanente-objecten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - tijdelijke opslag van materiaal in de wegberm
  wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg Het is soms niet mogelijk om bouw materialen op eigen terrein op te slaan Daarom heeft het waterschap regels gemaakt waaraan het tijdelijk plaatsen van bouw materialen in de wegberm moet voldoen Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens de opslag van de bouw materialen Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of de opslag noodzakelijk is en of het de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de weg niet aantast Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels Om het formulier te openen te lezen en te downloaden heeft u de Acrobat Reader nodig Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een vergunning aan Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/tijdelijke-opslag-van-bouwmateriaal-in-de-wegberm.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - bouwwerk op een waterkering, bouwwerk bij een water
  voor bodemenergiesystemen in de vorm van Koude Warmte Opslag KWO voor gebouwen van bedrijven en particulieren die in de nabijheid van de waterkering staan Voor het aanbrengen van bodemenergiesystemen moeten allerlei voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de waterkerende functie van de waterkering wordt aangetast Waterkerende functie en stabiliteit Voor een KWO moet er meestal een fors boorgat worden gemaakt moeten er leidingen in het boorgat worden gemaakt moeten de afdichtingen tussen boorbuis en bodem betrouwbaar zijn en moet dit alles aan het eind van de levensduur van het bodemenergiesysteem weer afgedicht worden Deze constructie mag per definitie de werking van de waterkering niet aantasten Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen Met betrekking tot het uitvoeren van verticale boringen is het met name van belang dat de stabiliteit en de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd Het waterschap beoordeelt de gevolgen van de werkzaamheden Zijn de gevolgen acceptabel dan wordt onder strikte voorwaarden een vergunning afgegeven Aanpak Wilt u een bodemenergiesysteem in of nabij een waterkering aanbrengen of wijzigen Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is Regelgeving Beleidsregels behorende bij de

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/bodemenergiesysteem-in-of-nabij-een-waterkering-aanbrengen-of-wijzigen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg De grens van de weg wordt geacht te liggen op ten minste 1 50 meter uit de kant van de voor het ver keer bestemde banen Deze strook van 1 50 meter moet in beginsel vrij gehouden worden van obstakels Er staat echter ook veel bebouwing op deze strook Aanwonenden willen hun bezittingen die direct langs de weg liggen zoals woningen schuren hagen en tuinen beschermen tegen het verkeer Dat willen zij doen door het plaatsen van obstakels direct langs de weg Het gaat om stenen keien bloembakken beton blokken palen etc Het plaatsen van dit soort objecten komt regelmatig voor Daarom heeft het waterschap regels gemaakt waaraan het plaatsen van dit soort objecten moet voldoen Indien de criteria en voorwaarden niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de criteria en voorwaarden zal worden uitgevoerd kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke vergunning Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens het plaatsen van het obstakel Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels Om het formulier te openen te lezen en te downloaden heeft u de Acrobat Reader nodig Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/objectbeschermende-obstakels-in-de-wegberm-plaatsen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg Er zijn objecten zoals borden en spiegels die zich in de berm van de weg bevinden Het gaat bijvoorbeeld om borden ten behoeve van evenementen mottoborden toeristische en wegbewijzeringsborden Dit soort borden komt veel voor Daarom heeft het waterschap algemene regels gemaakt waaraan moet worden voldaan Als u één van de hiervoor genoemde borden en verkeersspiegels wilt aanbrengen en u vol doet aan de voorwaarden hoeft u geen vergunning aan te vragen Een melding is dan voldoende De noodzaak van borden in relatie tot evenementen is vastgelegd in algemene regel WE 1 Evenementen De noodzaak van mottoborden wordt in eerste instantie bepaald door de organisatie die deze belangen behartigt en daarover voorlichting geeft De noodzaak van toeristische of overige bewegwijzeringsborden is gewaarborgd als die voldoen aan de Richtlijn bewegwijzering 2014 publicatie 322 van het CROW De noodzaak van een verkeersspiegel wordt in eerste instantie door de gebruiker bepaald Het is een afweging in het kader van zijn eigen verkeersveiligheid De overige relevante wegen en verkeerstechnische belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens het plaatsen van het bord of spiegel Aanpak Voldoet u aan de voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels Om het formulier te openen te lezen en te downloaden heeft u

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/borden-en-verkeersspiegels-in-de-wegberm-plaatsen-en-houden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg Er zijn evenementen die volledig of voor een deel op de weg plaatsvinden Het gaat om bijvoor beeld wielerwedstrijden hardloopwedstrijden skeelertochten braderieën optochten en markten Dit soort kortdurende evenementen komt regelmatig voor Het instandhouden van de weg en het verkeersbelang kan in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens de voorbereidingen van het evenement het houden van het evenement zelf en het terugbrengen van de weg in de oorspronkelijke staat Als u één van de hiervoor genoemde evenementen wilt organiseren en u vol doet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel hoeft u geen vergunning aan te vragen Een melding is dan voldoende Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels Om het formulier te openen te lezen en te downloaden heeft u de Acrobat Reader nodig Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een vergunning aan Het waterschap denkt met u mee

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/evenementen-op-de-openbare-weg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Verkeersontheffing wegen in beheer Waterschap
  verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Aan het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging of derden ontheffing zijn geen kosten verbonden Bijzonderheden Verzoeken om ontheffing worden getoetst aan het Ontheffingenbeleid ten aanzien van verkeersmaatregelen vastgesteld door het dagelijks bestuur bij besluit van 9 november 1993 Er wordt gekeken naar de reden waarom een verkeersmaatregel is ingesteld en vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld Daarbij wordt aan de hand van de volgende criteria een verdere afweging gemaakt de aanvrager moet de noodzakelijkheid tot ontheffingverlening aantonen bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden ontheffing wordt verleend als bepaalde percelen niet op een andere wijze bereikbaar zijn ontheffing wordt niet verleend voor een kortere route ontheffing wordt ook niet verleend voor tijdbesparing ontheffing wordt verleend indien een restrictieve handhaving van de verkeersmaatregel leidt tot een onevenredig zwaar economisch nadeel voor de aanvrager ontheffing wordt verleend als de nadelige gevolgen door het verbinden van voorschriften aan de ontheffing kunnen worden ondervangen Structurele ontheffingen voor onbepaalde tijd kunnen worden afgegeven tot een maximum van 30 ton ongeacht het maximale laadvermogen van het voertuig Aanpak Een verkeersontheffing vraagt u aan met het Aanvraagformulier RVV Dit formulier volledig invullen ondertekenen en met de bijbehorende bijlagen opsturen naar Waterschap Rivierenland ter attentie van Afdeling Vergunningen postbus 599 4000 AN Tiel U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen via email cpv wsrl nl Indien u al een geldige RVV ontheffing heeft kunt u door middel van het meldingsformulier kentekens wijzigen toevoegen of verwijderen aan van uw ontheffing Ook is het mogelijk om eenmalig een derde bijv een bezoeker of leverancier gebruik te laten maken van uw ontheffing Hiervoor moet u gebruik maken van het meldingsformulier wijziging RVV respectievelijk het meldingsformulier eenmalig gebruik door derden Deze formulieren moet u volledig invullen ondertekenen en digitaal indienen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/rvv-ontheffing-wegen-in-beheer-waterschap.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive