archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Werkzaamheden zuivering
  zuivering van rioolwater Foto werkzaamheden aan afvalwatertransportselsel Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties 184 rioolgemalen en 538 km persleiding Preventief onderhoud is nodig om installaties in goede staat te houden Daarnaast wordt een gedeelte gerenoveerd zodat ze voldoen aan NEN normen en ARBO normen Het waterschap werkt aan het verder automatiseren van rioolzuiveringsinstallaties Hierdoor kunnen ze op afstand worden bediend Door besturing op afstand en slimmere gegevensverwerking kan het zuiveringsproces van rioolwater nog beter worden geanalyseerd en gestuurd Dit levert besparingen op Projecten Waterschap breidt rioolwaterzuivering Alblasserdam uit Aanleg persleidingen in Land van Heusden en Altena Optimalisatie Afvalwatertransportstelsel Geldermalsen Nieuwe slibverwerkingsinstallatie voor rwzi Arnhem Zuid Meer informatie Lees meer over onze kerntaak Zuivering rioolwater Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/werkzaamheden-zuivering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Verbetering regionale keringen
  boezemkades in de Alblasserwaard In de keur is vastgelegd welke dijken en kades Waterschap Rivierenland precies beheert Landschapselementen Primaire waterkeringen zijn aangewezen in de Waterwet Regionale keringen zijn aangewezen in provinciale verordeningen met uitzondering van de zomerkades Aan waterkeringen zijn ook nog functies toegevoegd zoals wegen of fietspaden agrarisch of recreatief gebruik aanlegplaats voor de plezier scheepvaart etc Vaak worden regionale waterkeringen beschouwd als waardevol landschapselementen In sommige gebieden vormen ze een belangrijk onderdeel van het woon en leefmilieu en is langs de kaden en dijken veel bebouwing geconcentreerd Alblasserwaard en Vijfheerenlanden In het gebied van Waterschap Rivierenland zijn de boezemkades in de loop van de jaren vaak opgehoogd om het water te kunnen keren Onderzocht wordt nu ook of deze stabiel genoeg zijn Onlangs is de toetsing van 237 kilometer kades langs de boezemwateren en kanalen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden afgerond Bijna de helft blijkt niet te voldoen aan de normen die in de provinciale verordening zijn vastgelegd Om 14 km als urgent te verbeteren aangeduide kades aan te pakken starten we in 2014 en 2015 verschillende projecten de Molenkade in Groot Ammers en de Hoge Boezem van de Overwaard Voor de overige kades lijkt het ophogen en verbreden de meest voor de hand liggende oplossing Maar voor de Overwaard en de Nederwaard wordt nu eerst onderzocht of de belasting van de kades niet kan worden verminderd door het nemen van maatregelen in het watersysteem voorbeeld een extra gemaal plaatsen zodat er minder kades behoeven te worden verbeterd Deze watersysteemmaatregelen worden samen met de dan nog noodzakelijke kadeverbeteringen vastgelegd in een Integraal Verbeterprogramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Overzichtskaart afgekeurde keringen Kaart regionale keringen PDF 2199 kB Deel deze pagina Lees meer over Veilige dijken Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/verbetering-regionale-keringen/verbetering-regionale-keringen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Wegwerkzaamheden
  Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Werk in uitvoering Wegwerkzaamheden Wegwerkzaamheden Huidige wegwerkzaamheden Overzicht werkzaamheden Gepland onderhoud wegen in 2015 Wegreconstructie Zouwendijk Aard vernieuwen wegdek Zouwendijk Planning na de zomervakantie 2014 najaar 2014 Traject tussen de bebouwde kom grens van Sluis en de bebouwde kom grens van Meerkerk Doel vergroten van de verkeersveiligheid Kijk voor meer informatie over de wegreconstructie Zouwendijk op de speciale internetpagina Meer informatie of vragen Neem voor meer informatie over werk aan wegen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden contact op met Hans Heurter teamleider wegen Telefoon 0344 649490 Zie voor meer algemene informatie onze pagina Wegbeheer Deel deze pagina Lees meer over Wegbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kaart waterkwaliteit
  wordt de toestand van de waterkwaliteit weergegeven De toestand geeft aan in hoeverre aan de normen word voldaan data 2014 getoetst aan NW4 normen met I Bever 3 1 Gebruik kaart Door middel van de keuzelijst kunt u de parameter aangeven waar u in geïnteresseerd bent U kunt inzoomen naar een meetlocatie In de legenda onder de kaart wordt de betekenis van de gebruikte symbolen uitgelegd Aan de getoonde informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Kaart 1 Oordeel en Trend profileName Widget plugins switch ui Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen Organisatie Servicegarantie

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/schoon-water/kaart-waterkwaliteit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Fysisch-chemische waterkwaliteit
  kaart kunnen geen rechten worden ontleend Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Kaart 3 Meetpunten profileName Widget Deel deze pagina Lees meer over Schoon water Zuivering afvalwater Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/schoon-water/fysisch-chemische-waterkwaliteit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Beoordeling waterkwaliteit (KRW)
  een specifiek KRW meetnet voor de beoordeling van de waterkwaliteit in alle 30 waterlichamen rapportage eenheden De beoordeling van een KRW waterlichaam is complex Op een groot aantal onderdelen o a biologie chemie morfologie moet aan de norm worden voldaan voordat een positief eindoordeel kan worden gegeven Meer achtergrond informatie over de KRW is te vinden op de website Helpdesk Water Op de interactieve kaart wordt de toestand van de KRW waterlichamen weergegeven Aan de getoonde informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Kaart 4 GIS KRW profileName Widget plugins switch ui Deel deze pagina Lees meer over Schoon water Zuivering afvalwater Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/schoon-water/beoordeling-waterkwaliteit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kaart waterpeilen
  Door het aanklikken van een symbool verschijnt een nieuw scherm met een grafiek van de registraties van het afgelopen jaar Ook zijn de vigerende peilen volgens het peilbesluit weergegeven Tevens kunt u hier de meetgegevens downloaden Van de locaties met een blauw symbool is data opvraagbaar van minimaal enkele dagen oud Van de locaties met een groen en rood symbool is data opvraagbaar van minimaal een maand oud N B Aan de getoonde informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend Gebruikte afkortingen Hbov waterstand bovenstrooms stuw Hben waterstand benedenstrooms stuw Hin waterstand instroom zijde gemaal Huit waterstand uitstroom zijde gemaal Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Kaart 2 Kwantiteit profileName Widget plugins rivierenland waterpeilen switch ui Deel deze pagina Lees meer over Voldoende water Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/voldoende-water/kaart-waterpeilen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Actuele status dijken rivierengebied
  blijkt dat een deel van de dijken in het rivierengebied en daarbuiten nog niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm Deze norm wordt gesteld om aan te geven of de dijken in het rivierengebied een afvoer van 16 000 m3 s bij Lobith aankunnen dat is dus bij hele extreme klimaatveranderingen Maatregelen Het waterschap voert dijkverbeteringen uit op een aantal plaatsen Het waterschap werkt mee aan het programma Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat om de rivier meer ruimte te geven Het waterschap heeft dijken die nog niet aan de norm voldoen geprogrammeerd binnen het Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Deze dijkverbeteringen starten in de periode 2015 2030 Op basis van landelijke prioritering wordt bepaald welk dijkvak als eerste aan de beurt is Bekijk uw dijk Op de onderstaande kaart kunt u zien of uw stuk dijk wel of niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet of het waterschap nu bezig is om deze dijk te verbeteren of dat de dijk op de planning staat om te wordenverbeterd in de toekomst U kunt inzoomen naar de dijk U kunt ook zoeken op gemeente adres of postcode Klik op een gekleurde lijn voor meer informatie Let op dit werkt het beste na inzoomen Door middel van de tabtoets Kaarten kunt u informatie uit en aanzetten U kunt bijvoorbeeld de informatie van de projecten uitzetten om de kale toetsingsdata te bekijken Legenda voldoet niet voldoet meer onderzoek nodig Ruimte voor de Rivier nHWBP dijkverbetering WSRL Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Normenkaart profileName Widget Website dijkverbeteringen Alle informatie over de dijkverbeteringsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze speciale website dijkverbetering Deel deze pagina Lees meer over Veilige dijken Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/veilige-dijken/actuele-status-dijken-rivierengebied.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive