archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - 19, 20 en 22 oktober inloopsessies wateroverlast Woudrichem
  heeft u te maken gehad met wateroverlast als gevolg van de hevige neerslag die hier in de nacht van 30 en 31 augustus Of heeft u ideeën hoe Woudrichem in de nabije toekomst nog beter voorbereid kan worden op extreme buien Bezoek dan één van de inloopbijeenkomsten die gemeente Woudrichem en Waterschap Rivierenland op 19 20 en 22 oktober organiseren Extreme bui Op 30 en 31 augustus 2015 viel in het westen van het werkgebied van ons waterschap extreem veel neerslag plaatselijk tussen de 80 en 100mm Het waterschap heeft met man en macht heeft gewerkt aan het beperken en voorkomen van wateroverlast Helaas is er op veel plaatsen toch wateroverlast opgetreden en is schade ontstaan De bui waarin in korte tijd veel regen viel heeft laten zien dat het water en rioleringssysteem niet is ingericht op dergelijke extreme situaties Het is een gegeven waar we helaas niet om heen kunnen Meer klimaatbestendig Wel zetten we ons sinds 30 31 augustus extra in om wateroverlast bij een vergelijkbare bui te beperken Het waterschap neemt de angst die inwoners hebben voor herhaling serieus en onderzoekt mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst te beperken Natuurlijk zijn en blijven er grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken Maar het waterschap wil in ieder geval proberen om de waterhuishouding nog meer klimaatbestendig te maken Dat doen we samen met gemeenten en ZLTO We focussen ons daarbij in eerste instantie op de gebieden en gemeenten die recent getroffen zijn als gevolg van die extreme neerslag Dat zijn de stedelijke kernen van Woudrichem Hardinxveld Giessendam Werkendam en Lingewaal Vuren In het landelijk en agrarische gebied richten we ons daarnaast specifiek op het Land van Heusden en Altena Meer inzicht in het systeem Om tot doelgerichte en efficiënte maatregelen te komen om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken is het belangrijk eerst goed zicht te hebben op de knelpunten in riolering en het watersysteem Het waterschap heeft de afgelopen maand gebruikt om de problemen die ontstonden na de hoosbui van 30 31 augustus in beeld te brengen Voor de inwoners uit Woudrichem laten we het resultaat hiervan graag zien tijdens de inloopbijeenkomsten die we volgende week organiseren Wellicht zijn er nog aanvullingen en kunnen inwoners ons helpen ons om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en het watersysteem bij hevige neerslag Met deze informatie kunnen we vervolgens op zoek naar passende en overlast beperkende maatregelen die er op zijn gericht om het watersysteem van Woudrichem meer klimaatbestendig te maken Het streven is om in januari 2016 over een maatregelenvoorstel te beschikken dat we na bestuurlijke afweging en instemming aan de inwoners van Woudrichem presenteren Bijeenkomsten per kern Op 19 20 en 22 oktober zijn inwoners van Woudrichem tussen 19 00 en 21 00 uur van harte welkom binnen te lopen om hun kennis en ervaringen met betrekking tot de ontstane wateroverlast in te brengen De bijeenkomsten worden voor de verschillende kernen van Woudrichem georganiseerd Woudrichem georganiseerd maandag

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/inloopsessies-wateroverlast-woudrichem.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - 26 oktober inloopavond wateroverlast Vuren (gemeente Lingewaal)
  2015 Inwoners van Vuren worden op maandag 26 oktober uitgenodigd om een inloopavond over de wateroverlast van 30 31 augustus te bezoeken Heeft u te maken gehad met wateroverlast als gevolg van de hevige neerslag die in de nacht van 30 en 31 augustus in Vuren viel Of heeft u ideeën hoe Vuren in de nabije toekomst nog beter voorbereid kan worden op extreme buien Bezoek dan de inloopavond die Waterschap Rivierenland gemeente Lingewaal en woningcorporatie Kleurrijk Wonen op maandag 26 oktober organiseren Meer klimaatbestendig De hoosbui van 30 en 31 augustus was zeldzaam en onverwacht extreem En hoewel die zondagnacht met man en macht gewerkt is aan het voorkomen en beperken van wateroverlast is er toch wateroverlast ontstaan Waterschap gemeente Lingewaal en woningcorporatie nemen de angst die inwoners hebben voor herhaling serieus en onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst verder te beperken Natuurlijk zijn en blijven er grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken Maar waterschap en gemeente willen samen met huiseigenaren en woningcorporatie Kleurrijk Wonen proberen om de waterhuishouding in Vuren nog meer klimaatbestendig te maken Meer inzicht in het systeem Tijdens de inloopavond worden bezoekers geïnformeerd over werking van het water en het rioleringssysteem Kleurrijk Wonen gaat huurders informeren over de stand van zaken met betrekking tot de herstelwerkzaamheden Ook willen waterschap en gemeente met bezoekers bekijken hoe de wateroverlast is ontstaan en hoe we gezamenlijk in de toekomst wateroverlast kunnen beperken Wellicht zijn er nog aanvullingen en kunnen inwoners ons hierbij helpen Met deze informatie kunnen we vervolgens op zoek naar passende maatregelen Inloopavond Op maandag 26 oktober zijn inwoners van Vuren tussen 19 00 en 21 00 uur van harte welkom in het dorpshuis De Koels Molenlaan 17 om kennis ervaringen en eventuele eigen oplossingen met betrekking tot

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/26-oktober-inloopbijeenkomst-wateroverlast-vuren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol
  Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol Start project Schone Maaswaterketen innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start test Trots op pluim van Deltacommissaris Inloopbijeenkomsten wateroverlast Hardinxveld Giessendam Brand op plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol 3 november 2015 Begin van dit jaar heeft Waterschap Rivierenland een vispassage gerealiseerd langs de N322 in Almkerk In opdracht van het waterschap heeft Arcadis een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de vispassage De resultaten zijn positief de vispassage blijkt prima te werken In een tijdsbestek van 3 maanden hebben maar liefst 285 vissen de vispassage gepasseerd Opvallend daarbij zijn de grote aantallen baarzen winde blankvoorns en een brasem van 58 cm groot Het bevestigen van de fuik aan de De Wit passage in Almkerk Vispassage Een vispassage is een waterbouwkundig betonnen kunstwerk dat ervoor zorgt dat vissen toegang hebben tot een voorheen ontoegankelijk achterland of een peilverschil kunnen overbruggen In Almkerk kunnen de vissen nu vanuit de Alm de Gantel bereiken ondanks het peilverschil van 1 meter Het leefgebied wordt door een vispassage dus aanzienlijk vergroot en de diversiteit van vissoorten verbetert de ecologische conditie van het water Vissen zijn tevens een belangrijke voedselbron voor vogels Het waterschap heeft de aanleg van vispassages als maatregel vastgelegd om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water KRW Meer informatie Voor meer informatie of inzage in het rapport kan contact worden opgenomen met Simon Opic van Waterschap Rivierenland 0344 649090 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/vispassage-langs-de-n322-in-almkerk-blijkt-succesvol.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Start project Schone Maaswaterketen: innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater
  Met dat doel hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas samen met STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een samenwerkingsovereenkomst getekend Zij onderzoeken een nieuwe zuiveringstechnologie om geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit het stedelijke afvalwater te halen Zij brengen bovendien in beeld welke positieve gevolgen het toepassen van extra zuivering heeft voor natuur recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie Start project Schone Maaswaterketen de dertien Maaswaterketenpartners bijeen voor de eerste stuurgroepbijeenkomst In het Maasstroomgebied komen geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater voor Deze komen voor een groot deel via Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Maaswater terecht Een verlaging van deze stoffen in het watermilieu is gewenst Het project Schone Maaswaterketen onderzoekt hoe deze stoffen met aanvullende zuivering uit het afvalwater verwijderd kunnen worden Een keten en bronaanpak heeft uiteindelijk de voorkeur waarbij in de hele keten van productie gebruik en emissie maatregelen worden genomen en voorkomen wordt dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen Innovatieve technologie Met name in Zwitserland en Duitsland is veel onderzoek verricht naar verwijdering van geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater Dit is in bijna alle gevallen gebaseerd op een extra zuiveringsstap met behulp van actieve kool en of ozon In het project Schone Maaswaterketen wordt een andere en innovatieve mogelijkheid onderzocht om de concentraties van microverontreinigingen in het afvalwater te verlagen de dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces PACAS powdered activated carbon in activated sludge Verkennende onderzoeken wijzen uit dat de verwijdering hoog en de kosten relatief laag kunnen zijn De technologie vraagt bovendien geringe investeringen waardoor bij het beschikbaar komen van betere alternatieven of bij het effectief implementeren van een brongerichte aanpak snelle omschakeling mogelijk is Parallel aan het technologisch onderzoek wordt met een Maaswaterkwaliteitsmodel bepaald wat de baten van aanvullende zuivering zijn

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/start-project-schone-maaswaterketen-innovatieve-verwijdering-van-geneesmiddelenresten-uit-afvalwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam
  hebben gehad met wateroverlast De bijeenkomsten vinden plaats in alle vijf de kernen van Werkendam Op donderdag 5 november staat de eerste inloopbijeenkomst gepland bedoeld voor inwoners van de kern Werkendam omgeving Van Heldenstraat Op 30 en 31 augustus 2015 viel er in Werkendam extreem veel neerslag plaatselijk tussen de 80 en 100mm Hoewel er met man en macht gewerkt is aan het beperken van wateroverlast is er op veel plaatsen toch wateroverlast opgetreden en is schade ontstaan Waterschap en gemeente zijn naar aanleiding hiervan een traject gestart om overlast bij dit soort buien in de toekomst te beperken Natuurlijk zijn en blijven er grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken Maar we werken er hard aan om de waterhuishouding in Werkendam meer klimaatbestendig te maken Goed overzicht van alle klachten belangrijk Waterschap en gemeente hebben de afgelopen maanden gebruikt om de problemen die ontstonden na de hoosbui van 30 31 augustus goed in beeld te brengen De inloopbijeenkomsten zijn bedoeld om kennis ervaringen en mogelijke oplossingen met elkaar te delen De input van de inloopbijeenkomsten wordt waar mogelijk gebruikt bij het bepalen en het uitvoeren van de maatregelen Het streven is om begin 2016 een eerste maatregelenvoorstel aan de besturen van waterschap en gemeente te presenteren Per wijk Omdat de oorzaken van de wateroverlast in Werkendam per gebied verschillend zijn wordt er per gebied een inloop georganiseerd Inwoners ontvangen per post hiervoor een uitnodiging De planning is als volgt donderdag 5 november Werkendam omgeving Van Heldenstraat donderdag 12 november Hank omgeving Rietwerf en Korenstraat maandag 16 november Nieuwendijk omgeving Vijverstraat en Rijksweg donderdag 19 november Nieuwendijk omgeving Zandsteeg Kildijk Buitenkade maandag 23 november Sleeuwijk donderdag 26 november Dussen donderdag 3 december Hank omgeving Keizer Napoleonweg Beatrixstraat Buitendijk maandag 7 december Hank omgeving Hoogstraat

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/inloopbijeenkomsten-wateroverlast-werkendam.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Tiel Passewaaij en De Heneppe: aanleg natuurvriendelijke oevers van start
  de N322 in Almkerk blijkt succesvol Start project Schone Maaswaterketen innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start test Trots op pluim van Deltacommissaris Inloopbijeenkomsten wateroverlast Hardinxveld Giessendam Brand op plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start 5 november 2015 Meer ruimte voor water het verbeteren van de waterkwaliteit en aantrekkelijke oevers voor planten en dieren dat zijn de doelen van het oeverplan van Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel Loon en Grondverzetbedrijf Bongers uit Tiel start in de week van 9 november met de werkzaamheden aan de oevers van watergangen in Tiel Passewaaij De uitvoering van het werk is eind van het jaar afgerond In de week van 16 november wordt ook gestart met de uitvoering van het werk in de Hennepe en wordt eind dit jaar afgerond Het werk in de Hennepe maakt deel uit van het programma Tiel Oost waarin de Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland gezamenlijk werken aan een aantrekkelijke en leefbare wijk waarin leven met water nu en in de toekomst geborgd wordt Tiel Oost droger en mooier Na uitvoering hebben de bestaande oevers ondiepe en flauw aflopende delen gekregen Dit zorgt voor meer variatie en meer gevarieerde leefomgeving van planten en dieren in en nabij het water De oevers krijgen riet en kruiden als begroeiing Meer informatie over de werkzaamheden in de Hennepe vindt u op de pagina Wateropgave Tiel Oost informatie over de werkzaamheden in Passewaaij vindt u hier Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/tiel-passewaaij-en-de-heneppe-aanleg-natuurvriendelijke-oevers-van-start.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - test
  plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December 2015 Januari April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Aanvragen en meldingen digitaal 19 20 en 22 oktober inloopsessies wateroverlast Woudrichem 26 oktober inloopavond wateroverlast Vuren gemeente Lingewaal Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol Start project Schone Maaswaterketen innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start test Trots op pluim van Deltacommissaris Inloopbijeenkomsten wateroverlast Hardinxveld Giessendam Brand op plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November test test test Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/tst.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Trots op pluim van Deltacommissaris
  lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November Trots op pluim van Deltacommissaris Trots op pluim van Deltacommissaris 9 november 2015 Op het zesde Nationaal Deltacongres dat gisteren 5 november 2015 plaatsvond werd het project dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer van Waterschap Rivierenland in het zonnetje gezet Een prachtige Deltavaas en de felicitaties van Deltacommissaris Wim Kuijken Foto Ruben Jorksveld Projectleider Bram de Fockert en Deltacommissaris Wim Kuijken Foto Bart van Vliet Projectleider Bram de Fockert licht het project dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer toe Foto Ruben Jorksveld Projectleider Bram de Fockert en Deltacommissaris Wim Kuijken Foto Bart van Vliet Op het zesde Nationaal Deltacongres dat gisteren 5 november 2015 plaatsvond werd het project dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer van Waterschap Rivierenland in het zonnetje gezet De Deltacommissaris roemde de technische innovaties die plaatsvinden binnen dit project zoals de klimaatdijk en het opvijzelbaar bouwen Innovatief werken kan alleen als er met passie aan het project wordt gewerkt Bij dit project gebeurt dat ook door de mensen in het projectteam en bij de aannemerscombinatie volgens projectleider Bram de Fockert Een vermelding waar wij als Waterschap Rivierenland trots op zijn Meer innovaties Waterschap Rivierenland werkt actief aan innovatieve technische oplossingen die toepasbaar zijn bij dijkverbetering Naast de innovatieve oplossingen binnen project Kinderdijk Schoonhovenseveer worden binnen andere dijkverbeteringsprojecten ook bijzondere technieken toegepast zoals dijkvernageling bij Lekdijk Vianen de toepassing van verticaal zanddicht geotextiel bij dijkverbetering Hagestein Opheusden en waterontspanners binnen dijkverbetering Schoonhovenseveer Langerak Innovatief bezig zijn is belangrijk voor onze dijkverbeteringsprojecten nu en in de toekomst om dijkverbetering waar mogelijk beter sneller en goedkoper te maken Zo lopen we vooruit op de enorme waterveiligheidsopgave die ons staat te wachten in de komende jaren Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP maatregelen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/trots-op-pluim-van-deltacommissaris.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •