archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Bekendmakingen
  mail ontvangen Zoeken in bekendmakingen Gepubliceerd na Gepubliceerd voor Resultaten 1 5 van 2715 Sorteer op Datum aflopend Datum oplopend Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Het wijzigen van vergunning 201046087 ter plaatse van t Buitenhofje te Culemborg publicatiedatum 1 12 2015 bekendmaking Het verplaatsen van een busbaan en een bushokje nabij dijkpaal DR158 ter plaatse van de Eldenseweg te Arnhem publicatiedatum 25 11 2015 bekendmaking Het bouwen van een nieuwe woning nabij dijkpaal LA208 ter plaatse van de Kerkeinde te Sleeuwijk publicatiedatum 25 11 2015 bekendmaking Het bouwen van een nieuwe woning nabij dijkpaal LA208 ter plaatse van Kerkeinde 3 te Sleeuwijk publicatiedatum 25 11 2015 bekendmaking Het plaatsen van een haag in de beschermingszone van een A water ter plaatse van de Oosterhoutsestraat 64 te Oosterhout publicatiedatum 25 11 2015 bekendmaking Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Schouw watergangen
  1 maart Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte De betrokken perceeleigenaren worden van tevoren geïnformeerd over de schouwdatum door middel van een persoonlijke informatiebrief Kaarten Op onderstaande kaarten wordt aangegeven waar in 2015 en 2016 de diepteschouw plaatsvindt Overzichtskaart Diepteschouw 2015 2016 Diepteschouw 2016 gebied 30 1 Diepteschouw 2016 gebied 33 3 Diepteschouw 2016 gebied 34 2 Diepteschouw 2016 gebied 50 1 Diepteschouwproces Het diepteschouwproces verloopt in een aantal stappen Aankondiging De diepteschouw wordt van te voren aangekondigd door middel van advertenties in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland Daarnaast ontvangen de betrokken perceeleigenaren van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap Schouw Als tijdens de diepteschouw uitgevoerd vanaf 1 maart blijkt dat een sloot niet voldoende diep is ontvangt de eigenaar van het aangrenzende perceel een vooraankondigingsbrief van het waterschap De eigenaar krijgt dan circa een jaar de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren Herschouw Na een jaar volgt opnieuw een controle de herschouw Als het onderhoud dan nog niet goed genoeg uitgevoerd is wordt bestuursdwang opgelegd De eigenaar krijgt dan twee weken de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren Na twee weken volgt nog een hercontrole Als het onderhoud dan nog niet uitgevoerd is wordt bestuursdwang toegepast Dit houdt in dat het waterschap de werkzaamheden uitvoert De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar van het aangrenzende perceel Vastgestelde diepten Het waterschap bepaalt de diepte die nodig is aan de hand van het zomerpeil Het zomerpeil is globaal in de periode van april tot november van kracht Elk gebied heeft een eigen waterpeil dat officieel is vastgelegd in een peilbesluit De peilbesluiten vindt u in de regelgeving van Waterschap Rivierenland peilbesluiten De volgende dieptematen gelden Vereiste diepten in Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Watergang Breedte op maaiveldhoogte Diepte in meters t o v zomerpeil B watergangen met 3 of meer aangrenzende eigenaren Niet afhankelijk van breedte 0 50m B watergangen met 3 aangrenzende eigenaren in veenweidegebied Breder dan 3 00m 0 50m B watergangen met 3 aangrenzende eigenaren in veenweidegebied Smaller dan 3 00m 0 30m B watergangen met 2 of minder aangrenzende eigenaren Niet afhankelijk van breedte 0 30m Vereiste diepten in overige gebieden Watergang Breedte op zomerpeilhoogte Diepte in meters t o v zomerpeil Alle B watergangen Breder dan 2 00m 0 50m Breder dan 1 00m en smaller dan 2 00m 0 40m Smaller dan 1 00m 0 30m Voor alle dieptematen geldt dat niet dieper hoeft te worden gebaggerd dan de vaste bodem Alleen bij peilaanpassingen kan het nodig zijn eenmalig dieper dan de vaste bodem te baggeren Een watergang op diepte brengen Om een watergang op diepte te brengen kunt u het beste met de andere aangrenzende eigenaar eigenaren overleggen hoe u het gaat aanpakken U bent namelijk samen verantwoordelijk voor de gehele watergang U kunt de sloot op diepte brengen met een schep hark baggerbeugel of door het inhuren van een loonwerker of hovenier die het handmatig of machinaal met een baggerpomp of kraan uitvoert Flora en faunawet Sommige perioden in het jaar zijn niet zo geschikt voor baggerwerk omdat dit kan leiden tot schade aan planten en dieren U kunt het beste baggeren in de periode van half juli tot november Daarbij moet u zich wel houden aan de regels van de Flora en faunawet In de Flora en faunawet is de bescherming van plant en diersoorten geregeld Voor informatie hierover verwijzen we u naar het Ministerie van Economische Zaken http www rijksoverheid nl U kunt ook bellen via het 4 cijferig telefoonnummer 1400 lokaal tarief op werkdagen van 08 00 tot 20 00 uur Extra voorwaarden Woont u in het gebied Alblasserwaard of Vijfheerenlanden Dan gelden voor u extra voorwaarden In samenwerking met het waterschap moeten eigenaren van aangrenzende percelen ook wegsloten baggeren Deze eigenaren ontvangen een persoonlijke informatiebrief van het waterschap Contact Heeft u vragen Neemt u dan contact op met het schouwteam via telefoonnummer 0344 64 96 09 of per e mail schouw wsrl nl Loading the player Download bestanden Film schouw watergangen Video 68153 kB 30 10 2015 Film schouw watergangen Ondertiteling 3 kB 20 11 2015 Veelgestelde vragen schouw watergangen De huidige situatie is anders dan op de situatieschets bij de brief Hoe kan dat Waterschap Rivierenland maakt gebruikt van de meest recent vastgesteld legger Indien de huidige situatie anders is dan op de situatieschets vergt dit mogelijk een wijziging op de legger U kunt hierover contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl De sloot langs mijn perceel is een wegsloot spoorsloot Dan is de wegbeheerder spoorbeheerder toch verantwoordelijk voor het onderhoud Wegbeheerders zijn gemeenten provincies en Rijkswaterstaat Spoorbeheerders zijn NS Vastgoed en Railinfratrust Zij maaien en of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen U blijft voor ons aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot De tenaamstelling en of het adres van de brief is onjuist hoe kan dit Het waterschap krijgt de eigenaar en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster Als u het adres wilt wijzigen dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris Hiervoor kunt u kijken op www kadaster nl Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09 00 17 00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 183 22 00 Het perceel is niet meer van mij of wordt binnenkort verkocht Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van het Kadaster Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster Bent u van plan om het perceel te verkopen Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/schouw-watergangen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Lekkage in Hoge Boezemkade Kinderdijk
  de kade van de Hoge Boezem in Kinderdijk De lekkage bevindt zich in de kade tussen de zesde en de zevende molen van de Overwaard Onmiddellijk na de melding van de lekkage is het waterschap begonnen met reparatie werkzaamheden De lekkage is gedicht met behulp van klei en een deel van de kade is afgedekt met dijkzeil Ook het waterpeil wordt verder verlaagd De oorzaak is inmiddels duidelijk graverij van muskusratten en mollen Om dit verder tegen te gaan wordt een scherm van zwelklei bentoniet over een lengte van 16 meter aangebracht in de kade De werkzaamheden hiervoor starten woensdag 2 december Het waterschap blijft de kade de komende tijd monitoren Gezien de gunstige weersverwachtingen verwacht het waterschap geen verdere problemen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/12/lekkage-in-hoge-boezemkade-gedicht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht
  zijn Uit de begroting 2016 vloeien de waterschapsheffingen voort Met de opbrengst van deze heffingen doet het waterschap de noodzakelijke uitgaven voor veiligheid tegen overstromingen het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor voldoende en schoon oppervlakte water Daarnaast zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor veilige wegen en een goede bereikbaarheid Lastenmatiging Eén van de uitgangspunten is dat het bestuur zich zal blijven inzetten voor beperking van de lastenstijging en een eerlijke verdeling van de tarieven over de verschillende belastingcategorieën Dit leidt in 2016 tot een lagere lastenstijging dan verwacht op basis van de meerjarenraming De stijging bedraagt in 2016 gemiddeld 2 8 De stijging van 2 8 in 2016 is 0 5 lager dan op basis van de meerjarenraming 2016 2020 was verwacht Het waterschap heeft gelet op de dalende rente een deel van haar leningen opnieuw gefinancierd Met name deze herfinanciering biedt het bestuur financiële ruimte om keuzes te maken de financiële huishouding van het waterschap verder te verbeteren de komende vier jaar 250 000 per jaar beschikbaar te stellen voor innovaties en ruim 1 miljoen in te zetten voor lastenmatiging Tarieven 2016 Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland Brabant Zuid Holland en Utrecht De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid Holland en Utrecht van de rest van het gebied De volgende tarieven gelden in 2016 Soort Tarief Gelderland en Noord Brabant Tarief Zuid Holland en Utrecht inclusief wegen Zuiveringsheffing 54 62 per vervuilingseenheid 54 62 per vervuilingseenheid Ingezetenenomslag inwoners 81 14 per woonruimte 121 21 per woonruimte Gebouwd eigenaren van huizen binnendijks 0 04552

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/stijging-waterschapsbelasting-in-2016-lager-dan-verwacht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater
  afwijken Met deze studie willen beide landen de verschillen in beeld brengen en onderzoeken wat deze betekenen voor de veiligheid van hun inwoners aan beide kanten van de Duits Nederlandse grens Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen in de Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan grensoverschrijdende bescherming tegen hoogwater Hierin nemen van beide landen ministeries waterschappen provincies en gemeenten deel die zijn betrokken bij het waterbeheer en de waterkeringszorg Wederzijdse verantwoordelijkheid Beide landen werken actief aan de bescherming tegen overstromingen In Nederland ligt het accent op het uitvoeren van rivierverruiming en dijkversterkingen In Duitsland ligt de nadruk op het verbeteren van de dijken en bovenstrooms op het aanleggen van retentiegebieden Beide landen zijn van elkaar afhankelijk als het gaat om bescherming tegen hoogwater Nieuwe ontwikkelingen Binnen het Nederlandse Deltaprogramma is een visie uitgewerkt voor de wijze waarop Nederland zich kan voorbereiden op hogere afvoeren van de rivieren als gevolg van het veranderende klimaat Ook is besloten om de normering voor onze dijken aan te scherpen en te baseren op de omvang van de risico s voor mensen en bedrijven achter onze dijken Onze buren in Duitsland kennen een andere aanpak om hun dijken te ontwerpen en te beoordelen Tijdens de Hoogwaterconferentie in oktober 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van een eerste gezamenlijke studie om de verschillen in werkwijzen in beeld te brengen en te kunnen bepalen wat dit voor het beschermingsniveau van burgers en bedrijven in de grensstreek betekent Inmiddels zijn we mede door het Deltaprogramma weer een stap verder Reden genoeg om deze dijkringen die deels in Nederland en deels in Duitsland liggen in het kader van de nieuwe ontwikkelingen en op basis van de meest recente inzichten opnieuw tegen het licht te houden Samenwerking De studie die nu is begonnen is een vervolg op de samenwerking

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/grensoverschrijdende-samenwerking-in-bescherming-tegen-hoogwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Renovatie Kolffgemaal gereed
  hoogwater December 2015 Januari April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Aanvragen en meldingen digitaal 19 20 en 22 oktober inloopsessies wateroverlast Woudrichem 26 oktober inloopavond wateroverlast Vuren gemeente Lingewaal Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol Start project Schone Maaswaterketen innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start test Trots op pluim van Deltacommissaris Inloopbijeenkomsten wateroverlast Hardinxveld Giessendam Brand op plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November Renovatie Kolffgemaal gereed Renovatie Kolffgemaal gereed 17 november 2015 De renovatie van de keermiddelen van het Kolffgemaal in Hardinxveld Giessendam is na bijna drie jaar gereed Hiermee is het grootste boezemgemaal van Waterschap Rivierenland weer voor vele jaren goed toegerust De renovatie is gefaseerd uitgevoerd zodat het gemaal nog wel haar werk kon blijven doen Dit was mogelijk doordat het gemaal beschikt over drie stroomkanalen waardoor water kan worden afgevoerd De onderhoudsperiode met de aannemer loopt nog tot oktober 2016 Mr Dr G Kolffgemaal Grootste boezemgemaal In 1945 is het markante Kolffgemaal in gebruik genomen en dient voor de bemaling van de Linge Het ligt aan het in 1919 gegraven Kanaal van Steenenhoek dat de uitmonding van de Linge in de Beneden Merwede vormt Het voert water af van de stroomgebieden Vijfheerenlanden en Betuwe Het gemaal zorgt voor de aan en afvoer van ongeveer één derde van het totale beheersgebied van het waterschap Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/renovatie-kolffgemaal-gereed.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op
  gezien als een oplossing Ook zijn genoemd uitkijkplatforms en torens strandjes aan de Waal paden voor paarden boothellingen een jachthaven nieuwe visstekken meer trappen langs de dijk naar de uiterwaarden woningbouw op en langs de dijk een betere verlichting op de dijk speelplekken op de dijk en een betere relatie met de rivier Een meerderheid van de bewoners aan de dijk tussen Tiel en Waardenburg vindt de geplande dijkverbetering noodzakelijk Als belangrijkste reden wordt de toenemende regenval de komende jaren genoemd In de 846 interviews die het Waterschap in september in de dijkdorpen voerde zei 59 procent de voorgenomen dijkverbetering te steunen 16 procent is tegen de plannen met name inwoners van Neerijnen Opijnen Heesselt en Varik Vooral in deze dorpen wordt aangedrongen op andere maatregelen zoals het uitdiepen van de rivier overloopgebieden in Duitsland en het verwijderen van de vele struiken en bomen in de uiterwaarden Een kwart van de mensen weet het nog niet veel mensen zeggen dat ze de informatie missen om op dit moment een goede keuze te kunnen maken Tijdens de campertour werd duidelijk dat de urgentie om maatregelen te nemen voor veel mensen twintig jaar na de evacuatie in 1995 is afgenomen Er is een groot begrip voor de noodzaak van de dijkverbetering tegelijkertijd is er een minder groot begrip voor ingrepen die gevolgen hebben voor de leefsituatie en het welzijn van mensen Veel mensen betreuren de afbraak van twintig jaar geleden ze zijn bang dat er nu weer veel huizen worden gesloopt Kansen voor nieuwbouw zien mensen ook met name voor woningbouw passend bij het landschap Er is een duidelijke relatie van de bewoners met het water Ze wonen dicht bij de rivier hebben de evacuatie meegemaakt 72 procent en bijna de helft van de mensen volgt dagelijks de waterstanden Toch zouden bewoners

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/camper-waterschap-haalt-tientallen-ideeen-op.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Nieuws
  is in de kade van de Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht gepubliceerd op 27 11 2015 Nieuws Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2016 definitief Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater gepubliceerd op 26 11 2015 Nieuws Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zijn Nederland en Duitsland gestart met een gezamenlijk Renovatie Kolffgemaal gereed gepubliceerd op 17 11 2015 Nieuws De renovatie van de keermiddelen van het Kolffgemaal in Hardinxveld Giessendam is na bijna drie jaar Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op gepubliceerd op 16 11 2015 Nieuws Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/newssearch (2015-12-02)
  Open archived version from archive •