archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Vacatures
  waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werken-bij-ons/vacatures.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Open sollicitaties
  opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werken-bij-ons/open-sollicitatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Stage - afstuderen
  Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werken-bij-ons/stage-afstuderen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Nieuwe legger waterkeringen 2015-2016
  nieuwe versie houden we ook rekening met nieuwe inzichten ten aanzien van dijkveiligheid in het rivierengebied waaronder het risico op piping Piping In het rivierengebied is er een verhoogde kans op piping Veel dijken in het rivierengebied zijn aangelegd op een dunne laag klei van 1 à 2 meter en daaronder ligt zand Bij piping stroomt water door de bodem onder de dijken door waarbij het zand wordt meegevoerd Dit leidt er toe dat er holle gangen engels pipes ontstaan onder de dijk In extreme gevallen kan dit leiden tot het verzwakken van de dijk In de toekomst is ruimte nodig om de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen Deze ruimte wordt aangegeven in de nieuwe legger Procedure In januari en februari 2014 heeft het waterschap de eerste versie van de ontwerplegger ter inzage gelegd Daar is tijdens de inzagetermijn een groot aantal zienswijzen op ingediend Deze hadden voor een groot deel te maken met de wijze waarop omgegaan werd met bestaande bouwrechten Naar aanleiding daarvan heeft het dagelijks bestuur van het waterschap opdracht gegeven de uitgangspunten opnieuw op te stellen Eind november 2014 heeft het dagelijks bestuur deze uitgangspunten vastgesteld Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe ontwerplegger Deze wordt vervolgens nogmaals ter inzage gelegd naar verwachting zal dit begin 2016 gebeuren Beschermingszones buitenbeschermingszone en bouwgrens Op de legger worden verschillende zones en grenzen aangegeven In de kernzone ligt het dijklichaam Een beschermingszone grenst aan beide zijden aan het dijklichaam en is mede van belang voor de stabiliteit van de dijk De buitenbeschermingszone sluit aan op de beschermingszone deze is alleen van belang bij grote ontgravingen De bouwgrens geeft aan tot welke lijn er bouwwerken geplaatst mogen worden Waar nu al gebouwd mag worden tussen dijk en bouwgrens volgens het bestemmingsplan worden deze rechten gerespecteerd Het waterschap levert bij het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/keur-en-legger/nieuwe-legger-waterkeringen-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Wijzigingen legger wateren 2015
  op te vragen van het betreffende object Klik vervolgens in het gekleurde kader van uw keuze hierin verschijnen de gegevens die bij de wijziging horen Onderin vindt u een link waarmee u een wijzigingskaart in PDF formaat kunt openen Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader De administratieve gegevens die bij de kaart horen kunt u vinden in het Excel bestand De gegevens staan gesorteerd op vergunning of wijzigingsnummer U kunt de identificatienummers gebruiken om de juiste gegevens te vinden Informatie op de pdf kaarten De details van de wijziging worden weergegeven op wijzigingskaartbladen Per kaartblad wordt aangegeven het kaartbladnummer welke objecten gewijzigd zijn de ligging van de voorgenomen nieuwe situatie de betrokken kadastrale percelen Inzage op kantoor waterschap in Tiel Het besluit tot wijziging van de legger wateren 2015 inclusief bijlagen leggerkaarten liggen vanaf woensdag 11 november tot en met dinsdag 22 december 2015 voor een ieder ter inzage op het kantoor van het waterschap De Blomboogerd 1 te Tiel Bent u voornemens het besluit in te komen zien en wenst u daarbij uitleg te ontvangen maak dan via het e mailadres leggerwateren wsrl nl een afspraak Beroep Beroep tegen de wijzigingen van de legger lateren2015 is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78 tweede lid Waterschapswet Tegen de vaststelling van de ligging vorm afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5 1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk behoudens voor zover daarbij de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd Gedurende de inzagetermijn is het mogelijk om beroep in te stellen De volgende personen komen daarvoor in aanmerking belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht belanghebbenden wie

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/keur-en-legger/wijzigingen-legger-wateren-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Streefpeilbesluit Groesbeek & Ooijpolder
  voor de gebieden Groesbeek en Ooijpolder Het gaat hier om de streefpeilen in sloten en andere watergangen in het gebied dat is gelegen tussen Nijmegen de Waal Kleef en het Reichswald De zuid en westzijde van het gebied grenzen aan de hoge stuwwal bij Nijmegen Kleef In de besluiten staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren Tijdens de voorbereiding van de streefpeilbesluiten is er intensief overleg geweest met belanghebbenden Zo kon het waterschap de waterpeilen zoveel mogelijk afstemmen op aanwezige functies als natuur landbouw bebouwing etc De nieuw vastgestelde streefpeilen zijn vanaf 12 januari 2012 van kracht Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven Het gebied Groesbeek Het streefpeilbesluitgebied Groesbeek ligt in het oosten van het rivierengebied en ligt ingesloten tussen de stuwwal bij Nijmegen en het Reichswald in Duitsland Het gebied watert af op de Waal bij Nijmegen via Duitsland en de Ooijpolder Streefpeilbesluit Groesbeek Hoofdrapport Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 1 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 2 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 3 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 4 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 5 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 6 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 7 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 8 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 9 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 10 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 11 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 12 Streefpeilbesluit Groesbeek Bijlage 13 Streefpeilbesluit Groesbeek Het gebied Ooijpolder Het streefpeilbesluitgebied Ooijpolder ligt in het oosten van het rivierengebied tussen Beek Ubbergen en Millingen a d Rijn Het gebied watert af op de Waal via het Hollands duits gemaal bij Nijmegen Streefpeilbesluit Ooijpolder Hoofdrapport streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 1 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 2 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 3 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 4 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 5 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 6 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 7 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 8 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 9 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 10 streefpeilbesluit Ooijpolder Bijlage 11 streefpeilbesluit Ooijpolder

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/streefpeilbesluit-groesbeek-amp-ooijpolder.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Peilbesluit Quarles van Ufford 2015
  Het grootste deel van het jaar kan afwatering onder vrij verval op de Maas plaatsvinden Een klein deel van het jaar wordt bij hoge waterstanden in de Maas bemaling toegepast Aanvoer van water vindt in de zomer plaats vanuit de wetering richting de hoger gelegen oeverwallen langs de Maas en de Waal Werkmethode Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR methode GGOR staat voor Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond en oppervlaktewater tegemoet komt aan de eisen van het huidige grondgebruik Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen het ontwerp peilbesluit staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn Planning Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases inclusief de status Overzichten stappen project Beschrijving Status Voortraject Afgerond Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit Afgerond Onderzoek naar optimale en actuele grond en oppervlaktewaterregime Afgerond Uitvoering knelpuntenanalyse Afgerond Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit Afgerond Opstellen ontwerp peilbesluit Afgerond Ter inzage leggen ontwerp peilbesluit Eind 2015 Vaststelling peilbesluit door Bestuur WSRL April 2016 Samen met de omgeving Het opstellen van het peilbesluit gebeurt in samenspraak met de omgeving Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied natuur agrarisch recreatie en drinkwater De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen Extranet Bij de actualisatie is voor de eerste keer gebruik gemaakt van een extranet Dit is een online omgeving gekoppeld aan onze website Deelnemers aan het project krijgen door in te loggen toegang tot alle stukken actuele informatie en verslagen en agenda s van overleggen Dit extranet kan in de toekomst voor elke actualisatie van peilbesluiten ingezet worden Dit heeft als voordelen dat iedereen altijd over actuele informatie beschikt en er veel minder stukken op papier uitgegeven hoeven te worden Voorlichtingsbijeenkomst Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over het ontwerp peilbesluit Quarles van Ufford op woensdag 6 januari 2016 in De Twee Linden Zandstraat 100 te Beneden Leeuwen Inloop vindt plaats vanaf 19 30 uur en de presentatie begint om 20 00 uur Op deze avond geeft het waterschap een korte toelichting op de nieuwe peilen Voor een aantal peilgebieden zijn uitvoeringsmaatregelen nodig Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp peilbesluit en de benodigde uitvoeringsmaatregelen Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om zowel mondeling schriftelijk als digitaal een zienswijze over het ontwerp peilbesluit kenbaar te maken Ontwerp peilbesluit ter inzage Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf donderdag 10 december 2015 tot en met woensdag 20 januari 2016 voor iedereen ter inzage op het kantoor van het waterschap De Blomboogerd 1 te Tiel In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de voorgestelde peilen heeft bepaald Ontwerp peilbesluit Quarles van Ufford Toelichting QvU hoofdrapport Kaart ontwerp peilbesluit QvU Toelichting

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/quarles-van-ufford-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Streefpeilbesluit De Linge
  Waterschap Beleid Waterbeheerplan Waterbeheerprogramma 2016 2021 Deltaprogramma Kaderrichtlijn water Visbeleid Peilbesluiten peilbesluitgebieden Streefpeilbesluit Groesbeek Ooijpolder Peilbesluit Bloemers en Citters I en II Peilbesluit Neder Betuwe Streefpeilbesluit Over Betuwe Peilbesluit Vijfheerenlanden Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard peilgebied Middelbroek Ameide Tienhoven Peilbesluit Quarles van Ufford 2015 Streefpeilbesluit De Linge Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten Waterbeheer buitenpolders Keur en legger Schouw Waterplannen Duurzaamheid innovatie en klimaat Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Beleid Peilbesluiten peilbesluitgebieden Streefpeilbesluit De Linge Streefpeilbesluit De Linge Documenten Streefpeilbesluit De Linge Toelichting Streefpeilbesluit De Linge Kaart streefpeilbesluit De Linge Bijlage 1 peilafwegingen Vensters pand 1 Vensters pand 2 Vensters pand 3 Vensters pand 4 Vensters pand 5 Vensters pand 6 Vensters pand 7 Vensters pand 8 Vensters pand 9 Vensters pand 10 Vensters pand 11 Vensters pand 12 Vensters pand 13 Vensters pand 14 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/streefpeilbesluit-de-linge.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive