archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Peilbesluit Bloemers en Citters I en II
  I en II en Neerbosch en Malden Het gaat hier om de peilen in sloten en andere watergangen in het gebied tussen het Maas Waalkanaal bij Nijmegen en Appeltern Land van Maas en Waal In de besluiten staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren De meeste peilen zullen bij de eerstvolgende gebruikelijke overgang van winter naar zomerpeil worden ingesteld Daarna gelden de nieuw vastgestelde peilen Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te hanteren De nieuwe besluiten treden officieel op 14 juli 2011 in werking Van 14 juli tot en met 24 augustus 2011 hebben de besluiten met bijbehorende documenten ter inzage gelegen Tijdens deze periode was het mogelijk om beroep aan te tekenen Het gebied Bloemers Het peilbesluitgebied Bloemers ligt in het oosten van het rivierengebied in het Land van Maas en Waal Het gebied wordt begrensd door de rivieren de Waal het Maas Waalkanaal in het oosten en in het westen door de A50 en de Nieuwe wetering richting Appeltern Het zuiden van het gebied grenst aan de Overasseltsche Vennen en Wijchen lijn Heumen Wijchen en de A325 Peilbesluit Bloemers 2011 Het gebied Citters I en II Neerbosch en Malden De streefpeilbesluitgebieden Citters I en II liggen ten zuiden van Wijchen en het Overasseltsche Vennengebied en wateren af op de Maas bij Niftrik en Balgoij De peilen in dit gebied worden beïnvloed door de Maas Voor de gebieden Citters I en II gelden streefpeilbesluiten uit 2001 Bij de herziening van de streef peilbeluiten van deze gebieden worden ook de streefpeilbesluiten van de gebieden Neerbosch en Malden meegenomen Deze gebieden liggen ten oosten van het van het Maas Waalkanaal Streefpeilbesluit Citters I en II Neerbosch en Malden Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/peilbesluit-bloemers-en-citters-i-en-ii.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Peilbesluit Neder-Betuwe
  Linge Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten Waterbeheer buitenpolders Keur en legger Schouw Waterplannen Duurzaamheid innovatie en klimaat Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Beleid Peilbesluiten peilbesluitgebieden Peilbesluit Neder Betuwe Peilbesluit Neder Betuwe 27 juni 2012 Peilen vastgesteld Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 15 juni 2012 ingestemd met de herziening van het peilbesluit Neder Betuwe Het gaat hier om de peilen in sloten en andere watergangen in het zuiden van de provincie Gelderland tussen de gemeente Buren de Nederrijn Lek de Waal en Zetten In het besluit staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren Samen met de omgeving Tijdens de voorbereiding is er intensief overleg geweest met belanghebbenden Er zijn verschillende redenen waarom in het peilbesluit gekomen is tot een peilwijziging voor een aantal peilgebieden waar de omstandigheden te nat zijn voor de betreffende functies wordt een peilverlaging voorgesteld waarmee zowel een verbetering voor de landbouw als voor de natuur wordt gerealiseerd de stedelijke uitbreidingen rondom Maurik en bedrijventerrein Medel de uitvoering van een doelmatig peilbeheer de verbetering van de waterkwaliteit aquatische eco logie in het peilgebied van de Oude Rijn bij Lienden Met de voorgestelde wijzigingen verbeteren de omstandigheden voor waterbeheer landbouw natuur en bebouwing in het gebied De nieuw vastgestelde peilen zijn vanaf 5 juli 2012 van kracht Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven Bekijk hier het peilbesluit Neder Betuwe Vragen opmerkingen Voor vragen of opmerkingen over het streefpeilbesluit Neder Betuwe kunt u contact opnemen met Jenny Otte e mail j otte wsrl nl of telefoon 0344 649548 Huidig peilbesluit Het peilbesluit Neder Betuwe is geldig tot 2022 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/peilbesluit-neder-betuwe.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Streefpeilbesluit Over-Betuwe
  bij ons Home Beleid Peilbesluiten peilbesluitgebieden Streefpeilbesluit Over Betuwe Streefpeilbesluit Over Betuwe 27 juni 2012 Streefpeilen vastgesteld Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 15 juni 2012 ingestemd met de herziening van het streefpeilbesluit Over Betuwe Het gaat hier om de streefpeilen in sloten en andere watergangen in het oostelijk deel van het rivierengebied tussen de Nederrijn het Pannerdensch kanaal en de Waal tot en met Zetten en Dodewaard In het besluit staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren Samen met de omgeving Tijdens de voorbereiding is er intensief overleg geweest met belanghebbenden De voorgestelde streefpeilen zijn hiermee zoveel mogelijk afgestemd op de functies natuur landbouw bebouwing etc In de meeste gevallen was dit al het geval De daadwerkelijke peilaanpassingen beperken zich met name tot een aantal peilgebieden waarin zich autonome ontwikkelingen hebben voorgedaan dit betreft onder andere de stedelijke uitbreidingen rondom Arnhem Elst de Waalsprong en Park Lingezegen Met de voorgestelde wijzigingen verbeteren de omstandigheden voor waterbeheer landbouw natuur en bebouwing in het gebied De nieuw vastgestelde streefpeilen zijn vanaf 5 juli 2012 van kracht Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven Streefpeilbesluit Over Betuwe Hoofdrapport streefpeilbesluit Over Betuwe Bijlage 1 basiskaarten gebiedsbeschrijving Bijlage 2 Watersysteem peilen Bijlage 3 kaart ruimtelijke ontwikkelingen Bijlage 4 factsheet Kaderrichtlijn Water waterlichamen Bijlage 5 verdeling waterbeheer Bijlage 6 Kaarten AGOR Bijlage 7 voorbeeld HELP tabel landbouw Bijlage 8 doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen Bijlage 9 Kaarten effect peilvoorstel Bijlage 10 aanpassing peilgebieden Bijlage 11 factsheets en omnummeringstabel Bijlage 12 samenstelling klankbordgroep Peilen peilvoorstel Vragen opmerkingen Voor vragen of opmerkingen over het streefpeilbesluit Over Betuwe kunt u contact opnemen met Jan van de Braak e mail j vande braak wsrl nl of telefoon 0344 649208 Huidig streefpeilbesluit Het streefpeilbesluit Over Betuwe

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/streefpeilbesluit-over-betuwe.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Peilbesluit Vijfheerenlanden
  en II Peilbesluit Neder Betuwe Streefpeilbesluit Over Betuwe Peilbesluit Vijfheerenlanden Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard peilgebied Middelbroek Ameide Tienhoven Peilbesluit Quarles van Ufford 2015 Streefpeilbesluit De Linge Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten Waterbeheer buitenpolders Keur en legger Schouw Waterplannen Duurzaamheid innovatie en klimaat Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Beleid Peilbesluiten peilbesluitgebieden Peilbesluit Vijfheerenlanden Peilbesluit Vijfheerenlanden Sloot Vijfheerenlanden Peilbesluit vastgesteld Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 28 juni 2013 ingestemd met de herziening van het peilbesluit Vijfheerenlanden Het gaat hier om de peilen in sloten en andere watergangen in het gebied Vijfheerenlanden op de grens van de provincies Gelderland Utrecht en Zuid Holland De noord en zuidzijde van het gebied worden begrensd door de rivieren de Lek en de Linge De oostzijde van het gebied grenst aan de Diefdijk de westzijde aan het Merwedekanaal en de Zouweboezem In het besluit staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren Samen met de omgeving Tijdens de voorbereiding is er intensief overleg geweest met belanghebbenden De peilen zijn hiermee zoveel mogelijk afgestemd op de functies natuur landbouw en bebouwing Het vastgestelde peilbesluit is vanaf 11 juli 2013 van kracht Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven Op de website overheid nl kunt u het peilbesluit inzien Vragen opmerkingen Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Vijfheerenlanden kunt u contact opnemen met Jaap Cremer e mail j cremer wsrl nl of telefoon 0344 649323 Huidig peilbesluit Het peilbesluit Vijfheerenlanden is geldig tot 2023 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/peilbesluit-vijfheerenlanden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard (peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven)
  dit peilbesluit was er aanleiding om voor het zuidelijk deel van peilgebied Middelbroek Ameide Tienhoven het peilbesluit gedeeltelijk te herzien Het doel is gebouwschade te voorkomen en het landbouwgebruik veilig te stellen Met deze herziening zijn wij tegemoet gekomen aan de behoeften van de omgeving Instellen van peilen Het vastgestelde peilbesluit is vanaf 10 juli 2014 van kracht Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven Het besluit is bekendgemaakt in Het Waterschapsblad van 9 juli 2014 Het peilbesluit is op de website overheid nl in te zien Inzien en reageren Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van donderdag 10 juli 2014 tot en met woensdag 20 augustus 2014 op de receptie van het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1 in Tiel Gedurende deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen De volgende personen komen daarvoor in aanmerking belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp besluit naar voren hebben gebracht belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerp besluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht Hoe kunt u beroep instellen Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland sector bestuursrecht Postbus 9030 6800 EM Arnhem Het beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten uw naam en adres de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening DigiD Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden Voorlopige voorziening Het besluit treedt op 10 juli 2014 in werking

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/gedeeltelijke-herziening-peilbesluit-alblasserwaard-peilgebied-middelbroek-ameide-tienhoven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  Aan de beoordeling van een melding zijn geen kosten verbonden Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Hoe doe ik een melding of vraag ik een vergunning aan Omgevingsloket online Zowel meldingen als aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Formulieren van het waterschap Uitsluitend voor particulieren is er de mogelijkheid een aanvraag schriftelijk in te dienen Het aanvraagformulier kunt u printen invullen en per post opsturen naar het waterschap Gebruik PDF documenten Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Wanneer heb ik een vergunning nodig en wanneer kan ik het werk met een melding afdoen Voor werken en werkzaamheden in op en in de buurt van wateren waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn heeft het waterschap regels opgesteld Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap de Keur Waterschap Rivierenland 2014 uitgewerkt De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in op en in de buurt van wateren waterkeringen en wegen Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld Voldoet u aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel s kunt u volstaan met een melding Indien dit niet het geval is zult u een watervergunning moeten aanvragen Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Vergunningen?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  maaien en of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen U blijft voor ons aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot De tenaamstelling en of het adres van de brief is onjuist hoe kan dit Het waterschap krijgt de eigenaar en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster Als u het adres wilt wijzigen dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris Hiervoor kunt u kijken op www kadaster nl Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09 00 17 00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 183 22 00 Het perceel is niet meer van mij of wordt binnenkort verkocht Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van het Kadaster Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster Bent u van plan om het perceel te verkopen Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper deelt De nieuwe eigenaar is op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan Peildatum voor het waterschap is 1 november Alm Biesbosch 1 december Ten aanzien van de diepteschouw is de peildatum op 1 maart gesteld Hoe controleert het waterschap Ik heb niemand gezien Het waterschap controleert lopend vanuit de auto en eventueel vanuit een boot of de sloten schoon zijn De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok De mensen die dit doen zijn medewerkers en schouwmeesters van het waterschap De schouwers zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/schouw+watergangen?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  duiden dat het riool heeft overgestort Meestal is hier dan ook een rioollucht aanwezig Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Watervervuiling%2C+botulisme+en+vissterfte?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive