archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  Hoe vaak moet ik mijn sloot schoonmaken U dient de sloot minstens één keer per jaar voor 1 november Alm Biesbosch 1 december vrij te maken van begroeiing vuil en andere materialen Eens in de 15 tot 18 jaar dient u de sloot op diepte te brengen U bent echter het hele jaar door onderhoudsplichtig voor de sloot Wij raden u aan om ook in droge perioden de sloot te onderhouden Het is dan makkelijker om begroeiing en vuil te verwijderen en het scheelt werk in het najaar voor de maaischouw Hoe vaak worden de zettingsboutjes gemeten en tot wanneer De boutjes worden zolang gemeten als nodig wordt geacht Dit kan per traject sterk verschillen afhankelijk van de te verwachte zettingen Het merendeel van de boutjes wordt tot vier jaar na de dijkversterking twee keer per jaar gemeten Hoe weet ik wanneer mijn sloot aan de beurt is De datum van de maaischouw gewoon onderhoud is vastgesteld op 1 november Alm Biesbosch 1 december en wordt jaarlijks bekend gemaakt in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland De maaischouw geldt jaarlijks voor het hele beheergebied van Waterschap Rivierenland De datum van de diepteschouw buitengewoon onderhoud is vastgesteld op 1 maart en de betrokken perceeleigenaren ontvangen van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte Hoe word ik op de hoogte gehouden over de voortgang van het werk Door regelmatig nieuwsbrieven te verspreiden wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het werk Ook kunt u informatie krijgen over het verloop van het werk bij de toezichthouders op het werk Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  is bekend bij de opzichters op het werk De planning kunt u dus opvragen bij de toezichthouders in de directiekeet op het werk Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper Kunt u niet verder baggeren omdat u op een veenbodem harde bodem stuit of dreigen de kanten in te zakken dan kunt u dit doorgeven aan het schouwteam via telefoonnummer 0344 64 96 09 of per e mail schouw wsrl nl Voor de diepteschouw geldt dat u niet dieper hoeft te baggeren dan de vaste bodem Zie hiervoor ook de vastgestelde dieptematen onder het kopje Buitengewoon onderhoud diepteschouw Ik heb een preventieve last onder dwangsom ontvangen Waarom staan er geen perceelcodes in de brief Perceeleigenaren worden aangemerkt als herhaaldelijk overtreder als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november Alm en Biesbosch 1 december aan de onderhoudsplicht is voldaan Dit is op basis van eigenaarsgegevens en dus niet afhankelijk van bepaalde perceelcodes en of watergangnummers Wilt u desondanks weten voor welke percelen u in de afgelopen jaren bent aangeschreven neemt u dan contact op met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl Ik heb interesse om een stuk dijkhelling te gebruiken als tuin Hoe kan ik dit regelen Het maken van een tuin op het eigendom van het waterschap is niet mogelijk U kunt bellen naar het waterschap zodat er overlegd kan worden wat wel voor u mogelijk is Als er op dit stuk van de dijk nog geen beheer of huurovereenkomst is kan er een nieuwe overeenkomst voor het onderhouden van het gras op de dijk worden gemaakt Het is mogelijk dit als gazon te onderhouden U kunt op onze site een kaart bekijken waarop staat aangegeven welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort Zie overzicht indeling dijkbeheerders Vorige

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  beheerovereenkomst is kan er een nieuwe overeenkomst voor beweiding worden gemaakt Het waterschap geeft geen nieuwe beheerovereenkomsten uit voor beweiding aan de buitenkant van de dijk Voor vragen neem contact op met de dijkbeheerder die verantwoordelijk is voor het betreffende stuk dijk Zie overzicht indeling dijkbeheerders Ik heb schade aan mijn auto als gevolg van de uitvoering Bij wie kan ik dit melden U kunt de schade melden bij de desbetreffende projectleider de projectleider zal de claim doorsturen naar de aannemer Ik kan het onderhoud zelf niet meer uitvoeren Wat nu Als u niet meer in staat bent het onderhoud zelf te doen dan kunt u contact opnemen met een loonwerker of hovenier bij u in de buurt Ook kunt u bij de buren informeren hoe zij het onderhoud laten uitvoeren Ik verpacht pacht of verhuur huur het perceel Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud De eigenaar van het perceel is altijd eindverantwoordelijk Wij gebruiken gegevens van het Kadaster Als uit deze gegevens blijkt dat u eigenaar bent van een perceel ook al heeft u het verpacht of op een andere manier uit handen gegeven dan blijft u nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud Het is aan u hoe u uw huurder pachter of vruchtgebruiker informeert en afspraken maakt over het onderhoud Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt hoe kom ik hier achter De locatie van het perceel is aangegeven op de situatieschets die bij de brief is gevoegd Mocht u de locatie toch niet kennen dan kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  verstrekt Het is bijna niet mogelijk om dan nog van het vastgestelde plan af te wijken Voor meer informatie kunt u bellen met de desbetreffende projectleider Ik wil vooruitlopend op de oplevering weten waar de eigendomsgrens loopt Bij wie kan ik daarvoor terecht Het kadaster is de enige onafhankelijke instantie die u kan vertellen waar eigendomsgrenzen liggen Ik zie aan de dijk een cirkel van zandzakken liggen waar water overheen loopt Wat betekent dit Het waterschap heeft die zandzakken er met opzet zo neergelegd Op deze manier kan het water dat door de dijk sijpelt geen kwaad Ik zie bij hoogwater iets ongewoons langs de dijk Zal ik dit melden bij het waterschap Ja heel graag Het waterschap probeert zelf zoveel mogelijk de dijken in de gaten te houden maar is blij wanneer ook bewoners zaken melden Bel gerust het waterschap 0344 64 90 90 Het waterschap is voor dit soort meldingen 24 uur per dag bereikbaar Vermeld u daarbij ook de de code op het dichtstbijzijnde dijkpaaltje Aan die code kan het waterschap precies zien op welke plek uw melding betrekking heeft De code op een dijkpaaltje bestaat altijd uit 2 letters en 3 cijfers bijvoorbeeld ND302 of AW170 Een dijkpaaltje ziet er zo uit Ik zie een stroompje water uit de dijk lopen Kan dit kwaad Wanneer het alleen water is kan het geen kwaad Wanneer er zand uit de dijk meespoelt is het ernstiger Want dan kan de dijk verzwakken Meld dit vooral snel bij het waterschap En vermeld hierbij ook bij welke dijkpaal u dit heeft gezien Vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  door het waterschap uitgevoerd en betaald Het onderhoud op particuliere percelen moet door de betreffende eigenaar worden gedaan Is de levering van stroom gas en water gewaarborgd tijdens de werkzaamheden Ja dit is gewaarborgd Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren Dit zal bij inhuur van een loonwerker of hovenier de kosten kunnen drukken of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en of de bagger te ontvangen Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom erg belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot laten uitbaggeren Let wel op dat u goede afspraken maakt zodat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar blijven aanspreken aanschrijven want deze blijft voor ons verantwoordelijk voor de helft van de sloot Kan de plaats van de nieuwe dijk ter plaatse van mijn woning uitgezet worden Ja dit kan in overleg met de projectleider Kan de schouwer niet even langs komen en zeggen dat de sloot niet schoon is Helaas kunnen we dit niet doen omdat het teveel tijd vergt Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  aanvullend advies c q second opinion vragen Nee want dit is een onafhankelijke deskundige van het waterschap en deze deskundige kan dus niet twee partijen dienen Kan ik een stuk dijkhelling gebruiken om geiten koeien of paarden te laten lopen Nee er mogen alleen schapen op het gras aan de zijkant van de dijk lopen Geiten paarden pluimvee en koeien mogen daar niet grazen Deze dieren maken de grasmat kapot waardoor de kwaliteit van de dijk slechter wordt Kan ik het waterschap bij hoogwater helpen Jazeker dat kan op twee manieren 1 U kunt ongewone zaken die u ziet langs de dijk melden bij het waterschap 2 En u kunt lid worden van onze dijkbewakingsorganisatie In het westen van het rivierengebied Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena kunnen nog patrouillelopers worden geplaatst Als toekomstig patrouilleloper bij Waterschap Rivierenland krijgt u eerst een training van het waterschap Vervolgens wordt u ingedeeld bij een dijkpost bij u in de buurt en kunt u samen met een medewerker van het waterschap patrouille lopen over de dijken Vorige 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=10 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  hoe kan ik die krijgen Ja u kunt hiervoor bellen met mevr Y Bartholomeus van het waterschap tel 0344 649460 Kan ik overlast verwachten en is mijn perceel altijd bereikbaar Uitvoering van een dijkversterkingsproject brengt vanwege de omvang overlast met zich mee Uiteraard proberen we deze overlast zoveel mogelijk te beperken De aannemer is verplicht tijdens de werkzaamheden de aan de dijk gelegen percelen vrij te houden Kan ik overlast verwachten tijdens de dijkversterking en is mijn perceel te allen tijde beschikbaar Uitvoering van een dijkversterkingsproject brengt vanwege de omvang van deze projecten overlast met zich mee Uiteraard wordt deze overlast zoveel mogelijk beperkt De aannemer is verplicht de aan de dijk gelegen percelen tijdens de uitvoering bereikbaar te houden Kan ik percelen of delen daarvan die niet meer nodig zijn kopen van het waterschap en bij wie moet ik daarvoor zijn Gronden die het waterschap nu of in de toekomst niet meer nodig heeft kunnen verkocht worden Hierover kunt u bellen met het cluster Vastgoed via het algemene telefoonnummer of postbusnummer van het waterschap Kan ik werkzaamheden door de aannemer laten verrichten die in verband met de dijkversterking betaald worden Nee de werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd op kosten van het waterschap Extra werk kunt u voor eigen rekening door de aannemer uit laten voeren Dit kan alleen als deze werkzaamheden niet nadelig zijn voor het dijkverbeteringsplan Voor deze extra werken kan eerst een Keurontheffing vereist zijn Vorige 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=11 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  er niet bij kunnen dan zal het onderhoud op een andere manier uitgevoerd moeten worden U kunt het onderhoud handmatig uitvoeren of informeren naar andere mogelijkheden bij een loonwerker of hovenier Deze beschikt meestal over de nieuwste machines die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen Het waterschap verleent u geen ontheffing van de onderhoudsplicht als er geen machines bij kunnen Mag ik een boot aanmeren aan de dijk Mag ik daarvoor een steiger maken Nee men mag niet zomaar een boot afmeren en een steiger maken aan de dijk Omdat niet elke dijk hetzelfde is kan het waterschap hierop geen standaard antwoord geven Wanneer u het waterschap vraagt om toestemming wordt er op de volgende zaken gelet Bij alle boten wordt gekeken of het aanleggen hiervan en of eventuele voorzieningen zoals het aanbrengen van een steiger afmeerpunten en nutsvoorzieningen invloed hebben op de dijk Dit kan betekenen dat er geen ontheffing mogelijk is of alleen onder bepaalde voorwaarden Voor woonboten zal een ligplaats eerst in het bestemmingsplan geregeld moeten worden Rijkswaterstaat en het waterschap moeten daarvoor advies geven en zullen dan ook eisen stellen Bij binnenwateren kijkt het waterschap ook wat past binnen ons beleid als vaarweg en of waterbeheerder U kunt op het overzicht dijkbeheerders bekijken welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort Wanneer u belt is het handig om een duidelijke beschrijving van de plaats en of kadastraal perceelnummer bij de hand te hebben Mag ik wandelen over de dijk buiten de wegen en paden Nee je mag niet wandelen buiten wegen en paden op eigendom van het waterschap omdat het gras wordt platgetrapt Meestal zijn de dijkhellingen uitgegeven aan particulieren die hier gebruik van maken voor bijvoorbeeld beweiding of voor het maaien en afvoeren Mogen de landmeters mijn terrein zondermeer betreden Landmeters melden zich eerst bij de

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=12 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •