archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht Ook voor een weigering of de behandeling van een aanvraag die later wordt ingetrokken zijn leges verschuldigd Hoeveel leges u moet betalen hangt af van de aard van de aanvraag en is gebaseerd op de legesverordening De tarieven zijn zo vastgesteld dat 75 van de kosten van vergunningverlening wordt betaald door diegenen die gebruik maken van deze dienst Zo wordt voorkomen dat alle belastingplichtigen moeten meebetalen aan individueel verstrekte diensten zoals vergunningen Aan de beoordeling van een melding zijn geen kosten verbonden Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Bij wie en hoe kan ik schade naar aanleiding van de dijkversterking melden Schade moet per brief doorgegeven worden aan de desbetreffende projectleider van het waterschap Bij wie kan ik schade melden en op welke wijze Schade als gevolg van dijkversterking door het waterschap moet schriftelijk gemeld worden bij het waterschap ter attentie van de betreffende projectleider Bij wie kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering In eerste instantie kunt u met klachten terecht bij de toezichthouder van het waterschap die bij de werkzaamheden aanwezig is Het telefoonnummer staat op onze internetpagina bij de betreffende projecten Bij wie kan ik terecht met vragen over de openbare verlichting De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting Vragen hierover kunt u aan de gemeente stellen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Proclaimer
  deze kenbaar maakt De via de website binnengekomen e mail wordt vertrouwelijk door het waterschap behandeld Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dit doel Op formele aan vragen bezwaarschriften klachten enzovoorts krijgt u antwoord binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen Waterschap Rivierenland verzamelt statistische gegevens om de site te verbeteren Het waterschap verzamelt of bewaart hierbij geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site Bij ieder gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP Kwaliteitsbeleid tip ons We vinden het belangrijk dat we onze beloftes nakomen We onderzoeken regelmatig de tevredenheid onder onze klanten en zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren Daar kunt u ons bij helpen Heeft u een suggestie of een tip laat het ons weten Dat kan per e mail info wsrl nl ter attentie van kwaliteitsadviseur Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/algemene+onderdelen/over+deze+site/proclaimer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Archief Agrarisch inzicht
  uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/agrarisch-inzicht/archief-agrarisch-inzicht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  ons laatst gewijzigd op 26 08 2015 Landingspagina Jongeren laatst gewijzigd op 20 04 2015 Landingspagina Over het Waterschap laatst gewijzigd op 18 08 2015 Landingspagina Vorige 1 2 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/landingpage?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  vol attributen proefjes en materialen neemt de waterwachter leerlingen mee Arnhem Zuid gepubliceerd op 02 04 2015 Artikel Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem nemen allerlei maatregelen om het water in Arnhem schoner te maken en het voldoende de ruimte te geven Maar u kunt zelf ook wat doen aan schoon water in uw omgeving En dat kost vaak niet eens veel moeit Besluitenlijst 20 oktober 2015 Artikel Baggeren in Streefkerk gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Baggeren De Laar gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Van begin september 2015 tot half maart 2016 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in het baggergebied De Laar in de omgeving van Gellicum en Hellouw baggergebied 29 3 Door te baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen Samenstelling Commissies gepubliceerd op 02 06 2015 Artikel Samenstelling commissies Waterschap Rivierenland Varen Artikel Voor gemotoriseerd varen op de de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard onder andere de Alblas de Graafstroom en de Giessen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden Bijvoorbeeld als het gaat om afmetingen en diepgang van uw vaartuig Baggeren van de Linge gepubliceerd op 22 09 2015 Artikel Waterschap Rivierenland start in 2014 met het baggeren van de Linge Het betreft het gedeelte van de Linge tussen Buurmalsen en Leerdam In het najaar van 2012 is het waterschap begonnen met de voorbereidingen Het baggerproject neemt ongeveer vier à Wateroverlast gepubliceerd op 14 10 2015 Artikel Op 30 en 31 augustus 2015 viel in het westen van het werkgebied van ons waterschap extreem veel neerslag plaatselijk tussen de 80 en 100mm Op zulke extreme hoeveelheden is het watersysteem niet ingericht Het waterschap heeft met man en macht heeft Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  verantwoordelijk Wanneer heb ik een vergunning nodig en wanneer kan ik het werk met een melding afdoen Er staat in zomer geen water in de sloot en in de winter wel Hoe kan dat Hoe vaak worden de zettingsboutjes gemeten en tot wanneer Ik heb interesse om een stuk dijkhelling te gebruiken voor schapen Hoe kan ik dit regelen Ik heb interesse om een stuk dijkhelling te gebruiken als tuin Hoe kan ik dit regelen Mag ik wandelen over de dijk buiten de wegen en paden Bij wie en hoe kan ik schade naar aanleiding van de dijkversterking melden Word ik tijdig gewaarschuwd als de dijk wordt afgesloten Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/faqdocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  2015 met de aanleg van het waterplein in de Vogelbuurt De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van het Waterschap Rivierenland start aanleg natuurvriendelijke oevers in Hellouw gepubliceerd op 30 09 2015 Nieuws Begin oktober start Waterschap Rivierenland met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de sloten aan de Paalgraaf en Irenestraat in Hellouw Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging zodat Fietspad nieuwe Zijlkade in Nieuwland officieel in gebruik gepubliceerd op 07 09 2015 Nieuws Op woensdag 9 september 2015 wordt de geheel gereconstrueerde Zijlkade officieel in gebruik genomen Daarbij zullen aanwezig zijn Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid Holland heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en burgemeester Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring gepubliceerd op 23 07 2015 Nieuws Waterschap Rivierenland gaat meetpunten plaatsen in het tuinbouwgebied van de Bommelerwaard Hiermee kan de waterkwaliteit continue in de gaten worden gehouden Bij een sterke stijging van vervuilende stoffen in het water wordt dan automatisch een waarschuwing Voldoende water rivierengebied ondanks aanhoudende droogte gepubliceerd op 12 08 2015 Nieuws Ondanks de regenval van de afgelopen weken blijft de droogte aanhouden er is gemiddeld te weinig regen gevallen om de droogte te compenseren Het watersysteem in het rivierengebied blijft goed op orde door aanvoer van water vanuit de grote rivieren Livedijk in de Willemspolder nabij Tiel met Verticaal Zanddicht Geotextiel gepubliceerd op 07 10 2015 Nieuws Waterschap Rivierenland paste onlangs de innovatieve oplossing Verticaal Zanddicht Geotextiel VZG toe bij de dijkverbetering tussen Hagestein en Opheusden ter voorkoming van piping Om de techniek van het VZG verder door te ontwikkelen en te onderzoeken Gebruik van dijkpercelen 2016 gepubliceerd op 09 09 2015 Nieuws Waterschap Rivierenland geeft ook in 2016 weer dijkpercelen in gebruik uit in het Rivierengebied De

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/newsdocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  het waterschap laatst gewijzigd op 16 04 2015 Product U wilt werkzaamheden uitvoeren vlakbij wegen die in beheer zijn van Waterschap Rivierenland Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap Gras en eenjarige gewassen laatst gewijzigd op 12 05 2015 Product brug Lozen door veehouderij of openteeltbedrijven melding laatst gewijzigd op 31 03 2015 Product Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt fruitteelt akkerbouw enzovoorts en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen Dan moet u éénmalig melding doen bij het Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens melding laatst gewijzigd op 02 02 2015 Product Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap Terras in het talud van een water laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Objecten verwijderen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product objecten verwijderen Borden en verkeerspiegels laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Brug laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product brug Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/productdocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •