archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Deelprogramma Zoetwater
  waarvan het rivierengebied een van de zeven zoetwaterregio s is Per regio komen regiopartners met een bod voor zoetwater Daarin staat op welke manier we anticiperen op het veranderend klimaat waarbij het watertekort steeds groter wordt Half februari 2014 hebben heeft Waterschap Rivierenland samen met de andere regiopartners vier provincies en Rijkswaterstaat een bod voor zoetwater uitgebracht Optimale waterverdeling in de rivieren Allereerst zetten we in op een optimale waterverdeling van het water in de rivieren Zodoende kunnen we bij droogte het water uit de rivieren zo goed effectief mogelijk het rivierengebied inbrengen Bij enkele inlaatwerken kunnen we pompen plaatsen als de rivierwaterstand erg laag is Ook benut het waterschap de voorraadmogelijkheden in het eigen watersysteem beter door het waterpeil tijdelijk te verhogen op plaatsen waar dat kan Bovendien verdelen we het water beter met de voortschrijdende automatisering van de stuwen Zoetwater inlaten Vermindering van de rivierafvoer en stijging van de zeespiegel leiden ertoe dat de invloed van de zee toeneemt en het rivierwater bij Kinderdijk zilter wordt We kijken of er mogelijkheden zijn om zoetwater meer bovenstrooms in de Alblasserwaard in te laten Gebiedsontwikkelingen met partners Met de provincies willen we gebiedsontwikkelingen starten waarbij we naar alle wateropgaven van het waterschap kijken en ook de ontwikkelingen en opgaven van gemeenten en provincie in ogenschouw nemen bijvoorbeeld het stimuleren van de lokale of regionale economie Een voorbeeld is de gebiedsontwikkeling in de Kop van de Betuwe ten oosten van snelweg A50 waar we de samenwerking met Park Lingezegen uitbreiden en nagaan of waterpartijen voor warmte koude opslag te gebruiken zijn Spaarzaam met water Van de gebruikers vragen we hun steentje bij te dragen door spaarzaam met water om te gaan Zo stimuleren we in een praktijkproef efficiënt besproeien in tijden van droogte Een andere maatregel is het plaatsen van stuwen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/deltaprogramma/deelprogramma-zoetwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Deelprogramma Rivieren
  actualisatie van nieuwe waterveiligheidsnormen is een van de Deltabeslissingen die deel uitmaken van het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag 2014 aan de Kamer wordt aangeboden De minister van Infrastructuur en Milieu stelt uiteindelijk deze normen vast De nieuwe normen zijn gebaseerd op het bieden van basisveiligheid voor iedereen met een kans van overlijden in geval van een overstroming van 1 op 100 000 Het grootste overstromingsrisico in Nederland bevindt zich in het rivierengebied Naast het bieden van de basisveiligheid zijn er nog andere redenen om de dijken verder te verbeteren De bevolking en de economische belangen in het rivierengebied zijn fors toegenomen De dijken zijn minder betrouwbaar dan eerder gedacht bijvoorbeeld op het gebied van piping Bij piping voert kwelwater tijdens hoogwater zand mee uit de ondergrond van de dijk waardoor de dijk minder stevig wordt Voorkeursstrategie In 2014 hebben de provincies met het rijk de waterschappen en vertegenwoordigers van gemeenten strategieën ontwikkeld voor waterveiligheid Waterschap Rivierenland is vooral betrokken bij het proces voor de voorkeursstrategie voor de Waal en Merwedes voor de lange termijn Dit proces wordt getrokken door de provincie Gelderland Dijkverbetering staat centraal Daarnaast wordt een combinatie van dijkverbetering en ruimtelijke maatregelen voorgesteld om hogere rivierafvoeren aan te kunnen De voorkeursstrategie is een tussenstap in de vertaling van normen naar concrete maatregelen Van december 2013 tot maart 2014 en van half april tot en met mei 2014 vindt een bestuurlijke informatie en consultatieronde plaats over de voorkeursstrategie Actuele dijkverbeteringsprojecten Voor de waterveiligheid van het rivierengebied is het nodig om aan sterke dijken te blijven werken Dit is nooit klaar en zal altijd nodig blijven Dijken moeten onderhouden worden en aangepast worden aan de eisen van de tijd Waterschap Rivierenland verbetert de dijken op zo n manier dat er waar mogelijk geanticipeerd wordt op ontwikkelingen in de toekomst

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/deltaprogramma/deelprogramma-rivieren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - KRW gebiedsplannen
  1564 Kb Deel B Deel B Alm en Biesbosch NL 09 02 100 Kb Deel B Alm en Biesbosch NL 09 10 156 Kb Deel B Alm en Biesbosch NL 09 15 125 Kb Bijlagen bijlage 1 kaart OWL Alm en Biesbosch pdf 2326 Kb bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Alm en Biesbosch 722 Kb bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Alm en Biesbosch 2789 Kb Bijlage 4 Alm en Biesbosch factsheet 1 87 Kb Bijlage 4 factsheet 2 Alm en Biesbosch 441 Kb Beneden Linge Eindrapport KRW deelgebiedplan Beneden Linge 1252 Kb Deel B Deel B Beneden Linge NL 09 04 452 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 11 118 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 13 163 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 14 114 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 19 170 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 24 72 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 27 77 Kb Deel B Beneden Linge NL 09 31 91 Kb Bijlagen Bijlage 1 kaart OWL Beneden Linge 4392 Kb Bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Beneden Linge 1034 Kb Bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Bemeden Linge 3641 Kb Bijlage 4 factsheet 1 Beneden Linge 151 Kb Bijlage 4 factsheet 2 Beneden Linge 452 Kb Betuwe Eindrapport KRW deelgebiedplan Betuwe 1253 Kb Deel B Deel B Betuwe NL 09 16 112 Kb Deel B Betuwe NL 09 17 173 Kb Deel B Betuwe NL 09 18 240 Kb Deel B Betuwe NL 09 20 108 Kb Deel B Betuwe NL 09 25 152 Kb Deel B Betuwe NL 09 26 114 Kb Bijlagen Bijlage 1 kaart OWL Betuwe oost 3599 Kb Bijlage 1 kaart OWL Betuwe west 3439 Kb Bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Betuwe oost 821 Kb Bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Betuwe west 771 Kb Bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Betuwe oost 5803 Kb Bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Betuwe west 5803 Kb Bijlage 4 factsheet 1 Betuwe 255 Kb Bijlage 4 factsheet 2 Betuwe 450 Kb Bommelerwaard Eindrapport KRW deelgebiedplan Bommelerwaard 1232 Kb Deel B Deel B Bommelerwaard NL 09 22 126 Kb Deel B Bommelwaard NL 09 09 138 Kb Deel B Bommerwaard NL 09 08 154 Kb Bijlagen Bijlage 1 kaart OWL Bommelerwaard 2072 Kb Bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Bommelerwaard 703 Kb Bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Bommelerwaard 2466 Kb Bijlage 4 factsheet 1 Bommelerwaard 100 Kb Bijlage 4 factsheet 2 Bommelerwaard 444 Kb Groesbeek Ooijpolder Eindrapport KRW deelgebiedplan Groesbeek Ooijpolder 3164 Kb Deel B Deel B Groesbeek Ooijpolder NL 09 03 71 Kb Deel B Groesbeek Ooijpolder NL 09 30 142 Kb Bijlagen Bijlage 1 kaart OWL Groesbeek Ooijpolder 2239 Kb Bijlage 2 kaart beschermde gebieden en functies Groesbeek Ooijpolder 585 Kb Bijlage 3 kaart aanvullende maatregelen Groesbeek Ooijpolder 2216 Kb Bijlage 4 factsheet 1 Groesbeek Ooijpolder 1211 Kb Bijlage 4 factsheet 2 Groesbeek Ooijpolder 444 Kb Land van Maas en Waal Eindrapport KRW deelgebiedplan land van maa sen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/kaderrichtlijn-water/krw-gebiedsplannen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - KRW Rivierenlandplan
  Duurzaamheid innovatie en klimaat Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Beleid Kaderrichtlijn water KRW Rivierenlandplan 2010 2015 KRW Rivierenlandplan 2010 2015 Hier vindt u het eindrapport Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan definitief 5967 Kb KRW rivierenlandplan bijlage 3379 Kb Bijlage 2 kaart oppervlakte waterlichamen 5432 Kb Bijlage 3 kaart hensed gebieden 794 Kb Bijlage 3 kaart natura 2000 gebieden 701 Kb Bijlage 3 kaart overige natuur 1059 Kb Bijlage 3 kaart toplijst gebieden 652 Kb Maatregelen Alblasserwaard 242 Kb Maatregelen Alm en Biesbosch 157 Kb Maatregelen Beneden Linge 363 Kb Maatregelen Betuwe 278 Kb Maatregelen Bommelwaard 157 Kb Maatregelen Groesbeek Ooijpolder 115 Kb Maatregelen Land van Maas en Waal 199 Kb Gebruik van deze documenten Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader link opent in een nieuw scherm Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/kaderrichtlijn-water/krw-rivierenlandplan.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan 2 2016-2021
  Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan 2 2016 2021 vastgesteld Begin 2015 heeft het Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan 2 met de bijbehorende documenten zes weken ter inzage gelegen In die tijd hebben wij acht zienswijzen ontvangen Ook het ontwerp Waterbeheerprogramma 2016 2021 heeft in het voorjaar van 2015 ter inzage gelegen Zienswijzen op het waterbeheerprogramma die raken aan de thematiek van het Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan 2 zijn ook meegenomen in de behandeling Enkele zienswijzen hebben geleid tot tekstuele aanpassingen van het KRW Rivierenlandplan 2 ten opzichte van het ontwerp Zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het maatregelpakket te wijzigen Het Kaderrichtlijn Water Rivierenlandplan 2 met bijlagen staat hieronder KRW Rivierenlandplan 2 Bijlage 1 KRW Beoordelingssystematiek Bijlage 2 Wijzigingen en doelen KRW waterlichamen Bijlage 3 Toestand waterlichamen 2009 en 2014 Alblasserwaard Alm en Biesbosch Beneden Linge Betuwe Bommelerwaard Groesbeek en Ooijpolder Land van Maas en Waal Bijlage 4 Prognose toestand waterlichamen 2021 Alblasserwaard Alm en Biesbosch Beneden Linge Betuwe Bommelerwaard Groesbeek en Ooijpolder Land van Maas en Waal Bijlage 5 Maatregelen Maatregelenpakket Toelichting op maatregelen Bijlage 6 Literatuurlijst Bestuursbesluit KRW 2016 2021 bijlage Programma 2e uitvoeringstermijn KRW 2016 2021 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/kaderrichtlijn-water/krw-2016-2021.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterplan Alblasserdam
  gemeente Waterplan Alblasserdam Waterplan Alblasserdam 2 april 2015 Alblasserdam In 2006 is het waterplan Alblasserdam opgesteld door de gemeente en het waterschap Het waterplan geeft inzicht in het functioneren van het watersysteem in Alblasserdam Bovendien beschrijft het plan de gezamenlijke visie op water en het waterbeleid Wat doen we in Alblasserdam Aanpassen stuwen De automatisering van de stuwen en de inlaat van het peilgebied Vinkenpolder zijn afgerond Hierdoor kan de wateraanvoer en afvoer beter worden geregeld De stuw van peilgebied Vinkenpolder zal dit jaar ook worden verbeterd Hierdoor kan het water beter gedoseerd vanuit de kern naar het buitengebied worden wegstromen Extra water langs A15 Het waterschap heeft in 2014 samen met de gemeente in het peilgebied Vinkenpolder extra ruimte waterberging aangelegd Dit is nodig om regenwater op te kunnen vangen bij hevige neerslag nu en in de toekomst Totaal is er drie hectare nodig om het water voldoende op te kunnen vangen Er is ruimte gevonden langs de A15 Om deze ruimte te kunnen gebruiken is medewerking gekregen van Rijkswaterstaat In 2014 is een deel van de waterberging aangelegd In 2015 worden de voorbereidingen getroffen om ook de resterende delen in te richten Groene Long en Lammetjeswiel In het parkgebied van de Groene Long is een aantal verbindingen tussen sloten verbeterd Hierdoor kan het water beter doorstromen dit is goed voor het afvoeren van regenwater en ook gunstig voor de waterkwaliteit Afgelopen jaar kon er de hele zomer worden gezwommen in de zwemplas het Lammetjeswiel Dat is niet iedere zomer zo want hier komt vaak blauwalg voor Blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid Daarom wordt zwemmen afgeraden als blauwalg wordt aangetroffen Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren zijn in 2014 overhangende bomen weg gehaald is een stuk flauwe oever gegraven en is bagger langs de kant

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/waterplannen/waterplan-per-gemeente/waterplan-alblasserdam.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Projecten Afvalwater
  behoeve van gezondheid en leefomgeving Daarbij richten we ons ook op energie en grondstoffenwinning De Energie en Grondstoffenfabriek Waterschappen zuiveren het afvalwater in rioolwaterzuiveringen Dit kost veel energie maar het afvalwater waaronder poep en plas zit nog vol met energie Door nieuwe en slimme methodes kunnen de waterschappen deze energie uit het afvalwater halen In de Energie en Grondstoffenfabriek een denktank van een aantal Nederlandse waterschappen worden er steeds meer slimmere methodes bedacht om groene energie uit afvalwater en zuiveringsslib te halen en energiezuiniger afvalwater te zuiveren Bij Waterschap Rivierenland lopen de zuiveringen in Nijmegen Schelluinen en Tiel voorop Centrale Regiekamer Het project voorziet in de inrichting van een centrale regiekamer van waaruit de processen peilbeheer en zuiveringsbeheer gebiedsgericht en integraal kunnen worden aangestuurd Daarnaast voorziet het project in de inrichting van een Waterschapscoördinatiecentrum van waaruit calamiteiten kunnen worden bestreden in nauwe samenwerking met de centrale regiekamer Vanuit de centrale regiekamer worden alle op afstand bedienbare watersysteemobjecten alle rioolwaterzuiveringsinstallaties en alle rioolgemalen integraal en gebiedsgericht aangestuurd Het Waterschapscoördinatiecentrum heeft de regie en controle over alle calamiteiten De centrale regiekamer en het Waterschapscoördinatiecentrum hebben betrekking op alle taken van het waterschap Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat/projecten-afvalwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Projecten Grond- en oppervlaktewater
  aan de gebruiksfuncties landbouw natuur stedelijk gebied en recreatie Digitale Peilstok De intelligente peilstok werknaam IP of iCone productienaam is een innovatief meetinstrument waarmee o a in watergangen baggervolumes bepaald kunnen worden Centrale Regiekamer Het project voorziet in de inrichting van een centrale regiekamer van waaruit de processen peilbeheer en zuiveringsbeheer gebiedsgericht en integraal kunnen worden aangestuurd Daarnaast voorziet het project in de inrichting van een Waterschapscoördinatiecentrum van waaruit calamiteiten kunnen worden bestreden in nauwe samenwerking met de centrale regiekamer Vanuit de centrale regiekamer worden alle op afstand bedienbare watersysteemobjecten alle rioolwaterzuiveringsinstallaties en alle rioolgemalen integraal en gebiedsgericht aangestuurd Het Waterschapscoördinatiecentrum heeft de regie en controle over alle calamiteiten De centrale regiekamer en het Waterschapscoördinatiecentrum hebben betrekking op alle taken van het waterschap Groene kracht Het waterschap maait jaarlijks vele kilometers dijken bermen en sloten Als het maaisel niet kan blijven liggen wordt het afgevoerd Tot nu toe wordt het aan de verwerkers van het maaisel overgelaten wat er verder mee gebeurt Het meeste materiaal wordt gecomposteerd Er zijn inmiddels verschillende initiatieven om het maaisel op een meer duurzame manier te verwerken Klimaat Actieve Stad Het veranderende klimaat kan in ons beheersgebied leiden tot onder andere wateroverlast droogte en hittestress Daarom is besloten om hiervoor een proefproject pilot te gaan ontwikkelen Binnen de pilot wordt een regionale samenwerking opgezet door gemeenten provincie en waterschap om gezamenlijk in beeld te krijgen hoe klimaatgevoelig het gebied is en waar kansen liggen om de klimaatbestendigheid te vergroten Als waterschap willen we hiermee tevens kennis en ervaring opdoen met gebiedsgerichte aanpak rond dit nieuwe thema Energiebesparing waterbeheer Het op peil houden van het watersysteem gebeurt met stuwen en gemalen De pompen in de gemalen gebruiken veelal elektriciteit In het klimaatakkoord zijn doelstellingen opgenomen over energiereductie In dit project wordt het energiebesparingspotentieel in het waterbeheer

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat/projecten-grond--en-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •