archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Projecten Dijken
  staat het rivierengebied regelmatig onder water Daarom ligt onze prioriteit bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren Een doordacht dijkversterkingsprogramma geeft daar inhoud aan Daarnaast hebben we aandacht voor oplossingen door ruimtelijke inrichting en risicobeheersing Geotextiel ter voorkoming van piping Verticaal Zanddicht Geotextiel VZG is een innovatieve preventieve maatregel tegen piping een belangrijk faalmechanisme bij dijken Piping ontstaat wanneer stroming van water onder de dijk door dusdanig is dat zand aan de polderzijde van de dijk in zogenaamde wellen uitspoelt Hierdoor ontstaan tunnels onder de dijk waardoor de dijk kan verzakken of bezwijken Het principe van het VZG berust op het feit dat het geotextiel wel water doorlaat maar geen zand Een pipe die aan de polderzijde tot ontwikkeling komt loopt nu dood tegen het geotextiel Hierdoor blijft het zand onder de dijk liggen en kan er geen doorgaande pipe ontstaan Innovatief aanbesteden Nog niet zo lang geleden werkte Waterschap Rivierenland alle dijkverbeteringsplannen standaard uit een in traditioneel RAW bestek In zo n bestek worden de werkzaamheden tot in detail omschreven en heeft de aannemer alleen een uitvoerende rol Sinds 2010 kiest het waterschap voor een andere benadering van de markt Deze nieuwe aanpak kan het beste worden omschreven als een markbenadering op maat Project Groene Kracht Het waterschap maait jaarlijks vele kilometers dijken bermen en sloten Als het maaisel niet kan blijven liggen wordt het afgevoerd Tot nu toe wordt het aan de verwerkers van het maaisel overgelaten wat er verder mee gebeurt Het meeste materiaal wordt gecomposteerd Er zijn inmiddels verschillende initiatieven om het maaisel op een meer duurzame manier te verwerken Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat/projecten-dijken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Projecten Mensen en Middelen
  visie van het waterschap om duurzaamheid na te streven zorgden er in 2011 voor dat het waterschap het eigen mobiliteitspatroon onder de loep genomen heeft Het klimaat is aan het veranderen als gevolg van het versterkte broeikaseffect dat schade oplevert aan natuur en milieu Het is dus heel erg belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen Het waterschap staat midden in de maatschappij en draagt hier zoveel mogelijk aan bij Daarnaast is van belang om kosten te besparen waar dat mogelijk is Zonnepanelen Hoofdkantoor Het waterschap wil graag werken aan het stimuleren van duurzame energie en ook bekend staan als zodanig In 2012 heeft het waterschap reeds zonnepanelen aangelegd op de waterzuivering Groot Ammers zie foto Nu is het idee om zonnepanelen op het hoofdkantoor te plaatsen Inwoners kunnen zonnepanelen kopen en deze op het dak van het waterschap laten plaatsen Daarmee verhogen we het aandeel aan duurzaam geproduceerde hoeveelheid energie en werken we samen met inwoners en de gemeente Tiel aan vermindering van broeikasgassen De Omgevingswijzer In Nederland hebben overheids opdrachtgevers kennisinstituten en marktpartijen in een green deal afgesproken om duurzaamheid een grote stap verder te helpen in de Grond Weg en Waterbouw GWW Daarvoor zijn vier instrumenten ontwikkeld die samen de Aanpak Duurzaam GWW vormen Waterschap Rivierenland is nu bezig om het instrument Omgevingswijzer toe te passen binnen een vijftal proefprojecten Project Klimaatactieve stad Het veranderende klimaat kan in ons beheersgebied leiden tot onder andere wateroverlast droogte en hittestress Daarom is besloten om hiervoor een proefproject pilot te gaan ontwikkelen Binnen de pilot wordt een regionale samenwerking opgezet door gemeenten provincie en waterschap om gezamenlijk in beeld te krijgen hoe klimaatgevoelig het gebied is en waar kansen liggen om de klimaatbestendigheid te vergroten Als waterschap willen we hiermee tevens kennis en ervaring opdoen met gebiedsgerichte aanpak rond dit

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat/projecten-sociale-innovatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  mensen dieren en planten Dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water de Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater in Europa in 2027 op orde is Schoon water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Zuivering rioolwater gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Baggeren gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen Zo komen sloten Waterbeheer gepubliceerd op 16 11 2015 Artikel Het waterschap werkt aan voldoende en schoon water hier treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van waterbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/type/articledocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/type/iframedocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Baggeren gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen Zo komen sloten Waterbeheer gepubliceerd op 16 11 2015 Artikel Het waterschap werkt aan voldoende en schoon water hier treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van waterbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/category/voldoende+water?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Rivierenland heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010 2015 Het plan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 30 oktober 2009 Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/category/veilige+dijken?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Fysisch chemische waterkwaliteit laatst gewijzigd op 16 07 2015 Iframe pagina Waterbeheerplan 2010 2015 gepubliceerd op 08 12 2008 Artikel Waterschap Rivierenland heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010 2015 Het plan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 30 oktober 2009 Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Schoon water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/category/zuivering+afvalwater?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon+water/category/calamiteitenzorg?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive