archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Keur en legger
  tegen overstromingen Deze regels worden aangeduid als de Keur Op de Legger staan de oppervlaktewateren en dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de Keur dus van toepassing is Wanneer heeft u met de Keur te maken De regels in de Keur hebben betrekking op het lozen afvoeren onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit sloten en andere watergangen Ook kent de Keur verbodsbepalingen over zaken die niet mogen in of om waterlopen en dijken Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om waterlopen of dijken heeft met de Keur te maken Als werkzaamheden die u wilt uitvoeren plaatsvinden in een zone die op onze legger wateren of waterkeringen dijken staat moet u een melding doen of een vergunning aanvragen Of u een melding mag doen of een vergunning moet aanvragen ligt aan het soort werk en de wijze waarop u het wilt uitvoeren De gevallen waarbij u geen watervergunning hoeft aan te vragen maar kunt volstaan met een melding staan beschreven in de algemene regels van de Keur De Keur en algemene regels Keur kunt u vinden in onze Regelgeving module Leggers Op de zogenaamde Leggers staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de Keur dus van toepassing is Lees meer Kern en beschermingszones dijken Legger wateren Nieuwe legger waterkeringen 2015 2016 Momenteel is het waterschap bezig met het maken van een nieuwe legger Waterkeringen U vindt hier meer informatie over op onze projectpagina Controle van de regels Het waterschap controleert of de regels uit de Keur worden nageleefd Dat is nodig om verzekerd te blijven van een veilige en gezonde leefomgeving De controles vinden het hele jaar door plaats Als een medewerker van het waterschap bij u een situatie aantreft die in strijd

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/keur-en-legger/keur-en-legger.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Visbeleid
  zijn vertegenwoordigd in visstandbeheercommissies VBCs In het rivierengebied is dat VBC Rivierenland Deze is op 13 december 2012 van start gegaan Op de website www visstandbeheercommissie nl van Sportvisserij Nederland kunt u meer lezen over de werking van VBC s Visplan De VBC stelt een visplan op het waterschap adviseert hierover Uiteindelijk legt de VBC het visplan ter goedkeuring voor aan het waterschap Het toetsingskader voor het visplan vindt u hieronder De delen A en B zijn bedoeld als achtergrondinformatie Deel C bevat concrete richtlijnen voor de inhoud van het visplan leeswijzer toetsingskader visplan 92 kB A toetsingskader visplan 1300 kB B achtergrond toetsingskader visplan 432 kB C richtlijnen inhoud visplan 98 kB Metingen Om te weten hoe het staat met de visstand monitoren we regelmatig de visstand en de waterkwaliteit De monitoringsresultaten kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een visplan U kunt de monitoringsrapporten hier in zien vismonitoring 2014 vismonitoring 2013 vismonitoring 2012 vismonitoring 2011 7958 kB vismonitoring 2010 4509 kB en bijlagen bij de rapportage vismonitoring 2010 9459 kB vismonitoring 2009 4125 kB Visbeleid Een goede waterkwaliteit vraagt om een goede samenwerking tussen waterschap en visserijpartners Het beleid rond de uitgifte van visrechten en de eisen die aan het visplan gesteld worden is geregeld in de nota Vissen met beleid 4776 kB uit februari 2010 Meer informatie Als u vragen heeft over de toetsing van de visplannen kunt u contact opnemen met Daan Willems telefoon 0344 64 91 84 email d willems wsrl nl Ruim baan voor vis in Rivierenland hoofdrapport ruim baan voor vis in rivierenland PDF 2545 kB bijlage 1 deel 1 1 mig vis west PDF 2585 kB bijlage 1 deel 1 2 mig vis oost PDF 2311 kB bijlage 1 deel 2 1 besch vis west PDF 2593 kB bijlage 1 deel 2

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/visbeleid.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Peilbesluiten, beslissingen op maat
  belangen te luisteren is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen Bij ieder peilbesluit stellen we daarom een klankbordgroep samen waarin vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zitten die in het gebied actief zijn Daarnaast presenteren we tijdens informatiebijeenkomsten in de buurt nieuwe peilvoorstellen waar ook u op kunt reageren Peilbesluitgebieden Omdat ieder gebied zo zijn eigen wensen en eisen heeft gelden er voor verschillende gebieden verschillende peilbesluiten We delen het rivierengebied op in zogeheten peilgebieden Het waterschap telt ruim duizend van deze peilgebieden Om geen duizenden peilbesluiten te hoeven maken clusteren we deze peilgebieden in peilbesluitgebieden Voor elk peilbesluitgebied stelt het waterschap eens in de tien jaar een peilbesluit vast In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de peilbesluitgebieden en kunt zien in welke gebieden de peilbesluiten worden herzien Met een klik op het betreffende gebied leest u meer over het gebied het geldende peilbesluit het herzieningsproces en momenten van inspraak Herzieningen In 2015 wordt het peilbesluit Quarles van Ufford herzien Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina Bovendien is er een gedeeltelijke herziening van vijf peilbesluiten Lees meer hierover op de projectpagina Per gebied Peilbesluiten Deelstroomgebied Vaststelling streef peilbesluit Start herziening Opmerkingen Quarles van Ufford 2006 2015 Dit peilbesluit wordt op dit moment herzien Klik hier voor de projectpagina over de herziening De Linge streefpeilbesluit 2007 2016 Bommelerwaard 2008 2017 Tielerwaard en Lek en Linge 2009 2018 Alblasserwaard 2010 2019 Alm en Biesbosch 2010 2019 Bloemers en Citters I en II 2011 2020 Groesbeek en Ooijpolder streefpeilbesluit 2011 2020 Neder Betuwe 2012 2021 Over Betuwe streefpeilbesluit 2012 2021 Vijfheerenlanden 2013 2022 Herziening peilbesluiten Deelstroomgebied Vaststelling streef peilbesluit Herziening Opmerkingen Gedeeltelijke herziening Alblasserwaard 2010 2014 vastgesteld Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten divers 2015 2016 Op de onderliggende pagina s leest u specifieke informatie over

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluiten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht Ook voor een weigering of de behandeling van een aanvraag die later wordt ingetrokken zijn leges verschuldigd Hoeveel leges u moet betalen hangt af van de aard van de aanvraag en is gebaseerd op de legesverordening De tarieven zijn zo vastgesteld dat 75 van de kosten van vergunningverlening wordt betaald door diegenen die gebruik maken van deze dienst Zo wordt voorkomen dat alle belastingplichtigen moeten meebetalen aan individueel verstrekte diensten zoals vergunningen Aan de beoordeling van een melding zijn geen kosten verbonden Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Bij wie en hoe kan ik schade naar aanleiding van de dijkversterking melden Schade moet per brief doorgegeven worden aan de desbetreffende projectleider van het waterschap Bij wie kan ik schade melden en op welke wijze Schade als gevolg van dijkversterking door het waterschap moet schriftelijk gemeld worden bij het waterschap ter attentie van de betreffende projectleider Bij wie kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering In eerste instantie kunt u met klachten terecht bij de toezichthouder van het waterschap die bij de werkzaamheden aanwezig is Het telefoonnummer staat op onze internetpagina bij de betreffende projecten Bij wie kan ik terecht met vragen over de openbare verlichting De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting Vragen hierover kunt u aan de gemeente stellen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Servicegarantie
  Daarin geven we aan binnen welke termijn u antwoord krijgt en wie uw contactpersoon is Van meldingen die u indient bij de afdeling Vergunningen wordt géén ontvangstbevestiging verzonden Hiervan ontvangt u gemiddeld binnen 4 werkdagen het definitieve antwoord Voor vragen die gesteld worden via sociale media geldt een reactietermijn van twee werkdagen Indien onze calamiteitenorganisatie actief is geldt hiervoor een reactietermijn van 2 uren Telefoon altijd bereikbaar Op werkdagen tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar Opnemen en doorverbinden gebeurt binnen 25 seconden Als de medewerker die u zoekt niet aanwezig is wordt u binnen één werkdag teruggebeld Calamiteiten of waterverontreiniging kunt u altijd melden Zie pagina Contact Buiten kantooruren krijgt u via een keuzemenu een medewerker aan de lijn Muskusratten melden kunt u tijdens kantooruren via een apart nummer 0344 649 451 Klachten en meldingen stipte afhandeling Klachten Vindt u dat een medewerker van Waterschap Rivierenland zich onjuist heeft gedragen of iets nagelaten heeft Dan kunt u een klacht indienen Dat kan mondeling of schriftelijk Komen we er samen niet uit dan volgt er een formele klachtenprocedure Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke adviescommissie Meldingen Merkt u iets op wat het waterschap zou moeten weten watervervuiling dode vissen enzovoorts Dan kunt u een melding maken Zie onze pagina Contact We geven uw melding direct door aan de behandelend ambtenaar In urgente gevallen nemen we binnen 24 uur actie Uiterlijk binnen 2 werkdagen ontvangt u een terugmelding Uw melding moet binnen 2 weken zijn behandeld Achteraf wordt u ingelicht over de afhandeling en vragen wij naar uw tevredenheid Bedrijfsvoering van het waterschap Arbeidsomstandighedenbeleid We vinden goede arbeidsomstandigheden en werken in een veilige werkomgeving belangrijk Hierbij hoort geen enkele vorm van agressief of gewelddadig gedrag tegenover medewerkers hun naasten of klanten Waterschap Rivierenland neemt preventieve maatregelen om het ontstaan van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/algemene+onderdelen/over+deze+site/servicegarantie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Inloggen
  opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/algemene+onderdelen/inloggen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Informatie voor agrariers
  tot ingebruikname van mestverwerkingsinstallaties MVI s Bij het verwerken van mest kan afvalwater vrijkomen Het lozen van dit afvalwater direct op oppervlaktewater of via de riolering en een rioolwaterzuiveringsinstallatie rwzi indirect op een oppervlaktewater is aan regels gebonden Deze regels zijn opgesteld om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen en de doelmatige werking van de rwzi niet in gevaar te brengen Bedrijven die een MVI willen oprichten kunnen bij het ontwerpen daarvan rekening houden met de eisen die het waterschap zal stellen Afvalwater van een MVI Mestverwerking begint vaak met het scheiden in een dikke vaste fractie en een dunne waterige fractie Bij verdere verwerking van de dunne fractie ontstaat afvalwater Uit diverse onderzoeken is bekend dat in dit afvalwater nog antibiotica en resistente bacteriën aanwezig zijn Ook blijkt uit analyses van bemonsterd afvalwater afkomstig van bestaande MVI s dat het afvalwater grote hoeveelheden zouten bevat Vanuit een oogpunt van volksgezondheid en milieu is het ongewenst dat dit afvalwater zonder afdoende voorzuivering in het milieu terecht komt Ook is gebleken dat antibiotica resistente bacteriën en de zoutvracht slechts zeer beperkt afbreekbaar zijn in de rwzi Dit betekent dat deze stoffen na het zuiveringsproces op de rwzi alsnog worden geloosd op oppervlaktewater Contactgegevens Afdeling Vergunningen 0344 649494 of via cpv wsrl nl Beleid en regels Er wordt op dit moment gewerkt aan het vaststellen van landelijk beleid voor afvalwaterlozingen vanuit mvi s Een aantal waterschappen heeft omgekeerde osmose verplicht gesteld bij de lozing van afvalwater op oppervlaktewater Dit is gebeurd om de lozing van mogelijk antibioticaresistente pathogenen en medicijnresten te voorkomen Lozing van het afvalwater op de riolering is vaak niet toelaatbaar Dit is het geval Als de lozing op de riolering ertoe leidt dat de doelmatige werking van de rwzi kan worden belemmerd Als die lozing er toe kan leiden dat milieukwaliteitseisen in het ontvangende oppervlaktewater worden overschreden Zuiveringsstappen Uit diverse onderzoeken is bekend dat in het afvalwater van MVI s nog antibiotica en resistente bacteriën aanwezig zijn Ook blijkt uit analyses van bemonsterd afvalwater afkomstig van bestaande MVI s dat het afvalwater grote hoeveelheden zouten bevat Vanuit een oogpunt van volksgezondheid en milieu is het ongewenst dat dit afvalwater zonder afdoende voorzuivering in het milieu terecht komt Ook is gebleken dat antibiotica resistente bacteriën en de zoutvracht slechts zeer beperkt afbreekbaar zijn in de rwzi Dit betekent dat deze stoffen na het zuiveringsproces op de rwzi alsnog worden geloosd op oppervlaktewater In het persoonlijke gesprek kunnen we u vertellen of u technieken wilt gebruiken die het te lozen afvalwater zo schoon mogelijk maken Om het te lozen water zo goed als vrij te krijgen van dierziekten antibiotica en resistente bacteriën kan het zijn dat sommige waterschappen omgekeerde osmose voorschrijven als zuiveringstechniek bij lozing op oppervlaktewater Bij lozing op oppervlaktewater kijken we naar de effecten van de lozing op het water waarop geloosd gaat worden Daarbij gaat om de gevolgen die de lozing kan hebben voor het waterleven en voor gebruiksfuncties van het water Zo kan het water verder

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/informatie+op+maat/agrariers/informatie-voor-agrariers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Onderhoud IBA
  wij hebben met een gemeente en het verwerken van het afvalwater van woningen in het gebied past goed bij onze dienstverlening Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het zuiveren van rioolwater in Rivierenland het zuiveren van afvalwater van woningen die niet direct zijn aangesloten op het gemeentelijke riool hoort daar ook bij Wat houdt beheer en onderhoud in Waterschap Rivierenland is in de gemeentes Lingewaal en Geldermalsen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IBA s Momenteel gaat het om zo n 500 huishoudens met een IBA Voor het onderhoud van de IBA s heeft Waterschap Rivierenland Copieradvies ingehuurd Zij maken de IBA s één maal per jaar goed schoon Zonodig wordt de IBA zelfs geruimd en opnieuw afgesteld Daarnaast controleren ze de IBA s nog een keer per jaar Huishoudens die een IBA hebben zijn van deze procedure op de hoogte en zijn in het bezit van een uitgebreide IBA gebruiksaanwijzing Ook ontvangen zij van het Waterschap een schriftelijke terugkoppeling van de staat waarin hun IBA bij het onderhoud verkeerde Biologische werking Voor een goede werking van een IBA is het belangrijk dat de IBA goed schoon is en er volgens bepaalde regels gebruikt van wordt gemaakt Alleen dan kan storing en overlast worden voorkomen Om klachten te voorkomen adviseren wij gebruikers om de IBA gebruiksaanwijzing regelmatig door te lezen Het is nu eenmaal zo dat de biologische werking van een IBA gevoelig is voor stoffen en materialen die er niet in thuis horen Soms is dat niet te voorkomen Mogelijk zijn er stoffen bij waaraan zo gauw niet gedacht wordt Zo kan bepaald medicijngebruik helaas de werking van een IBA verstoren bijvoorbeeld tijdens het ondergaan van chemokuren Maar ook verandering van gezinssamenstelling kan een reden zijn om een IBA anders in te regelen IBA gebruikers kunnen dit altijd

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/informatie+op+maat/agrariers/onderhoud-iba.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •