archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Onderzoek in zwemplas Wylerbergmeer
  beschikbaar voor doorontwikkeling van innovatieve oplossing piping Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring Augustus September Oktober November December Home 2015 Juli Onderzoek in zwemplas Wylerbergmeer Onderzoek in zwemplas Wylerbergmeer 15 juli 2015 Waterschap Rivierenland voert van juli tot en met september in het Wylerbergmeer samen met plasbeheerder Leisurelands een onderzoek uit naar de waterkwaliteit De recreatieplas heeft meerdere jaren problemen gehad met blauwalg Blauwalg is een bacterie die bij hoge temperaturen in het water ontstaat en giftige stoffen produceert Deze kunnen bij inname schadelijk zijn Als dit optreedt worden hier maatregelen voor getroffen zoals een zwemverbod Op dit moment is daar geen sprake van maar om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen de kennis op dit terrein uit te breiden en effectieve maatregelen te bedenken wordt de komende maanden een onderzoek uitgevoerd Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aquatisch Kenniscentrum Wageningen AKWA Voor de analyse worden onder andere herhaaldelijk water en bodemmonsters genomen wordt gekeken naar welke planten voorkomen in en rondom het water en wordt er een kaart van de bodem gemaakt Daarnaast voert Milieu adviesbureau ATKB een visonderzoek uit De onderzoekers houden er bij hun werkzaamheden rekening mee de recreanten zo min mogelijk tot last te zijn Aan het einde van dit jaar zullen de resultaten bekend zijn en wordt de rapportage opgeleverd Al genomen maatregelen Naast dit onderzoek neemt Leisurelands maatregelen om de kans op blauwalg zoveel mogelijk te verkleinen Zo worden er beluchtingspompen in de plas geplaatst en zullen meerdere bomen langs de oever van de plas gekapt worden Bladinval kan namelijk ook leiden tot voedingsstoffen voor de blauwalg Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/07/onderzoek-in-zwemplas-wylerbergmeer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Miljoenen beschikbaar voor doorontwikkeling van innovatieve oplossing piping
  juli 2015 werd duidelijk dat voor deze oplossing opnieuw subsidie is vrijgemaakt om de techniek verder door te ontwikkelen Dit zorgt ervoor dat in de toekomst andere waterschappen de oplossing ook kunnen gaan toepassen en het dus een geaccepteerde techniek wordt De Projectoverstijgende Verkenning voor Piping POV ontving de beschikking 2015 van 4 8 miljoen waarvan het grootste deel naar de doorontwikkeling van deze innovatie gaat Naast de doorontwikkeling start de POV dit jaar ook met nieuwe technieken om het water dat onder dijken door lijkt te sijpelen te onderzoeken op herkomst gewone kwel of water uit de rivier Ook vindt onderzoek plaats naar het effect van kort durende waterstandsverhogingen eb en vloed en bij storm om te bepalen in hoeverre hierdoor gevaar dreigt voor Piping Piping Bij hoge waterstanden kan er water onder de dijk doorstromen en zand meevoeren Hierdoor kunnen holle ruimten pipe onder de dijk ontstaan de dijk wordt instabiel en kan bezwijken Dit fenomeen wordt piping genoemd Projectoverstijgende verkenning POV De waterschappen in Nederland en het Rijk hebben het initiatief genomen onder de naam Projectoverstijgende verkenning POV om tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen voor het probleem van piping Op veel plaatsen zijn dijken op grond van piping afgekeurd De POV Piping is gestart in 2014 heeft een looptijd van vier jaar en is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Er bestaat intensieve samenwerking met kennisinstellingen en met marktpartijen Het totale budget voor alle verkenningen voor de jaren 2014 t m 2017 is op 15 juli verhoogd van 8 miljoen naar 10 8 miljoen Waterschap Rivierenland had op woensdag 8 juli de primeur toen ging namelijk voor het eerst een innovatie tegen piping de dijk in Aan de binnenzijde van de dijk bij Hagestein Opheusden ging Verticaal Zanddicht Geotextiel om het uitspoelen van zand tegen te gaan

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/07/financiering-voor-vervolg-landelijke-aanpak-piping.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring
  bij dijkverbetering Hagestein Opheusden Bijzonder archeologisch onderzoek in Groot Ammers Onderzoek in zwemplas Wylerbergmeer Aftrap campagne Ons Water bij Kidsloop Nijmeegse Vierdaagse Miljoenen beschikbaar voor doorontwikkeling van innovatieve oplossing piping Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring Augustus September Oktober November December Home 2015 Juli Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring Waterschap gaat waterkwaliteit tuinbouwgebied Bommelerwaard verbeteren door intensievere monitoring 23 juli 2015 Waterschap Rivierenland gaat meetpunten plaatsen in het tuinbouwgebied van de Bommelerwaard Hiermee kan de waterkwaliteit continue in de gaten worden gehouden Bij een sterke stijging van vervuilende stoffen in het water wordt dan automatisch een waarschuwing afgegeven Zo kan direct actie worden ondernomen bij vervuiling van het oppervlaktewater door bijvoorbeeld teveel nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen Het waterschap ondersteunt hiermee de landelijke lijn waarin wordt gesteld dat de waterkwaliteit in 2018 op orde moet zijn in tuinbouwgebieden Waterschap Rivierenland gaat de waterkwaliteit monitoren in de Bommelerwaard Het is een algemeen feit dat binnen de glastuinbouw in Nederland de normen rondom gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater ruim worden overschreden Bij Waterschap Rivierenland is dat vooral in de Bommelerwaard Door de intensieve tuinbouw in dit gebied staat de kwaliteit van het oppervlaktewater in deze gebieden onder druk Tevens is het extra kwetsbaar voor het drinkwaterbedrijf Dunea omdat zij haar water uit de Afgedamde Maas haalt wat grenst aan de Bommelerwaard Vanwege de landelijke ontwikkelingen maar ook de eerder genoemde kwetsbaarheden van het gebied worden de metingen geïntensiveerd naar een continue monitoringssysteem Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/07/waterschap-gaat-waterkwaliteit-tuinbouwgebied-bommelerwaard-verbeteren-door-intensievere-monitoring.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Akkerranden, subsidies
  of chemisch driftvrij worden bestreden Aanvullende voorwaarden akkerranden langs grasland Maaien en afvoeren van het maaisel van grasland moet plaatsvinden voor 1 oktober van ieder kalenderjaar Het is verboden om randen op grasland te scheuren en opnieuw in te zaaien Aanvullende voorwaarden akkerranden langs bouwland Randen op grasland mogen worden beweid en worden minimaal 1 keer per jaar gemaaid waarbij u het maaisel afvoert Na onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de randen in bijzondere situaties omfresen en herinzaaien De randen op bouwland moet u minimaal 2 keer per jaar maaien U mag de randen uitsluitend maaien in de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober Het maaisel van de randen moet u binnen 7 dagen na het maaien afvoeren U mag de randen op bouwland incidenteel gebruiken voor slootonderhoud en om de gewassen op uw percelen te kunnen bereiken Kruidenmengsels kunnen beschikbaar worden gesteld door het Waterschap Vergoedingen Vergoeding bufferstrook grasland 0 35 per meter per jaar Voor akkerbouwers die geen verplichting voor vergroening hebben geldt een vergoeding voor de bufferstrook op bouwland van 0 70 per meter per jaar Voor akkerbouwers die wel een verplichting voor vergroening hebben geldt een vergoeding voor de bufferstrook op bouwland van 0 20 per meter per jaar Bijzonderheden Op de akkerranden kunnen bloemenmengsels worden ingezaaid Bloemenranden zijn mooi om te zien en verhogen de biodiversiteit in het gebied Bovendien kunnen in bloemenranden natuurlijke vijanden van plaagsoorten tot ontwikkeling komen waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden teruggebracht Aanpak Voldoet u aan de voorwaarden Aanmelden kan tot 28 februari 2015 Vul dan het aanvraagformulier stimuleringsregeling akkerranden in en stuur het naar Waterschap Rivierenland Aanvraagformulier subsidie akkerranden Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader link opent in een nieuw scherm Vragen Neem contact op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/akkerranden-subsidies.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Voldoende water rivierengebied ondanks aanhoudende droogte
  de slag met reacties kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk Oefensluiting coupure Diefdijk A2 Waterschap Rivierenland in gesprek met inwoners over dijkverbetering Kijk live mee met de aanleg van de Klimaatdijk in Streefkerk Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond Start aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel Liveblog wateroverlast September Oktober November December Home 2015 Augustus Voldoende water rivierengebied ondanks aanhoudende droogte Voldoende water rivierengebied ondanks aanhoudende droogte 12 augustus 2015 Ondanks de regenval van de afgelopen weken blijft de droogte aanhouden er is gemiddeld te weinig regen gevallen om de droogte te compenseren Het watersysteem in het rivierengebied blijft goed op orde door aanvoer van water vanuit de grote rivieren Er is dus voldoende water voor de agrarische sector wel is soms afstemming nodig tussen agrariërs in hetzelfde peilvak zodat ze niet allemaal tegelijk water aan de sloten onttrekken De extra uitgebreide inspecties van de kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn tot nadere orde niet nodig Medewerkers van het waterschap inspecteren de kades tijdens de reguliere werkzaamheden Vanwege de droogtesituatie blijft Waterschap Rivierenland wel alert Zwemmen in buitenwater Als u in buitenwater wilt zwemmen check of het water veilig is op www zwemwater nl Hier kunt u zien of er blauwalg of zwemmersjeuk gesignaleerd is Het waterschap blijft de waterkwaliteit wekelijks monitoren Waterkwaliteit Hoewel de waterkwaliteit op dit moment nog goed is kan ook deze teruglopen als de hoge temperaturen lang aanhouden Botulisme en blauwalg kunnen dan voorkomen Ziet u dode vissen of dode watervogels meld dit dan bij Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 64 90 90 Deel deze pagina Lees meer over Calamiteitenzorg Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/08/voldoende-water-rivierengebied-ondanks-aanhoudende-droogte.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap Rivierenland aan de slag met reacties kruising Bergstoep-Veerstoep in Streefkerk
  slag met reacties kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk Oefensluiting coupure Diefdijk A2 Waterschap Rivierenland in gesprek met inwoners over dijkverbetering Kijk live mee met de aanleg van de Klimaatdijk in Streefkerk Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond Start aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel Liveblog wateroverlast September Oktober November December Home 2015 Augustus Waterschap Rivierenland aan de slag met reacties kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk Waterschap Rivierenland aan de slag met reacties kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk 17 augustus 2015 Sinds april kon iedereen suggesties insturen naar het waterschap voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk Het waterschap is blij met de tientallen creatieve reacties die tevens een goed beeld geven over de problemen die weggebruikers momenteel ervaren Met name de hoge snelheid onoverzichtelijkheid op de kruising maar ook de wachtrij op de dijk bij de pont kunnen voor onveilige situaties zorgen Omdat na het dijkverbeteringsproject nog asfalteringswerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden geeft dit mogelijkheden om een nieuw inrichtingsplan op te stellen Het waterschap ziet het als een uitdaging om binnen de ruimtelijke kaders de meest haalbare suggesties mee te nemen in het nieuwe inrichtingsplan De suggesties variëren van de aanleg van een rotonde de plaatsing van borden of meer ruimte voor fietsers Het inrichtingsplan dient in 2016 gereed te zijn waarna de uitvoering in 2017 zal plaatsvinden Wegentaak Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor schoon water voldoende water en veilige dijken Ook beheert het waterschap ruim 600 km verharde wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Deel deze pagina Lees meer over Wegbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/08/waterschap-rivierenland-aan-de-slag-met-reacties-kruising-bergstoep-veerstoep-in-streefkerk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam
  Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond Start aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel Liveblog wateroverlast September Oktober November December Home 2015 Augustus Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam 26 augustus 2015 Waterschap Rivierenland start medio september 2015 met het voorbereiden van het baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk in maart 2016 gereed Aannemersbedrijf Van der Lee uit Bruchem gaat de werkzaamheden uitvoeren Het baggerproject is één van de maatregelen uit het N2000 beheerplan en wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid Holland Baggeren Onderzoeken hebben uitgewezen dat de waterbodem van de Hoge Boezem is verontreinigd met o a zink Deze verontreiniging is nadelig voor de flora en fauna en kan verder doordringen in de voedselketen Dat is niet wenselijk Door een deel van de waterbodem te verwijderen en aansluitend af te dekken met schoon materiaal verbetert de ecologische waarde in dit Natura2000 gebied Hierdoor zal het leefgebied en het voedselaanbod verbeteren van enkele zeldzame vogels zoals de Zwarte stern Een andere reden voor het baggeren is het realiseren van voldoende waterdiepte waardoor de waterkwaliteit ook verbeterd Naast het baggeren wordt ook een nieuwe sloot gegraven van circa 6 meter breed evenwijdig aan de Molenkade Hierdoor kan het water beter doorstromen en ook dit is weer gunstig voor de waterkwaliteit en de flora en fauna Vrachtwagens op de dijk Gedurende de baggerwerkzaamheden rijden vrachtwagens een aantal keer per dag van de Molenkade over de West Kinderdijk tot de afslag ter hoogte van het Zwarte Paard om de bagger naar het terrein van Mercon Kloos te brengen Daar vandaan wordt de bagger per schip afgevoerd naar een verwerkingslocatie Op de dijk zullen waar nodig tijdens de spits verkeersregelaars worden ingezet Het doorgaande

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/08/start-baggeren-van-de-hoge-boezem-nederwaard-te-alblasserdam.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond
  meter is de stabiliteit van de dijk voor de toekomst nu weer voldoende Dit is ruim een maand eerder dan gepland En ruim vijf maanden eerder dan de afspraak met Ruimte voor de Rivier dat de dijk op 31 december 2015 hoogwaterveilig moet zijn Innovatieve maatregel Heemraad Goos den Hartog noemde tijdens de starthandeling in juni het belang van deze innovatieve maatregel Als waterschap zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze rivierdijken te verbeteren Met het aanbrengen van deze dijknagels zo n achttien meter lange staven van glasvezel gaan we ervoor zorgen dat de dijk weer stevig en stabiel wordt en het land achter de dijk zal beschermen Deze innovatieve oplossing heeft voordelen ten opzichte van de meer traditionele versterkingen de sterkte van de dijk is niet verlaagd tijdens de uitvoering er was vrijwel geen geluidshinder tijdens de uitvoering Er was weinig ruimte nodig om het project uit te voeren en bovendien kon de uitvoering in korte tijd plaatsvinden namelijk in ongeveer 3 5 maand Als deze pilot na monitoring succesvol is gebleken kan deze innovatieve dijkversterkingstechniek vaker toegepast gaan worden Oplevering Het project is uitgevoerd door Consortium Dijkvernageling bestaande uit twee aannemers Boskalis en Volker Staal Funderingen en twee ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen Bos Op 31 augustus vindt de technische oplevering plaats waarbij naast de dijk en wegbeheerder ook de gemeente Vianen aanwezig zal zijn om het beheer weer over te nemen De eindoplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016 na een half jaar monitoring door de opdrachtnemer Ruimte voor de Rivier De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden Ze krijgen meer regen en smeltwater te verwerken terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/08/aanbrengen-innovatieve-dijknagels-in-lekdijk-afgerond.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive