archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Muskusrattenbeheer - De organisatie en werkgebied
  de in 2014 opgestelde landelijke gedragscode voor de bestrijding van de muskus en beverrat De gedragscode geeft medewerkers van het waterschap handvatten hoe en binnen welke kaders zij hun werk dienen uit te voeren m b t de flora en fauna en het welzijn van de dieren In vergelijking met de gedragscode uit 2007 is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij naast de gedragscode onderliggende werkinstructies komen te hangen Op dit moment zijn dat Richtlijn verdrinkingsvallen Gebruik van vuur gasdruk en luchtdrukwapens bij het doden van muskus en beverratten Voorkomen bijvangsten Werken in bevergebieden Vangmiddelen De werkinstructie werken in ottergebieden is in voorbereiding Natura 2000 Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen gezien vanuit een Europees perspectief Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen De Provincie stelt hiervoor uiteindelijk de beheerplannen vast Muskusrattenbeheer Rivierenland heeft direct te maken met diverse Natura 2000 doelstellingen Meer over http www natura2000 nl Nieuwe natuurwet Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding voor de Nieuwe Natuurwet Deze wet wordt de opvolger van de drie onderstaande natuurwetten De Flora en faunawet De Natuurbeschermingswet De Boswet Aanpassing van deze wet is nodig omdat

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/over-ons.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Muskusrattenbeheer - Het vangen van muskus- en beverratten
  hol in de dijk aan het graven zijn en de dieren dan te verjagen of te vangen en te verplaatsen naar een ander plek Om preventief te kunnen handelen heeft de Calamiteitenorganisatie de afdeling Muskusrattenbeheer de opdracht gegeven om bij hoogwater situaties de dijken hierop te inspecteren middels de beverpatrouilles Vanaf bepaalde waterstanden ca 14 50 NAP bij Lobith zal er extra toezicht zijn De aanwezige bevers worden dan verjaagd Bijvangst Het bestrijden van muskus en beverratten gebeurt met de landelijk toegestane middelen zoals klemmen en kooien Bij het gebruik van deze vangmiddelen lopen ook andere dieren het risico in een klem of vangkooi te worden gedood Dit zijn onbedoelde bijvangsten en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen Continue wordt gekeken of er betere vangmiddelen zijn en met minder dierenleed Er is een landelijke adviesgroep techniek en tactiek die kijkt naar het verbeteren toetsen en testen van de vangmiddelen Specifieke aandacht is er aan het voorkomen van bijvangsten van rode lijst soorten lijsten waarop bedreigde dier en plantensoorten staan MuRa Sinds 2013 werken de bestrijders met de MuRa Mobiel Dit is een applicatie voor een smartphone waarin de vangsten bijvangsten en andere bijzonderheden op de exacte locatie worden vastgelegd Deze informatie wordt vastgelegd en opgeslagen op een centrale database Vanuit deze database vindt ook de koppeling plaats met de landelijke vangstregistratie Andere voordelen hiervan zijn dat schades aan waterstaatswerken makkelijker zijn vast te leggen en dat er een efficiency slag wordt gemaakt minder papierwerk Veldproef muskusratten Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid Ze moeten ervoor zorgen dat dijken zoals dijken en kades sterk genoeg zijn om water tegen te houden Het bestrijden van muskusratten behoort daarom tot hun taak Deze taak wordt uitgevoerd door deskundige muskusrattenbestrijders Samenwerken met diverse organisaties is hiervoor belangrijk Een goed voorbeeld hiervan is de landelijke veldproef muskusratten Landelijke veldproef muskusratten Begin 2013 is er met de 23 waterschappen en uitvoeringsinstanties gestart met de landelijke veldproefveldproef die qua omvang uniek is in de wereld Deze veldproef duurt in principe drie jaar De veldproef wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Unie van Waterschappen Bij het opstellen van het programma van eisen waren naast vertegenwoordigers van de Unie van Waterschapen ook vertegenwoordigers van de Dierenbescherming Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en in een later stadium ook Landelijke Land en Tuinbouw Organisatie Nederland LTO en de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties betrokken Met deze proef willen wij meer inzicht krijgen in het aantal muskusratten bij verschillende manieren van bestrijden schade aan dijken en kades bij verschillende manieren van bestrijden effect van het beschermen van dijken en kades op schade door muskusratten Aantal muskusratten bij verschillende manieren van bestrijden Er zijn verschillende manieren waarop we muskusratten kunnen bestrijden Zo kun je ze vangen het hele jaar door of juist alleen in de winter en in het voorjaar Veel tijd besteden aan het bestrijden van muskusratten of juist wat minder tijd De veldproef moet duidelijk maken wat de invloed hiervan is op het aantal muskusratten Schade aan dijken en kades bij verschillende manieren van bestrijden

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/werkwijze.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - Muskusrat
  is mits voldoende diep ca 10 cm en niet te zout Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de muskusrat omvat bijna geheel Noord Amerika In Europa en Azië is hij ingevoerd Muskusrat in het water De muskusrat leeft meestal solitair en is nachtactief Hij leeft langs de oevers van stilstaand en stromend water met sterke begroeiing van water en oeverplanten Zo komt hij voor langs rivieren meren sloten beekjes plassen en kanalen maar ook in moerassige en venige gebieden De muskusrat leeft in zoet water met begroeide oevers en eet voornamelijk planten In de oevers van watergangen en in waterkeringen graaft hij gangen waarvan de opening meestal net onder het water zit Door deze graafactiviteiten wordt de muskusrat gezien als een risico voor de veiligheid De bestrijding van muskusratten is een wettelijke taak van de waterschappen Maar hoe herken je zo n muskusrat eigenlijk In onderstaand overzicht vind je de kenmerken van een muskusrat Kenmerken van een muskusrat Lengte zonder staart 30 35 centimeter Lange staart van 25 centimeter zijdelings afgeplat Gewicht 1 1 5 kilo Donkerbruine vacht Stompe kop Kleine oren vallen weg in de vacht Graaft holen in oever en ingang ligt onder water Wist je dat Een muskusrat per

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/muskusrat.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - Beverrat
  grindgaten graaft de beverrat gangen met een doorsnede van 20 25 cm en kamers van 30 cm 1 m in doorsnede Tezamen vormen ze een burcht en die bestaat uit een stelsel van meestal enkele gangen maar 5 10 komt ook voor met daarin één of enkele kamers De ingangen hiervan liggen meestal op of iets boven de waterspiegel maar als de beverrat een woning van de muskusrat overneemt blijft de toegang ook wel onder water liggen Soms worden oude holen van muskusratten verwijd en in gebruik genomen Bij kou worden de gangen met droog plantenmateriaal dichtgestopt In een kamer maakt de beverrat een plat nest van dode grassen Bij gebrek aan steile oevers maken beverratten nesten ook wel legers genoemd tussen de vegetatie aan oevers of akkerranden De legers liggen vaak op enige afstand van het water en meestal in de buurt van voedselbronnen Ze bestaan uit bladeren takken of plat gevouwen stengels en zijn 45 55 cm in doorsnede en soms heeft de plantenhoop ook gangen Kenmerken van een beverrat Lengte 36 65 centimeter inclusief staart van 25 45 centimeter Lange staart van centimeter rondGewicht 4 9 kilo Donkerbruine vacht Kleine oren die hoog op de kop geplaatst

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/beverrat.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - Nieuws
  op zoek naar muskus en beverratten Maar soms vind je heel andere din Waterschappen muskusratten niet voor consumptie gepubliceerd op17 02 2015 Nieuws De Unie van Waterschappen is groot tegenstander van het consumeren van muskusratten omdat daarmee een Nieuwe werkboot in gebruik gepubliceerd op07 01 2015 Nieuws Vrijdag 12 december 2014 heeft de afdeling Muskusrattenbeheer rayon Rivierenland West een nieuwe werkboot Deel deze pagina Home zoeken zoeken tes test Nieuws

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/newssearch (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - Meldingen
  controle houden Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden Dan kunnen wij u indien nodig bellen voor aanvullende informatie Hartelijk dank voor uw medewerking Weet u niet zeker of het een muskusrat was of een bruine rat Kijk dan naar de verschillen tussen een muskusrat en bruine rat Deel deze pagina Home zoeken zoeken tes test Nieuws Over ons Werkwijze Muskusrat Beverrat Meldingen Over deze site Muskusrattenbeheer Rivierenland is een samenwerkingsverband

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/meldingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Samenstelling Algemeen Bestuur
  ook een alfabetische lijst met de bestuurders raadplegen Fractie CDA A Arie Bassa H G Henk Gertsen R J M Richard Matser L P G Lambert de Wildt Fractie SGP CU P Peter Aanen H P Harrie Drost G V Goos den Hartog T Teus Stam Fractie PVDA C T E M Cathrijn Haubrich M E A Marlies van Hulsentop van der Linden G J A Gerard Nieuwenhuis Fractie Algemene waterschapspartij VVD P J J M Peter van den Bosch R G C M René Cruijsen H M G Henri Mulder E P E Engelina van Steenbrugge Spiering Fractie Huiseigenaren S W Sander Heutink Fractie Water Natuurlijk W Wim van Dijk G J Ger van Hout H Hennie Roorda Fractie Lokale regiobelangen Rivierenland G Bert van Aalst G M D Gijs van Eeuwijk T Teun van der Wind Fractie Natuurterreinbeheerders J Jan Hak Fractie Ongebouwd J Jan Bikker M H M Mathieu Gremmen C G A Cees de Raad A J H M Ad van Veldhoven Fractie bedrijven A Arend Fernhout F C Fré Vorselman Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/algemeen-bestuur/samenstelling-algemeen-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - R.C.J. (Roeland) Geertzen
  in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Actueel Over het Waterschap Organisatie Taken Ons bestuur Algemeen bestuur Besluiten Algemeen Bestuur Archief verslagen Inloggen bestuur Samenstelling Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Commissies Bestuursakkoord 2015 2019 Agenda en verslagen Leren over water Brochures en publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Ons bestuur Algemeen bestuur Algemeen Bestuur R C J Roeland Geertzen R C J Roeland Geertzen Functie Woonplaats Culemborg E mailadres r geertzen wsrl nl Fractie CDA Nevenfuncties Lid KRO ledenraad Lid federatieraad KRO NCRV Voorzitter CMHC Culemborgse Mixed Hockey Club Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling van het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/personen/fractie-cda/roeland-geertzen.html?uuid=e2a99478-271a-4090-9670-54dea7aead9f (2015-12-02)
  Open archived version from archive •