archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Baggeren van de Linge
  scheepvaart Baggeren is noodzakelijk om economische schade voor de bedrijven langs de Linge te voorkomen Zij zijn van het vervoer over de Linge afhankelijk voor de aan en afvoer van goederen Na het baggeren zullen de schepen ongehinderd de bedrijven kunnen bereiken Onderzoek Voordat het eigenlijke baggerwerk kon starten heeft Waterschap Rivierenland eerst onderzocht hoeveel bagger precies verwijderd moet worden en wat de kwaliteit van de bagger is Ook is onderzocht op welke manier en in welke perioden er gewerkt kan worden in het licht van de Flora en Faunawet Dit om ervoor te zorgen dat de aanwezige planten en dieren zo veel mogelijk gespaard blijven Samenwerking met de provincie In dit project trekt de provincie Gelderland samen op met het waterschap De provincie is verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer maar zij heeft deze taak voor een groot gedeelte aan het waterschap gedelegeerd Het waterschap is de uitvoerder van het baggerproject De provincie is voor een groot deel financierder van het project maar ook het waterschap draagt financieel bij Baggerwerkzaamheden De baggerwerkzaamheden worden stroomafwaarts uitgevoerd De aannemer is in Buurmalsen begonnen en werkt vervolgens richting Gorinchem Alleen in het midden van de Linge wordt gebaggerd en naar de kanten loopt het op naar de oevers Alle werkzaamheden worden vanaf het water gedaan met een kraan op een ponton zoals hieronder op de foto te zien is De werkzaamheden duren nog tot in het najaar van 2016 Nieuwe natuur De bagger wordt gebruikt voor een ecologische inrichting van de plas De Koornwaard in Heukelum Met Staatsbosbeheer is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten Het zuidelijke deel van de plas wordt ondieper gemaakt en er worden enkele eilandjes aangelegd waardoor de natuur meer kansen krijgt Voortgang van de werkzaamheden 16 september 2015 17 april 2015 6 maart 2015 19 december 2014 Meer informatie Voor meer

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren-van-de-linge.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Baggeren van de Hoge Boezem te Nederwaard
  belangrijk Natura 2000 gebied het baggeren is één van de maatregelen uit het N2000 beheerplan Door te baggeren wordt een groot deel van de verontreiniging van o a zink weggehaald Deze verontreiniging is in het verleden veroorzaakt door een verzinkerij in het gebied Door te baggeren ontstaat dieper water en wordt het leefgebied en voedselaanbod van o a Zwarte Stern en Porseleinhoen verbeterd Planning De voorbereidingen zijn in volle gang Medio september wordt er gemaaid waarna eind september de vissen gevangen kunnen worden en overgezet in een veilige nabije plas Dit is nodig omdat tijdens het baggeren er nauwelijks of geen zuurstof in het water zit de vissen zouden het baggeren niet overleven Na het baggeren kunnen de vissen weer op eigen kracht terugkomen Eind september gaat de aannemer de overslaglocatie aan de Molenkade opbouwen Vanaf de tweede week oktober kan het baggeren vervolgens beginnen De verwachting is dat de werkzaamheden tot uiterlijk maart 2016 duren Aannemersbedrijf Van der Lee uit Bruchum gaat de werkzaamheden uitvoeren Informatiebijeenkomst Op woensdag 5 maart 2015 is er een informatiebijeenkomst gehouden in Kinderdijk Bewoners en andere belanghebbenden kregen middels een presentatie te zien voor welke uitvoeringsvariant is gekozen Van deze avond is een verslag gemaakt met daarin de gestelde vragen Afweging uitvoeringsmethode In het voortraject heeft het waterschap uitvoerig overleg gevoerd met de Provincie Zuid Holland de gemeente Alblasserdam en Rijkswaterstaat over de eisen die gesteld zijn aan de manier waarop het baggerwerk en bijbehorende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd Diverse uitvoeringsvarianten zijn besproken en hieruit is een methode voortgekomen die het beste aansluit binnen de grenzen die wet en regelgeving nu eenmaal met zich meebrengt Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer Nico Maat projectleider 0344 649253 of n maat wsrl nl of Frank Mertens 0344 649243 f mertens

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren-van-de-hoge-boezem-nederwaard.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Baggeren gemeente Wijchen (Batenburg – Hernen – Wijchen)
  2016 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het gebied rondom Wijchen Door te baggeren wordt het slib dat op de bodem van de sloten ligt verwijderd Dit maakt de sloten niet alleen schoner maar ook dieper Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren Zo wordt wateroverlast voorkomen Meer dan de helft van de bagger die vrijkomt leggen we op de oever Een deel van de bagger wordt verwerkt in zogenaamde weilanddepots en een klein deel van de bagger voeren we af naar een vergunde stortplaats Waar wordt gebaggerd Op de onderstaande kaarten is in kleur aangegeven welke sloten we gaan baggeren Documenten in pdf formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader Kaart oosten van het gebied Kaart westen van het gebied Meer informatie In juni 2015 hebben de perceeleigenaren een brief ontvangen van het waterschap over het baggerwerk Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Arno van Teefelen Dit kan via e mail a van teefelen wsrl nl of per telefoon op nummer 0344 649 250 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren-gemeente-wijchen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Meerjarenbaggerprogramma
  te Nederwaard Baggeren gemeente Wijchen Batenburg Hernen Wijchen Meerjarenbaggerprogramma Baggeren in Streefkerk Baggeren De Laar Maaien Waterbeheer Werkzaamheden zuivering Wegwerkzaamheden Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Werk in uitvoering Baggeren Meerjarenbaggerprogramma Meerjarenbaggerprogramma Het Meerjarenbaggerprogramma van Waterschap Rivierenland geeft aan waarom het waterschap waar en wanneer baggert wat daar bij komt kijken en hoe het daarmee omgaat Documenten Meerjarenbaggerprogramma Baggerbeleidsplan Meerjarenbaggerprogramma 2010 Managementsamenvatting Meerjarenbabgerprogramma Uitvoeringsplan Meerjarenbaggerprogramma Tabel uitvoeringsplanning Kaart 1a uitvoeringsplan inclusief gemeentegrens Kaart 1a uitvoeringsplan overzicht baggergebieden Kaart 1b uitvoeringsplan overzicht boezems Kaart 2a uitvoeringsplan overzicht Alblasserwaard Kaart 2b uitvoeringslan overzicht Alm en Biesbosch Kaart 2c uitvoeringsplan overzicht Bommelerwaard Tieler en Culemborgse Waarden Kaart 2d uitvoeringsplan overzicht Betuwe en Land van Maas en Waal Kaart 3 uitvoeringsplan overzicht stuwvakken Linge boezems Kaart deelstroomgebieden en watersysteem Kaart gemeentes Kaart monitoring Meerjarenbaggerprogramma Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/meerjarenbaggerprogramma.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Baggeren in Streefkerk
  voeren Zo voorkomen we wateroverlast De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water Onderzoek Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon Dit gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium volgens wettelijk vastgestelde normen Hieruit blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen Vervolgens stellen we vast met deze gegevens wat de kwaliteit van de baggerspecie is Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn er diverse wettelijke mogelijkheden voor verwerking van de baggerspecie Baggerspecie Streefkerk Voor de baggerspecie in het gebied rondom Streefkerk is vastgesteld dat de kwaliteit relatief schoon is De baggerspecie wordt daarom zoveel mogelijk direct naast de watergang op de oevers verspreid Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog en ontvangstplicht dit is geregeld in de Waterwet Natuurlijk zijn er plaatsen waar verspreiden van de baggerspecie niet mogelijk is Dit is bijvoorbeeld in gevallen waar begroeiing of bebouwing is of daar waar grote hoeveelheden baggerspecie vrijkomen In dit soort gevallen wordt de baggerspecie afgevoerd naar speciaal voor dit doel ingerichte baggerdepots in de directe omgeving Baggerspecie dat verontreinigd is wordt afgevoerd naar een vergunde stortplaats of verwerker Waar wordt gebaggerd Op deze kaart is in kleur aangegeven welke watergangen op welke manier gebaggerd worden Ook is op de kaart de locatie van de diverse weilanddepots aangegeven Documenten in pdf formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader gratis te downloaden Weilanddepots baggerdepots In onze brochure over depots vindt u algemene informatie over wat een weilanddepot precies is Meer informatie Eind juni begin juli 2015 is door het waterschap aan alle betrokken perceeleigenaren een brief gestuurd over het baggerwerk Voor meer informatie kunt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren-in-streefkerk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Baggeren De Laar
  ook dieper Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij hevige regenbuien het water op te vangen en af te voeren De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon Dit gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium Tijdens het onderzoek blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen Vervolgens kan met deze gegevens worden vastgesteld hoe het is gesteld met de kwaliteit van de baggerspecie Dit onderzoek gebeurt volgens wettelijk vastgestelde normen Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn er diverse wettelijke mogelijkheden voor verwerking van de baggerspecie Voor de baggerspecie in het gebied is vastgesteld dat de kwaliteit relatief schoon is De baggerspecie zal daarom zoveel mogelijk direct naast de watergang op de oevers worden verspreid Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog en ontvangstplicht dit is geregeld in de Waterwet Natuurlijk zijn er plaatsen waar het verspreiden van de baggerspecie niet mogelijk is Dit is bijvoorbeeld in gevallen waar begroeiing of bebouwing is of daar waar grote hoeveelheden baggerspecie vrijkomen In dit soort gevallen wordt de baggerspecie afgevoerd naar een speciaal voor dit doel ingerichte baggerdepot in de directe omgeving Verontreinigde baggerspecie wordt afgevoerd naar een vergunde stortplaats of verwerker Waar wordt gebaggerd Op deze bestektekening is aangegeven welke watergangen op welke manier gebaggerd worden en op deze detailkaart staat de locatie van de diverse weilanddepots aangegeven Documenten in pdf formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader gratis te downloaden Weilanddepots baggerdepots In onze brochure over weilanddepots vindt u algemene informatie over weilanddepots Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Hans

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren-in-de-laar.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Herinrichting Loenensche buitenpolder
  er nieuwe paaiplekken Doordat bomen verdwijnen komt er meer ruimte voor de afvoer van rivierwater Cultuurhistorische elementen worden versterkt zoals bijvoorbeeld twee wielen en een nevengeul Struinpaden maken het gebied aantrekkelijk voor recreanten Waterschap Rivierenland is bij dit project betrokken om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding in de buitenpolder goed aansluit bij het waterbeheer van het gebied achter de dijk Bovendien mogen de herinrichtingsmaatregelen natuurlijk geen negatieve effecten hebben op de sterkte van de dijk De herinrichting van de Loenensche buitenpolder is onderdeel van het rivierenprogramma Waalweelde Dit programma zorgt voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de oevers van de Waal Kijk voor meer informatie op de website van Waalweelde Voor informatie over de betrokkenheid van Waterschap Rivierenland bij dit project kunt u terecht bij Johan van der Meulen email j vander meulen wsrl nl telefoon 0344 64 94 23 Regelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief over dit project Deze kunt u hieronder downloaden Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen Stuur dan een mail naar r basten staatsbosbeheer nl Nieuwsbrief Loenensche buitenpolder Nieuwsbrief Loenensche Buitenpolder juli 2015 PDF 562 kB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/herinrichting-loenensche-buitenpolder/herinrichting-loenensche-buitenpolder.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Herstel kreken Biesbosch
  kreken en in de rest van de Biesbosch schaars geworden De rietmoerassen zijn belangrijk voor onder andere soorten als snor blauwborst bever grote modderkruiper snoek paling en waterspitsmuis Maatregelen voor natte natuur De maatregelen die zijn voorzien zullen plaatsvinden op percelen langs de Bakkerskil en de Oostkil Bleeke kil en zijn gericht om rietmoeras te creëren en water beter vast te houden Hierdoor ontstaat een beter en groter leefgebied voor alle rietgebonden soorten De huidige percelen langs de kreek liggen zodanig hoog dat er nu geen of nauwelijks sprake is van rietontwikkeling Om die reden moet er grond afgegraven worden De grond wordt afgegraven tot beneden het waterpeil Op de smalle percelen worden rietzones aangelegd volgens het principe in onderstaand figuur De afgegraven grond wordt in de kreek neergelegd zodat een rietzone ontstaat langs de kreek Op de nieuwe zones worden rietplaggen neergezet om de rietgroei te stimuleren Door de aanleg vlak onder het waterpeil wordt wilgenopslag en ruigte ontwikkeling voorkomen De delen van de percelen die niet afgegraven worden worden ingezaaid met een kruidenmengsel en in overleg met de aangrenzende eigenaren afgerasterd Polder Jannezand en de Bakkerskil Tussen polder Jannezand en de Bakkerskil wordt een groot rietmoeras ontwikkeld Om hier de ontwikkeling van riet te stimuleren wordt een kade aangelegd met een windmolentje om een natuurlijk waterpeil te creëren Door de realisatie met een natuurlijk waterpeil wordt de ontkieming en groei van waterriet gestimuleerd Het principe van deze rietmoerassen is weergegeven in onderstaand figuur Op dit perceel wordt ook een deel boscompensatie gerealiseerd Aanvullend worden in de toekomst nog maatregelen getroffen om water langer vast te houden dit betreft het verondiepen van sloten en afdammen van greppels op percelen in eigendom van waterschap en Staatsbosbeheer Projectplan Waterwet De uit te voeren kreekherstelmaatregelen worden vastgelegd in een projectplan Waterwet De

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/herstel-kreken-biesbosch.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive