archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Schadeloket voor Maas bij Nijmegen, Grave, Sambeek
  is het Maaspeil bij de stuw in Grave verhoogd In de folder Peilopzet Maas tussen Sambeek en Belfeld 15 juli 2015 staat meer informatie hierover De verhoging van het peil kan op een aantal plaatsen juist weer leiden tot vernatting Daar waar vernatting wordt verwacht zijn maatregelen getroffen Mocht ondanks deze maatregelen toch schade ontstaan dan zal dat zo goed mogelijk gecompenseerd worden Rijkswaterstaat deelt de verantwoordelijkheid hiervoor met drie waterschappen Waterschap Rivierenland Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Aa en Maas De behandeling van schadeclaims loopt via het natschadeloket Peilopzet Maas bereikbaar via de website van Waterschap Peel en Maasvallei mailadres natschade peilopzetmaas nl telefoon 077 389 11 26 of postadres Postbus 3390 5902 Venlo Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/schadeloket-voor-maas-bij-nijmegen-grave-sambeek.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Renovatie Kolffgemaal
  Het Mr Dr G Kolffgemaal is het grootste boezemgemaal van Waterschap Rivierenland en is in 1945 in gebruik genomen Het voert water af van de stroomgebieden Vijfheerenlanden en Betuwe via de Linge en het kanaal van Steenenhoek naar de Merwede Als het waterniveau op de Merwede laag genoeg is kan het water uit de Linge onder vrij verval geloosd worden op de rivier Zodra het water op de Merwede hoger staat dan op de Linge gaan aan de Merwedekant van het gemaal de terugslagkleppen dicht en treedt het gemaal in werking Het gemaal pompt dan het overtollige water uit het gebied op de Merwede Sporadisch wordt er ook water ingelaten dit gebeurt met een aparte inlaatvoorziening Het gemaal zorgt voor de aan en afvoer van ongeveer één derde van het totale beheersgebied van het Waterschap Voor meer achtergronden en historie kunt u kijken op gemalen nl Het Kolffgemaal is voorzien van drie stroomkanalen waardoor water kan worden afgevoerd Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij Maurice Wannée 0344 649 090 van Waterschap Rivierenland Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/renovatie-kolffgemaal.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam
  in november gestart door aannemer Van der Plas uit Giessen De werkzaamheden duren nog tot eind van dit jaar Doelstellingen Door de uitvoering van deze maatregelen ontstaat er meer gevarieerd landschap Zo wordt het leefgebied van diverse flora en fauna vergroot en verbetert de ecologische water kwaliteit van het gebied Bijkomend voordeel is dat er meer ruimte ontstaat langs de Bleeke kil om bij hevige buien het regenwater te kunnen bergen Door dit gebied loopt ook het Oostwaardpad een grotendeels onverhard wandelpad langs boerenakkers en dwars door karakteristieke stukjes natuur Door de uitvoering van het plan wordt de beleving voor wandelaars van het landschap de akkerbouw de kreken en de natuur verder versterkt Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van Waterschap Rivierenland Simon Opic tel 06 23 19 74 89 of per e mail s opic wsrl nl Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/ecologische-verbindingszone-bleeke-kil-in-werkendam.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap breidt rioolwaterzuiveringsinstallatie in Alblasserdam uit
  De volgende onderdelen worden achtereenvolgens aangepakt en uitgevoerd Uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De capaciteit gaat van 30 000 i e naar 50 000 i e Hiervoor is het nodig om de rwzi fors uit te breiden Bouwen van een nieuw rioolgemaal aan de Elzenweg in Nieuw Lekkerland Aanleggen van de persleidingdelen in Nieuw Lekkerland en Alblasserdam Duurzaam samenwerken Het waterschap gaat een duurzame deal met drinkwaterbedrijf OASEN sluiten Zij hebben een leiding op dit traject liggen die niet meer in gebruik is Het waterschap neemt de leiding over dat bespaart in de aanleg van ruim twee kilometer persleiding Aansluitend aan weerszijden van deze leiding moet het waterschap nog ruim twee kilometer persleiding zelf aanleggen Gemeente ook betrokken Ook de Gemeente Molenwaard anticipeert op dit project Zij hebben hun rioolstelsel alvast aangepast zodat het straks goed aansluit op het nieuw te bouwen rioolgemaal in Nieuw Lekkerland Zodoende hoeft het waterschap straks 800 meter persleiding minder aan te leggen Een prachtig voorbeeld van samenwerken in de Waterketen Best Value Procurement Het bedrijf TBI Mobilis voert de uitbreiding van de rwzi Alblasserdam uit en heeft het werk aangenomen op basis van Best Value Procurement Dit is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de gunstigste prijs Bij Best Value projecten is de opdrachtnemer in the lead Aanbieders krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien Het bedrijf heeft gekozen voor een innovatieve oplossing Hierdoor besparen we behoorlijk veel energiekosten op het zuiveringsproces ten opzichte van conventionele technieken Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie Neem dan contact op met Leen Boltjes projectleider Technische projecten telefoon 0344 649 519 of per e mail l boltjes wsrl nl Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/waterschap-breidt-rioolwaterzuiveringsinstallatie-in-alblasserdam-uit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Aanleg persleidingen in Land van Heusden en Altena
  en Aalburg Eethen en Dussen Deze nieuwe persleidingen leggen we uiteraard zo veel mogelijk aan in openbaar terrein Toch ontkomen we er niet aan dat het beoogde persleidingstracé op sommige plekken door particulier terrein zal komen te lopen Stand van Zaken Persleiding tracé tussen Meeuwen en Genderen Het eerste persleiding deel tussen Meeuwen en Genderen is gecombineerd uitgevoerd in samenwerking met de reconstructie van de provinciale weg N 283 Het tweede persleiding deel tussen Hank en Meeuwen wordt momenteel eveneens gelijktijdig met de reconstructie van de N283 in samenwerking met de Provincie Noord Brabant uitgevoerd De uitvoering duurt nog tot 2016 Persleiding tracé tussen Dussen en Sleeuwijk en de rioolgemalen op de te amoveren rwzi s Ten westen van Dussen is civiele aannemer VanderPlas uit Giessen gestart met de aanleg van een natuurvriendelijke oever Het project is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen de VierbanseGantel en Kornsche Boezem Pompveld De A watergang krijgt over een lengte van een kilometer een brede flauw aflopende oever Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging en dat vermindert problemen met wateroverlast bij hevige neerslag Tevens ontstaat er een betere waterkwaliteit en een gevarieerde flora en fauna In verband met centralisatie van de rioolwaterzuivering in het Land van Heusden en Altena wordt gelijktijdig met de aanleg van de oever een nieuwe persleiding aangelegd Deze persleiding is een onderdeel van de persleiding welke straks het afvalwater vanaf Dussen naar Sleeuwijk verpompt Door de werkzaamheden te combineren wordt de overlast aan de perceeleigenaar tot het minimale beperkt De voorbereidende werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd en de daadwerkelijke uitvoering staat gepland in 2017 tot 2018 Uitbreiding en renovatie van de centrale rwzi Om tot realisatie van de centrale rwzi en de nieuw te bouwen en aan te passen rioolgemalen te komen wordt gekozen voor een geïntegreerde voorbereiding op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/aanleg-persleidingen-in-land-van-heusden-en-altena.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Optimalisatie Afvalwatertransportselsel Geldermalsen
  Enspijk Deil Tricht Meteren en Geldermalsen De vervanging renovatie van een viertal rioolgemalen in Enspijk Tricht Meteren en Deil Aanleg persleiding al voltooid In een eerdere fase werd de persleiding van de rioolgemalen Deil en Meteren al volledig vervangen en doorgetrokken naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI in Geldermalsen Deze werkzaamheden werden uitgevoerd om het rioolstelsel van de gemeente Geldermalsen te ontlasten en te zorgen dat er minder ongezuiverd water in de Linge terechtkomt bij hevige regenval De rioolgemalen pompen het vuile afvalwater uit het riool de persleiding in Via de persleiding stroomt het afvalwater naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Geldermalsen Hier zuivert het Waterschap het afvalwater Na zuivering wordt het schone water weer geloosd op het oppervlaktewater Werk in uitvoering Momenteel wordt gewerkt aan de renovatie vervanging van de rioolgemalen in Deil en Meteren Het gemaal in Tricht is al eerder voorzien van nieuwe pompen De automatisering van dit rioolgemaal wordt meegenomen met de renovatie van de gemalen in Deil en Meteren Het gemaal in Enspijk wordt in 2015 gerenoveerd Werkzaamheden Deil en Meteren Aannemer van Oomen en installatiebedrijf Croon vervangen voor Waterschap Rivierenland het rioolgemaal in Deil én renoveren het rioolgemaal in Meteren Beide gemalen krijgen extra afvoercapaciteit en worden volledig gemoderniseerd Rioolgemaal Deil wordt volledig vervangen omdat in het huidige rioolgemaal onvoldoende ruimte is om de benodigde nieuwe pompen te plaatsen Na deze werkzaamheden voldoen de gemalen weer volledig aan alle moderne eisen Bij Rioolgemaal Meteren worden de pompen vervangen Daarnaast worden de beide gemalen geheel geautomatiseerd Hierdoor kunnen de gemalen op afstand worden beheerd en bediend Meer informatie Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Jort Blanksma projectleider bij Waterschap Rivierenland Telefoon 0344 649 514 of per e mail j blanksma wsrl nl Ook kunt voor informatie over de uitvoering terecht op de site van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/optimalisatie-afvalwatertransportselsel-geldermalsen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Vervanging slibverwerkingsinstallatie voor rwzi Arnhem-Zuid
  ruim 2 miljoen Cees Veerman van GMB en Jacob Knoops r van Waterschap Rivierenland Voordelen nieuwe installatie De nieuwe slibverwerkingsinstallatie zorgt voor een betere ontwatering van het slib dan de bestaande installatie Het slib wat de rioolwaterzuivering verlaat en richting composteerder in Tiel gaat bevat minder water Zodoende wordt de hoeveelheid slib dat naar Tiel gaat aanzienlijk minder Dit is uiteindelijk duurzamer en goedkoper door minder vrachtwagenkilometers naar Tiel en afname in stortkosten bij de composteerder Ter vergelijking door de nieuwe installatie wordt ca 55 m3 water per week meer uit het slib gehaald voordat het de vrachtwagen in gaat Dat komt neer op afname in transport van gemiddeld twee vrachten in de week De bouw van de nieuwe installatie is in november gestart en is naar verwachting gereed in april 2016 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Leen Boltjes 0344 649519 l boltjes 2srl nl Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/vervanging-slibverwerkingsinstallatie-voor-rwzi-arnhem-zuid.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Molenkade
  eventueel aangepaste stukken inclusief de nota van beantwoording zullen door het CDH en het college van B W definitief worden vastgesteld Vervolgens zullen de definitieve stukken opnieuw 6 weken ter inzage worden gelegd In die periode kunt u de definitieve stukken inzien en is het mogelijk om een beroep in te dienen als u eerder ook een zienswijze hebt ingediend Waar kan ik de stukken inzien Alle stukken liggen ter inzage in de verfwinkel van dhr Slob op de Kerkstraat 66 te Groot Ammers De winkel is op maandag woensdag donderdag en vrijdag geopend van 8 30 uur tot 18 00 uur en op zaterdag van 8 30 uur tot 14 00 uur Op dinsdag is de winkel gesloten Op woensdag 18 en 25 november en 9 december kan omgevingsmanager Len Hazeleger een mondelinge toelichting geven op het ontwerp projectplan Waterwet Locatie in de bouwkeet hoek Kerkstraat en Graafland in Groot Ammers Tijdstip van 15 00 tot 17 00 uur Het ontwerp projectplan Waterwet met bijbehorende documenten ligt tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap adres De Blomboogerd 1 te Tiel De omgevingsvergunning kunt u inzien op de website van de gemeente Molenwaard Hieronder vindt u de stukken digitaal Besluit college van Dijkgraaf en Heemraden 6 oktober 2015 Aanmeldingsnotitie Integrale kadeverbetering Molenkade Groot Ammers Ontwerp projectplan Waterwet Molenkade bijlage 1 Inrichtingsplan en Ontwerp 1 bijlage 2 Natuurtoets bijlage 3 Archeologisch onderzoek bijlage 4 Bodemonderzoek bijlage 5 Niet gesprongen explosieven bijlage 6 Kabels en leidingenonderzoek bijlage 7 Aanmeldingsnotitie integrale kadeverbetering Molenkade zie bestand nr 2 hierboven bijlage 8 Geotechnisch bodemonderzoek achtergrondrapport Molenkade DKM01 DKM02 DKM03 DKM04 DKM05 onderzoek Donk bijlage 9 Plan Beheer en onderhoud bijlage 10 Watercompensatie Watercompensatie extern project water Molenkade A1 bijlage 11 Indicatieve legger bijlage 12 Grondaankooptekening Meenemen van andere werkzaamheden In de omgeving

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/verbetering-regionale-keringen/verbetering-molenkade/molenkade-groot-ammers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •