archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Duurzaamheid, innovatie en klimaat
  hebben aan deze drie P s ook Pleasure toegevoegd Pleasure betekent in dit verband de energie de gedrevenheid en het enthousiasme dat we zien bij medewerkers die worden aangesproken op hun vakbekwaamheid en competenties Zij worden uitgedaagd te bedenken en ideeën uit te werken om slimmer sneller duurzamer en goedkoper te gaan werken Vier programma s De projecten voor DIK zijn onderverdeeld in vier programma s binnen het waterschap Klik op een icoon om de projecten die onder dat thema vallen te openen Afvalwater Samen met gemeenten en waterbedrijven zorgen we voor één waterketen Met elkaar realiseren we een doelmatige inzameling van afvalwater Vervolgens zuiveren wij dit water ten behoeve van gezondheid en leefomgeving Daarbij richten we ons ook op energie en grondstoffenwinning Grond en oppervlaktewater Een veranderend klimaat met korte maar hevige regenbuien maar ook perioden van droogte vraagt om een robuust watersysteem Dat systeem moet ook ecologisch gezond zijn Zo kunnen we vrijwel altijd voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar stellen aan de gebruiksfuncties landbouw natuur stedelijk gebied en recreatie Dijken Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water Daarom ligt onze prioriteit bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren Een doordacht dijkversterkingsprogramma geeft daar inhoud aan Daarnaast hebben we aandacht voor oplossingen door ruimtelijke inrichting en risicobeheersing Mensen en middelen Het optimaliseren van processen en bedrijfsvoering Zo creëren we een werkwijze in onze organisatie waarbij we maatschappelijk verantwoord met onze medewerkers en onze omgeving omgaan De doelen Het lanceren van ideeën en projecten op het gebied van duurzame en groene energie energiebesparing duurzame mobiliteit duurzaam bouwen reductie van broeikasgasemissies en klimaat adaptatie Deze projecten zijn ook bedoeld om als voorbeeld te fungeren voor de gehele organisatie En het gaat vooral om vernieuwende ideeën dus met een innovatief karakter Het beïnvloeden van het denken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat/duurzaamheid-innovatie-en-klimaat.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Kaderrichtlijn Water voor schoner water gepubliceerd op 15 10 2007 Artikel Gezond water dat goed is voor mensen dieren en planten Dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water de Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater in Europa in 2027 op orde is Schoon water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Zuivering rioolwater gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Baggeren gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen Zo komen sloten Vorige 1 2 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/schoon%20water (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  30 oktober 2009 Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Kaart waterpeilen laatst gewijzigd op 16 07 2015 Iframe pagina Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Peilbesluiten beslissingen op maat gepubliceerd op 06 03 2008 Artikel Op deze pagina vindt u informatie over peilbesluiten van Waterschap Rivierenland Baggeren gepubliceerd op 10 11 2015 Artikel Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen Zo komen sloten Waterbeheer gepubliceerd op 16 11 2015 Artikel Het waterschap werkt aan voldoende en schoon water hier treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van waterbeheer Maaien gepubliceerd op 24 05 2011 Artikel Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op Voldoende water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Nederland ligt in een rivierdelta We merken het meteen als het water stijgt Maar ook een tekort aan water is nadelig Bijvoorbeeld voor veehouders die hun vee moeten drenken Waterschappen hebben een belangrijke taak in watermanagement Waterschap Rivierenland Vorige 1 2 Volgende Home Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/voldoende%20water (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  van de getoetste waterkeringen in het beheergebied van Waterschap Rivierenland bekijken Oefensluiting coupure Diefdijk A2 gepubliceerd op 17 08 2015 Nieuws In de nacht van vrijdag 28 augustus op zaterdag 29 augustus aanstaande voeren Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Everdingen Tijdens deze werkzaamheden is de A2 tussen Maaien gepubliceerd op 24 05 2011 Artikel Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op Waterschap Rivierenland in gesprek met inwoners over dijkverbetering gepubliceerd op 20 08 2015 Nieuws In september trekt een opvallende camper van Waterschap Rivierenland langs de dorpen tussen Tiel en Waardenburg Het waterschap wil graag de inwoners van deze dorpen en steden betrekken bij de uitvoering van de dijkverbeteringsplannen die de komende jaren Kijk live mee met de aanleg van de Klimaatdijk in Streefkerk gepubliceerd op 20 08 2015 Nieuws Vanaf vandaag kunt u live meekijken met de Klimaatdijk in aanbouw Via onze webcam in Streefkerk bij het dijkverbeteringsproject Kinderdijk Schoonhovenseveer kunt u van minuut tot minuut volgen hoe deze klimaatdijk wordt opgebouwd en welke werkzaamheden Nieuwsbrief Dijkbewaking Artikel Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Dijkbewaking Met deze nieuwsbrief houdt het waterschap iedereen op de hoogte die een actieve rol heeft binnen de dijkbewakingsorganisatie van het waterschap Dijkverbetering gepubliceerd op 06 12 2010 Artikel Sterke dijken zijn van levensbelang voor Nederland Dat geldt zeker voor het rivierengebied waar 4 miljoen mensen wonen werken en recreëren Verbetering regionale keringen gepubliceerd op 08 01 2014 Artikel Gedeelten van regionale keringen in het gebied van Waterschap Rivierenland moeten aangepakt worden waarvan de eerste projecten al in 2014 gaan beginnen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/veilige%20dijken (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Fysisch chemische waterkwaliteit laatst gewijzigd op 16 07 2015 Iframe pagina Waterbeheerplan 2010 2015 gepubliceerd op 08 12 2008 Artikel Waterschap Rivierenland heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010 2015 Het plan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 30 oktober 2009 Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Schoon water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/zuivering%20afvalwater (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - wsrl
  in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/01/wsrl.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Noordwaard klaar voor ontpoldering
  één van de grootste projecten van het programma Ruimte voor de Rivier Jan Hendrik Dronkers RWS en René Cruijsen WSRL starten de afgraving van de dijk Met het geven van ruimte aan de rivier de Nieuwe Merwede bij de Noordwaard kan in geval van extreem hoge waterstanden het rivierwater sneller naar zee stromen Bij Gorinchem is sprake van een flessenhals in de rivier maar door een doorstroomgebied te creëren in de Noordwaard wordt de waterstand bij Gorinchem bij extreme rivierafvoeren met 30 centimeter verlaagd Hiermee is de kans op overstroming bij Gorinchem veel kleiner geworden Voorbereidingen met grote impact Bewoners en agrariërs in het gebied ondervonden de afgelopen jaren dagelijks de gevolgen van het werk in de Noordwaard Zo moesten veel woningen en boerderijen in het toekomstige stroomgebied het gebied dat bij hoge waterstanden onder kan lopen worden gesloopt Voor diegenen die in het gebied wilden blijven wonen werden nieuwe huizen en bedrijven op terpen gebouwd Rondom de woningen en boerderijen die behouden zijn werden diverse aanpassingen uitgevoerd om wateroverlast ter plaatse zo goed mogelijk te voorkomen in gevallen van extreem hoog water Bij de hernieuwde inrichting is ervoor gezorgd dat in het gebied nog steeds gewoond kan worden en dat er nog plaats is zij het met minder areaal landbouwgrond voor iets minder van de helft van de agrariërs die voorheen in dit gebied zaten De nieuwe inrichting van de Noordwaard levert een substantiële bijdrage aan de waterveiligheid in Nederland en zorgt bovendien voor een bijdrage aan een aantrekkelijker leefgebied langs de rivier Finish in zicht Met de start van het afgraven van de primaire kering komt de finish van een zeer ingrijpend project binnen het programma Ruimte voor de Rivier in zicht Op 1 april luidden directeur generaal RWS Jan Hendrik Dronkers en heemraad René Cruijsen van Waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/04/noordwaard-klaar-voor-ontpoldering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap onderzoekt oorzaak scheuren Molenkade Groot-Ammers
  Juli Augustus September Oktober November December 2015 Januari April Mei Waterschap onderzoekt oorzaak scheuren Molenkade Groot Ammers Introductiedag voor young professionals in de watersector Team Waterschap Rivierenland neemt voor de 5e keer deel aan de Roparun Waterschap repareert scheuren in wegdek Molenkade Groot Ammers Waterschap wint meer dan 100 energie terug uit uw afvalwater Bestrijding eikenprocessierups in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Veiliger fietsroutes voor scholieren Gorinchem Betuwe Vijfheerenlanden en Alblasserwaard Pinksterweekend decor voor Roparun Dagelijks Bestuur Waterschap Rivierenland benoemd Waterschappers on the Ropa run door eigen gebied Start verkeerscampagne fietsroutes Gorinchem Noord Roparun welkom in het Rivierengebied Medailles voor Waterlopers Informatiebijeenkomst inrichting Nathalspolder en aanpassing Bleeke Kil Verbouwing Aquarama Weizigt bijna af Restauratie van historisch Waardhuis Kinderdijk Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2015 Mei Waterschap onderzoekt oorzaak scheuren Molenkade Groot Ammers Waterschap onderzoekt oorzaak scheuren Molenkade Groot Ammers 4 mei 2015 Waterschap Rivierenland is alert en heeft dijkbewaking ingesteld in verband met een toename van scheuren in de Molenkade bij Groot Ammers Ze zijn zichtbaar in het wegdek en de roedenloods De oorzaak is nog onbekend Deze scheurvorming in de Molenkade wordt nauw gemonitord en de oorzaak wordt onderzocht Er worden waarschuwingsborden geplaatst in verband met het slechte wegdek Het Liesveld Graaflandgemaal bij de Molenkade wordt op dit moment gerenoveerd Of er een relatie bestaat tussen de renovatie en de scheuren in de kade is zeer onwaarschijnlijk De Molenkade is één van de afgekeurde regionale waterkeringen waar het waterschap al met voorbereidingen voor de verbetering bezig is welke in 2016 uitgevoerd gaat worden Kijk hier voor meer informatie over dit project Foto de scheuren in de Molenkade Groot Ammers Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/05/waterschap-onderzoekt-oorzaak-scheuren-molenkade-groot-ammers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •