archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Nieuws
  19 00 uur in Partycentrum de Medailles voor Waterlopers gepubliceerd op 25 05 2015 Nieuws Op 2e Pinksterdag bereikte team De Waterlopers na een intensief maar geslaagd Roparunweekend de finish Roparun welkom in het Rivierengebied gepubliceerd op 24 05 2015 Nieuws Op tweede pinksterdag komen de teams van de Roparun bij Rhenen de brug over en lopen dan tot Alblasserdam Start verkeerscampagne fietsroutes Gorinchem Noord gepubliceerd op 22 05 2015 Nieuws Het was een bijzonder gezelschap afgelopen dinsdag in de aula van scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem Waterschappers on the Ropa run door eigen gebied gepubliceerd op 21 05 2015 Nieuws Vrijdag 22 mei vertrekt team De Waterlopers van Waterschap Rivierenland naar Hamburg om op zaterdag 23 Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/newssearch?pageNumber=17 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Nieuws
  Betuwe Vijfheerenlanden en Alblasserwaard Pinksterweekend decor voor Roparun gepubliceerd op 21 05 2015 Nieuws Vrijdag 22 mei vertrekt het team De Waterlopers van Waterschap Rivierenland naar Hamburg om daar op zaterdag Veiliger fietsroutes voor scholieren Gorinchem gepubliceerd op 18 05 2015 Nieuws Op dinsdag 19 mei om 16 00 uur starten Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem een regionale Bestrijding eikenprocessierups in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gepubliceerd op 13 05 2015 Nieuws Dit jaar is de eikenprocessierups weer aanwezig ook op eikenbomen langs de wegen in de Alblasserwaard Waterschap wint meer dan 100 energie terug uit uw afvalwater gepubliceerd op 12 05 2015 Nieuws Heemraad Henny Roorda van Waterschap Rivierenland en bestuurder bij de Unie van Waterschappen vulde op Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/newssearch?pageNumber=18 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten
  zal optreden Streef peilbesluit Locatie Toelichting Alblasserwaard Streefkerk Noord Hier komt het waterschap tegemoet aan de wensen van agrariërs die het peil lager willen dan in de huidige afspraken Sliedrecht Hier neemt het waterschap de onderbemaling van de wijk Merwebolder over in verband met de overname van het stedelijk water Alm en Biesbosch Noordwaard Door de ontpoldering van de Noordwaard zijn enkele peilgebieden opgeheven Steurgat Door de ontpoldering van de Noordwaard wordt het peilgebied aangepast Babyloniënbroek Hier komt het waterschap tegemoet aan de wensen van bewoners die de peilgebiedsgrens aangepast willen hebben Wijk en Aalburg De peilgebiedsgrens wordt aangepast aan de praktijksituatie Tielerwaard Tiel Bij de overname van het stedelijk water is ontdekt dat enkele peilgebieden een ander peil hebben dan werd aangenomen Nieuwe Zuiderlingedijk Om verdroging tegen te gaan in gebieden met waardevolle natuur voert het waterschap maatregelen uit Lek en Linge De Geeren Om verdroging tegen te gaan in gebieden met waardevolle natuur voert het waterschap maatregelen uit Onderbemaling peilgebied LL052 De eigenaar wil de onderbemaling opheffen Hiervoor verstrekt het waterschap een vergunning Over Betuwe Waterrijk Oost Het peilgebied wordt opgeheven in verband met een aanpassing in het plan van Park Lingezegen Proces De voorgestelde peilwijzigingen zijn eerst beoordeeld op mogelijke negatieve effecten voor de omgeving De neveneffecten van de peilwijzigingen zijn naar verwachting minimaal Op basis daarvan heeft het waterschap een concept voorstel voor nieuwe peilen gedaan waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de omgeving Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen de ontwerp peilbesluiten staat in de toelichting op de peilbesluiten hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn Ontwerp peilbesluiten ter inzage De ontwerp peilbesluiten liggen vanaf 15 oktober 2015 tot en met 25 november 2015 voor iedereen ter inzage op het kantoor van het waterschap De Blomboogerd 1 in Tiel Op overheid nl zijn de ontwerp besluiten met de bijbehorende documenten beschikbaar In de toelichting bij de ontwerp besluiten is te lezen op welke manier het waterschap de voorgestelde peilen heeft bepaald Reageren Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden of inwoners mondeling schriftelijk of digitaal reageren op de ontwerp besluiten Uw brief kunt u richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland Postbus 599 4000 AN Tiel Voor uw mondelinge zienswijze kunt u terecht bij mevrouw Judith van Tol bereikbaar op telefoonnummer 0344 649480 Voor het indienen van een digitale zienswijze kunt u het geschikte formulier vinden op onze website Reacties per e mail kunnen wij niet in behandeling nemen Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden op de hoogte gehouden van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt Vaststelling van het peilbesluit naar verwachting begin 2016 gebeurt door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland De herziene peilbesluiten hebben dezelfde geldigheidsduur als de huidige peilbesluiten Planning Om de herziening van de peilbesluiten vast te stellen doorloopt het waterschap een procedure In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases inclusief de status Beschrijving Status Afgerond Opstellen ontwerp

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/gedeeltelijke-herziening-vijf-peilbesluiten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  Biesbosch 1 december vrij te maken van begroeiing vuil en andere materialen Eens in de 15 tot 18 jaar dient u de sloot op diepte te brengen U bent echter het hele jaar door onderhoudsplichtig voor de sloot Wij raden u aan om ook in droge perioden de sloot te onderhouden Het is dan makkelijker om begroeiing en vuil te verwijderen en het scheelt werk in het najaar voor de maaischouw Hoe weet ik wanneer mijn sloot aan de beurt is De datum van de maaischouw gewoon onderhoud is vastgesteld op 1 november Alm Biesbosch 1 december en wordt jaarlijks bekend gemaakt in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland De maaischouw geldt jaarlijks voor het hele beheergebied van Waterschap Rivierenland De datum van de diepteschouw buitengewoon onderhoud is vastgesteld op 1 maart en de betrokken perceeleigenaren ontvangen van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper Kunt u niet verder baggeren omdat u op een veenbodem harde bodem stuit of dreigen de kanten in te zakken dan kunt u dit doorgeven aan het schouwteam via telefoonnummer 0344 64 96 09 of per e mail schouw wsrl nl Voor de diepteschouw geldt dat u niet dieper hoeft te baggeren dan de vaste bodem Zie hiervoor ook de vastgestelde dieptematen onder het kopje Buitengewoon onderhoud diepteschouw Ik heb een preventieve last onder dwangsom ontvangen Waarom staan er geen perceelcodes in de brief Perceeleigenaren worden aangemerkt als herhaaldelijk overtreder als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november Alm en Biesbosch 1 december aan de onderhoudsplicht is voldaan Dit is op basis van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/schouw+watergangen?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  blijkt dat u eigenaar bent van een perceel ook al heeft u het verpacht of op een andere manier uit handen gegeven dan blijft u nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud Het is aan u hoe u uw huurder pachter of vruchtgebruiker informeert en afspraken maakt over het onderhoud Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt hoe kom ik hier achter De locatie van het perceel is aangegeven op de situatieschets die bij de brief is gevoegd Mocht u de locatie toch niet kennen dan kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren Dit zal bij inhuur van een loonwerker of hovenier de kosten kunnen drukken of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en of de bagger te ontvangen Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom erg belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot laten uitbaggeren Let wel op dat u goede afspraken maakt zodat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar blijven aanspreken aanschrijven want deze blijft voor ons verantwoordelijk voor de helft van de sloot Kan de schouwer niet even langs komen en zeggen dat de sloot niet schoon is Helaas kunnen we dit niet doen omdat het teveel tijd vergt Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344 649609 of per e mail schouw wsrl nl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/schouw+watergangen?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  naar andere mogelijkheden bij een loonwerker of hovenier Deze beschikt meestal over de nieuwste machines die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen Het waterschap verleent u geen ontheffing van de onderhoudsplicht als er geen machines bij kunnen Waar moet ik met de bagger naartoe De bagger uit de watergang die aan uw perceel grenst kunt u op de kant leggen Als u eigenaar bent van percelen grenzend aan een watergang die in onderhoud is bij het waterschap dan heeft u de wettelijke plicht de bagger uit deze watergangen te ontvangen ontvangstplicht Waarom krijg ik een preventieve last onder dwangsom opgelegd Ik heb de sloten schoongemaakt voor de herschouw Perceeleigenaren worden aangemerkt als herhaaldelijk overtreder als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november Alm en Biesbosch 1 december aan de onderhoudsplicht is voldaan Meer informatie over de sanctiemaatregel vindt u onder het kopje Sanctiemaatregel maaischouw Vorige 1 2 3 4 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/schouw+watergangen?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  website via Digitaal Loket en Regelgeving hierna kunt u bij zoeken Nadeelcompensatieregeling intypen Er verschijnen dan twee regelingen Als u vervolgens Nadeelcompensatieregeling voor Waterschap Rivierenland aanklikt dan vindt u de tekst van de geldende nadeelcompensatieregeling met de toelichting die daarbij hoort Hoe vaak worden de zettingsboutjes gemeten en tot wanneer De boutjes worden zolang gemeten als nodig wordt geacht Dit kan per traject sterk verschillen afhankelijk van de te verwachte zettingen Het merendeel van de boutjes wordt tot vier jaar na de dijkversterking twee keer per jaar gemeten Hoe word ik op de hoogte gehouden over de voortgang van het werk Door regelmatig nieuwsbrieven te verspreiden wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het werk Ook kunt u informatie krijgen over het verloop van het werk bij de toezichthouders op het werk Hoe wordt er tijdens de uitvoering met ons gecommuniceerd Belanghebbenden en omwonenden van de dijk worden voor de start van het dijkverbeteringsproject uitgenodigd voor een informatieavond Over de werkzaamheden die op of direct naast uw perceel worden uitgevoerd wordt u van tevoren persoonlijk geïnformeerd door de toezichthouders op het werk Ook ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief Hoe ziet de planning er uit De planning wordt door de aannemer gemaakt en is bekend bij de opzichters op het werk De planning kunt u dus opvragen bij de toezichthouders in de directiekeet op het werk Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  de dijk nog geen beheer of huurovereenkomst is kan er een nieuwe overeenkomst voor het onderhouden van het gras op de dijk worden gemaakt Het is mogelijk dit als gazon te onderhouden U kunt op onze site een kaart bekijken waarop staat aangegeven welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort Zie overzicht indeling dijkbeheerders Ik heb interesse om een stuk dijkhelling te gebruiken voor schapen Hoe kan ik dit regelen U kunt bellen naar het waterschap zodat wij kunnen bekijken wat er voor u mogelijk is Als er op het dijkvak nog geen beheerovereenkomst is kan er een nieuwe overeenkomst voor beweiding worden gemaakt Het waterschap geeft geen nieuwe beheerovereenkomsten uit voor beweiding aan de buitenkant van de dijk Voor vragen neem contact op met de dijkbeheerder die verantwoordelijk is voor het betreffende stuk dijk Zie overzicht indeling dijkbeheerders Ik heb schade aan mijn auto als gevolg van de uitvoering Bij wie kan ik dit melden U kunt de schade melden bij de desbetreffende projectleider de projectleider zal de claim doorsturen naar de aannemer Ik wil veranderingen in het plan Kan dit nog en bij wie kan ik terecht met vragen hierover Als het plan al in uitvoering is zijn de planprocedures afgerond en de vergunningen verstrekt Het is bijna niet mogelijk om dan nog van het vastgestelde plan af te wijken Voor meer informatie kunt u bellen met de desbetreffende projectleider Ik wil vooruitlopend op de oplevering weten waar de eigendomsgrens loopt Bij wie kan ik daarvoor terecht Het kadaster is de enige onafhankelijke instantie die u kan vertellen waar eigendomsgrenzen liggen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •