archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  ben ik akkoord gegaan met beplanting op mijn grond Moet ik die zelf onderhouden Het beplantingsplan wordt door het waterschap uitgevoerd en betaald Het onderhoud op particuliere percelen moet door de betreffende eigenaar worden gedaan Is de levering van stroom gas en water gewaarborgd tijdens de werkzaamheden Ja dit is gewaarborgd Kan de plaats van de nieuwe dijk ter plaatse van mijn woning uitgezet worden Ja dit kan in overleg met de projectleider Kan ik beschikken over de gegevens van mijn terrein die de landmeters hebben opgenomen Ja dit kan in overleg met de landmeter Kan ik beschikken over de vooropname Ja u kunt hiervoor bellen met mevr Y Bartholomeus van het waterschap tel 0344 649460 Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  0344 649460 Kan ik overlast verwachten en is mijn perceel altijd bereikbaar Uitvoering van een dijkversterkingsproject brengt vanwege de omvang overlast met zich mee Uiteraard proberen we deze overlast zoveel mogelijk te beperken De aannemer is verplicht tijdens de werkzaamheden de aan de dijk gelegen percelen vrij te houden Kan ik percelen of delen daarvan die niet meer nodig zijn kopen van het waterschap en bij wie moet ik daarvoor zijn Gronden die het waterschap nu of in de toekomst niet meer nodig heeft kunnen verkocht worden Hierover kunt u bellen met het cluster Vastgoed via het algemene telefoonnummer of postbusnummer van het waterschap Kan ik werkzaamheden door de aannemer laten verrichten die in verband met de dijkversterking betaald worden Nee de werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd op kosten van het waterschap Extra werk kunt u voor eigen rekening door de aannemer uit laten voeren Dit kan alleen als deze werkzaamheden niet nadelig zijn voor het dijkverbeteringsplan Voor deze extra werken kan eerst een Keurontheffing vereist zijn Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  eerst in het bestemmingsplan geregeld moeten worden Rijkswaterstaat en het waterschap moeten daarvoor advies geven en zullen dan ook eisen stellen Bij binnenwateren kijkt het waterschap ook wat past binnen ons beleid als vaarweg en of waterbeheerder U kunt op het overzicht dijkbeheerders bekijken welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort Wanneer u belt is het handig om een duidelijke beschrijving van de plaats en of kadastraal perceelnummer bij de hand te hebben Mag ik wandelen over de dijk buiten de wegen en paden Nee je mag niet wandelen buiten wegen en paden op eigendom van het waterschap omdat het gras wordt platgetrapt Meestal zijn de dijkhellingen uitgegeven aan particulieren die hier gebruik van maken voor bijvoorbeeld beweiding of voor het maaien en afvoeren Mogen de landmeters mijn terrein zondermeer betreden Landmeters melden zich eerst bij de eigenaren van de percelen voordat ze gaan meten Bij grote en of moeilijke klussen worden de eigenaren per brief op de hoogte gebracht Onderhoudt het waterschap ook bomen en struiken Snoeit het waterschap ook de wilgen die opschieten langs de waterrand Het waterschap onderhoudt alleen bomen en struiken die op ons eigendom staan Soms ook bomen en struiken die na de dijkversterking als nieuwe natuur zijn aangebracht en waarover afspraken zijn gemaakt Een uitzondering hierop is wanneer afgesproken is dat het onderhoud door aangrenzende bewoners wegbeheerders of natuurinstanties wordt gedaan In verband met vogels wordt meestal in de winter gesnoeid Het waterschap wil de bomen klein houden daardoor blijft het mogelijk om de kwaliteit te controleren van de helling en de vlakke stukken aan de onderkant van de dijk Tot hoe lang na de uitvoering kan ik een schade melden Schade kan altijd gemeld worden Tot en met drie jaar nadat het werk klaar is zal het waterschap het verband tussen de schade en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  van het waterschap dan is het hekwerk van het waterschap Voor welke datum moet ik als particulier de dijken gemaaid hebben Voor de zomerschouw op de derde maandag in juni en de najaarsschouw op de eerste maandag in oktober moet het gras gemaaid zijn Schouw betekent het controleren van de dijk In extreme situaties kan van deze data worden afgeweken Waar kan ik buiten kantooruren terecht in geval van bijvoorbeeld calamiteiten Calamiteiten buiten kantooruren kunt u via het algemeen telefoonnummer van het waterschap doorgeven 0344 64 90 90 Waar kan ik met mijn vragen terecht over de aanpassingen aan de nutsvoorzieningen Aanpassingen aan kabels en leidingen worden door de nutsbedrijven gedaan U kunt rechtstreeks contact opnemen met de nutsbedrijven of bij onze projectleider nagaan wie u daarvoor kunt benaderen Waar kan ik technische informatie vinden over dijken Op de pagina links vindt u verwijzingen naar websites met technische informatie over dijken Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  nl www stowa nl www helpdeskwater nl waterkeren www inspectiewaterkeringen nl www ijkdijk nl www uvw nl Waar kan ik terecht met vragen tijdens de vakantie van de aannemer Indien de vraag niet kan wachten tot na de vakantie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap De projectleider kan in geval van calamiteiten ingrijpen Waarom maaien steeds andere aannemers de dijk Dit komt door een speciaal opgesteld plan van het waterschap Hierin staat dat de goedkoopste aannemer mag maaien De opdrachten worden vaak voor drie jaar uitgegeven Doordat de goedkoopste aanbieder wordt gekozen bespaart het waterschap geld Waarom maait het waterschap de dijken en wordt het hooi afgevoerd Het waterschap maait het gras om deze in goede staat te houden zodat er zo min mogelijk kans is op het wegzakken van grond door wind of water Er kunnen kale plekken ontstaan als er niet gemaaid wordt Ook kan groei van ongewenste plantensoorten ontstaan zoals distels en brandnetels Door het maaisel af te voeren verschraalt de grond dit betekent dat de voedingsstoffen verdwijnen Daardoor kan een variatie van begroeiing ontstaan en dit zorgt dan weer voor een betere doorworteling Door verschraling wordt ook de hoeveelheid grasopbrengst minder en dan hoeft het waterschap minder te betalen Waarom moet er een zakelijk recht ten behoeve van kabels en leidingen gevestigd worden Hiermee geeft de eigenaar van de grond toestemming om kabels leidingen te leggen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  er sprake van nadeelcompensatie en wanneer van planschade Nadeelcompensatie is de schade die ontstaan is door de dijkversterking en waarvoor nog geen vergoeding is ontvangen Planschade is een vergoeding omdat de waarde van een woning verminderd is door een wijziging in het bestemmingsplan Wanneer komt het kadaster de grens uitzetten Het kadaster komt geen grenzen uitzetten Volgens de grondaankoop en bestekstekeningen wordt het werk door de aannemer uitgezet De digitale grenzen worden door het kadaster overgenomen en verwerkt in hun systeem Als de grens wel moet worden gezet dan kunt u een verzoek indienen bij het kadaster Hieraan zijn kosten verbonden Wanneer mogen de schapen op de dijk grazen Vanaf één april mogen de schapen op de dijk grazen behalve als het anders staat geschreven in de beheerovereenkomst Deze datum is ook afhankelijk van de groei van het gras en het weer Alleen na overleg met de dijkbeheerder kan men op een andere datum de schapen weer laten grazen Zie overzicht indeling dijkbeheerders Wanneer wordt er gemaaid en waarom elk jaar pas in juni voor de eerste keer Er wordt gemaaid in de maanden juni juli start tweede helft juni en september oktober start eerste helft september Door pas na half juni te maaien krijgen de grassen en kruiden gelegenheid uit te zaaien Het maaisel blijft ook enige tijd op de dijk liggen zodat het zaad zich goed kan verspreiden Dit draagt bij aan een goed ecologisch evenwicht en een mooi natuurlijk beeld voor de vele passanten over en langs de dijk Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  herstellen van beschadigingen het verwijderen van drijfvuil en het in stand houden van dijkgras en andere soorten beplanting Ook het weghalen van voor de dijk schadelijke beplanting bomen distels jacobskruiskruid etc hoort bij gewoon onderhoud Met buitengewoon onderhoud wordt het versterken en of verbreden van de dijk bedoeld Wat mag ik wel en niet met de grond waarop een zakelijk recht is gevestigd in verband met kabels en leidingen Grond blijft in eigendom Op plaatsen waar kabels en of leidingen liggen mag niet worden gebouwd Een strook met een bepaalde breedte moet vrij gehouden worden Wie is er tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid Tijdens de uitvoering is het waterschap verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid Het waterschap maakt afspraken met de aannemer waarbij een veilige verkeerssituatie voorop staat Wie is mijn aanspreekpunt op de dijk Op de overzichtskaartje van de dijkbeheerders kunt u zien welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort Zie overzicht indeling dijkbeheerders Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=10 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  gebruiker van een dijkperceel moet zorgen voor het gewone dagelijkse onderhoud van zijn perceel Het waterschap moet zorgen voor het buitengewone onderhoud Wanneer hier vragen over zijn kunt u bellen met de desbetreffende dijkbeheerder Wie onderhoudt de hekwerken Het onderhoud van hekwerken wordt met een overeenkomst geregeld Deze hekwerken zijn door het waterschap geplaatst en zorgen ervoor dat de schapen niet op de dijk kunnen komen Alle andere hekwerken worden onderhouden door de eigenaar of door de pachter zelf Word ik tijdig gewaarschuwd als de dijk wordt afgesloten Het tijdelijk afsluiten van wegen wordt duidelijk en altijd van tevoren doorgegeven aan direct omwonenden Dit kan bijvoorbeeld door advertenties in lokale kranten of via nieuws brieven die huis aan huis verspreid worden Wordt ieder pand bouwkundig opgenomen Nee niet ieder pand wordt bouwkundig opgenomen Alleen die panden waarvan volgens berekeningen misschien schade kan ontstaan Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=11 (2015-12-02)
  Open archived version from archive