archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  toekomstig patrouilleloper bij Waterschap Rivierenland krijgt u eerst een training van het waterschap Vervolgens wordt u ingedeeld bij een dijkpost bij u in de buurt en kunt u samen met een medewerker van het waterschap patrouille lopen over de dijken Waar kan ik de verwachte waterstanden vinden De verwachte waterstanden kunt u nalezen op teletekstpagina 720 en via internet http teletekst nos nl all 720 html Ook kunt u het waterstandsverloop op de grote rivieren volgen op de Duitse website www elwis de Waarom laat het waterschap bij opkomend hoogwater de zomerpolders in de uiterwaarden met opzet vollopen Wanneer de Rijn bij Lobith stijgt naar een bepaalde waterstand weet het waterschap of zomerkades zullen overlopen Water dat over de zomerkade loopt kan die kade beschadigen Om die schade te voorkomen laat het waterschap al eerder water in de polder stromen Wanneer gaan de coupures dicht Een coupure is een opening in de dijk die afgesloten kan worden Meestal lopen er wegen doorheen De coupures worden gesloten wanneer er hoge waterstanden zijn voorspeld De coupures worden met schotbalken of schuiven gesloten Door de verschillende hoogtes in het gebied zullen niet alle coupures gelijktijdig worden gesloten Het sluiten van een coupure gaat in samenwerking met de gemeente De gemeente maakt de sluiting en de eventuele wegafzetting bekend Wanneer komt het waterschap bij hoogwater in actie Dat hangt af van de waterstanden op de grote rivieren Hoe hoger het water hoe meer mensen en middelen het waterschap inzet om de situatie het hoofd te bieden Dat gaat stapsgewijs Er zijn vijf fasen van opschaling Bekijk de folder waarin precies staat vermeld bij welke waterstand een volgende fase van opschaling plaatsvindt Vorige 1 2 3 4 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Hoogwater?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  politie brandweer en andere hulpdiensten Het waterschap adviseert in tijden van hoogwater de veiligheidsregio over de stevigheid van de dijken Het moment van evacueren is niet vooraf aan te geven De veiligheidsregio neemt dat besluit op basis van de dreiging van een overstroming op een bepaald moment in een bepaald gebied Waterschap Rivierenland heeft te maken met 5 veiligheidsregio s Veiligheidsregio Gelderland Zuid Veiligheidsregio Gelderland Midden Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Veiligheidsregio Utrecht Veiligheidsregio Midden en West Brabant Wanneer worden bij hoogwater de dijken afgesloten voor het verkeer Wanneer het verkeer op de dijken hinderlijk wordt voor de dijkbewaking of wanneer de dijken door het verkeer teveel belast worden kunnen dijken worden gesloten voor verkeer Het waterschap verzoekt dan de veiligheidsregio om de dijken af te sluiten Wanneer wordt bij hoogwater de scheepvaart stilgelegd Het stilleggen van de scheepvaart gebeurt door Rijkswaterstaat Het waterschap heeft hiermee geen bemoeienis Berichtgeving hierover vindt u op de website http www infocentrum binnenwateren nl scheepvaart overzicht html reload coolmenus Wat doet het waterschap om tijdens hoogwater de dijken in goede staat te houden Bij hoogwater houden we met speciale patrouilles de dijken 24 uur per dag in de gaten Eventuele schade kunnen we dan snel waarnemen en herstellen Wat gebeurt er met het drijfvuil dat bij hoogwater tegen de dijk aanspoelt Grote voorwerpen zoals boomstammen worden direct weggehaald omdat ze het dijktalud kunnen beschadigen Het kleinere druifvuil wordt opgeruimd wanneer het water weer is gezakt Vorige 1 2 3 4 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Hoogwater?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  veelgestelde vragen Resultaten 16 18 van 18 Wat is het risico dat een dijk het niet houdt Het risico is klein Veel dijken zijn na het hoogwater van 1995 versterkt De dijken zijn nu berekend op waterstanden die aanzienlijk hoger zijn dan die in 1995 Wie ruimt het drijfvuil op Degenen die het gewone onderhoud doen moeten ook het drijfvuil opruimen Ook gebruikers van eigendommen van het waterschap moeten het drijfvuil weghalen Dit staat in de overeenkomst Zijn de veerponten uit de vaart bij hoogwater Het waterschap heeft geen bemoeienis met het uit de vaart nemen van pontveren Als veerponten uit de vaart zijn staat dit op Teletekst pagina 720 Vorige 1 2 3 4 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Hoogwater?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën maken evt elders tegen afgifte schriftelijk bewijs zaken onderzoeken en daarvan monsters nemen verpakkingen openen vervoermiddelen en hun lading onderzoeken Een toezichthouder mag van deze bevoegdheden slechts gebruik maken voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is Iedereen moet de toezichthouder op zijn verzoek medewerking verlenen en alle inlichtingen verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft bij de uitvoering van zijn taak Mogen waterschappers ook een procesverbaal opmaken Ja indien zij zijn beëdigd tot Buitengewoon opsporingsambtenaar Onderhoudt het waterschap ook bomen en struiken Snoeit het waterschap ook de wilgen die opschieten langs de waterrand Het waterschap onderhoudt alleen bomen en struiken die op ons eigendom staan Soms ook bomen en struiken die na de dijkversterking als nieuwe natuur zijn aangebracht en waarover afspraken zijn gemaakt Een uitzondering hierop is wanneer afgesproken is dat het onderhoud door aangrenzende bewoners wegbeheerders of natuurinstanties wordt gedaan In verband met vogels wordt meestal in de winter gesnoeid Het waterschap wil de bomen klein houden daardoor blijft het mogelijk om de kwaliteit te controleren van de helling en de vlakke stukken aan de onderkant van de dijk Tot hoe lang na de uitvoering kan ik een schade melden Schade kan altijd gemeld worden Tot en met drie jaar nadat het werk klaar is zal het waterschap het verband tussen de schade en de dijkversterking onderzoeken Na drie jaar tijd moet de eigenaar voor bewijs zorgen Van wie is het hekwerk op de eigendomsgrens met het waterschap Wanneer het hekwerk precies op de grens staat gaat het om gedeeld eigendom Als het hekwerk aan uw kant staat is het hekwerk van u Staat het aan de kant van het waterschap dan is het hekwerk van het waterschap Vorige 8 9 10 11 12 13

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=13 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  in oktober moet het gras gemaaid zijn Schouw betekent het controleren van de dijk In extreme situaties kan van deze data worden afgeweken Waar kan ik buiten kantooruren terecht in geval van bijvoorbeeld calamiteiten Calamiteiten buiten kantooruren kunt u via het algemeen telefoonnummer van het waterschap doorgeven 0344 64 90 90 Waar kan ik de verwachte waterstanden vinden De verwachte waterstanden kunt u nalezen op teletekstpagina 720 en via internet http teletekst nos nl all 720 html Ook kunt u het waterstandsverloop op de grote rivieren volgen op de Duitse website www elwis de Waar kan ik met mijn vragen terecht over de aanpassingen aan de nutsvoorzieningen Aanpassingen aan kabels en leidingen worden door de nutsbedrijven gedaan U kunt rechtstreeks contact opnemen met de nutsbedrijven of bij onze projectleider nagaan wie u daarvoor kunt benaderen Waar kan ik technische informatie vinden over dijken Op de pagina links vindt u verwijzingen naar websites met technische informatie over dijken Vorige 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=14 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  www tawinfo nl www projectvnk nl www stowa nl www helpdeskwater nl waterkeren www inspectiewaterkeringen nl www ijkdijk nl www uvw nl Waar kan ik terecht met vragen tijdens de vakantie van de aannemer Indien de vraag niet kan wachten tot na de vakantie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap De projectleider kan in geval van calamiteiten ingrijpen Waar moet ik met de bagger naartoe De bagger uit de watergang die aan uw perceel grenst kunt u op de kant leggen Als u eigenaar bent van percelen grenzend aan een watergang die in onderhoud is bij het waterschap dan heeft u de wettelijke plicht de bagger uit deze watergangen te ontvangen ontvangstplicht Waarom heb ik een ontheffing nodig om werkzaamheden bij een dijk uit te voeren Bij dijken wordt bekeken of de uit te voeren werkzaamheden geen slechte invloed hebben op de veiligheid het beheren en het onderhouden van de dijk Ook mogen de werkzaamheden geen belemmering vormen bij een eventuele dijkverbetering in de toekomst Tot slot kijkt het waterschap of de werkzaamheden niet op eigendom van het waterschap worden uitgevoerd Zie ook de andere vragen over ontheffingen Waarom krijg ik een preventieve last onder dwangsom opgelegd Ik heb de sloten schoongemaakt voor de herschouw Perceeleigenaren worden aangemerkt als herhaaldelijk overtreder als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november Alm en Biesbosch 1 december aan de onderhoudsplicht is voldaan Meer informatie over de sanctiemaatregel vindt u onder het kopje Sanctiemaatregel maaischouw Vorige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=15 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  bepaalde waterstand weet het waterschap of zomerkades zullen overlopen Water dat over de zomerkade loopt kan die kade beschadigen Om die schade te voorkomen laat het waterschap al eerder water in de polder stromen Waarom maaien steeds andere aannemers de dijk Dit komt door een speciaal opgesteld plan van het waterschap Hierin staat dat de goedkoopste aannemer mag maaien De opdrachten worden vaak voor drie jaar uitgegeven Doordat de goedkoopste aanbieder wordt gekozen bespaart het waterschap geld Waarom maait het waterschap de dijken en wordt het hooi afgevoerd Het waterschap maait het gras om deze in goede staat te houden zodat er zo min mogelijk kans is op het wegzakken van grond door wind of water Er kunnen kale plekken ontstaan als er niet gemaaid wordt Ook kan groei van ongewenste plantensoorten ontstaan zoals distels en brandnetels Door het maaisel af te voeren verschraalt de grond dit betekent dat de voedingsstoffen verdwijnen Daardoor kan een variatie van begroeiing ontstaan en dit zorgt dan weer voor een betere doorworteling Door verschraling wordt ook de hoeveelheid grasopbrengst minder en dan hoeft het waterschap minder te betalen Waarom moet er een zakelijk recht ten behoeve van kabels en leidingen gevestigd worden Hiermee geeft de eigenaar van de grond toestemming om kabels leidingen te leggen Waarom wordt mijn pand niet opgenomen en kan dit alsnog Dit komt omdat van uw pand niet is aangetoond dat er schade kan ontstaan U kunt uw pand alsnog op laten nemen maar de kosten komen dan wel voor uw rekening Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=16 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  en werkzaamheden in op en in de buurt van wateren waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn heeft het waterschap regels opgesteld Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap de Keur Waterschap Rivierenland 2014 uitgewerkt De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in op en in de buurt van wateren waterkeringen en wegen Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld Voldoet u aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel s kunt u volstaan met een melding Indien dit niet het geval is zult u een watervergunning moeten aanvragen Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Wanneer is er sprake van nadeelcompensatie en wanneer van planschade Nadeelcompensatie is de schade die ontstaan is door de dijkversterking en waarvoor nog geen vergoeding is ontvangen Planschade is een vergoeding omdat de waarde van een woning verminderd is door een wijziging in het bestemmingsplan Wanneer komt het kadaster de grens uitzetten Het kadaster komt geen grenzen uitzetten Volgens de grondaankoop en bestekstekeningen wordt het werk door de aannemer uitgezet De digitale grenzen worden door het kadaster overgenomen en verwerkt in hun systeem Als de grens wel moet worden gezet dan kunt u een verzoek indienen bij het kadaster Hieraan zijn kosten verbonden Wanneer komt het waterschap bij hoogwater in actie Dat hangt af van de waterstanden op de grote rivieren Hoe hoger het water hoe meer mensen en middelen het waterschap inzet om de situatie het hoofd te bieden Dat gaat stapsgewijs

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=17 (2015-12-02)
  Open archived version from archive