archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Aanpak woekerende waterplanten in Hardinxveld
  door nanoplastics Spetterende opening van watertentoonstelling in Aquarama Aanleg ecoduiker in Beek afgerond Inloopbijeenkomst aanleg natuurvriendelijke oevers te Hellouw Aanpassingen oevers in Passewaaij Tiel Zorg voor dijken nieuwe stijl Leiding Oasen krijgt nieuwe bestemming Wegreconstructie Zouwendijk Meerkerk gaat van start Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp voor Spoorsingel Midden Juli Augustus September Oktober November December Home 2015 Juni Aanpak woekerende waterplanten in Hardinxveld Aanpak woekerende waterplanten in Hardinxveld 1 juni 2015 Ook de komende zomer gaat Waterschap Rivierenland de Waterwaaier en andere woekerende waterplanten weer bestrijden De planten komen voor in wateren in Hardinxveld Giessendam Zonder bestrijding kunnen watergangen volledig dichtgroeien Door massale aanwezigheid van deze planten vermindert de waterkwaliteit wat nadelig is voor het overige waterleven Daarnaast zijn ze hinderlijke voor de pleziervaart en zwemmers Een eerste inspectie door duikers eind mei laat zien dat de planten beperkt aanwezig zijn in de Buiten Giessen in Hardinxveld De bestrijding ervan in 2014 lijkt effect te hebben gehad Het waterschap houdt ter plaatse de ontwikkeling van de waterplanten nauwlettend in de gaten Ervaringen met de bestrijding in voorgaande jaren laten zien dat uitroeiing niet haalbaar is Er blijven altijd wat plantenresten achter die het jaar erna weer volop kunnen uitgroeien tot een ware plaag Wat wél haalbaar is is het onder controle houden van de problematiek Veel overlast De Waterwaaier ook wel bekend als Cabomba veroorzaakt samen met andere woekerplanten al een aantal jaren overlast op de Vaarsloot en de Buiten Giesen bij Hardinxveld Giessendam De plant kan 5 cm per dag groeien Zonder ingrijpen zouden de planten deze hele watergang overwoekeren en zich verspreiden naar de Giessen Andere woekerplanten die er zijn aangetroffen zijn het Ongelijkbladig Vederkruid en Egeria Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/06/aanpak-woekerende-waterplanten-in-hardinxveld.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Bloemrijke weilanden polder Langerak
  Home 2015 Juli Bloemrijke weilanden polder Langerak Bloemrijke weilanden polder Langerak 2 juli 2015 Ruim 3000 meter kaden van baggerdepots in weilanden in de polder van Langerak zien er wel erg bloemrijk uit deze zomer Waterschap Rivierenland heeft ze het afgelopen jaar met een éénjarig en meerjarig weidebloemenmengsel ingezaaid Deze weilanden gebruikt het waterschap om bagger op te slaan afkomstig uit de sloten in de polders rondom Langerak Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn in de sloten daarom baggert het waterschap deze Inmiddels is een heuse bloemenzee ontstaan op de kaden Korenbloemen en Grote klaprozen zijn van ver al te zien Bolderik en Ganzenbloem aarzelen nog een beetje maar die worden ook steeds talrijker Een bloemrijke kade in de polder bij Langerak Het is niet alleen een lust voor het oog ook de natuur vaart er wel bij Het gonst van de bijen hommels en vlinders wat weer goed is voor de bestuiving van allerlei gewassen Het zaadmengsel bevat meerdere soorten dus er zit nog meer in het verschiet waaronder Kamille Bolderik en Vlas Na de zomer starten baggerwerkzaamheden in o a de polder Streefkerk waar we ook weer de kaden van 5 baggerdepots zullen inzaaien met een weidebloemenmengsel Subsidie akkerranden In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geeft het waterschap subsidie aan agrariërs en particulieren voor het aanleggen van akkerranden naast sloten Akkerranden zijn randen op bouwland of weiland naast sloten met water Deze akkerranden worden ook wel bufferstroken genoemd Akkerranden worden niet bemest of bespoten De subsidie is voor agrarische ondernemers en inwoners die willen meewerken aan schoner water en het behoud van planten en dieren Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina op onze website over subsidie akkerranden Deel deze pagina Lees meer over Voldoende water Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/07/bloemrijke-weilanden-polder-langerak.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschappen langs de Maas: geen beperking gebruik van oppervlaktewater
  Rivierenland in gesprek met inwoners over dijkverbetering Kijk live mee met de aanleg van de Klimaatdijk in Streefkerk Start baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard te Alblasserdam Aanbrengen innovatieve dijknagels in Lekdijk afgerond Start aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel Liveblog wateroverlast September Oktober November December Home 2015 Augustus Waterschappen langs de Maas geen beperking gebruik van oppervlaktewater Waterschappen langs de Maas geen beperking gebruik van oppervlaktewater 5 augustus 2015 Naar aanleiding van de vervuiling van de Maas door de stof pyrazol geeft een aantal waterschappen langs de Maas Aa en Maas Brabantse Delta De Dommel Hollandse Delta en Rivierenland aan dat er voor het gebruik van het oppervlaktewater geen beperking is De waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten Poldergemaal bij Kerkdriel dat in droge periodes water vanuit de Maas de Bommelerwaard in pompt Waterschap Rivierenland haalt voor de gebieden Maas en Waal Bommelerwaard en Alm en Biesbosch in droge periodes zoals nu het water uit deze rivier om het waterpeil van sloten op peil te houden In natte periodes loost het waterschap het overtollige water op de rivier Deel deze pagina Lees meer over Calamiteitenzorg Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/08/waterschappen-langs-de-maas-geen-beperking-gebruik-van-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap en natuurverenigingen op de bres voor otter
  in ere hersteld Waterschap aanwezig op Fokveedag Boerenlandsfeest in Hoornaar Waterschap Rivierenland start aanleg natuurvriendelijke oevers in Hellouw Gevaar voor modderwegen Oktober November December Home 2015 September Waterschap en natuurverenigingen op de bres voor otter Waterschap en natuurverenigingen op de bres voor otter 2 september 2015 Vorig week is een otter doodgereden op de snelweg A12 tussen Duiven en Zevenaar Dit zou het laatste exemplaar in Gelderland zijn van een groep otters die in 2002 in de IJssel is uitgezet Waterschap Rivierenland betreurt het feit dat het uitzetten van deze groep otters is mislukt Om uit te zoeken wat er precies is voorgevallen en welke aanvullende maatregelen in de toekomst kunnen worden genomen is op woensdag 9 september 2015 overleg tussen Ark Natuurontwikkeling de Zoogdiervereniging Alterra en Waterschap Rivierenland Zo kan bijvoorbeeld betere informatie uitwisseling tussen de betreffende instanties helpen om ongelukken met uitgezette otters te voorkomen Fuik geen oorzaak van ongeluk In diverse berichten in de media werd gesteld dat otters in de problemen komen door fuiken voor muskusratten in duikers een buis tussen twee watergangen Echter conform landelijke afspraken legt Muskusrattenbeheer Rivierenland alleen fuiken in lange duikers zoals die onder de A12 Dit op basis van kennis van het gedrag van otters Die zouden lange duikers mijden In korte duikers plaatst Muskusrattenbeheer daarom geen fuiken als er otters in het gebied aanwezig kunnen zijn Bovendien was Muskusrattenbeheer Rivierenland door betrokken instanties niet op de hoogte gesteld van het feit dat de otter zich in het gebied bij de A12 tussen Duiven en Zevenaar ophield Was dit wel het geval geweest dan had Muskusrattenbeheer bij de A12 als extra maatregel toch de fuiken kunnen verwijderen Ondanks het feit dat dit met de huidige kennis van zaken weinig tot geen effect zou hebben gehad Muskusrattenbeheer noodzakelijk voor waterveiligheid Muskusrattenbeheer Rivierenland

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/09/waterschap-en-natuurverenigingen-op-de-bres-voor-otter.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Overeenkomst software Waterschap Rivierenland en IFV voor calamiteitenbestrijding
  Zanddicht Geotextiel Waterschap dient zeven innovaties in voor Waterinnovatieprijs Uitgifte van dijkpercelen gaat van start Nieuwe natuur langs de Bemmelse Zeeg in Ressen Zonnepanelen dak Waterschap Rivierenland leveren energie Muskusrattenvangers in tv programma De Buitendienst Primeur voor Tiel eerste Gelderse postcoderoosproject zonne energie gestart Waterschap Rivierenland combineert aanleg natuurvriendelijke oever met nieuwe persleiding Vervanging slibverwerkingsinstallatie voor rioolwaterzuivering Arnhem Zuid Oplevering ecologische verbindingszone in Park Lingezegen Waterschap Rivierenland start maatregelen Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten November December Home 2015 Oktober Overeenkomst software Waterschap Rivierenland en IFV voor calamiteitenbestrijding Overeenkomst software Waterschap Rivierenland en IFV voor calamiteitenbestrijding 6 oktober 2015 Op 5 oktober 2015 hebben Waterschap Rivierenland en het Instituut Fysieke Veiligheid IFV een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het waterschap bij calamiteiten gebruikmaakt van speciale software om calamiteiten sneller en beter te bestrijden Foto Kees Vonk l secretaris directeur van Waterschap Rivierenland en Wim Papperse r directeur Bedrijfsvoering van het IFV ondertekenen de overeenkomst Bij calamiteiten is snel optreden op basis van actuele gedeelde informatie van het grootste belang omdat daarmee erger kan worden voorkomen Het systeem LCMS W Landelijk Crisis Management Systeem Water is de software die dit mogelijk maakt Het IFV is de eigenaar van deze software Het instituut beheert het LCMS W en leidt de gebruikers van de software op Het LCMS W draait op een afgeschermde website die toegankelijk is voor het waterschap en voor onze netwerkpartners andere waterschappen veiligheidsregio gemeenten die bij de bestrijding van de calamiteit zijn betrokken Zo kan het waterschap zo snel mogelijk actuele informatiedelen met die partners Deze manier van werken wordt netcentrisch werken genoemd Het waterschap heeft de afgelopen zomer tijdens calamiteiten al kunnen proefdraaien met het LCMS

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/overeenkomst-software-waterschap-rivierenland-en-ifv-voor-calamiteitenbestrijding.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Livedijk in de Willemspolder (nabij Tiel) met Verticaal Zanddicht Geotextiel
  de techniek van het VZG verder door te ontwikkelen en te onderzoeken is op woensdag 7 oktober in de Willemspolder in IJzendoorn nabij Tiel een onderzoeksproject gestart In een zomerkade die een zogenaamde LiveDijk wordt plaatste aannemer Van Den Herik het VZG onder de noemer piping control een aanbrengtechniek die zij zelf hebben ontwikkeld Het is een ideale locatie omdat deze polder omringd is door een zomerkade die regelmatig wordt belast door hoogwater waarbij zandmeevoerende wellen ontstaan Na de praktijktest met de LiveDijk kunnen ontwerptoepassingen monitoringseisen en uitvoeringseisen voor VZG nog verder worden aangescherpt Het onderzoek maakt deel uit van de POV Piping van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma Het zorgt ervoor dat in de toekomst andere waterschappen de oplossing ook kunnen gaan toepassen en het dus een geaccepteerde techniek wordt Het onderzoek loopt naar verwachting maximaal tien jaar Geotextiel en piping Piping is een faalmechanisme waarbij water door of onder de dijk stroomt Als daarbij zand meespoelt kan de dijk uiteindelijk ondermijnd worden en dreigt een dijkdoorbraak en overstroming Het risico op piping speelt bij ongeveer 200 kilometer dijken die nu zijn afgekeurd overal in Nederland Geotextiel wordt gezien als een veelbelovende oplossing tegen het probleem van piping bij dijken Het doek zorgt ervoor dat de erosie van zand door de grondwaterstroming wordt gestopt en versterkt zo de dijk zonder grote ingrepen in het landschap minder overlast voor bewoners en zonder hoge kosten Samenwerking Kennisinstellingen en marktpartijen werken intensief samen via de Taskforce Deltatechnologie waarvan dit project LiveDijk Willemspolder een onderdeel is De volgende partijen werken hieraan mee Projectoverstijgende verkenning POV Piping vertegenwoordiging van alle waterschappen en het Rijk hierin werken ze samen aan innovatieve en doelmatige oplossingen voor piping Waterschap Rivierenland initiator en ontwikkelaar van VZG samen met kennisinstituut Deltares Van den Herik uit Sliedrecht die een techniek heeft ontwikkeld

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/livedijk-in-de-willemspolder-nabij-tiel-met-verticaal-zanddicht-geotextiel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap dient zeven innovaties in voor Waterinnovatieprijs
  van een analoge peilstok levert voornamelijk subjectieve niet door derden te reproduceren data op De iCone kent dit probleem niet Het resultaat wordt niet beïnvloed door de persoon die de meting uitvoert Daarmee is de meting reproduceerbaar en zijn de data van een veel hogere kwaliteit Dat leidt tot kostenbesparingen omdat er zo minder discussies ontstaan over de precieze baggervolumes die een aannemer moet verwijderen of verwijderd heeft Bij de iCone werken een aantal waterschappen samen Aquafarm Met een toenemende schaarste van grondstoffen neemt de maatschappelijke aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling en het sluiten van de grondstoffen en voedselkringloop toe Dit maakt het verantwoord omgaan met afvalwaterstromen voor de sector relevant In het project Aquafarm staat het verwaarden van afvalwater door het produceren van producten met een economisch toegevoegde waarde centraal Aquafarm wil een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen ontwikkelen door natuurlijke omzettingsprincipes van organismen te gebruiken Doel is om perspectief te bieden op een nieuw business model voor een maatschappelijk verantwoord en kosteneffectief waterzuiveringsbeheer Bij Aquafarm werken waterschappen samen Co communicatie Voor de uitvoering van grote dijkprojecten in het rivierengebied is 2015 een topjaar Het is ook 20 jaar na het hoogwater van 1995 In plaats van te kiezen voor een traditionele voorlichtingscampagne besloot Waterschap Rivierenland het over de boeg van co communicatie te gooien Burgerinitiatieven werden omarmd en werden leidend voor de inzet van op zich beperkte middelen gericht op hoogwater bewustwording en participatie Daarbij zochten we partners die daar ook belang bij hadden Onze stelling is dat co communicatie werkt als een communicatie katalysator voor de overheid Het resultaat is een van tevoren onvoorspelbaar maar uiteindelijk bont palet aan acties en communicatieuitingen met vooral groot bereik Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit Waterschappen overheid kennisinstellingen en marktpartijen zijn binnen de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit bij elkaar gebracht om een belangrijke actuele veiligheidsopgave van waterkeringen in Nederland gezamenlijk aan te pakken met een combinatie van nieuwe versterkingstechnieken nieuw inzicht in rekenmethodes monitoring en procesverbeteringen Toonaangevende experts in Nederland uit de gouden driehoek werken samen om Nederland met een effectieve aanpak van de stabiliteitsproblematiek van dijken sneller goedkoper en vooral slimmer veilig te maken Resultaatgericht innoveren De waterschappen in het algemeen en Waterschap Rivierenland in het bijzonder hebben met het Deltaprogramma een grote uitdaging Veel projecten dienen in relatief korte doorlooptijd gerealiseerd te worden Het credo is hierin beter sneller en goedkoper Innovaties zijn hiervoor van groot belang Waterschap Rivierenland weet door een vernieuwende wijze aanpak en van marktbetrokkenheid de tijd tussen het idee van een innovatie en de daadwerkelijke toepassing in pilot locaties zeer sterk te reduceren Een kwestie van omdenken Op deze wijze heeft Waterschap Rivierenland meer dan tien innovatieve technieken daadwerkelijk in uitvoering gebracht Dijkinspiratieteam Ruimtelijke kwaliteit is cruciaal bij het verbeteren van dijken Waterschap Rivierenland besteedt bij zijn dijkverbeteringsprojecten veel aandacht aan het behoud van cultuurhistorische waarden en een goed landschappelijk ontwerp Voor een volgende stap in de ruimtelijke en maatschappelijke inpassing van deze dijkversterking zijn nieuwe ideeën nodig Die ontstaan in een omgeving waar ruimte is vrij van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/waterschap-dient-zes-innovaties-in-voor-waterinnovatieprijs.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Uitgifte van dijkpercelen gaat van start
  sloten uit Overeenkomst software Waterschap Rivierenland en IFV voor calamiteitenbestrijding Livedijk in de Willemspolder nabij Tiel met Verticaal Zanddicht Geotextiel Waterschap dient zeven innovaties in voor Waterinnovatieprijs Uitgifte van dijkpercelen gaat van start Nieuwe natuur langs de Bemmelse Zeeg in Ressen Zonnepanelen dak Waterschap Rivierenland leveren energie Muskusrattenvangers in tv programma De Buitendienst Primeur voor Tiel eerste Gelderse postcoderoosproject zonne energie gestart Waterschap Rivierenland combineert aanleg natuurvriendelijke oever met nieuwe persleiding Vervanging slibverwerkingsinstallatie voor rioolwaterzuivering Arnhem Zuid Oplevering ecologische verbindingszone in Park Lingezegen Waterschap Rivierenland start maatregelen Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten November December Home 2015 Oktober Uitgifte van dijkpercelen gaat van start Uitgifte van dijkpercelen gaat van start 13 oktober 2015 In november kan worden ingeschreven op ruim 600 hectare dijkhellingen van Waterschap Rivierenland De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer twee keer maaien en afvoeren en in beperkte mate voor het beweiden met schapen Het gaat om in totaal 51 dijkpercelen verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1 2 of 3 jaar De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het perceel toegewezen Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige inschrijvingen zal de toewijzing via loting plaatsvinden Inloopbijeenkomsten Over de uitgifte van de dijkpercelen organiseert Waterschap Rivierenland vier inloopbijeenkomsten 3 november Tiel De Blomboogerd 1 en Sleeuwijk Robijnseweg 15 5 november Zaltbommel Onderlangsweg 3 en Druten Heersweg 29 Alle bijeenkomsten zijn van 19 30 uur tot 21 00 uur De inschrijving is op diverse data in de tweede helft van november Meer informatie Op de pagina Uitgifte dijkpercelen 2016 staat uitgebreide informatie over de dijkpercelen de inschrijfvoorwaarden

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/uitgifte-van-dijkpercelen-gaat-van-start.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive