archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Gedeeltelijke herziening vijf peilbesluiten gepubliceerd op 21 07 2015 Artikel In het voorjaar van 2015 is Waterschap Rivierenland gestart met een gedeeltelijke herziening van vijf streef peilbesluiten Besluitenlijst 6 oktober 2015 Artikel Wegbeheer gepubliceerd op 20 11 2015 Artikel Waterschap Rivierenland beheert niet alleen water maar ook polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Inloggen gepubliceerd op 24 10 2008 Artikel Inlogpagina voor medewerkers Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard peilgebied Middelbroek Ameide Tienhoven gepubliceerd op 16 12 2013 Artikel In het najaar van 2013 is Waterschap Rivierenland begonnen met een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Alblasserwaard Dit peilbesluit is nog geldig tot 2020 Door diverse ontwikkelingen na het vaststellen van dit peilbesluit is er aanleiding G Goos den Hartog gepubliceerd op 12 07 2006 Artikel Persoons gegevens P Peter Aanen Waterplan Ubbergen gepubliceerd op 20 01 2015 Artikel In 2007 is het waterplan Ubbergen vastgesteld In dit waterplan is een visie opgesteld over hoe het watersysteem in de toekomst moet functioneren Het plan is opgesteld in samenwerking met inwoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties Uitgangspunt Bestuursakkoord 2015 2019 Artikel In het bestuursakkoord Veilig en vernieuwend is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2015 tot en met 2019 Het is afgestemd met de coalitiepartijen Voor het dagelijks bestuur Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Alblasserdam Bovendien beschrijft het plan de gezamenlijke visie op water en het waterbeleid Het Legger wateren gepubliceerd op 11 10 2011 Artikel Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie over wateren vast in de legger Via een interactieve kaart kunt u nagaan of een watergang bij u in de buurt een A B of C status heeft Waterplan Lingewaard gepubliceerd op 28 04 2015 Artikel Lingewaard heeft door zijn ligging langs de Waal en het Pannerdens kanaal van oudsher een sterke band met water Om te komen tot een duurzaam waterbeheer en betere afstemming tussen het waterbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente Lingewaard Kaart projectgebied gepubliceerd op 27 05 2014 Artikel inleiding Muskusrattenbeheer gepubliceerd op 28 05 2015 Artikel Muskusrattenbeheer Rivierenland werkt mee aan de veiligheid en stabiliteit van dijken en kades Muskus en beverratten graven namelijk lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken Samen met hun vermogen zich razendsnel voort te planten vormen ze Miljoenen voor water en groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gepubliceerd op 12 05 2015 Artikel Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid Holland gaan de komende jaren flink investeren in water en groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Er wordt 16 5 miljoen euro uitgetrokken voor veertig projecten De provincie betaalt 7 miljoen euro Deltaprogramma gepubliceerd op 04 03 2014 Artikel Nederland is de best beveiligde delta ter wereld Maar hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben En hoe kunnen we er voor zorgen dat Nederland daarnaast ook een aantrekkelijk Verbetering regionale keringen gepubliceerd op 08 01 2014 Artikel Gedeelten van regionale keringen in het gebied van Waterschap Rivierenland moeten aangepakt worden waarvan de eerste projecten al in 2014 gaan beginnen In 2030 is alles weer op orde Vorige

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Waterplan Woudrinchem gepubliceerd op 11 05 2015 Artikel Gemeente Woudrichem en Waterschap Rivierenland hebben eind 2010 het waterplan voor Woudrichem vastgesteld In het waterplan staat hoe knelpunten in oppervlaktewater grondwater en de riolering vertaald worden naar een concreet maatregelenpakket Waterplan Neerijnen gepubliceerd op 04 05 2015 Artikel Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen hebben eind 2010 het waterplan vastgesteld Dit waterplan bevat een visie maar daarnaast ook een uitvoeringsprogramma met maatregelen in de onderzoeks en planvormingssfeer en concrete uitvoeringsmaat Waterplan Neder Betuwe gepubliceerd op 04 05 2015 Artikel De gemeente Neder Betuwe heeft samen met Waterschap Rivierenland een waterplan geschreven Dit plan bevat een concreet uitvoeringsprogramma voor de periode 2008 tot en met 2012 Er is gekozen voor een gemeentelijk waterplan met de nadruk op water in Netwerk Waterketen regio Rivierenland gaat gezamenlijk meten en monitoren gepubliceerd op 30 01 2015 Artikel Waterschap Rivierenland heeft samen met tien gemeenten van Netwerk Waterketen regio Rivierenland een basisovereenkomst Onderzoek en Analyse ondertekend Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap om samen beter te Besluitenlijst 27 januari 2015 gepubliceerd op 20 02 2015 Artikel Besluitenlijst 24 juni 2014 gepubliceerd op 27 02 2012 Artikel Openbare besluitenlijst 24 juni 2014 Het Nieuwe Werken gepubliceerd op 06 01 2014 Artikel Habit is ons flexibel kantoorconcept Dit betekent dat er voor iedere soort werkactiviteit een geschikte werkplek is Adviescommissie awb gepubliceerd op 01 09 2015 Artikel De Adviescommissie Awb is een onafhankelijke adviescommissie die advies uitbrengt aan het bestuur over ingediende bezwaarschriften en klachten Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  stad zelf is veel water Water is belangrijk Achtergrondinformatie over het gebied gepubliceerd op 13 11 2008 Artikel Op deze pagina leest u achtereenvolgens hoe het vennengebied is ontstaan de ontwikkeling van het vennengebied gedurende de afgelopen eeuw het herstel beheer sinds de 60 er jaren en wat er moet worden gedaan om het vennengebied weer een beetje de kwaliteit Besluitenlijst 25 augustus 2015 gepubliceerd op 18 09 2015 Artikel Project innovatief aanbesteden gepubliceerd op 20 08 2015 Artikel Nog niet zo lang geleden werkte Waterschap Rivierenland alle dijkverbeteringsplannen standaard uit een in traditioneel RAW bestek In zo n bestek worden de werkzaamheden tot in detail omschreven en heeft de aannemer alleen een uitvoerende rol Sinds 2010 Informatie voor agrariers gepubliceerd op 19 08 2015 Artikel Nieuwsbrieven met informatie voor agrariers Project gepubliceerd op 18 08 2015 Artikel In Nederland hebben overheids opdrachtgevers kennisinstituten en marktpartijen in een green deal afgesproken om duurzaamheid een grote stap verder te helpen in de Grond Weg en Waterbouw GWW Daarvoor zijn vier instrumenten ontwikkeld die samen de Project Energie en Grondstoffenfabriek gepubliceerd op 11 08 2015 Artikel Waterschappen zuiveren het afvalwater in rioolwaterzuiveringen Dit kost veel energie Maar het afvalwater waaronder poep en plas zit nog vol met energie Door nieuwe en slimme methodes kunnen de waterschappen deze energie uit het afvalwater halen Besluiten Algemeen Bestuur Artikel Op deze pagina vindt u een overzicht van de vastgestelde besluitenlijsten Uitgifte van dijkpercelen gepubliceerd op 29 10 2015 Artikel In november kan worden ingeschreven op ruim 600 hectare dijkhellingen van Waterschap Rivierenland De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer twee keer maaien en afvoeren en in beperkte mate voor het beweiden met schapen Het gaat om in Vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende Home Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  op 05 11 2015 Artikel Op 7 september 2015 ondertekenden minister Schultz van Haegen Infrastructuur en Milieu regionale bestuurders en andere partijen concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen Molenkade gepubliceerd op 08 01 2014 Artikel De Molenkade in Groot Ammers is niet sterk genoeg en moet verbeterd worden Waterschap Rivierenland gaat hiervoor een plan opstellen en is daarmee in 2016 klaar In 2017 starten we dan met de uitvoering Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam gepubliceerd op 16 11 2015 Artikel In het ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebied langs de Bleeke Kil onderdeel van de Biesbosch ligt een belangrijke natuur en waterkwaliteitsopgave In opdracht van het waterschap heeft Royal HaskoningDHV een plan opgesteld hoe de verschillende Monitoringsgegevens Overasseltsche vennen gepubliceerd op 25 11 2015 Artikel Door de maatregelen die getroffen worden in het gebied van de Overasseltsche Vennen kunnen grond en oppervlaktewateren veranderen Om vast te stellen op welke plaatsen de grond en oppervlaktewaterstanden veranderen wordt met peilbuizen het hydrolisch Besluitenlijst 3 november 2015 Artikel Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Watertoets Artikel Het watertoetsproces moet ervoor zorgen dat bij ruimtelijke plannen en besluiten voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen Slim gebruik van water en ruimte kan de leefomgeving van mens en dier verbeteren En het verkleint de kans Beeldencatalogus gepubliceerd op 12 11 2010 Artikel Beeldencatalogus voor de wegen in het buitengebied van de Albalsserwaard en de Vijfheerenlanden Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Artikel Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op Een nieuw bestuur koers houden en kansen benutten gepubliceerd op 12 05 2015 Artikel Op 18 maart waren de waterschapsverkiezingen en die zijn mede door uw gemeente vlekkeloos verlopen Ruim 45 3 van de kiesgerechtigden in het rivierengebied is naar de stembus gegaan en heeft zijn stem voor het nieuwe bestuur van Waterschap Rivierenland Voorzitter Unie van Waterschappen opent Centrale Regiekamer gepubliceerd op 12 05 2015 Artikel Op 17 maart 2015 vond een symposium plaats in het hoofdkantoor in Tiel omtrent de nieuwe Centrale Regiekamer en het nieuwe Calamiteitencentrum Vanuit de Centrale Regiekamer bestuurt het waterschap alle zuiveringsinstallaties en rioolgemalen en de belangrijkste Waterplan Giessenlanden gepubliceerd op 24 04 2015 Artikel Sinds 2004 is de gemeente Giessenlanden in het bezit van een waterplan In dat waterplan hebben Waterschap Rivierenland en de gemeente Giessenlanden hun gezamenlijke visie en doelstellingen beschreven voor het waterbeheer Het plan gaat over het oppervlaktewater Waterplan Lingewaal gepubliceerd op 28 04 2015 Artikel Water speelt in de gemeente Lingewaal een belangrijke rol bijvoorbeeld bij de inrichting van nieuwe woongebieden Bovendien heeft water grote invloed op de kwaliteit van leven schoon en veilig oppervlaktewater vinden we allemaal belangrijk Om de komende WaterschApp Rivierenland maakt het zichtbaar Artikel Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor schoon water en veilige dijken Inwoners van het rivierengebied merken daar in het dagelijkse leven meestal niets van Maar op de achtergrond is het waterschap overal in het rivierengebied bezig Vorige 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=10 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Goed onderhoud zorgt ervoor dat sloten voldoende water kunnen blijven aan en afvoeren zodat er voor de bewoners van een gebied geen waterproblemen Klacht Artikel Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of Waterplan Werkendam gepubliceerd op 05 05 2015 Artikel In 2007 hebben gemeente en waterschap een waterplan opgesteld In het waterplan staan maatregelen beschreven om in de komende jaren het watersysteem te verbeteren Het zijn oplossingen voor de waterproblemen die binnen de gemeente voorkomen Waterplan Tiel gepubliceerd op 04 05 2015 Artikel Waterschap Rivierenland werkt samen met de gemeente Tiel aan het Waterplan Tiel Dit is een plan waarbij alle aspecten van het Tielse water in samenhang worden bekeken Het gaat daarbij om onder andere rivierwater grondwater de waterkwaliteit de afvoer Waterplan Papendrecht gepubliceerd op 04 05 2015 Artikel De gemeente Papendrecht heeft samen met het Waterschap Rivierenland het stedelijk waterplan voor de gemeente vastgesteld Het waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en het grondwater In het plan wordt een visie gegeven op het stedelijk water Missie visie kernwaarden en strategie gepubliceerd op 06 12 2011 Artikel Het vertrekpunt voor alle activiteiten en projecten van Waterschap Rivierenland wordt gevormd door de kernopdracht de missie Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem Aansluiting vuilwatertank rondvaartboten Leerdam op gemeentelijk riool Artikel Waterschap heeft samen met Rederij De Betuwse Stromen en de gemeente Leerdam geïnvesteerd in de aansluiting van de twee rondvaartboten op het riool Provincie Gelderland en waterschap tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd op 06 03 2015 Artikel Op donderdag 26 februari is de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=11 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Waterplan Wijchen gepubliceerd op 11 05 2015 Artikel De gemeente Wijchen heeft samen met Waterschap Rivierenland in 2004 een strategische Waternota vastgesteld In deze nota is een gezamenlijke visie opgeschreven over het water in de gemeente Wijchen Een voorbeeld hiervan is de aanleg van extra water bij Bezwaar Artikel Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken Besluitenlijst 25 februari 2014 gepubliceerd op 27 02 2012 Artikel Openbare besluitenlijst 25 februari Besluitenlijst 21 oktober 2014 Artikel Besluitenlijst 7 oktober 2014 Artikel Besluitenlijst 22 april 2014 gepubliceerd op 27 02 2012 Artikel Openbare besluitenlijst 22 april Besluitenlijst 12 augustus 2014 Artikel Besluitenlijst 26 augustus 2014 Artikel Rectificatie over Stimuleringsproject Schoon Water in Brabant gepubliceerd op 30 01 2015 Artikel Vorige 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/type/articledocument?pageNumber=12 (2015-12-02)
  Open archived version from archive