archive-nl.com » NL » W » WERKENAANEENHEID.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opinie / ingezonden | Werken aan Eenheid
  aan het Avondmaal Daar proberen we in dit artikel achter te komen Ook opgenomen het publieke More Ook in GKv Zwolle West officiele bevestiging in kerkdienst van GKv Zwolle Westis de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1 800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=57:opinie&Itemid=112 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Werken aan Eenheid | Werken aan Eenheid
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Verzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2e8bb89fba9a92f9cb5f303a5c0a3b6e4cda6540 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Sola Scriptura 1 door ds. M. Retief (FRCA) | Werken aan Eenheid
  de Schrift kunnen we geen ware kennis verkrijgen of zoals Calvijn het zegt ook maar de geringste smaak van de rechte en gezonde leer Calvijn besluit zijn onderwijs door te zeggen dat de menselijke geest in zijn zwakheid op generlei wijze tot God kan geraken tenzij hij door zijn heilig Woord geholpen en gesteund wordt ibid p 40 Artikel 2 van de NGB mag niet los gelezen worden van de artikelen 5 en 7 Wanneer het aankomt op het reguleren funderen en bevestigen van ons geloof wenden we ons alleen tot de Schrift De schepping en Gods voorzienigheid kan alleen maar dienen tot bevestiging van de Schrift en zelfs dat moet worden gedaan door de bril van de Schrift We moeten hier absoluut zeker en overtuigd van zijn want een afwijking op dit punt zal zeker verstrekkende gevolgen hebben voor de gehele theologie en leven Wat zegt de Schrift hierover De Schrift leert ons dat de schepping Gods glorie verkondigt We zien Gods werk in de schepping De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen de dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht Het is geen sprake en het zijn geen woorden hun stem wordt niet vernomen toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld psalm 19 1 5 Dit wordt nog duidelijker gezegd in Rom 1 18 21 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is want God heeft het hun geopenbaard Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien zodat zij geen verontschuldiging hebben Immers hoewel zij God kenden hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart En met betrekking tot Gods voorzienigheid en zorg lezen we dat de levende God zich niet onbetuigd heeft gelaten door wel te doen door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken Hand 14 17 hier wordt gezegd dat Gods zorg en handelen met ons getuigen van Hem In het licht van dergelijke passages is het duidelijk dat NGB artikel 2 voluit schriftuurlijk is wanneer wordt gezegd dat God zichzelf kenbaar maakt in de schepping bewaring en regering van het universum die is als een prachtig boek Wanneer we zien hoe vaak deze Schrifgedeeltes en artikel 2 worden misbruikt in het verleden en heden om te komen tot een soort natuurlijke theologie door van het principe van sola Scriptura af te doen moeten we duidelijk stellen wat de Schrift zegt en wat het hier niet over zegt In Rom 1 18 21

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?view=article&catid=57:opinie&id=1377:sola-scriptura-1-door-ds-m-retief-frca&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Sola Scriptura 1 door ds. M. Retief (FRCA) | Werken aan Eenheid
  zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart En met betrekking tot Gods voorzienigheid en zorg lezen we dat de levende God zich niet onbetuigd heeft gelaten door wel te doen door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken Hand 14 17 hier wordt gezegd dat Gods zorg en handelen met ons getuigen van Hem In het licht van dergelijke passages is het duidelijk dat NGB artikel 2 voluit schriftuurlijk is wanneer wordt gezegd dat God zichzelf kenbaar maakt in de schepping bewaring en regering van het universum die is als een prachtig boek Wanneer we zien hoe vaak deze Schrifgedeeltes en artikel 2 worden misbruikt in het verleden en heden om te komen tot een soort natuurlijke theologie door van het principe van sola Scriptura af te doen moeten we duidelijk stellen wat de Schrift zegt en wat het hier niet over zegt In Rom 1 18 21 zegt de apostel dat Gods eeuwige macht en godheid zichtbaar is in wat Hij schiep maar dat de mens de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt De woorden in vers 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is want God heeft het hun geopenbaard betekent wat van God gekend kan worden in de schepping wordt duidelijk aan hen getoond want God heeft het hen getoond De woorden wat gekend kan worden slaat in dit verband niet op het zekere kennen van het geloof En wanneer vers 21 zegt dat ze God kenden ligt de grens van dat kennen bij wat van God gezien kan worden in de schepping namelijk God s macht en goddelijkheid Maar de context maakt duidelijk dat ze geen echte kennis van God kregen De kennis van God in z n volle schriftuurlijke betekenis is een kennis die de mens altijd aanzet tot het verheerlijken van God maar de kennis in dit geval refereert aan het getuigenis van de schepping die door hen verworpen wordt en die kennis is dus geen echte kennis in de volle betekenis van het woord Wanneer in vers 21 staat dat de goddeloze God kende dan is dat geen ware kennis van God maar verworpen bewijs van God Deze verworpen kennis is niet een eerste stap om te komen tot de ware kennis van God We moeten dit gedeelte ook lezen in het licht van de rest van de Schrift die overal stelt dat de heidenen God niet kenden Wat zegt artikel 2 NGB Wanneer we in artikel 2 van de NGB belijden dat we God kennen eerst door de schepping betekent dat niet dat we God eerst een beetje leren kennen door de schepping en later beter door Zijn Woord want onze kennis van God komt altijd eerst door zijn Woord maar God begon Zichzelf te openbaren toen Hij alles schiep en daarna openbaarde Hij Zichzelf voller en duidelijker in Zijn Woord Dat is de volgorde waar artikel 2 naar verwijst niet de volgorde van hoe we God leren kennen De eerste manier in artikel 2 wordt vaak de algemene openbaring genoemd bij gebrek aan een beter woord maar we moeten begrijpen dat deze algemene openbaring niet inhoudt een algemene kennis van God De NGB bedoelt dat niet Wanneer artikel 2 zegt we kennen hem verwijst het woord wij naar de gelovigen net als artikel 1 Wij geloven allen en in artikel 3 Wij belijden Zij die niet in Jezus Christus geloven kennen God niet een klein beetje door de schepping Een andere kijk op de mens Het is vooral de gevallen staat van de mens zijn slechtheid en blindheid maar ook het natuurlijke gebrek aan begrip dat voor een groot deel de gelovige parten speelt waardoor het licht van de Schrift absoluut noodzakelijk is om de schepping en Gods voorzienigheid te lezen Wanneer de volstrekte verdorvenheid van de natuurlijke mens wordt ontkend en wanneer de zonde die nog steeds in de wedergeboren mens blijft op enigerlei wijze wordt ontkend waardoor de verdorven mens en de wedergeboren positiever worden beschouwd dan de Schrift rechtvaardigt zal de onvermijdelijke consequentie voor de theologie zijn dat er groot potentieel gezien zal worden in de algemene openbaring Zo wordt het principe van sola Scriptura in de theologie gecompromitteerd De Bijbel is onze enige bron en norm voor de theologie Wij gereformeerde gelovigen aanvaarden de Heilige Schrift de hele Bijbel en de Bijbel alleen als de enige openbaringsbron waardoor we God echt helder en zeker kunnen leren kennen Zo leren we Hem kennen Zijn redding en bedoeling met ons leven en welk deel ook van een gezonde leer De Heilige Geest werkt het geloof in onze harten alleen op die manier en Hij leidt en bevestigt ons in de waarheid alleen door Zijn Woord Gods geopenbaarde Woord in de Schrift is onze enige bron en norm voor de theologie en gezonde leer Dit is het meest basale principe voor gereformeerde dogmatici H Bavinck bijvoorbeeld in zijn Gereformeerde Dogmatiek zei dat de Reformatie de Heilige Schrift als enige principe voor theologie erkent hij gebruikte de Latijnse term principium unicum 1918 p 73 En zo zeiden we dat allemaal Maar de tijden zijn veranderd want er zijn nu vele theologen die zich nog steeds gereformeerd noemen maar die zich bewust opzettelijk en onverholen verwijderen van dat fundament Dit artikel heeft nog slechts een klein begin gemaakt met het behandelen van deze zaak maar ik vertrouw erop dat de geplande sola Scriptura serie DV kan doorgaan en dat het belang en relevantie van het onderwerp overduidelijk zal worden ook voor onze tijd Vertaald door C H Aardappel Bovenstaand artikel is voor t eerst gepubliceerd op defenceofthetruth com 05 06 2015 Sola Scriptura 1 by Rev M Retief Volgende Laatst aangepast op vrijdag 31 juli 2015 16 45 Tweets van WerkenAnEenheid Nieuws Sola Scriptura 1 door ds M Retief FRCA Zonder de Heilige Schrift hebben we geen openbarings of kennisbron om God goed te leren kennen Zonder de Bijbel

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1377:sola-scriptura-1-door-ds-m-retief-frca&catid=57:opinie&Itemid=112 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Opkomen voor leer Gods Woord | Werken aan Eenheid
  vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan het al bestaande kernprogramma More Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander Op de officiële site van de GKN staat een beknopte presentatie van de Gereformeerde Kerken Nederland PDF gedateerd december 2013 en vastgesteld op 22 02 2014 De volgende alinea trok onze More De vierde en vijfde weg naar eenheid DGK en GKN Dit artikel is in bewerking De GKN Gereformeerde Kerken in Nederland en DGK De Gereformeerde Kerken zeggen beide op dezelfde grondslag van Schrift en belijdenis te staan Als dat metterdaad zo More Een suggestie voor hereniging van DGK en de GKN Van GKv br Harry Snippe te Assen

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=7 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Opkomen voor leer Gods Woord in GKv | Werken aan Eenheid
  gehuwden beveel ik niet ik maar de Heere dat More Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van Beperkende regels met uitzicht op herstel of volledige verbreking zusterkerkrelatie De zusterkerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt GKv te Australie de Free Reformed More Open brief aan hervormd gereformeerde kerkenraden om bezinning over Geen nee tegen homoseksualiteit zonder jaJan Hoek Ad Prosman Piet Vergunst en Herman van Wijngaarden zijn binnen de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland betrokken bij bezinning More Wel geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse Heeft Classis Groningen GKv nu wel of geen uitspraak gedaan over samenwonende gehuwde homoseksuelen aan het Avondmaal Daar proberen we in dit artikel achter te komen Ook opgenomen het publieke More Ook in GKv Zwolle West officiele bevestiging in kerkdienst van GKv Zwolle Westis de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1 800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=8:opkomen-voor-leer-gods-woord-in-gkv&Itemid=92 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Werken aan Eenheid | Werken aan Eenheid
  Sluit venster E mail deze link naar een vriend vriendin E mail aan Verzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleer

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2585791a6f59b94efe0b6b1debe98e55dcd5e42f (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Boekaankondiging: DE HERE SPREEKT ONS AAN - een hartenkreet - Ds Rob Visser | Werken aan Eenheid
  leven in de 21e eeuw aanvaard wordt omdat de Bijbel lezen in onze tijd volgens velen een heel ingewikkeld iets is geworden De Bijbel wordt op deze manier aan de gewone gelovigen ontnomen als het duidelijke Woord van hun hemelse Vader Het is geen wetenschappelijke of uitputtende verhandeling maar een voor iedereen leesbaar boek In dit boek lees je wat nu belangrijk is om op schoot van de Heilige Geest

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?view=article&catid=8:opkomen-voor-leer-gods-woord-in-gkv&id=1372:boekaankondiging-de-here-spreekt-ons-aan-een-hartenkreet-ds-rob-visser&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-08-09)
  Open archived version from archive •