archive-nl.com » NL » W » WERKENAANEENHEID.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  brutaal en ruw tegenover hén stellen die manen tot voorzichtigheid want niet tegen voorzichtigheid maar alleen tegen onjuiste wetsuitlegging mag men strijden Wie op de kwestie van de juiste wetsuitlegging zélf niet ingaat of vele kunstgrepen zoekt om een theorie pasklaar te maken voor een van te voren begeerde losbandige praktijk wie dus eigen gril en lust achteraf probeert te dekken met een vroomklinkende theorie die heeft daarin bewezen dat hij niet voor de wet van de Heere beeft maar onvoorzichtig leeft profiteert van de adiafora en een aanslag pleegt op de heiligheid van het verbond dat immers het klimaat meebrengt van de rechtsgedingen van de Heere In elke rechtszaal komt onherroepelijk de corruptie binnen wanneer partij of advocaat of rechter een eigenwillig gebruik maakt van de onzekerheid van de uitleg van de wet op een bepaald punt Wie even denkt aan het rechtskarakter van het verbond van de Heere met zijn volk zal nu begrijpen waarom ook in de verbondsgemeenschap corruptie intreedt bij het profiteren van de aanwezigheid van de adiafora Al weet men niet precies wat God zegt het is de eerste vraag wat Hij denkt of wil Die wil bagatelliseren zodra men de kans er voor krijgt

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?view=article&catid=72%3Aweblog&id=845%3Aprofiteren-en-profeteren&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus? | Werken aan Eenheid
  was van z n eigen iPhone die hij achtergelaten had bij z n vriendin Nadat we een goede daad hebben verricht om hem te laten bellen met onze smartphone gingen we met het klein lichtje van een aansteker in het duister diverse trappen omhoog naar het appartement van de pastor Hieruit bleek maar weer eens hoe belangrijk stroom en de moderne communicatietechnieken zijn in deze tijd Na een indrukwekkende blik te werpen vanaf zijn dakterras op een aantal kenmerkende gebouwen van de hoofdstad hebben we ons aan elkaar voorgesteld Onze achtergronden en opvoeding waren wel heel verschillend en verrassend Daarna ging het gesprek al snel de diepte in Het was een heel open en eerlijk gesprek zonder verborgen agenda s Terwijl we elkaar eigenlijk nog helemaal niet goed kenden was er toch sprake van een volledig vertrouwen Er waren geen taboes integendeel Het mooie van zulke gesprekken is niet zozeer om gelijk te krijgen maar op een speelse brainstormachtige wijze verantwoording af te leggen van ons geloof tegenover elkaar En dat op zo n manier dat de ander het begrijpt Onze benaderingswijze verschilde hierin dat hij vooral gericht was op het verbinden terwijl ik juist de verschillen zocht en wilde bespreken Wat mij vooral inhoudelijk trof was dat de pastor in heel gewoon Nederlands uitlegde hoe hij tegen diverse zaken aankeek terwijl we met opmerkelijk veel punten op één lijn lagen Heerlijk die herkenning Hij was goed in staat zich in de hedendaagse taal uit te drukken terwijl hij zich toch ook theologisch kon verantwoorden in vaktaal Hij diende een vis met kop en staart op waartussen de beste vis zat Een paar punten uit ons uitvoerig gesprek tijdens de daaropvolgende maaltijd Wie staat centraal in een vintage zinvol leven Zien we ongelovigen als lijken en gelovigen als levenden En wie staat dan centraal in het leven van de gelovigen Alleen als je gelooft kun je pas echt authentiek zinvol leven En daarin stellen we juist onszelf niet centraal maar stellen we ons dienend op naar de naasten die op onze weg worden geplaatst In ons leven hoort God de centrale plaats te krijgen God is ook de krachtbron van de hele schepping Ook aan de gekruisigde Christus zie je dat God altijd centraal staat en dat het juist daarom altijd over Jezus Christus moet gaan Want alleen via Hem krijgen we toegang tot God Maar waarom is het nodig om via Christus tot God te komen Waarom Jezus Christus gekruisigd We kregen het over de schepping beschrijft Genesis de schepping als historisch feit of als beeldspraak Stel dat het beeldspraak is dan is ook de beschrijving van de zondeval beeldspraak Maar als dat zo is waarom moest Jezus Christus dan worden gekruisigd Want dat is wel weer een historisch feit Waarom dan die kruisiging waarom die helse verlating Nota bene van Gods eigen Zoon Waarom is de duisternis in deze wereld Waarom is er het kwade in deze wereld Waarom treft het kwaad goede mensen Dit zijn toch hedendaagse

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?view=article&catid=72%3Aweblog&id=818%3Abig-bang-a-waarom-kruisiging-jezus-christus&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus? | Werken aan Eenheid
  op naar de naasten die op onze weg worden geplaatst In ons leven hoort God de centrale plaats te krijgen God is ook de krachtbron van de hele schepping Ook aan de gekruisigde Christus zie je dat God altijd centraal staat en dat het juist daarom altijd over Jezus Christus moet gaan Want alleen via Hem krijgen we toegang tot God Maar waarom is het nodig om via Christus tot God te komen Waarom Jezus Christus gekruisigd We kregen het over de schepping beschrijft Genesis de schepping als historisch feit of als beeldspraak Stel dat het beeldspraak is dan is ook de beschrijving van de zondeval beeldspraak Maar als dat zo is waarom moest Jezus Christus dan worden gekruisigd Want dat is wel weer een historisch feit Waarom dan die kruisiging waarom die helse verlating Nota bene van Gods eigen Zoon Waarom is de duisternis in deze wereld Waarom is er het kwade in deze wereld Waarom treft het kwaad goede mensen Dit zijn toch hedendaagse vragen waarop je alleen maar antwoord kunt geven vanuit de kennis van de zondeval Maar als de zondeval geen historisch feit is dan komt ook Jezus in de lucht te hangen en niet aan een kruis Dan heeft het kruis zijn inhoudelijke concrete betekenis verloren Dan had dat feitelijk helemaal niet hoeven plaats te vinden alleen maar symbolisch Maar dan is er ook geen echte vergeving voor zover men dat dan nog nodig acht Dan kan er ook geen sprake meer zijn van volledige vernieuwing van ons leven Dan blijven we leven als de doden in de duisternis omdat we zelf de stroom hebben afgesloten zelf de stekker uit het stopcontact hebben getrokken 1 Het verbond en ons karakter Als dank voor de uitnodiging de maaltijd en het zeer prettig gesprek gaf ik hem mijn al jaren meest favoriete boek als waardering Lichtende Verbintenissen van ds Joh Francke ja ja die dominee kende hij wel over de functie inhoud en werking van Gods verbond met ons Het kan schematisch overkomen maar is het absoluut niet het is een en al dynamiek En er is geen rijkere relatie dan het verbond tussen God en mens Van hem kreeg ik het boek After You Believe Why Christian Character Matters van Tom Wright Dit ook in verband met bovenstaande discussie waarom Jezus Christus moest worden gekruisigd over rechtvaardiging door het geloof Lag de nadruk van Christus kruisiging vooral op het overwinnen van duistere machten of dat hij in onze plaats voor al onze zonden heeft betaald Werd de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament vooral getekend door verbreding van de doelgroep voor het heil van Joden naar alle mensen Uiteindelijk zijn de verschillen in beginselen veel belangrijker dan de concrete toepassingen 2 Want afwijkingen in beginselen in de leer wat betreft het fundament leiden tot diep ingrijpende gevolgen voor de koers die wordt gevaren het wel of niet verbonden willen zijn met de klaarblijkelijke 3 leer van de Schrift zoals die is samengevat in de belijdenissen van de kerk Met eerstgenoemde persoon zal ik DV nog wel vaker de degens kruisen Wat betreft de laatste heb ik het kruisen van onze wegen als zeer prettig ervaren Ben benieuwd of onze paden elkaar nog eens raken JT 1 Ter aanvulling Het zogenaamde leven is dan tot één grote metafoor verworden een droom waarin niets meer echt is waarin geen plaats meer is voor zekerheden Abstractie twijfel onzekerheid veel aandacht voor beelden metaforen steeds belangrijker wordende en sneller veranderende vormen zijn de nieuwe kenmerken van groeiende opium achtige multi religiositeit zonder enige waarheidsclaims behalve die dat waarheid niet bestaat en zelfs dat twijfelbaar is En mocht je ook maar een klein beetje voelen dat je iets van waarheid vastheid of zekerheid ervaart bedenk dan direct dat dat zeer persoonlijk en tijdelijk is en niet overdraagbaar aan anderen Er breekt een moment aan dat deze met verdovende middelen gestimuleerde droom zeer ruw wordt verstoord Dan volgt het definitieve levenseinde OF een nieuwe geboorte van een echt authentiek zinvol eeuwig leven ontwijfelbaar 2 Volgens mijn gesprekspartner zou Jezus op deze opmerking nog wel wat nuanceringen kunnen maken 3 We lezen de Schrift naar haar klaarblijkelijke bedoeling Dat houdt in dat de Schrift zelf bepaalt hoe het gelezen wil en moet worden Als iets wordt gepresenteerd als feiten historie b v Genesis 1 t m 3 aanvaarden we dat als feiten Niet ons verstand of de wetenschap beslist wat waar is alleen wat Gods Woord ons leert en hoe Gods Woord zich presenteert Dat heeft weer vooral te maken met ons vooroordeel dat de Heilige Schrift het geïnspireerde 4 Woord van God is Wij geloven alles wat in deze boeken staat zonder enige twijfel En dat doen we vooral omdat de Heilige Geest in ons hart verklaart dat zij van God zijn En de Heilige Geest was overal bij aanwezig zo is hij een betrouwbare getuige Overigens tonen de boeken het ook zelf aan iedereen kan constateren dat alles uitkomt wat in deze boeken staat geschreven 4 God bepaalde zelf door de bijbelschrijvers heen welke woorden men moest opschrijven Daarom is de Heilige Schrift daadwerkelijk het Woord van God zelf Daarom staan er geen fouten in de Bijbel Alles wat hierin geleerd wordt stemt perfect overeen met de waarheid Dit gaat zelfs zo ver dat als een engel uit de hemel ons iets zou leren dat tegen Gods Woord in gaat we zelfs dan Gods Woord aanhouden en de leer van die engel verwerpen Vorige Volgende Laatst aangepast op zaterdag 03 augustus 2013 11 07 Tweets van WerkenAnEenheid Nieuws Sola Scriptura 1 door ds M Retief FRCA Zonder de Heilige Schrift hebben we geen openbarings of kennisbron om God goed te leren kennen Zonder de Bijbel kunnen we de waarheid niet kennen of het onderscheid tussen waar en vals Omdat de More Ds Rob Visser terecht besluit opschorting zusterkerkrelatie GKv GKv ds J R Visser schrijft in een vakantiemijmering over het besluit van de Australische Gereformeerde Kerken1 dat zij de

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=818:big-bang-a-waarom-kruisiging-jezus-christus&catid=72:weblog&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  van de lasten van de wet van de Heere die bewijst daarin dat hij van het evangelie een nieuwe wet gemaakt heeft Hij kent het slechts als obligatie en dus mis kent hij het Hij wordt geoordeeld niet omdat hij dingen deed waarvan een ander zei ze gaan te ver maar omdat hij heel diep van binnen in zijn hárt niet zuiver stond Maar omgekeerd wie heimelijk een vreugde vindt

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?view=article&catid=72%3Aweblog&id=844%3Aprofiteren-en-profeteren&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  geen uitspraak gedaan over samenwonende gehuwde homoseksuelen aan het Avondmaal Daar proberen we in dit artikel achter te komen Ook opgenomen het publieke More Ook in GKv Zwolle West officiele bevestiging in kerkdienst van GKv Zwolle Westis de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1 800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=843:profiteren-en-profeteren&catid=72:weblog&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan het al bestaande kernprogramma More Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander Op de officiële site van de GKN staat een beknopte presentatie van de Gereformeerde Kerken Nederland PDF gedateerd december 2013 en vastgesteld op 22 02 2014 De volgende alinea

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=842:profiteren-en-profeteren&catid=72:weblog&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan het al bestaande kernprogramma More Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander Op de officiële site van de GKN staat een beknopte presentatie van de Gereformeerde Kerken Nederland PDF gedateerd december 2013 en vastgesteld op

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=841:profiteren-en-profeteren&catid=72:weblog&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Profiteren en profeteren | Werken aan Eenheid
  in kerkdienst van GKv Zwolle Westis de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1 800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een nieuwe website Creation without compromise Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan Schepping zonder compromis De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld Het zijn More LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het Van gereformeerd naar bijbels onderwijsIn het Nederlands Dagblad ND van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere More Wat is gevaarlijk fundamentalisme InleidingEr wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme in negatieve zin in bepaalde evangelische kringen van toen en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig Maar wat wordt nu More Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening J Kamphuis in De Reformatie We citeren hieronder het begin van een artikel van J Kamphuis in De Reformatie jaargang 45 nr 30 d d 2 mei 1970 blz 238 e v over Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening De aanleiding om More Prof dr J Douma onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834 Een More Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan het al bestaande kernprogramma More Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander Op de officiële site van de GKN staat

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=840:profiteren-en-profeteren&catid=72:weblog&Itemid=125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive