archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alde Feanen en omgeving, watergebiedsplan — Wetterskip Fryslân
  maatregelen het waterschap het waterbeheer de komende 10 jaar wil uitvoeren Peilbesluit Op basis van het watergebiedsplan pdf 7 610 kb stelt Wetterskip Fryslân een ontwerp peilbesluit voor het gebied op Hierin staan de gewenste waterpeilen voor het hele gebied Projectplannen Wetterskip Fryslân stelt projectplannen op voor de uitvoering van de maatregelen Bij de voorbereiding hiervan betrekken we de direct belanghebbenden zoals grondeigenaren Hierdoor kan het waterschap een goede afweging

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-alde-feanen-en-omgeving (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer — Wetterskip Fryslân
  we als ze haalbaar en betaalbaar zijn gefaseerd verder uitwerken en uitvoeren Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Samenwerking en inspraak Wetterskip Fryslân stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied zoals gemeente landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen Gebied Het watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer ligt in het noordoostelijk deel van Fryslân globaal tussen Leeuwarden Dokkum Engwierum en Burgum Klik op de afbeelding voor een vergroting Gronden Het overgrote deel van het landbouwgebied bestaat uit agrarisch grasland De laaggelegen delen bestaan voornamelijk uit veengronden al is op veel plekken de veendikte niet groot meer De hogere delen rondom de dorpskernen bestaan uit zandige bodemtypen In het noordelijk deel van het plangebied zijn enkele kleigronden aanwezig Natuurgebieden Verspreid in het gebied liggen kleine en middelgrote natuurgebieden Centraal in het gebied ligt het Bûtenfjild externe website Kenmerken waterbeheer Vooral in het zuidelijk deel van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-tusken-ie-en-swemmer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplan Twijzel en omgeving — Wetterskip Fryslân
  hoofdlijnen dat we in samenspraak met belanghebbenden maken De voorgestelde maatregelen in het plan willen we als ze haalbaar en betaalbaar zijn gefaseerd verder uitwerken en uitvoeren Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Samenwerking en inspraak Wetterskip Fryslân stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied zoals gemeente landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen Gebied Aan de noord en westzijde wordt het gebied begrensd door de boezem Het gaat hier om de Swemmer Petsleat Nije Feart en Burgumermar en De Leien De oostkant omvat het Groningse deel Westerkwartier van het beheergebied van Wetterskip Fryslân Klik op de afbeelding voor een vergroting Gronden Een groot deel van het gebied bestaat uit agrarisch grasland en in het noorden akkerbouw De laaggelegen delen bestaan voornamelijk uit veengronden al is op veel plekken de veendikte niet groot meer De hogere delen rondom de dorpskernen bestaan uit zandige bodemtypen In het noordelijk deel van het plangebied zijn veelal kleigronden aanwezig Natuurgebieden Natuur beslaat een belangrijk deel van de totale oppervlakte van het plangebied Centraal in het gebied liggen de Mieden in Achtkarspelen Ook liggen er stroken natuur rondom de Leien en de Burgumermar In het Groninger Westerkwartier liggen de Doezumermieden Bombay en Kaleweg Kenmerken waterbeheer Vooral in het zuidelijk deel van het gebied liggen vrij afstromende watersystemen De rest van het gebied is bemalen In het algemeen functioneert het watersysteem naar behoren er zijn geen acute beheerknelpunten Vooral het beheer en onderhoud aan watergangen is er intensief Knelpunten

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-twijzel-en-omgeving (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Documentencatalogus — Wetterskip Fryslân
  maart 2011 151kb pdf 150 KB Verordening behandeling bezwaren Wetterskip Fryslan pdf 55 KB Verordening beleids en verantwoordingsfunctie Toelichting pdf 151 KB Verordening beleids en verantwoordingsfunctie Wetterskip Fryslân 90kb pdf 84 KB Verordening elektronische bekendmaking Wetterskip Fryslân pdf 87 KB Verordening fractieondersteuning Wetterskip Fryslân pdf 19 KB Verordening Frysk in het schriftelijke verkeer bij Wetterskip Fryslân pdf 95 KB Verordening Auditcommissie 2015 157 KB Klachtenregeling Wetterskip Fryslân 343 KB Reglement voor adviescommissies watersysteembeheer op Terschelling en Ameland Vlieland en Schiermonnikoog 284 KB Schadevergoedingsregelingen Nadeelcompensatieverordening pdf 55 KB Schadevergoedingsregeling gebouwschade door peilbeheer pdf 17 KB Schadevergoedingsregeling waterbergingsgebieden 2010 pdf 71 KB Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken 2015 pdf 187 KB Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken juni 2015 186 KB Subsidieregelingen Algemene subsidieverordening Wetterskip Fryslan pdf 38 KB Bijzondere subsidieverordening kade werk met kavel werk Wetterskip Fryslan 2009 pdf 26 KB Calamiteiten Rapport Overstromingsmodel kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel Oosterbierum arriveren waterfront 26 Mb pdf 26075 KB kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel Oosterbierum waterdiepte 298 Kb pdf 297 KB kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel Wierum Moddergat arriveren waterfront 26 3 Mb pdf 26356 KB kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel Wierum Moddergat waterdiepte 26 4 Mb pdf 26473 KB kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel worst case arriveren waterfront 22 7 Mb pdf 22734 KB kaart verkennend onderzoek overstromingsmodel worst case waterdiepte 27 9 Mb pdf 27974 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming scenario na 4 uur 953 Kb pdf 952 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming scenario na 12 uur 1 1 Mb pdf 1017 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming scenario na 24 uur 1 1 Mb pdf 1071 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming scenario na 28 uur 1 1 Mb pdf 1093 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming scenario na een week 1 1 Mb pdf 1093 KB Onderzoek ergst denkbare overstroming Noord Nederland 422 Kb pdf 421 KB Rapport overstromingsmodel 4 8 Mb pdf 4881 KB Veiligheidsplan II 3620 KB Bestrijdingsplan Ameland 14 10 2015 pdf 589 KB Bestrijdingsplan Ameland Bijlagen 14 10 2015 pdf 1141 KB Bestrijdingsplan Peilbeheer en kaden 21 10 2015 pdf 717 KB Bestrijdingsplan Peilbeheer en Kaden Bijlagen 21 10 2015 pdf 1663 KB Bestrijdingsplan Primaire waterkering 14 10 2015 pdf 649 KB Bestrijdingsplan Primaire waterkeringen Bijlagen 14 10 2015 pdf 1104 KB Bestrijdingsplan Schiermonnikoog 14 10 2015 pdf 676 KB Bestrijdingsplan Schiermonnikoog Bijlagen 14 10 2015 pdf 605 KB Bestrijdingsplan Terschelling 14 10 2015 pdf 590 KB Bestrijdingsplan Terschelling Bijlagen 14 10 2015 pdf 1122 KB Bestrijdingsplan Waterkwaliteit 14 10 2015 pdf 368 KB Bestrijdingsplan Waterkwaliteit Bijlagen 14 10 2015 pdf 1473 KB Bestrijdingsplan Waterzuivering 09092013 2 pdf 502 KB Bestrijdingsplan Waterzuivering Bijlagen 09092013 pdf 682 KB Veiligheidsplan mei 2008 definitief 2140kb pdf 2198 KB Calamiteitenplan Wetterskip Fryslan versie 07062007 169kb pdf 169 KB Schoon Baggeren en waterbodem Baggeruitvoeringsplan 2007 2015 pdf 228 KB Beleidsplan onderhoudsbaggeren pdf 250 KB Natte baggerspecie als bouwstof Bouwstoffenbesluit beleidsstandpunt WF pdf 44 KB Natte baggerspecie als bouwstof Bouwstoffenbesluit reactienota pdf 21 KB Diversen Achtergrondnota beleid visstandbeheer pdf 251 KB Beleidnotitie Vliegtuigspuiten pdf 202 KB Beleidsnota ecologie en vis pdf 232 KB Integraal Zuiveringsplan IZP

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanbestedingsbeleid en algemene inkoopvoorwaarden — Wetterskip Fryslân
  Samenstelling dagelijks bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Aanbestedingsbeleid en algemene inkoopvoorwaarden geplaatst op 26 juni 2014 Aanbestedingsbeleid Algemene inkoopvoorwaarden Aanbestedingsreglement werken ARW 2012 pdf Algemene inkoopvoorwaarden inhuur flexarbeid 2012 def Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden tot verrichten van diensten Wetterskip Fryslan 2012 pdf Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor ICT Wetterskip

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/algemeen/aanbestedingsbeleid-en-algemene-inkoopvoorwaarden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsoverzicht — Wetterskip Fryslân
  op donderdag 15 oktober 2015 het educatieproject Help mijn eendje verdwijnt in het riool voor basisschoolscholieren feestelijk afsluiten Veiliger dijk schoner water en beter zicht 19 oktober 2015 Langs De Trije Pôlen een gebied ten oosten van Sneek verbetert Wetterskip Fryslân de waterkering legt ze een natuurvriendelijke oever aan en verruimt ze een bocht in het kanaal Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water 16 oktober 2015 Tweede fase van groot oever en kadeproject rond Gaastmeer van start Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water Jongeren leren over belang dijken 16 oktober 2015 Het waterschap heft een lespakket over dijken ontwikkeld en het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid Week van ons water met dijkexcursies op Ameland en in Lemmer 09 oktober 2015 Wetterskip Fryslân organiseert op 15 oktober een fietsexcursie langs de dijkwerkzaamheden op Ameland en op 16 oktober een dijkexcursie in Lemmer Nieuwe knappe koppen en gouden handjes voor watersector 08 oktober 2015 Duizend scholieren uit het voortgezet onderwijs werden 7 oktober tijdens de waterXperiences en Xcursies uitgedaagd om na te denken over watergerelateerde vraagstukken Feestelijke oplevering verbeterde waterhuishouding De Boppeste Noorderhogeweg Rottevalle 07 oktober 2015 Wetterskip Fryslân heeft woensdag 7 oktober de verbeterde waterhuishouding in het gebied De Boppeste Noorderhogeweg tussen Drachten en Rottevalle feestelijk opgeleverd Duizend scholieren bezoeken Wereld Water College in Leeuwarden 05 oktober 2015 Een commissie uit het algemeen bestuur heeft dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016 Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af Dijkgraaf Paul van Erkelens voorgedragen voor herbenoeming 21 september 2015 Een commissie uit het algemeen bestuur heeft dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016 Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af Friese molens open voor publiek 09

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuws-overzicht (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Woudagemaal alleen vandaag nog in bedrijf — Wetterskip Fryslân
  Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Woudagemaal alleen vandaag nog in bedrijf Woudagemaal alleen vandaag nog in bedrijf De diensten van het historische Woudagemaal in Lemmer zitten er bijna weer op Het gemaal draait nog tot vrijdagmiddag 20 november16 00 uur Daarna wordt het stoomgemaal uitgezet Wetterskip Fryslân zette het gemaal deze week in vanwege de hoeveelheid neerslag en de

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/woudagemaal-alleen-vandaag-nog-in-bedrijf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Plaatselijk hoge waterstanden in Noordoost-Fryslân — Wetterskip Fryslân
  plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Plaatselijk hoge waterstanden in Noordoost Fryslân Plaatselijk hoge waterstanden in Noordoost Fryslân In het noordoosten van Fryslân komen vandaag donderdag 19 november op de kanalen vaarten en meren van de Friese boezem plaatselijk hoge waterstanden voor Oorzaak is de vele neerslag die de afgelopen dagen is gevallen in combinatie met de harde westenwind

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/plaatselijk-hoge-waterstanden-in-noordoost-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive •