archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Draaiend Woudagemaal open voor publiek — Wetterskip Fryslân
  water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Draaiend Woudagemaal open voor publiek Draaiend Woudagemaal open voor publiek Het draaiende Woudagemaal in Lemmer is vanaf dinsdag 17 november 2015 toegankelijk voor publiek Het oudste nog werkende stoomgemaal van de wereld is maandag 16 november opgestart om overtollig water vanuit Fryslân richting het IJsselmeer te pompen De afgelopen maanden heeft er op het Woudagemaal een asbestsanering plaatsgevonden Eigenaar Wetterskip Fryslân heeft daarom tijdens de eerste inzet eerst metingen in het gemaal laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen risico s zijn bij het gemaal in bedrijf In de luchtmonsters is geen asbest aangetroffen Het gemaal is daarmee veilig te betreden voor publiek Openingstijden Het draaiende Woudagemaal en het bijbehorende bezoekerscentrum zijn de komende dagen van 10 00 tot 17 00 uur geopend Tot 16 00 uur vinden geregeld rondleidingen plaats deze starten in het bezoekerscentrum Het Woudagemaal draait in ieder geval tot en met vrijdag Is het nodig om langer te draaien dan worden er updates geplaatst op www woudagemaal nl externe website Beperkte spuimogelijkheden Het gemaal is opgestart vanwege de hoeveelheid neerslag die wordt verwacht en de beperkte spuimogelijkheden op de Waddenzee

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/draaiend-woudagemaal-open-voor-publiek (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Woudagemaal vanavond in bedrijf — Wetterskip Fryslân
  maandag 16 november 2015 het Woudagemaal ingezet om overtollig water in Fryslân richting het IJsselmeer te pompen Reden is de hoeveelheid neerslag die wordt verwacht en de beperkte spuimogelijkheden op de Waddenzee Door een hoge waterstand op de Waddenzee is het de komende week maar zeer beperkt mogelijk om water af te voeren via de spuisluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen Zoutkamp en Harlingen Het Hooglandgemaal in Stavoren is sinds vrijdag

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/woudagemaal-vanavond-in-bedrijf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wereldprimeur: de eerste kilo bioplastic uit rioolwater — Wetterskip Fryslân
  dat het mogelijk is om rioolwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen Slib het restproduct dat ontstaat door het zuiveren van rioolwater wordt zo omgezet in een duurzaam product De proef vindt plaats op de rioolwaterzuivering in Bath Grondstof PHA uit afvalwater De proef is nog kleinschalig maar dat maakt de innovatie niet minder groots De techniek wordt namelijk wereldwijd voor het eerst toegepast Met de proef willen de partijen laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden Daarmee is het een voorbereiding op een grotere demonstratieopstelling Naast technische kennis kan met deze proef veel kennis en ervaring op worden opgedaan Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project gezamenlijk grootschalige productiemogelijkheden en marktkansen Daarbij wordt ook onderzocht hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie PHA PHA voor de insiders PolyHydroxyAlkanaat is een zeer milieuvriendelijke grondstof die binnen een jaar afbreekt onder natuurlijke omstandigheden Normaal plastic doet daar enkele decennia over Op termijn draagt PHA bij aan een oplossing voor de plastic soep in de wereldzeeën De markt voor PHA groeit stevig door met name in

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wereldprimeur-de-eerste-kilo-bioplastic-uit-rioolwater (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Afsluiting project Help, mijn eendje verdwijnt in het riool! — Wetterskip Fryslân
  voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Afsluiting project Help mijn eendje verdwijnt in het riool Afsluiting project Help mijn eendje verdwijnt in het riool Waar gaat het vieze water naar toe als het door het putje loopt Waarom mag er geen frituurvet door de wc worden gespoeld Deze vragen kwamen de afgelopen twee jaar aan de orde bij het educatieproject Help mijn eendje verdwijnt in het riool voor basisschoolscholieren Egbert Berenst lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân mocht op donderdag 15 oktober 2015 het project feestelijk afsluiten Alle initiatiefnemers zoals de centra natuur en milieueducatie NME en de gemeenten in Noordoost Fryslân waren aanwezig Egbert Berenst overhandigt klaarmeester Meint Venema een fotocollage met daarop foto s van het project Bijna 2 500 leerlingen van groep 8 en combinatiegroep 7 8 van het basisonderwijs in Noordoost Fryslân deden mee aan het project Help mijn eendje verdwijnt in het riool De kinderen gingen op zoek naar de verborgen wereld achter het afvoerputje Ze kregen onder andere een gastles in de klas deden een thuisonderzoek en ze bezochten een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân in Dokkum Kootstertille

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/afsluiting-project-help-mijn-eendje-verdwijnt-in-het-riool (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veiliger dijk, schoner water en beter zicht — Wetterskip Fryslân
  Trije Pôlen een gebied ten oosten van Sneek verbetert Wetterskip Fryslân de waterkering legt ze een natuurvriendelijke oever aan en verruimt ze een bocht in het kanaal Zo worden drie vliegen in één klap geslagen een veiliger dijk schoner water en beter zicht voor scheepsverkeer Het werk is al gestart en nog dit jaar klaar In 2012 tijdens een periode met extreem hoog water zijn in Fryslân knelpunten gevonden in de waterkering Een van de zwakke punten zijn de kaden langs It Ges en de Houkesleat Die bleken niet goed opgewassen tegen hoog water Om het risico op wateroverlast of dijkdoorbraak voor het omliggende gebied De Trije Pôlen te verkleinen verhoogt en verbreedt Wetterskip Fryslân waar nodig de kaden Daarna voldoet dit deel van de waterkering de komende dertig weer aan de veiligheidsnormen Natuurvriendelijke oevers Een deel van de twee kilometer lange kade langs De Trije Pôlen wordt ruim vijftig meter landinwaarts verplaatst Het land ervoor wordt ingericht als natuurvriendelijke oevers die een goede leefomgeving bieden voor flora en fauna In de ondiepe waterzone komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op Hierdoor groeien riet en waterplanten beter en kunnen veel kleine waterdieren en vissen er leven schuilen en paaien Riet zuivert het water wat de waterkwaliteit ten goede komt De aanleg van de natuurvriendelijke zone sluit goed aan bij de natuurdoelstellingen die de provincie Fryslân heeft gesteld in Het Friese Merenproject De provincie draagt daarom financieel bij aan dit deel van de werkzaamheden Ruimere bocht Op verzoek van de provincie is er ook aandacht voor de vaarverbinding in de noordwestelijke hoek van De Trije Pôlen De bocht die schepen moeten maken als zij vanuit It Ges naar het Prinses Margrietkanaal varen levert gevaarlijke situaties op en wordt daarom verruimd Door circa 350 vierkante meter grond te verwijderen

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/veiliger-dijk-schoner-water-en-beter-zicht-bij-de-trije-polen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water — Wetterskip Fryslân
  versterkt natuurvriendelijke oevers aangelegd en twee eilandjes in ere hersteld Een deel van de kaden in Gaastmeer en omgeving voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnormen Ze zijn te zwak en of te laag en moeten daarom worden verbeterd Met het herstellen en ophogen van de kaden is het gebied beter beschermd tegen overstromingen in perioden van hevige regenval zegt Marian Jager dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân Ruim acht kilometer kaden De eerste fase van het project werd afgelopen zomer afgerond Toen is 27 kilometer aan kaden in het gebied verbeterd en is in samenwerking met Het Friese Merenproject tussen Oudega en Heeg een vaarroute voor elektrische boten gerealiseerd In fase 2 wordt nog eens 8 3 kilometer aan kaden aangepakt in het gebied ten zuiden van Oudega en rondom Gaastmeer Het gaat om de waterkering langs het Groote Gaastmeer het Piel het Heegermeer de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken Ruimte voor flora en fauna In het gebied worden ook de boezemladen opnieuw ingericht mede in opdracht van de provincie Het resultaat daarvan is onder meer 5 7 hectare natuurvriendelijke oevers die een goede leefomgeving bieden voor flora en fauna In de ondiepe waterzone komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op Hierdoor groeien riet en waterplanten beter en kunnen veel kleine waterdieren en vissen er leven schuilen en paaien Riet zuivert het water wat de waterkwaliteit ten goede komt Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water KRW en de opgaven vanuit Natura2000 Aanleggen bij eilandjes In fase 2 van het project worden in het kader van Het Friese Merenproject ook twee historische eilandjes in de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken opnieuw aangelegd Het wassende water heeft deze eilandjes in de loop der tijd onder water gezet Rondom de eilandjes wordt een gesloten palenrij geplaatst waarachter

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-haalt-twee-eilandjes-boven-water (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jongeren leren over belang dijken — Wetterskip Fryslân
  door leerlingen van basisschool De Arke uit Lemmer Zij kregen de primeur met een gastles met de nieuwe oefenstof Leerlingen van CBS De Arke uit Lemmer openen een interactief expositieonderdeel over dijken in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer Fotograaf Daniël Hartog Nederland ligt voor het grootste deel beneden zeeniveau Dijken beschermen ons land maar klimaatverandering en bodemdaling vormen bedreigingen Wetterskip Fryslân verbetert de komende jaren 35 kilometer dijk om de voeten ook in de toekomst droog te houden Bij Lemmer en op Ameland zijn dijkverbeteringsprojecten gestart En volgend jaar start ook het werk aan de Waddenzeedijk langs de Friese kust Met het Kijk op de dijk lespakket voor basisscholen en voortgezet onderwijs wil het waterschap leerlingen alles over de achtergronden van dijken laten ontdekken Het lesmateriaal biedt Wetterskip Fryslân gratis aan via de website van het Woudagemaal en de projectwebsites kijkopdedijkameland nl en kijkopdedijklemmer nl onder de kop kom kijken Kijk op de dijk In aanvulling op het lespakket is het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid Met een kijk op de dijk is te ontdekken wat dijken voor ons betekenen en hoe we zorgen dat iedereen in Nederland droge voeten houdt Vanuit het

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/jongeren-leren-over-belang-dijken (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Week van ons water met dijkexcursies op Ameland en in Lemmer — Wetterskip Fryslân
  op Ameland en op 16 oktober een dijkexcursie in Lemmer Deelname is gratis maar opgave is noodzakelijk Aanmelden kan via www weekvanonswater nl Excursie Ameland Wetterskip Fryslân verbetert 16 5 kilometer van de Waddenzeedijk op Ameland Om het werk te laten zien organiseert het waterschap op donderdag 15 oktober om 11 00 uur de fietsexcursie Kijk op de dijk De excursie start in het informatiepunt bij de bouwkeet nabij de Veerdam met informatie over de dijkverbetering en de geschiedenis van de Waddenzeedijk op Ameland Vervolgens gaat iedereen onder leiding van een gids op de fiets langs de dijk naar de Spieringsloot om de werkzaamheden te bezichtigen Dit is een tocht van ongeveer 2 kilometer Deelnemers kunnen de eigen fiets meenemen of terecht bij de nabijgelegen fietsverhuurder Excursie Lemmer Ten westen van Lemmer verbetert Wetterskip Fryslân vijf kilometer van de IJsselmeerdijk Om de dijkverbetering te ervaren organiseert het waterschap op vrijdag 16 oktober van 14 00 tot 15 30 uur de excursie Kijk op de dijk Het programma start in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal Hier worden de deelnemers geïnformeerd over het waterbeheer in Fryslân en het belang van sterke dijken Aansluitend gaat iedereen per bus naar de IJsselmeerdijk waar de projectleider meer laat zien over de dijkverbetering Liefhebbers kunnen na afloop van de excursie ook nog een kijkje nemen in het Werelderfgoed Woudagemaal Werken aan veiligheid We krijgen in Nederland vaker te maken met extreme neerslag Buien waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar nu het klimaat verandert de zeespiegel stijgt en de bodem daalt Langs de rivieren de kust en in de stad werken we daarom voortdurend aan de veiligheid van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/week-van-ons-water-met-dijkexcursies-op-ameland-en-in-lemmer (2015-12-02)
  Open archived version from archive •