archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwe knappe koppen en gouden handjes voor watersector — Wetterskip Fryslân
  voor de water Met deze woorden opende Micha van Akkeren secretaris directeur van Wetterskip Fryslân het college namens het Kernteam Human Capital van Topsector Water In het WTC maakten de leerlingen op een interactieve manier kennis met alle dimensies van water Er was veel belangstelling voor de virtuele machinekamer waarin je met een oculus rift bril kon rondkijken en voor de klimwand waarop geklommen moest worden tot zeeniveau Eilanden bouwen met zand en piepschuim trok veel aandacht van de leerlingen Xcursies Om de scholieren extra te inspireren waren er in en rondom Leeuwarden Capital of Water Technology tal van excursies georganiseerd Zo verdiepten de scholieren op de WaterCampus zich tijdens mini colleges en workshops in de bijzondere eigenschappen van water De onderzoekers van Wetsus belichtten tijdens de rondleiding met name de innovaties waar zij aan werken Terwijl de leerlingen bij Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences juist de praktische vaardigheden moesten benutten om water te zuiveren of te analyseren Wetterskip Fryslân zette haar regionale projecten in de schijnwerpersen opende de deuren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi s en het Woudagemaal in Lemmer Het diverse aanbod van waterXperiences en Xcursies gaf leerlingen een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is in de watersector Van het bouwen van superjachten tot het bestrijden van muskusratten Het Wereld Water College onderscheidt zich doordat de dag zich richt op met name leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en doordat de complete watersector zichzelf presenteert Dat levert een duidelijk beeld op en wekt de oprechte belangstelling van de scholieren Inspiratie De meeste scholen hebben al een programma op het gebied van water Zij gebruiken het Wereld Water College als extra inspiratiebron of om eerder onderzocht materiaal te toetsen aan de werkelijkheid Zo gaf een docent uit Schagen aan dat ze al weken bezig

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuwe-knappe-koppen-en-gouden-handjes-voor-watersector (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Feestelijke oplevering verbeterde waterhuishouding De Boppeste-Noorderhogeweg Rottevalle — Wetterskip Fryslân
  Fryslân heeft woensdag 7 oktober de verbeterde waterhuishouding in het gebied De Boppeste Noorderhogeweg tussen Drachten en Rottevalle feestelijk opgeleverd Leerlingen van groep 7 en 8 van christelijke basisschool De Finne Dorpsbelang Rottevalle en Fûgelwacht De Kompenije onthulden het informatiebord bij het nieuwe uitkijkpunt in het voormalige poldertje De Boppeste in Rottevalle Leerlingen van PCBO De Finne bevestigden samen met Dorpsbelang Rottevalle en Fûgelwacht De Kompenije het informatiebord aan het nieuwe uitkijkpunt met vogelscherm Links Marian Jager lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân en Marja Krans wethouder gemeente Smallingerland Fotograaf Jaap Spieker Wetterskip Fryslân werkte het afgelopen jaar hard om de waterhuishouding in De Boppeste Noorderhogeweg een landbouwgebied tussen Drachten en Rottevalle te verbeteren Hierdoor kan het voormalige poldertje De Boppeste ten zuiden van Rottevalle nu meer water bergen en aan en afvoeren en is het beter beschermd tegen wateroverlast De Boppeste is ook een vochtig en bloemrijk grasland geworden voor weidevogels Voor bezoekers zijn in het gebied een uitkijkpunt met vogelscherm een waterspeelplaats en een wandelpad aangelegd Het gemaaltje kon door de maatregelen worden gesloopt Samenwerking Wetterskip Fryslân voerde het werk in goed overleg met de gemeente Smallingerland omliggende landeigenaren Dorpsbelang Rottevalle en Fûgelwacht De Kompenije en omkriten uit aldus

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/feestelijke-oplevering-verbeterde-waterhuishouding-de-boppeste-noorderhogeweg-rottevalle (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Duizend scholieren bezoeken Wereld Water College in Leeuwarden — Wetterskip Fryslân
  groot succes Het Wereld Water College is een initiatief van Topsector Water waarin de gehele Nederlandse watersector vertegenwoordigd is Bedrijven en onderzoeks instellingen dagen leerlingen uit met zogenaamde waterXperiences en interactieve waterXcusries Om 10 30 zal Micha van Akkeren secretaris directeur van Wetterskip Fryslân namens het Kernteam Human Capital van Topsector Water het college in het WTC Expo te Leeuwarden openen Talent gezocht De Nederlandse watersector zorgt ervoor dat iedereen in Nederland en ver daar buiten droge voeten houdt schoon drinkwater heeft en dat goederen wereldwijd veilig en duurzaam verscheept worden Deze toonaangevende positie vraagt om talent nu en in de toekomst Daarom is de watersector continu op zoek naar knappe koppen en gouden handjes met passie voor de watersector Het Wereld Water College is onderdeel van de zoektocht naar dit talent en dit jaar niet voor niets in Friesland De watersector in Noord Nederland is van groot belang voor de BV Nederland en in het noorden zijn vele bedrijven opleidingen en kennisinstituten uit de watersector gevestigd Een ander onderdeel uit de expeditie naar talent zijn de studiebeurzen Water die onder andere Wetterskip Fryslân uitreikt aan veelbelovende studenten Een aantal van deze studenten helpt op 7 oktober mee om de leerlingen te enthousiasmeren en voor te lichten WaterXcursies Onderweg naar het Wereld Water College krijgen de leerlingen een Xcursie bij verschillende bedrijven zoals Royal Shipyard Huisman in Vollenhove het Woudagemaal in Lemmer scheepswerf De Vries in Makkum de Maritieme Academie Holland in Harlingen natuurontwikkelingsprojecten in de Kleine Wielen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Leeuwarden en Grou De leerlingen uit Friesland krijgen een mini college van studenten op mbo hbo en universitair niveau op de WaterCampus Leeuwarden Zo ervaren zij bij Wetsus hoe je energie uit water kunt opwekken kunstmest uit urine kunt maken hoe water gezuiverd wordt en wat er gebeurt

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/duizend-scholieren-bezoeken-wereld-water-college-in-leeuwarden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dijkgraaf Paul van Erkelens voorgedragen voor herbenoeming — Wetterskip Fryslân
  Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016 Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af De commissie adviseert de dijkgraaf opnieuw voor zes jaar te benoemen Van Erkelens is sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân De vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van lid algemeen bestuur Paula van den Burg CDA vindt dat Van Erkelens de afgelopen twaalf jaar goed heeft gefunctioneerd en zich steeds heeft aangepast aan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/dijkgraaf-paul-van-erkelens-voorgedragen-voor-herbenoeming (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Friese molens open voor publiek — Wetterskip Fryslân
  Nieuws Friese molens open voor publiek Friese molens open voor publiek Wetterskip Fryslân en Stichting Waterschapserfgoed doen mee aan de Friese Molendag Op zaterdag 12 september zijn de houten windmolens van Bolsward Lonjé en Cornwerd en de Amerikaanse windmotor Kleiterp bij Boazum te bezichtigen van 10 00 tot 17 00 uur Molen Cornwerd De molens Húns en Aldtsjerk en de Amerikaanse windmotor Grutte Wierrum zijn in restauratie en daarom dit

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/friese-molens-open-voor-publiek (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân bespaart energie met verduurzaamd hoofdkantoor — Wetterskip Fryslân
  Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Wetterskip Fryslân bespaart energie met verduurzaamd hoofdkantoor Wetterskip Fryslân bespaart energie met verduurzaamd hoofdkantoor Wetterskip Fryslân renoveert het hoofdkantoor aan de Harlingerstaatweg Hiermee slaat de organisatie drie vliegen in één klap Eén er kunnen meer medewerkers in het hoofdkantoor Twee medewerkers werken efficiënter samen doordat ze elkaar makkelijker binnen één gebouw opzoeken Drie het gebouw gaat zo slim met energie om dat er per saldo geen energiekosten meer zullen zijn Alles bij elkaar bespaart Wetterskip Fryslân voortaan vier ton per jaar In april 2016 denkt Wetterskip Fryslân weer in haar gerenoveerde hoofdkantoor te trekken Tot die tijd is het waterschap gevestigd in het tegenover het hoofdkantoor gelegen Crystalic Efficiënt De werkplekken van verschillende locaties worden samengevoegd naar één locatie het hoofdkantoor Dit gebouw wordt volgens de nieuwste inzichten efficiënt ingericht Daardoor kunnen er meer medewerkers in het gebouw werken Voortaan werken alle kantoormedewerkers én de werkplaatsmedewerkers op deze locatie De medewerkers kunnen elkaar onder één dak gemakkelijker vinden Besparen Herinrichten en verduurzamen van het hoofdkantoor kost 9 1 miljoen De werkplaats bouwen en het terrein inrichten kost 3 5 miljoen De investeringen in duurzame installaties verdienen zich de komende

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-bespaart-energie-met-verduurzaamd-hoofdkantoor (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fryslân spaart zoet water en werkt aan waterbewustzijn — Wetterskip Fryslân
  Wetterskip Fryslân nemen de komende jaren diverse maatregelen om de afhankelijkheid van zoetwater uit het IJsselmeer te verkleinen Door klimaatveranderingen en stijgende zeespiegelrijzing neemt de kans op droge periodes en verzilting toe Fryslân en de overige waterschappen en provincies rond het IJsselmeer en in het noorden van het land de zoetwaterregio IJsselmeergebied zijn afhankelijk van de inlaat van zoet IJsselmeerwater Maandag 7 september ondertekenden minister Schultz van Haegen Infrastructuur en Milieu regionale bestuurders en andere partijen in Den Haag de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen IJsselmeergebied Hierin staan afspraken om de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen Fryslân vraagt bij het Deltafonds geld aan voor twee projecten In het project Spaarwater fase 2 worden maatregelen op het boerenerf en percelen landbouwgrond ontwikkeld om zoet neerslagwater in de bodem vast te houden Doel is de oprukkende verzilting in de kuststrook tegen te gaan In het project Dulf Mersken bij Nijbeets wordt zoet water in het beekdal van het Koningsdiep vastgehouden zodat er ook in droge periodes voldoende zoet water beschikbaar is De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân voeren de maatregelen gezamenlijk uit De maatregelen moeten in 2021 klaar zijn IJsselmeerregio De zoetwaterregio IJsselmeergebied is groot en divers en strekt zich

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/fryslan-spaart-zoet-water-en-werkt-aan-waterbewustzijn (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân onderzoekt asbest dijk Ameland — Wetterskip Fryslân
  Ameland De deeltjes die vorige week bij de dijkverbetering onder de grasmat zijn aangetroffen blijken daadwerkelijk asbest te zijn Dit heeft het eerste onderzoek bevestigd Het werk aan de bovenkant van de dijk wordt gedurende het vervolgonderzoek stilgelegd Het verstevigen van de onderkant van de dijk en de aanleg van de waterdoorgangen gaan wel gewoon door Wetterskip Fryslân vindt nader onderzoek naar het totale dijktraject van 16 5 kilometer nodig om duidelijkheid te verschaffen voor aannemerscombinatie Van den Herik Jansma Drachten die in opdracht van het waterschap de dijkverbetering uitvoert Onderzocht wordt of er op meer plekken in de dijk asbest aanwezig is Uit eerder steekproefsgewijs bodemonderzoek zijn geen verdachte locaties aangetroffen Het waterschap wil nu volledige duidelijkheid voordat het werk aan de bovenkant van de dijk door kan gaan Onderzoek Om verdere vertraging van de dijkwerkzaamheden te voorkomen zoekt het waterschap naar een onderzoeksmethode die in de winter kan worden uitgevoerd De openliggende stukken dijk worden dichtgemaakt zodat de zeedijk voor het stormseizoen weer veilig is Voorlopig is het open dijkvak een smalle strook van 200 meter westelijk van de Pietje Miedeweg afgezet met hekken en linten Dijkverbetering Ameland De werkzaamheden zijn onderdeel van de dijkverbetering op Ameland Wetterskip

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-onderzoekt-asbest-dijk-ameland (2015-12-02)
  Open archived version from archive