archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meerjarenperspectief 2016-2020 Wetterskip Fryslân: Kerntaken goed en betaalbaar uitvoeren — Wetterskip Fryslân
  het beperken van de lastenstijgingen voor burgers Dat is uitgangspunt van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bij het opstellen van het deze week gepresenteerde Meerjarenperspectief In het Meerjarenperspectief blikt het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap vooruit op de opgaven voor de komende jaren en de daarmee gemoeide kosten Wetterskip Fryslân blijft ook de komende jaren investeren in het ophogen en versterken van de dijken langs Waddenzee en IJsselmeer en het ophogen van kaden langs de Friese boezemvaarten en meren Deze maatregelen zijn nodig om de gevolgen van klimaat ontwikkeling en bodemdaling te compenseren Ook legt het waterschap bergingsgebieden en overloopgebieden aan om bij zware regenval tijdelijk water te kunnen vasthouden Daarnaast investeert het waterschap in het vervangen en renoveren van verouderde gemalen en in maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren De waterschapsbegroting loopt daarmee op van 129 miljoen euro in 2016 naar 153 miljoen euro in 2020 Om de kosten van de toegenomen investeringen te kunnen dekken zonder forse lastenstijgingen voor burgers heeft het waterschapsbestuur sinds 2010 ruim 17 miljoen euro structureel op de begroting bezuinigd opgeteld 60 miljoen euro We blijven ook de komende jaren nadrukkelijk zoeken naar mogelijkheden om verder te besparen om zo de waterschapsbelasting betaalbaar te houden aldus portefeuillehouder Financiën Bé de Winter We kijken samen met belanghebbenden naar kansen om het watersysteem anders in te richten te beheren en te onderhouden Door vermindering van het aantal peilvakken gemalen en hoge kaden kun je geld besparen Maar vaak vraagt dat eerst investeringen de kost gaat voor de baat uit We zoeken daarom naar een goed evenwicht tussen investeren in de toekomst en het beperken van lastenstijgingen Om die lastenstijgingen te beperken wil het dagelijks bestuur met het algemeen bestuur en met belanghebbenden in gesprek welk niveau van dienstverlening acceptabel is

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/meerjarenperspectief-2016-2020-wetterskip-fryslan-kerntaken-goed-en-betaalbaar-uitvoeren (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Werk aan Amelander dijk ligt deels tijdelijk stil — Wetterskip Fryslân
  aan Amelander dijk ligt deels tijdelijk stil Aannemerscombinatie Van den Herik Jansma heeft het werk aan de grasmat van de Waddenzeedijk op Ameland tijdelijk stilgelegd Tijdens de werkzaamheden zijn plaatselijk kleine deeltjes asbest aangetroffen onder het gras Het gebied is uit voorzorg afgezet met hekken en linten Het werk aan de grasmat betreft de zogenaamde grastransplantatie waarbij kranen de graszoden van de dijk scheppen om ze later terug te kunnen leggen In de aarde onder de grasmat blijken plaatselijk deeltjes asbest aanwezig te zijn Een smalle strook van 200 meter westelijk van de Pietje Miedeweg is tijdelijk afgezet met hekken en lint De werkzaamheden onderaan de dijk gaan ondertussen wel gewoon door Onderzoek De aannemer laat de asbestdeeltjes nu verder onderzoeken De resultaten van het onderzoek worden in de loop van de volgende week verwacht Op basis daarvan overleggen de aannemer en Wetterskip Fryslân over de vervolgstappen Dan wordt ook duidelijk in hoeverre de werkzaamheden aan de grasmat hierdoor vertraging zullen ondervinden Dijkverbetering Ameland De werkzaamheden zijn onderdeel van de dijkverbetering op Ameland Wetterskip Fryslân verhoogt de dijk de komende jaren gemiddeld met 35 centimeter over een lengte van 16 5 kilometer en versterkt de bekleding van de dijk Dankzij

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/werk-aan-amelander-dijk-ligt-deels-tijdelijk-stil (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gemalen draaien op volle toeren — Wetterskip Fryslân
  rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Gemalen draaien op volle toeren Gemalen draaien op volle toeren Gisteren is met name in Grou en omgeving uitzonderlijk veel regen gevallen Ook elders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân is dat plaatselijk het geval Dit leidt ertoe dat de waterstanden in sommige polders ruim boven streefpeil zijn gekomen In sommige situaties staat het water op het land In combinatie met

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/gemalen-draaien-op-volle-toeren-1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân versterkt IJsselmeerdijk tussen Cornwerd en Makkum — Wetterskip Fryslân
  000 ton breuksteen op de IJsselmeerdijk tussen Cornwerd en Makkum De werkzaamheden zijn nodig omdat de huidige laag breuksteen niet meer sterk genoeg is Om verzakkingen in de toekomst te voorkomen wordt onderaan de dijk een extra laag breuksteen aangebracht Zo blijft de dijk sterk genoeg om het achterland te beschermen tegen hoogwater Eind september is het werk klaar Vorig jaar versterkte het waterschap al het stuk IJsselmeerdijk bij Cornwerd

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-versterkt-ijsselmeerdijk-tussen-cornwerd-en-makkum (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Project WaterSchoon Noorderhoek verlengd — Wetterskip Fryslân
  Projecten Samenstelling dagelijks bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Project WaterSchoon Noorderhoek verlengd Project WaterSchoon Noorderhoek verlengd Het project WaterSchoon in de Sneker wijk Noorderhoek wordt in ieder geval tot 2017 verlengd De kosten voor deze verlenging zijn geraamd op 645 000 De gemeente Súdwest Fryslân levert een bijdrage van 68 500 De provincie Fryslân draagt 100 000 bij aan het project Bij het project WaterSchoon wordt huishoudelijk afvalwater en groente en fruitafval van de woningen schoongemaakt in een kleine lokale zuiveringsinstallatie Het systeem kan energie opwekken uit afvalwater medicijnresten verwijderen en meststoffen terugwinnen voor hergebruik Het project WaterSchoon is onderdeel van de herstructurering van de Sneker wijk Noorderhoek Door de vertraging in de nieuwbouw van woningen in de wijk heeft het project nog niet optimaal kunnen werken Het project heeft voordelen voor het milieu en de inwoners van de wijk Elke huishouding bespaart zo n 20 tot 25 water Schadelijke stoffen worden uit het water verwijdert voordat het in het oppervlaktewater terecht komt En er wordt energie gewonnen uit het afvalwater Speerpunten duurzaamheidsvisie

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/project-waterschoon-noorderhoek-verlengd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân vervangt asfalt Noorderhavendam Harlingen — Wetterskip Fryslân
  rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Wetterskip Fryslân vervangt asfalt Noorderhavendam Harlingen Wetterskip Fryslân vervangt asfalt Noorderhavendam Harlingen Wetterskip Fryslân start maandag 17 augustus met de vervanging van een deel van de asfaltbekleding van de Noorderhavendam in Harlingen Het werk aan de dam is nodig omdat dit deel van de waterkering niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma Eind september zijn de werkzaamheden klaar Dan kan de golfbreker de komende jaren weer een bijdrage leveren aan de bescherming van Fryslân tegen hoogwater Het waterschap vervangt over een lengte van 217 meter de asfaltbekleding van de Noorderhavendam De aanvoer van de benodigde materialen vindt grotendeels plaats per schip Tijdens de werkzaamheden is de Noorderhavendam afgesloten voor bezoekers De totale projectkosten bedragen 1 miljoen euro Dijkverbeteringen Fryslân De komende drie jaar verbetert Wetterskip Fryslân 35 kilometer dijk om de voeten in Fryslân en het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst droog te houden Naast de Noorderhavendam startte het waterschap in april met de verbetering van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer en in juni met de Waddenzeedijk op Ameland Vanaf 2016 begint het werk aan de Waddenzeedijk op het vasteland Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma rondde Wetterskip Fryslân

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-vervangt-asfalt-noorderhavendam-harlingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kaart najaarsonderhoud online — Wetterskip Fryslân
  Vergunningen wetten en regels Onderhoud Legger Officiële bekendmakingen Overlast of schade doorgeven Projecten Samenstelling dagelijks bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Kaart najaarsonderhoud online Kaart najaarsonderhoud online De kaart voor het najaarsonderhoud staat nu op onze website Hierop kunt u zien aan welke zijde

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/kaarten-najaarsonderhoud-online (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsoverzicht — Wetterskip Fryslân
  volwassen waterschappen van ons land noemen Scholieren adviseren Wetterskip Fryslân op JeugdWaterCongres 29 mei 2015 Ruim honderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben vrijdag 29 mei tijdens het JeugdWaterCongres in Lemmer hun adviezen gepresenteerd over duurzaam waterbeheer waterkwaliteit en veiligheid Vuilwaterboot de meren op voor schoner vaar en zwemwater 22 mei 2015 Vanaf het pinksterweekend kunnen watersporters in Fryslân de Vuilwaterboot weer tegenkomen Deze markante boot vaart door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen Nieuw natuurgebied bij Smalle Ee naar It Fryske Gea 24 april 2015 Wetterskip Fryslân droeg vrijdagmiddag 24 april het nieuw aangelegde natuurgebied bij Smalle Ee over aan It Fryske Gea Met de aanplant van krabbescheer riet en onderwaterplanten door oud dagelijksbestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea was de overdracht een feit Installatie dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân 23 april 2015 Het algemeen bestuur heeft tijdens een extra vergadering op dinsdag 21 april 2015 in Crystalic in Leeuwarden het coalitieakkoord Water Verbindt besproken Erepenning voor Aaltje Rispens Roel de Jong en Klaas van Weperen 23 april 2015 Wetterskip Fryslân heeft de erepenning toegekend aan de vertrekkende dagelijks bestuursleden Aaltje Rispens en Roel de Jong en aan algemeen bestuurslid Klaas van Weperen De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap De erepenning wordt toegekend door het dagelijks bestuur op advies van een commissie uit het algemeen bestuur Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2015 21 april 2015 Het twaalfde Infoblad agrariërs voorjaar 2015 is uit IJsselmeerdijk Lemmer met eerste meter verhoogd 20 april 2015 Met het scheppen van de eerste meter grond op de IJsselmeerdijk bij Lemmer gaf een team van jonge dijkwerkers vrijdagmiddag 17 april het startsein voor het dijkverbeteringsproject Het team dat bestond uit een groep kinderen van kindercentrum Villa Kino uit Lemmer kreeg hulp van dagelijks bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân programmadirecteur Roeland Hillen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 en wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Friese Meren Coalitie Wetterskip Fryslân in de steigers 10 april 2015 Informateur Joop Atsma adviseert voor het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen die bestaat uit CDA Water Natuurlijk in combinatie met geborgde zetels natuur Geborgde zetels ongebouwd en ChristenUnie Uit de informatieronde blijkt dat er een breed draagvlak voor deze coalitie is onder de partijen De beoogde coalitiepartijen hebben gezamenlijk 13 van de 25 zetels in het waterschapsbestuur Ten opzichte van het huidige bestuur keren de PvdA en BBB Wetterbelang niet terug in het dagelijks bestuur en treedt de Christen Unie toe Wetterskip Fryslân verbetert waterafvoer dijk Ferwert 08 april 2015 Wetterskip Fryslân heeft de werkzaamheden aan de groene dijk bij Ferwert hervat Er wordt drainage aangelegd om het probleem van natte taluds en bermen op te lossen Innovatieve wereldprimeur voor Wetterskip Fryslân 01 april 2015 Wetterskip Fryslân gaat onderzoeken hoe wc papier uit afvalwater gebruikt kan worden voor asfalt Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor dit

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news?b_start:int=30 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •