archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand in meren, kanalen en beken — Wetterskip Fryslân
  Fryslân onderzoekt visstand in meren kanalen en beken Wetterskip Fryslân start deze week met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in haar beheergebied Het gaat om de aantallen de soorten het gewicht en de conditie van de vispopulatie Het onderzoek levert een bijdrage aan het vaststellen van de ecologische toestand van het oppervlaktewater Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken Dit jaar worden in augustus en september zo n 16 wateren onderzocht waaronder het Nannewiid de Lytse Wielen Lende Alddjip Lauwers Prinses Margrietkanaal Kouwe Faart watergangen op Ameland boezemkanalen bij Franeker en een groot aantal boezemmeren in het zuidwesten van de provincie Met behulp van lange reeksen waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand Het waterschap doet daarnaast onderzoek naar de chemische kwaliteit de waterplanten de algen en kleinere waterdieren Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het oppervlaktewater Verbetering waterkwaliteit Wetterskip Fryslân gebruikt de meetgegevens onder meer voor de Kaderrichtlijn Water Dit is een Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren Om de kwaliteit van het water te verbeteren legt het waterschap onder meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren kanalen en vaarten en

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-onderzoekt-visstand-in-meren-kanalen-en-beken (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Samen werken aan vermindering perceelsemissie — Wetterskip Fryslân
  de hoosbuien de sloot in spoelen Over deze vragen gingen bestuurders en betrokken partijen vandaag met elkaar in gesprek tijdens een minisymposium over perceelsemissie LTO Noord en Wetterskip Fryslân bespraken dit vraagstuk samen met de landbouwsector tijdens de open dag van de proefboerderij Kollumerwaard Ruim 500 akkerbouwers bekeken deze dag de proefvelden voor het tegengaan van perceelsemissie Akkerbouwers hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen Zo is de emissie via drift lucht sterk teruggedrongen en is het bewustzijn van de ondernemers rond het omgaan met restvloeistoffen sterk toegenomen Ondanks alle goede bedoelingen worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden De emissieroute van deze middelen verloopt onder andere door middel van af en uitspoeling erf en perceel De sector en maatschappij vinden dit vervelend Bovendien bestaat het risico dat werkzame stoffen verboden zullen worden Om de problematiek rond perceelsemissie op de agenda te zetten kwamen beleidsmakers en betrokken partijen op 7 juli bijeen tijdens een minisymposium in Munnekezijl LTO Noord wil vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer DAW samen met de waterschappen en andere partijen op zoek naar inventieve oplossingen die zowel voor boeren als voor het waterschap winst opleveren De vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk aandachtspunt volgens Tineke de Vries DB lid van LTO Noord Fryslân en praktiserend akkerbouwer binnen dit proefproject perceelsemissie Afwachten is geen optie als we de kop in het zand steken krijgen we steeds meer regelgeving en kunnen we belangrijke middelen kwijtraken Telers worden zich dat bewust en daarom is er ook volop animo om mee te denken over oplossingen Ik zie dan ook graag een integrale aanpak met boeren scholen onderzoekers het bedrijfsleven en beleidsmakers Marian Jager lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân benadrukte het belang van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/samen-werken-aan-vermindering-perceelsemissie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Friese Big Jump dit jaar in Lemmer — Wetterskip Fryslân
  Friese Big Jump dit jaar in Lemmer Friese Big Jump dit jaar in Lemmer Tienduizenden mensen in Europa springen zondag 12 juli klokslag 15 00 uur in het water Met deze zogenoemde Big Jump vragen ze aandacht voor het belang van schoon water voor mens en natuur Schoon water is een gezamenlijke verantwoordelijkheid Spring mee voor schoner water is dan ook de slogan van de Big Jump Wetterskip Fryslân medefinancier

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/de-big-jump-is-verplaatst (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuw bestuur Hefpunt — Wetterskip Fryslân
  Het bestuur beseft dat het vertrouwen in Hefpunt door de vertrekregeling van de voormalig directeur en de commotie daarover bij belastingbetalers en bij de algemeen besturen van de aangesloten waterschappen is aangetast Het is een belangrijke opgave dit vertrouwen in de komende jaren te herstellen De nieuwe bestuurders willen zich daarom inzetten voor een goede en tijdige informatievoorziening richting de aangesloten waterschappen en burgers en op een efficiënte bedrijfsvoering binnen Hefpunt Het nieuwe bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de waterschappen Elk waterschap levert drie bestuursleden aan Hefpunt uit hun eigen bestuur Nieuwe ploeg Het nieuwe bestuur van Hefpunt komt hiermee tegemoet aan een aantal belangrijke wensen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Dit heeft in zijn vergaderingen 15 en 30 juni nadrukkelijk gesproken over de vertrekregeling voor de voormalig directeur van Hefpunt Het algemeen heeft om opheldering en ontbrekende stukken gevraagd zodat het bestuur zich een beter oordeel kan vormen Ook drong het bestuur aan op verbetering van de informatieverstrekking en communicatie in de toekomst Het bestuur van Wetterskip Fryslân vindt het begrijpelijk dat deze zaak veel ergernis en boosheid bij de belastingbetalers heeft opgeroepen en betreurt dit Het dagelijks bestuur erkende dat de informatieverstrekking richting het algemeen bestuur beter had gemoeten Dijkgraaf Paul van Erkelens besloot daarom zich niet langer beschikbaar te stellen als lid van het algemeen bestuur van Hefpunt Van Erkelens vervulde deze rol sinds 2007 Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân had eerder en beter geïnformeerd moeten worden Als lid van het algemeen bestuur van Hefpunt had ik daar scherper op moeten toezien aldus Van Erkelens Van Erkelens trok daaruit bestuurlijk de consequenties en vindt het beter dat een nieuwe ploeg verder gaat Ook Jakob Bartelds voorzitter van het dagelijks bestuur van Hefpunt besloot zich niet opnieuw beschikbaar te stellen Vertrekregeling Voor het ontslag

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuw-bestuur-hefpunt (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân wil succesvol Fries sanitatieproject graag voortzetten — Wetterskip Fryslân
  Water voor Mozambique Provinciale Staten besluiten na de zomer over de bijdrage van de provincie Fryslân die opgenomen is in de uitvoeringsagenda van Gedeputeerde Staten Met het extra geld kan het project ook in de noordelijke steden van het Afrikaanse land worden uitgerold Daarnaast moeten de komende jaren vooral gebruikt worden om de kennis en ervaring aan zowel de nationale als ook de regionale overheden in Mozambique over te dragen We hebben veel effect bereikt Op meer dan 110 scholen zijn voor ca 120 000 kinderen toiletvoorzieningen gebouwd aldus dijkgraaf Paul van Erkelens Dit is met veel aandacht voor duurzaam beheer en onderhoud gedaan Hierbij is ook rekening gehouden met de wijze van inzameling van zowel vast vuil als afvalwater inmiddels zijn de eerste stappen gezet in afvalwaterbehandeling en hergebruik na compostering Van Erkelens Als het project met twee jaar wordt verlengd kunnen we het bovendien ook nog in de noordelijke steden afmaken Schoon Water voor Mozambique Met de inbreng van de lokale Friese overheden tonen deze hun maatschappelijke betrokkenheid richting de landen waar de kennis en vaak de middelen ontbreken Fryslân profileert zich bovendien als deskundige en ervaren partij in sanitatievraagstukken in ontwikkelingslanden Oproep dijkgraaf De Nederlandse ambassade in

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-wil-succesvol-fries-sanitatieproject-graag-voortzetten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic! — Wetterskip Fryslân
  overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen PHA is een bijzonder bioplastic omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen Drie waterschappen waaronder Wetterskip Fryslân en partners tekenden op 25 juni een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken De proef op de zuivering Bath is nu nog kleinschalig maar dat maakt de innovatie niet minder groots voor het eerst in de wereld willen de partijen aantonen dat zij gedurende langere tijd en met een constante kwaliteit PHA kunnen maken uit slib Met de proef willen de organisaties laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden Zo wordt bekeken op welke schaalgrootte deze innovatie toegepast kan worden en wat de vraag is naar dit soort plastic in de industrie Tenslotte wordt er ook nagegaan wat de afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn Traditioneel plastic afkomstig van de olieproductie hoopt zich op in het milieu en is slecht afbreekbaar 100 jaar De meeste bioplastics daarentegen breken in enkele jaren af Een ander voordeel bioplastic gemaakt door bacteriën uit afvalwater concurreert niet met de voedselketen Het huidige PHA bioplastic afkomstig van landbouwproducten doet dat wel Plastic muntjes uit afvalwater S lib Het geheim van dit nieuwe bioplastic zit in het slib dat op de rioolwaterzuiveringen in overvloede ontstaat Nu is slib nog een restproduct dat naar een speciale slibverwerker gaat straks een grondstof Het zit namelijk vol met

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/van-afvalwater-naar-biologisch-afbreekbaar-plastic (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Frank Jorna nieuw lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  Fryslân Frank Jorna 40 is dinsdagavond 30 juni beëdigd als nieuw lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Hij volgt zijn partijgenoot Jan van Weperen van Geborgde zetels ongebouwd op die op donderdag 26 maart 2015 officieel is toegetreden als nieuw lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en dinsdag 30 juni zijn ontslag als algemeenbestuurslid heeft ingediend Frank Jorna neemt namens de belangenorganisaties LTO Noord Nederlandse Melkveehoudersvakbond

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/frank-jorna-nieuw-lid-algemeen-bestuur-wetterskip-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân stelt vijf studiebeurzen beschikbaar — Wetterskip Fryslân
  te gaan volgen Eén van die projecten is de uitreiking van de Topsector Water studiebeurzen Secretaris directeur Micha van Akkeren van Wetterskip Fryslân reikte maandag 29 juni 2015 vijf studiebeurzen uit aan twee MBO en twee HBO studenten en één WO student V l n r staand Roelie de Boer student Water Milieu Nordwin College Annelies Veensma student Water Milieu Nordwin College Marcel van der Horst CIV Water Nelleke van Dorenmalen Wetsus Hans Drijfhout NHL Hogeschool Rieno Moedt student Elektrotechniek NHL Hogeschool Marije Struijs student Water Technology Wetsus en Micha van Akkeren Wetterskip Fryslân V l n r gehurkt Gerard Adema CEW en Niels Gardenier student Werktuigbouwkunde NHL Hogeschool Fotograaf Arthur Smeets Wetterskip Fryslân startte in het studiejaar 2012 2013 met de uitreiking van de studiebeurzen Topsector Water Het waterschap biedt MBO HBO en WO masterstudenten de kans twee jaar hun collegegeld vergoed te krijgen Hierbij werkt Wetterskip Fryslân samen met Wetsus Academy NHL Hogeschool Milieukunde Chemische Technologie Biotechnologie Civiele Techniek Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde en Nordwin College Watermanagement Milieu Met de Topsector Water studiebeurs biedt het waterschap vijf ambitieuze studenten niet alleen geld maar ook tijd in de vorm van stage en begeleiding aan Micha van Akkeren hierover De leerling

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-stelt-vijf-studiebeurzen-beschikbaar (2015-12-02)
  Open archived version from archive