archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Renovatie gemaal Roptazijl — Wetterskip Fryslân
  Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Renovatie gemaal Roptazijl Renovatie gemaal Roptazijl Wetterskip Fryslân is bezig met een grootschalige renovatie van de zeegemalen Roptazijl in Pietersbierum en H G Miedema in Zwarte Haan Het resultaat is dat de gemalen weer 20 jaar vooruit kunnen Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de pompen van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/renovatie-gemaal-roptazijl (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wetterskip Fryslân meest digitaal volwassen — Wetterskip Fryslân
  2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Wetterskip Fryslân meest digitaal volwassen Wetterskip Fryslân meest digitaal volwassen Wetterskip Fryslân en Hollands Noorderkwartier mogen zich de meest digitale volwassen waterschappen van ons land noemen Zij slagen er het beste in om contact met burgers en ondernemers via digitale kanalen af te handelen Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken Het onderzoeksbureau keek hoe burgers producten zoals watervergunningen en meldingen van incidenten via de website kunnen afhandelen Met een score van 90 4 procent staat Wetterskip Fryslân bovenaan Digitalisering wordt steeds belangrijker Door processen en klantcontacten te digitaliseren kunnen organisaties de kwaliteit en snelheid van hun diensten verbeteren en cliënten in staat stellen om acties te ondernemen op een tijdstip dat hun goed uitkomt 24 uur per dag Dit geldt voor private sector bedrijven zoals retailers telecombedrijven en banken maar ook voor de publieke sector Zo heeft het kabinet de doelstelling gesteld dat burgers en bedrijven vanaf 2017 al hun belangrijkste zaken met de Rijksoverheid en medeoverheden digitaal moeten kunnen afhandelen

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-meest-digitaal-volwassen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Scholieren adviseren Wetterskip Fryslân op JeugdWaterCongres — Wetterskip Fryslân
  JeugdWaterCongres in Lemmer hun adviezen gepresenteerd over duurzaam waterbeheer waterkwaliteit en veiligheid Een vijfkoppige jury bestaande uit dijkgraaf Paul van Erkelens wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest Fryslân en drie ambtenaren van beide organisaties beoordeelden de inzendingen Het JeugdWaterCongres is een gezamenlijk initiatief van Wetterskip Fryslân en IVN Noord waarmee ze inzetten op toekomstig talent in de watersector Leerlingen van Marne College CSG Bogerman en CSG Liudger deden vandaag mee aan het JeugdWaterCongres in het Woudagemaal in Lemmer Hun adviezen werden beoordeeld door een jury bestaande uit dijkgraaf Paul van Erkelens Mirjam Bakker wethouder Súdwest Fryslân en ambtenaren Andrea Suilen Remko Zijlstra beiden Wetterskip Fryslân en Anne van Scheltinga Súdwest Fryslân Fotograaf Daniël Hartog Belangrijkst uitgangspunt van het JeugdWaterCongres is leerlingen te laten zien en ervaren hoe Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon en voldoende water en droge voeten In de maanden april en mei hebben in totaal 105 leerlingen van het CSG Liudger Drachten Bogerman Sneek en het Marne College Bolsward op een aantal locaties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân kennis gemaakt met het werk en de medewerkers van het waterschap Met het JeugdWaterCongres willen we bereiken dat leerlingen meer inzicht krijgen in het belang en de veelzijdigheid van het waterschapswerk aldus Paul van Erkelens dijkgraaf van Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân ontvangt Een ander belangrijk doel van het JeugdWaterCongres is waterbewustzijn Waterbewustzijn bij burgers en scholieren is belangrijk voor de sector maar komt niet zomaar aanwaaien Daarom is het goed dat de burger van de toekomst kennismaakt met en informatie krijgt over water in al haar facetten Voelen zien horen genieten kennen beleven en beseffen dat geheel noemen we watereducatie aldus Van Erkelens Kinderen scholieren hebben de toekomst Het is daarom belangrijk dat zij de betekenis van water in een land als Nederland kennen en wat de rol

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/scholieren-adviseren-wetterskip-fryslan-op-jeugdwatercongres-1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vuilwaterboot de meren op voor schoner vaar- en zwemwater — Wetterskip Fryslân
  markante boot vaart door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan schoner zwemwater De service van de Vuilwaterboot is gratis als onderdeel van de Schoonwatercampagne Gewoon schoon lekker fri e s Verschillende partijen op het gebied van recreatie milieu en watersport werken hierin samen om het vaar en zwemwater van Fryslân schoon te houden Wat doet die boot De Vuilwaterboot vaart in de zomermaanden iedere donderdag tot en met zondag door het Friese merengebied als promotieboot van de campagne Watersporters kunnen bij de boot informatie krijgen over hoe zij het vaar en zwemwater schoon kunnen houden Bijvoorbeeld door toiletwater niet overboord te gooien maar op te vangen en in te leveren bij een vuilwaterinnamestation Niet in de buurt van een dergelijk station Geen nood de Vuilwaterboot heeft een installatie aan boord om vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeg te zuigen Schoonwaterkaart De bemanning van de boot deelt voorlichtingsmateriaal en compacte schoonwaterkaarten uit Hierop staan meer dan honderd vuilwaterinnamepunten in Fryslân Ook geeft zij Blauwe Vaantjes onderdeel van www blauwevlag nl aan watersporters die de gouden gedragsregels op milieugebied ondertekenen Voor kinderen heeft de boot prentenboeken en kleurplaten aan boord Vind

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/vuilwaterboot-de-meren-op-voor-schoner-vaar-en-zwemwater (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuw natuurgebied bij Smalle Ee naar It Fryske Gea — Wetterskip Fryslân
  april het nieuw aangelegde natuurgebied bij Smalle Ee over aan It Fryske Gea Met de aanplant van krabbescheer riet en onderwaterplanten door oud dagelijksbestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea was de overdracht een feit Het waterschap ontpolderde het natuurgebied aan de Bûtendiken om ruimte te maken voor water en natuur Hierdoor zijn de petgaten bij De Feanhoop en de Wide Ie Alde Feanen met elkaar verbonden De werkzaamheden waren onderdeel van het oever en kadeproject Eesterzanding zuidzijde Oud dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân Roel de Jong en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea planten onderwaterplanten bij nieuw natuurgebied Smalle Ee Fotograaf Arthur Smeets Het afgelopen jaar realiseerde Wetterskip Fryslân natuurvriendelijke oevers en veilige kaden ten westen van Drachten Hierbij werkte het waterschap nauw samen met It Fryske Gea en de Blaustirns werkgroep Het project Eesterzanding zuidzijde kostte in totaal 2 miljoen euro en is met de overdracht van het natuurgebied officieel afgerond Veilige kaden en ruimte voor water en natuur De werkzaamheden bestonden uit het ophogen van 5 kilometer kaden en de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers 5 2 hectare Ook is de capaciteit voor de berging van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuw-natuurgebied-bij-smalle-ee-naar-it-fryske-gea (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Installatie dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Installatie dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân Installatie dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân Het algemeen bestuur heeft tijdens een extra vergadering op dinsdag 21 april 2015 in Crystalic in Leeuwarden het coalitieakkoord Water Verbindt besproken Dit is het akkoord van de coalitiepartijen CDA Water Natuurlijk in combinatie met geborgde zetels Natuur geborgde zetels Ongebouwd en ChristenUnie Tijdens de vergadering zijn de nieuwe leden van het dagelijks bestuur geïnstalleerd Bé de Winter uit St Johannesga CDA Marian Jager Wöltgens uit Oosterwolde Water Natuurlijk en namens geborgde zetels Natuur Jan van Weperen uit Oosterwolde Geborgde zetels Ongebouwd en Egbert Berenst uit Drachten ChristenUnie Portefeuilleverdeling De portefeuilles zijn onder de leden van het dagelijks bestuur van verdeeld Bekijk de portefeuilleverdeling 2015 201 9 pdf 133kB Installatie nieuwe leden algemeen bestuur De coalitiepartijen hebben gekozen voor een duale invulling van de komende bestuursperiode Dit betekent dat de leden van het dagelijks bestuur geen lid meer zijn van het algemeen bestuur Als opvolgers in het algemeen bestuur zijn dinsdag 14 april geïnstalleerd Marten Speerstra CDA uit Lemmer Marjan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/installatie-dagelijks-bestuur-wetterskip-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erepenning voor Aaltje Rispens, Roel de Jong en Klaas van Weperen — Wetterskip Fryslân
  toegekend aan de vertrekkende dagelijks bestuursleden Aaltje Rispens en Roel de Jong en aan algemeen bestuurslid Klaas van Weperen De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap De erepenning wordt toegekend door het dagelijks bestuur op advies van een commissie uit het algemeen bestuur Aaltje Rispens BBB Wetterbelang was twintig jaar actief als waterschapsbestuurder waarvan 12 jaar als lid van het dagelijks bestuur Als DB lid bekleedde zij de zware portefeuille watersysteembeheer landelijk gebied De commissie kenschetst haar als een deskundig en gedreven bestuurder met een grote mate van gebieds en dossierkennis Roel de Jong Water Natuurlijk kreeg de penning omdat hij 16 jaar actief is geweest in het waterschapsbestuur waarvan ruim 10 jaar als lid van het dagelijks bestuur Als dagelijks bestuurder heeft hij zich op gedreven en deskundige wijze ingezet voor het verbeteren van de waterkwaliteit het herstelprogramma oevers en kaden en voor het op orde zijn van de waterschapsfinanciën aldus de commissie Klaas van Weperen BBB Wetterbelang was 16 jaar actief als lid van het algemeen bestuur met een grote deskundigheid op het gebied van het waterbeheer Met zijn kritische maar opbouwende betogen had hij

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/erepenning-voor-aaltje-rispens-roel-de-jong-en-klaas-van-weperen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2015 — Wetterskip Fryslân
  plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2015 Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2015 Het twaalfde Infoblad agrariërs voorjaar 2015 is uit Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en regelingen wordt onder ruim 5 400 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid Klik op de afbeelding om te vergroten In deze voorjaarseditie 2015 van Infoblad

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuw-infoblad-agrariers-voorjaar-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive