archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IJsselmeerdijk Lemmer met eerste meter verhoogd — Wetterskip Fryslân
  een groep kinderen van kindercentrum Villa Kino uit Lemmer kreeg hulp van dagelijks bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân programmadirecteur Roeland Hillen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 en wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Friese Meren Samen met een team jonge dijkwachters verhogen Be de Winter Johannes van der Pal en Roeland Hillen de dijk met de eerste meter Wetterskip Fryslân voert de verbetering van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer de komende drie jaar uit De werkzaamheden starten in april 2015 In het najaar van 2017 is het werk klaar en beschermt de verbeterde dijk het achterland ook de komende 50 jaar weer tegen hoogwater De totale projectkosten bedragen 10 miljoen euro Veilig Het werk aan de IJsselmeerdijk is nodig omdat de waterkering niet voldoet aan de wettelijke veiligheid seisen Over een lengte van vijf kilometer wordt de dijk gemiddeld een meter verhoogd Het gaat om het traject vanaf de Súderseewei N359 bij bedrijventerrein Lemsterhoek tot vijf kilometer westwaarts Logistieke uitdaging Het project is logistiek gezien een uitdaging Er moet veel materiaal worden aangevoerd Omdat de dijk grenst aan het Natura 2000 IJsselmeergebied kan aanvoer alleen over land plaatsvinden Met name in het eerste jaar zijn er veel verkeersbewegingen Daarnaast zorgt het storm en broedseizoen voor beperkingen bij de werkzaamheden waardoor er in de zomermaanden veel werk moet worden verzet En juist dan zijn er veel recreanten op de route Aanleg noodfietspad De grond voor de ophoging wordt met vrachtauto s aangevoerd Het vrachtverkeer rijdt over de N359 vanuit de richting Balk en neemt voor de Lemsterhoek de afslag naar het IJsselmeer Op deze weg de Plattedijk fietsen veel scholieren en toeristen Om tijdens de uitvoering de veiligheid te garanderen heeft de aannemer ter hoogte van de waterinlaat Tacozijl een noodfietspad aangelegd om de fietsers te scheiden

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/ijsselmeerdijk-lemmer-met-eerste-meter-verhoogd (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Coalitie Wetterskip Fryslân in de steigers — Wetterskip Fryslân
  Geborgde zetels ongebouwd en ChristenUnie Uit de informatieronde blijkt dat er een breed draagvlak voor deze coalitie is onder de partijen De beoogde coalitiepartijen hebben gezamenlijk 13 van de 25 zetels in het waterschapsbestuur Ten opzichte van het huidige bestuur keren de PvdA en BBB Wetterbelang niet terug in het dagelijks bestuur en treedt de ChristenUnie toe Lees het advies van Joop Atsma dat sinds 14 april klaar en akkoord is pdf 209 kB De meeste fracties hebben tijdens de informatieronde aangegeven dat zij kiezen voor een dagelijks bestuur van maximaal vier personen dat recht doet aan de uitkomst van de verkiezingen Het CDA en Water Natuurlijk behielden drie zetels waarbij het CDA in absolute zin verreweg de meeste stemmen kreeg De ChristenUnie ging van een naar twee zetels De huidige coalitiepartijen PvdA en BBB Wetterbelang verloren beiden een zetel De coalitiepartijen hebben de volgende kandidaten voorgedragen om het dagelijks bestuur te vormen Bé de Winter uit St Johannesga CDA Marian Jager Wöltgens uit Oosterwolde Water Natuurlijk en namens geborgde zetels Natuur Jan van Weperen uit Oosterwolde Geborgde zetels Ongebouwd en Egbert Berenst uit Drachten ChristenUnie Marian Jager Wöltgens en Bé de Winter Egbert Berenst links en Jan van Weperen Coalitieakkoord Water Verbindt Tijdens het verdere formatieproces zal de taakverdeling binnen het bestuur nog worden uitgewerkt De nieuwe coalitie wil met een breed gedragen coalitieakkoord de komende bestuursperiode ingaan De nieuwe coalitie zal zijn bestuursakkoord Water Verbindt binnenkort aan het algemeen bestuur ter vaststelling voorleggen pdf 223 kB Informateur Joop Atsma doet dinsdag 14 april om 20 15 uur in een openbare bijzondere vergadering van het algemeen bestuur verslag van de informatieronde en de aanbevelingen voor de coalitievorming Deze algemeen bestuursvergadering vindt plaats vanaf 20 15 uur in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal aan de Gemaalweg 1a in Lemmer Uitslag

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/coalitie-wetterskip-fryslan-in-de-steigers (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân verbetert waterafvoer dijk Ferwert — Wetterskip Fryslân
  de groene dijk bij Ferwert hervat Er wordt drainage aangelegd om het probleem van natte taluds en bermen op te lossen Het waterschap startte vorig jaar met de eerste 5 kilometer tussen de Aebingaloane en de Molenlaan Dit traject is medio mei klaar De tweede fase wordt eind juni opgestart Dan wordt ruim 3 kilometer dijk tussen de Molenlaan en de Westerhuislaan aangepakt Voor het stormseizoen op 1 oktober 2015

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-verbetert-waterafvoer-dijk-ferwert-1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Innovatieve wereldprimeur voor Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  Fryslân gaat onderzoeken hoe wc papier uit afvalwater gebruikt kan worden voor asfalt Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor dit onderzoek een wereldprimeur 42 000 beschikbaar Met dit asfalt wordt een stuk fietspad aangelegd dat voor publiek toegankelijk is De voorbereidingen beginnen in april De verwachting is dat het fietspad dit najaar kan worden aangelegd Wetterskip Fryslân pakt deze handschoen samen met Provincie Fryslân op Jaarlijks gebruikt een inwoner van Nederland circa 14 kg toiletpapier Hiervoor zijn per jaar circa 200 000 bomen nodig Door wc papier uit rioolwater te halen geeft Wetterskip Fryslân toiletpapier een tweede leven Volgens Wietze de Haan lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân is de tijd meer dan rijp om concrete stappen te zetten In wrâldprimeur waarbij gebruikt toiletpapier voor het eerst als volwaardige grondstof hergebruikt gaat worden Wetterskip Fryslân maakt op deze manier duidelijk hoe reststoffen uit afvalwater weer een maatschappelijke waarde krijgen Als het onderzoek positief uitvalt zou het kunnen zijn dat men straks over een fietspad fietst waarin wc papier is verwerkt Op deze manier worden innovatie en duurzaamheid aan elkaar gekoppeld en wordt een afvalproduct een grondstof Onderzoek In het innovatieve project wordt onderzocht hoe wc papier

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/innovatieve-wereldprimeur-voor-wetterskip-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuw algemeen bestuur Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  Fryslân Donderdagavond 26 maart 2015 is het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân geïnstalleerd tijdens een speciale installatievergadering in Crystalic in Leeuwarden Met de eed of gelofteaflegging door de nieuwe bestuursleden werd het nieuwe algemeen bestuur officieel geïnstalleerd Algemeen bestuur Bij de verkiezingen op 18 maart 2015 zijn de volgende partijen gekozen Water Natuurlijk 3 zetels PvdA 2 zetels CDA 3 zetels Lagere Lasten Burger 2 zetels Bedrijf Boer en Burger 1 zetel FNP 2 zetels VVD 2 zetels ChristenUnie 2 zetels en Partij voor de Dieren 1 zetel Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden Daarvan zijn 18 leden ingezetenen gekozen tijdens de verkiezingen De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties zoals landbouworganisaties 3 het Bosschap 2 en de Kamer van Koophandel 2 Fotograaf Arthur Smeets Voorste rij v l n r Secretaris directeur Micha van Akkeren Marian Jager Wöltgens Water Natuurlijk Lieuwe Tamminga VVD dijkgraaf Paul van Erkelens Henni van Asten PvdA Paula van den Burg Boersma CDA Lolkje Efdé Kleefstra VVD en Jan van der Kooi FNP Tweede rij v l n r Otto van der Galiën Lagere Lasten Burger Rein Ferwerda ChristenUnie Egbert Berenst ChristenUnie Jan van Zanden geborgde zetel Bedrijven Sjerp de Jong Lagere

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/installatie-nieuw-algemeen-bestuur-wetterskip-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Erepenning Wetterskip Fryslân voor Foeke de Wolf — Wetterskip Fryslân
  waterbeheer in Fryslân De erepenning is woensdagavond 25 maart 2015 uitgereikt door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân tijdens de laatste vergadering van het huidige algemeen bestuur in Gebouw Crystalic in Leeuwarden De uitreiking van de erepenning is hoogst uitzonderlijk Dit gebeurde slechts drie keer eerder De dragers mogen zich ereburger van Wetterskip Fryslân noemen Fotobijschrift Dijkgraaf Paul van Erkelens reikt de erepenning van Wetterskip Fryslân uit aan Foeke de Wolf Fotograaf Jaap Spieker Foeke de Wolf is ongeveer 25 jaar zeer betrokken bij het waterbeheer in Fryslân Van 1990 tot 1997 was hij lid van het college van volmachten en lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Middelseekrite Vervolgens was hij van 1997 tot 2003 dus van de oprichting tot aan de opheffing lid van het college van volmachten van waterschap Marne Middelsee Actieve houding Vanaf 2004 bekleedde Foeke de Wolf geen bestuurlijke positie meer maar bleef zich intensief bezighouden met het Friese waterbeheer Met name op de onderwerpen vasthouden bergen en afvoeren van water en later het Veiligheidsplan was hij zeer actief richting het algemeen bestuur provincie en indien nodig richting de politiek in Den Haag Bij vrijwel iedere vergadering van het algemeen bestuur en van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/erepenning-wetterskip-fryslan-voor-foeke-de-wolf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe Fiskatlas Fryslân over verspreiding vis in Fryslân — Wetterskip Fryslân
  Vrijdag 13 maart overhandigde John Melis van John Melis ecologie het eerste exemplaar aan Roel de Jong lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân Bij de presentatie in restaurant De Grote Wielen in Leeuwarden waren alle partijen aanwezig die een bijdrage leverden aan de atlas In de Fiskatlas Fryslân staan kaarten met de verspreiding per vissoort en diverse artikelen over de ecologie van de vis de waterkwaliteit en vismigratie De atlas is binnen enkele weken verkrijgbaar via de boekhandel De verzamelde gegevens over vis in Fryslân staan ook op de website www friesland vissenatlas nl Fiskatlas In 2011 ging Wetterskip Fryslân het initiatief ondersteunen voor de ontwikkeling van een vissenatlas voor de provincie Fryslân de Fiskatlas Fryslân Naast het waterschap leverden medewerkers van de provincie Fryslân terreinbeheerders en visserijorganisaties een bijdrage aan de totstandkoming van atlas De gegevens zijn in de periode 2011 2014 verzameld door de adviesbureaus John Melis ecologie en Altenburg Wymenga met inzet van tientallen vrijwilligers van de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek Friesland Hechte band Roel de Jong sprak tijdens de bijeenkomst in restaurant De Grote Wielen over de hechte band tussen mensen en vissen in Fryslân Het gebruik van de Fryske taal in deze atlas draagt

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuwe-fiskatlas-fryslan-over-verspreiding-vis-in-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Unieke voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân weggelegd — Wetterskip Fryslân
  in het convenant Erfafspoeling LTO Noord Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV Agrarische Jongeren Fryslân AJF en Wetterskip Fryslân bekrachtigden vanmiddag met een handtekening het convenant Het oppervlaktewater in Nederland en dus ook binnen het werkgebied van Wetterskip Fryslân voldoet nog niet aan de in Europees verband afgesproken minimale kwaliteitseisen Kaderrichtlijn Water Door de combinatie van werkzaamheden en productverwerking vormt de agrarische sector de belangrijkste potentiële bron van erfafspoeling op het oppervlaktewater Deze gezamenlijke aanpak is uniek voor Nederland Het convenant moet er toe leiden dat de verontreiniging van het water vanaf het erf van melkveebedrijven binnen de zesjarige looptijd van het convenant aanzienlijk vermindert aldus Roel de Jong lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn enthousiast over de voorgestelde aanpak in Fryslân Fotobijschrift Rakesh de Vries AJF dijkgraaf Paul van Erkelens WF Harm Wiegersma NMV en Geart Kooistra LTO Noord met het ondertekende convenant Erfafspoeling Fotograaf Anne van der Woude Afspraken op hoofdlijnen Schoon en ecologisch gezond water vormt de basis voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied Voor wonen werken en recreatie voor natuur landschap èn landbouw Daarbij is de land en tuinbouw van groot economisch belang in

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/unieke-voortrekkersrol-aanpak-erfafspoeling-voor-fryslan-weggelegd (2015-12-02)
  Open archived version from archive