archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Openingstijden en contact — Wetterskip Fryslân
  tot en met vrijdag van 8 30 tot 17 00 uur Contact Telefoon 058 292 2222 Vragen over waterschapsbelastingen 0900 49 38 837 Perstelefoon 06 513 173 64 Online Stel uw vraag via het formulier Bezoekadres Ons hoofdkantoor is tijdelijk gevestigd in Crystalic Business Center externe website François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden Ons laboratorium is gevestigd aan de Harlingerstraatweg 113 in Leeuwarden externe website naast het oude hoofdkantoor De

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/contact (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Over Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Organisatie Over Wetterskip Fryslân Over Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier Elke dag houden wij het water op peil in sloten vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan Wij zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven En wij beheren en bewaken dijken kaden en oevers voor uw veiligheid Voldoende Overal in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zijn sloten vaarten kanalen en meren met elkaar verbonden Elke dag zorgen wij met onze gemalen en stuwen voor het juiste waterpeil om droogte en wateroverlast te voorkomen Zo kunnen boeren hun gewassen verbouwen en heeft de natuur voldoende water Veilig Nederland ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau Wetterskip Fryslân zorgt voor sterke dijken oevers en kaden om u te beschermen tegen overstromingen Periodiek controleren en verbeteren we zo nodig de waterkeringen Zo houden we Fryslân veilig en droog Schoon Het afvalwater van alle huishoudens en bedrijven wordt dagelijks door ons gezuiverd Dit doen wij met 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/organisatie/over-wetterskip (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werk aan dijk Ameland gaat door in stormseizoen — Wetterskip Fryslân
  op Ameland gaat in het stormseizoen door De komende maanden verstevigt aannemerscombinatie Van den Herik Jansma Drachten de zogenaamde teenconstructie met breuksteen Tijdens de werkzaamheden is de buiten en binnendijkse weg vanaf het Tjettepad onder Hollum tot aan de Ballumerbocht afgesloten voor fiets verkeer Ook de toegangswegen naar de Reeweg Pietje Miedemaweg en Wester Grieweg zijn gestremd Wetterskip Fryslân heeft in overleg met de aannemerscombinatie gekozen voor een andere werkwijze In eerste instantie zou de onderkant van de dijk ter hoogte van de vloedlijn worden afgegraven en aangevuld met breuksteen De aannemer gaat nu de bestaande teenconstructie verbreden en versterken met breuksteen Hierdoor verzwakt de dijk niet en kunnen de werkzaamheden in het stormseizoen gewoon doorgaan Veel transport Om de breuksteen aan te brengen rijden er veel vrachtwagens vanaf het depot bij Borndiep Ook zijn er veel kranen aan het werk Het vrachtverkeer rijdt op de binnendijkse weg vanaf de Ballumerbocht terug naar het depot Vanwege de verkeersveiligheid is zowel de buitendijkse als binnendijkse weg afgesloten voor al het verkeer en zijn de Reeweg Pietje Miedemaweg en Wester Grieweg tijdelijk doodlopende wegen De wegafsluitingen gelden ook voor de weekenden In de vakantieweken week 52 53 en 1 wordt er niet

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/werk-aan-dijk-ameland-gaat-door-in-stormseizoen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe persleiding tussen Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie aangelegd — Wetterskip Fryslân
  Nieuwe persleiding tussen Houtigehage Rottevalle en Drachtstercompagnie aangelegd Wetterskip Fryslân renoveert rioolgemalen duurzaam Wetterskip Fryslân startte onlangs met de aanleg van een nieuwe persleiding tussen de dorpen Houtigehage Rottevalle en Drachtstercompagnie Het waterschap legt ongeveer 8 kilometer persleiding aan in landelijk en bebouwd gebied Tegelijkertijd worden de 3 rioolgemalen in Houtigehage Rottevalle en Drachtstercompagnie gerenoveerd en aan de nieuwe situatie aangepast De werkzaamheden duren naar verwachting tot voorjaar 2016 De

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuwe-persleiding-tussen-houtigehage-rottevalle-en-drachtstercompagnie-aangelegd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetterskip Fryslân investeert in dijkverbetering, nieuwe gemalen en slibverwerking — Wetterskip Fryslân
  en hergebruik van slib dat vrijkomt bij de rioolwaterzuivering Bijna 16 miljoen is bestemd voor projecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan Het geld gaat naar het verbeteren van de zee en IJsselmeerdijken bij Ameland Lemmer en een deel van de Waddenzeedijk langs de Friese kust en het plaatselijk vernieuwen van asfalt slijtlagen en hekwerk Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers en kaden Belangrijke projecten zijn kadeverbetering bij de Tike en bij It Deel in Akkrum Een bedrag van ruim 15 miljoen is bestemd voor investeringen in een goede aan en afvoer van water en in het handhaven van de juiste waterpeilen voor landbouw en natuur Het geld gaat onder meer naar de inrichting van het gebied de Dulf Mersken langs de A7 aanpassingen in het waterbeheer als gevolg van de aanleg van de Centrale As en nieuwe gemalen bij Slingerak Nijega en de Westhornermolenpolder bij Grijpskerk Een deel van het geld is bestemd voor maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water Met aanleg van onder meer 55 kilometer aan natuurvriendelijke oevers en 10 vispassages werkt het waterschap aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Zo komen er natuurvriendelijke oevers langs de Opsterlandse Compagnonsvaart Waterzuivering Om de afvalwaterzuivering op orde te houden wordt er 10 miljoen geïnvesteerd in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi s De renovatie van de rwzi Harlingen is één van de grootste projecten Ook heeft het dagelijks bestuur 20 miljoen in de begroting opgenomen voor investeringen in de slibverwerking Wetterskip Fryslân overweegt de bouw van een fabriek waarin energie en grondstoffen uit het slib worden teruggewonnen Hiermee wordt bespaard op de afvoerkosten In de loop van 2016 neemt het algemeen bestuur hierover een besluit Tarieven en bezuinigingen De begroting voor 2016 telt 129 miljoen aan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/wetterskip-fryslan-investeert-in-dijkverbetering-nieuwe-gemalen-en-slibverwerking (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe najaarseditie Infoblad agrariërs — Wetterskip Fryslân
  2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Nieuws Nieuwe najaarseditie Infoblad agrariërs Nieuwe najaarseditie Infoblad agrariërs De najaarseditie Infoblad agrariërs 2015 is uit Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en regelingen wordt onder ruim 5 400 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid In dit nummer onder andere aandacht voor

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/nieuwe-najaarseditie-infoblad-agrariers (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vervolgonderzoek naar asbest dijk Ameland gestart — Wetterskip Fryslân
  aan de bovenkant van de dijk asbestdeeltjes aangetroffen waardoor dit deel van het werk is stilgelegd Nader onderzoek moet uitsluitsel geven of er op andere plekken ook verontreiniging zit Een gespecialiseerd bedrijf is maandag 26 oktober begonnen met het nemen van grondmonsters in de bovenzijde van de dijk De grondmonsters worden vervolgens onderzocht op asbest De verwachting is dat het onderzoek eind december is afgerond Extra aandacht Begin 1990 is de dijk tussen de Feugelpôlle en de Ballumerbocht beschadigd door stormen Het vermoeden is dat de schade toen is hersteld met materiaal dat mogelijk is vervuild met bouwafval Dit verdachte traject krijgt extra aandacht tijdens het onderzoek Strenge eisen Voor de bemonstering moet een deel van de graszode tijdelijk worden verwijderd Omdat de werkzaamheden in het stormseizoen plaatsvinden gelden er strenge eisen De verwijderde graszoden worden direct teruggeplaatst De werkzaamheden mogen niet plaatsvinden bij extreem hoogwater natte omstandigheden en storm Het deel van de dijk waarvan in augustus de grasmat is verwijderd en asbest is geconstateerd is voor 1 oktober weer gedicht Deels met graszoden en deels met geotextiel worteldoek Het vervolgonderzoek heeft vooralsnog geen invloed op de planning van de dijkverbetering op Ameland Het werk aan de waterdoorgangen kan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news/vervolgonderzoek-naar-asbest-dijk-ameland-gestart (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsoverzicht — Wetterskip Fryslân
  op donderdag 15 oktober 2015 het educatieproject Help mijn eendje verdwijnt in het riool voor basisschoolscholieren feestelijk afsluiten Veiliger dijk schoner water en beter zicht 19 oktober 2015 Langs De Trije Pôlen een gebied ten oosten van Sneek verbetert Wetterskip Fryslân de waterkering legt ze een natuurvriendelijke oever aan en verruimt ze een bocht in het kanaal Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water 16 oktober 2015 Tweede fase van groot oever en kadeproject rond Gaastmeer van start Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water Jongeren leren over belang dijken 16 oktober 2015 Het waterschap heft een lespakket over dijken ontwikkeld en het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid Week van ons water met dijkexcursies op Ameland en in Lemmer 09 oktober 2015 Wetterskip Fryslân organiseert op 15 oktober een fietsexcursie langs de dijkwerkzaamheden op Ameland en op 16 oktober een dijkexcursie in Lemmer Nieuwe knappe koppen en gouden handjes voor watersector 08 oktober 2015 Duizend scholieren uit het voortgezet onderwijs werden 7 oktober tijdens de waterXperiences en Xcursies uitgedaagd om na te denken over watergerelateerde vraagstukken Feestelijke oplevering verbeterde waterhuishouding De Boppeste Noorderhogeweg Rottevalle 07 oktober 2015 Wetterskip Fryslân heeft woensdag 7 oktober de verbeterde waterhuishouding in het gebied De Boppeste Noorderhogeweg tussen Drachten en Rottevalle feestelijk opgeleverd Duizend scholieren bezoeken Wereld Water College in Leeuwarden 05 oktober 2015 Een commissie uit het algemeen bestuur heeft dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016 Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af Dijkgraaf Paul van Erkelens voorgedragen voor herbenoeming 21 september 2015 Een commissie uit het algemeen bestuur heeft dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016 Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af Friese molens open voor publiek 09

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/news (2015-12-02)
  Open archived version from archive •