archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaart actuele waterpeilen en neerslag — Wetterskip Fryslân
  Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Kaart actuele waterpeilen en neerslag geplaatst op 24 juni 2014 Actuele meetgegevens over waterpeilen en neerslag in Friesland en het Groninger Westerkwartier Deze kaart geeft informatie over de gemiddelde boezemwaterstand en neerslag in Fryslân en de chloridegegevens van meetpunt Kiesterzijl De gegevens op de kaart worden elke

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/kaarten/boezem-kaart (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Chloridekaart — Wetterskip Fryslân
  Zoeken Contact Chloridekaart geplaatst op 24 juni 2014 Actuele meetgegevens chlorideconcentratie Een te hoog chloridegehalte van het oppervlaktewater is schadelijk voor planten en dieren Daarom meet Weterskip Fryslan op verschillende plekken bij de waddenkust het chloridegehalte verzilting Als het mogelijk is zetten medewerkers stuwen en opmalingen in voor het doorspoelen van zoet water om de verzilting te verminderen Legenda Chloridekaart Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar Toelichting chloridewaardes Chloride mg liter Aanduiding Gebruikswaarde 0 300 zoet Geschikt voor beregening van akkerbouwgewassen en alle groentegewassen in de volle grond 300 600 enigszins brak Geschikt voor beregening van alle akkerbouwgewassen behalve erwten en bonen in droge zomers Geschikt voor alle groentegewassen in de volle grond behalve gevoelige zoals sla stam en staakbonen augurken doperwten en gewasaardbeien 600 900 licht brak Geschikt voor beregening van matig gevoelige akkerbouwgewassen zoals aardappelen vlas en uien en weinig gevoelige akkerbouwgewassen Geschikt voor matig gevoelige groentegewassen in de volle grond zoals bloemkool knolselderij peen en prei en weinig gevoelige groentegewassen in de volle grond 900 1200 matig brak Geschikt voor weinig gevoelige akkerbouwgewassen zoals granen en bieten geschikt voor weinig gevoelige groentegewassen in de volle grond zoals spinazie spruitkool groene savooiekool witlof boerenkool radijs

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/kaarten/chloride-kaart (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Over de site — Wetterskip Fryslân
  Binnen 5 werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zo nodig op de hoogte van het resultaat Op de pagina s van wetterskipfryslan nl kunnen ook links staan naar andere niet commerciële instellingen en organisaties Wetterskip Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites Webrichtlijnen We streven naar een toegankelijke website voor iedereen naar een website die voldoet aan de webrichtlijnen Deze richtlijnen gaan over het toegankelijk ontwerpen bouwen en beheren Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid Op dit moment voldoen nog niet alle onderdelen van onze site aan de webrichtlijnen Onderzoek gebruik website Wetterskip Fryslân gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van haar bezoekers Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand met een uniek nummer een zogenaamd cookie Deze wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op het adres van uw internetprovider de browser die u gebruikt zoals Internet Explorer of Firefox het tijdstip en de duur van uw bezoek welke pagina s u hebt bezocht Een Google Analytics cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/footer/over-de-site (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud kaden: wat u als grondeigenaar moet doen — Wetterskip Fryslân
  Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Onderhoud Onderhoud kaden wat u als grondeigenaar moet doen Onderhoud kaden wat u als grondeigenaar moet doen Eigenaren van gronden die dienen als kaden of dijken regionale waterkeringen hebben vaak de plicht deze te onderhouden Tijdens de kadeschouw in januari en februari controleren we of dit onderhoud goed is uitgevoerd Heb ik een schouwkade Bekijk op de digitale leggerkaart of de regionale waterkering langs uw huis of perceel onder de kadeschouw valt Waaraan moet een kade voldoen De eigenaar of gebruiker moet onder meer afval voorwerpen en materialen verwijderen de kade vrij houden van beplanting zorgen voor een goede kwaliteit van de grasmat geringe beschadigingen aan de kade verhelpen Aan welke onderhoudsverplichtingen precies moet worden voldaan is vastgelegd in de keur van Wetterskip Fryslân externe website Het groot onderhoud aan de kade doet het waterschap Dit gebeurt als er schade is aan de constructie van de kering Wat gebeurt er bij nalatigheid U krijgt een brief met het verzoek om de kade te herstellen Is het onderhoud na de herschouw nog niet goed

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/onderhoud-kaden-wat-u-als-grondeigenaar-moet-doen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen over de schouw — Wetterskip Fryslân
  laat is met het schoonmaken van de sloot krijgen de eigenaren van beide aanliggende percelen zowel de gemeente als u dus een aanschrijving Dat geldt ook als bij controle blijkt dat de sloot niet goed schoon is De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot Advies probeert u het onderhoud met de gemeente te regelen Zie ook de vorige vraag Het is veel te nat op het land voor het materieel Moet ik de sloot dan toch schoonmaken De sloot zal onder alle omstandigheden schoongemaakt moeten worden Advies u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken Kan het waterschap de sloot voor mij schoonmaken Dit doet het waterschap niet Advies u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken Beschermde dier en plantensoorten bevinden zich in de sloot Moet ik deze dan toch schoonmaken Onderhoud aan sloten is na 1 november schadelijker voor de natuur dan ervoor Na 1 november zijn vissen en amfibieën vaak in winterrust Het onderhoud aan sloten kan altijd uitgevoerd worden maar u moet wel rekening houden met eventuele beschermde planten en diersoorten externe website Flora en faunawet Ik heb een brief gekregen terwijl ik de sloot al schoongemaakt heb Waarom is dit Het kan zijn dat het tijdstip waarop het waterschap de overtreding heeft geconstateerd en het moment waarop de brief is verstuurd elkaar gekruist hebben In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen Had u de sloot al schoongemaakt voordat onze schouwmedewerker kwam controleren dan heeft deze medewerker geconstateerd dat er toch nog iets niet in orde is Wij vragen u daar nog eens naar te kijken Is het u nog niet helemaal duidelijk wat er precies moet worden schoongemaakt neem dan contact met ons op Waarom heb ik vooraf geen bericht over de schouw gekregen Dan had ik de sloot tijdig kunnen schoonmaken U moet zelf nagaan of uw sloot schouwplichtig is Voor de volledigheid wordt de jaarlijkse schouw digitaal aangekondigd op overheid nl externe website Kan ik uitstel voor het schoonmaken van de sloot Er wordt geen uitstel verleend Als u zelf de sloot niet kunt schoonmaken adviseren wij u een loonbedrijf in te huren die de sloten voor u schoonmaakt In zeer bijzondere situaties kan er soms uitstel worden verleend U kunt daarvoor bij het waterschap een verzoek om uitstel vragen en daarbij aangeven tot wanneer u uitstel wenst De betreffende rayonbeheerder bekijkt dan of dit kan Hij zal contact met u opnemen Het perceel waarvoor ik een aanschrijving heb gekregen heb ik verkocht Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot Als de overdracht en het passeren van de akte op het kadaster voor 1 november heeft plaatsgevonden dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot We verzoeken u de schouwbrief naar ons terug te sturen met vermelding van naam en adres van de nieuwe eigenaar datum van overdracht naam van de notaris waar de akte gepasseerd is Ons postadres

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/veelgestelde-vragen-over-de-schouw (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Boezem tabel — Boezem tabel
  bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Boezem tabel geplaatst op 24 juni 2014 Actuele meetgegevens over waterpeilen en neerslag in Friesland en het Groninger Westerkwartier Terug naar de Boezem Kaart Overzicht van alle boezem meetpunten van het wetterskip Burgumerdaam Water Dokkum Water Dokkumer Nieuwe Zijlen Water Elahuizen Water Gaarkeuken

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/boezem-kaart/@@boezemtable (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Contact — Wetterskip Fryslân
  een e mail met de door u ingevulde gegevens Als u deze niet ontvangt controleer dan uw spambox Straat huisnummer Uw adres hebben we nodig om uw vraag of melding zo snel mogelijk bij de juiste medewerker te krijgen Postcode woonplaats Telefoon Wilt u ons de mogelijkheid geven om ook telefonisch te reageren vul dan uw nummer in Onderwerp Locatie Vul hier de locatie indien van toepassing Uw vraag of

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/formulieren/e-mailformulier (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Meldingen algemene regels — Wetterskip Fryslân
  ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Online melding doen Alle soorten meldingen kunt u doen via het omgevingsloket online Als particulier ga naar Omgevingsloket nl externe website U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig externe website Als bedrijf ga naar Omgevingsloket nl externe website U heeft hiervoor e herkenning nodig externe website Of ga direct naar Activiteitenbesluit milieubeheer via internetmodule externe website Besluit bodemkwaliteit via Meldpunt bodemkwaliteit externe website Uitleg meldingen Algemene regels Keur Wetterskip Fryslân heeft een aantal algemene regels opgesteld voor activiteiten en werkzaamheden die uitgevoerd worden in kaden en wateren en in op en langs dijken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân Voor deze activiteiten hoeft u geen vergunning aan te vragen maar kan worden volstaan met een melding Voorbeelden hiervan zijn dam met duiker beschoeiingen kabels en leidingen bij waterkeringen en watergangen aanleg via gestuurde boringen steiger en vlonder Grondwater Ook voor verschillende onttrekkingen van grondwater heeft Wetterskip Fryslân algemene regels opgesteld waardoor deze activiteiten kunnen worden afgehandeld met een melding Deze algemene regels hebben betrekking op grondwateronttrekkingen voor bron en bouwputbemalingen grond en grondwatersaneringen proefonttrekkingen beregening en bevloeiing Activiteitenbesluit Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven Bedrijven die onder dit besluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig Het lozen van stoffen in het oppervlaktewater door deze bedrijven is ook in dit besluit geregeld Lees meer over het activiteitenbesluit voor agrariërs externe website algemene informatie externe website Besluit bodemkwaliteit In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor het gebruik van grond baggerspecie en bouwstoffen Het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie moet u melden Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht Landbouwbedrijven zijn soms vrijgesteld van de meldingsplicht voor grond en baggerspecie Besluit lozen buiten inrichtingen Het besluit lozen buiten inrichtingen

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/melding-algemene-regels (2015-12-02)
  Open archived version from archive •