archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woekerende waterplanten — Wetterskip Fryslân
  Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Onderhoud Woekerende waterplanten Woekerende waterplanten Invasieve woekerende waterplanten zijn uitheemse planten exoten die in de Nederlandse natuur terechtkomen en zich explosief vermeerderen Ze kunnen hele sloten of plassen overwoekeren en daardoor wateroverlast en schade aan de natuur veroorzaken Overlast woekerende waterplanten doorgeven Wetterskip Fryslân verwijdert waterplanten alleen op locaties waar problemen ontstaan voor de wateraan en afvoer Meld overlast of schade online Waarnemingen doorgeven Bent u voor uw werk veel langs de waterkant Dan kunt u een belangrijke rol spelen bij de waarneming en melding van invasieve waterplanten Download en gebruik de app externe website alleen voor Apple apparaten De app komt in het voorjaar van 2015 ook voor android toestellen beschikbaar Geef de waarneming door via waarneming nl externe website U moet zich eerst op deze website registreren om de waarnemingen in te kunnen voeren Bestrijdingstips invasieve waterplanten Raadpleeg de veldgids invasieve waterplanten pdf 4005 kB voor beschrijvingen van en bestrijdingstips voor invasieve waterplanten De grote kroosvaren en grote waternavel zijn voorbeelden van veelvoorkomende soorten Problemen voorkomen Om problemen met waterplanten in het watersysteem te voorkomen adviseert het waterschap

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/invasieve-waterplanten-bestrijden (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Kaarten — Wetterskip Fryslân
  bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Kaarten geplaatst op 24 juni 2014 Digitale kaarten van Wetterskip Fryslân Chloridekaart Actuele meetgegevens chlorideconcentratie Lees verder Kaart actuele waterpeilen en neerslag Actuele meetgegevens over waterpeilen en neerslag in Friesland en het Groninger Westerkwartier Lees verder Leggerkaart onderhoudsplicht en onderhoudseisen Op de leggerkaart

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ameland, dijkverbetering — Wetterskip Fryslân
  Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Ameland dijkverbetering Ameland dijkverbetering Wetterskip Fryslân verbetert de Waddenzeedijk op Ameland Over een lengte van 16 5 kilometer wordt de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd In 2018 zijn de werkzaamheden aan het grootschalige project afgerond De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater Bezoek de projectwebsite dijkverbetering Ameland externe website Meld je aan voor de nieuwsbrief externe website In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma krijgt de dijk aan de zeezijde nieuwe bekleding bestaande uit breuksteen Het fietspad de inspectieweg van het waterschap wordt verhoogd De huidige grasmat wordt tijdelijk verwijderd waarna de dijk een nieuwe laag van open steenasfalt krijgt Vervolgens komt de oude grasmat terug Daarna ziet de dijk er weer net zo uit als voorheen De totale projectkosten bedragen 77 miljoen euro Planning Start werkzaamheden juni 2015 Dijkverbetering gereed eind 2017 Afronding werkzaamheden 2018 Video Korte video 6 22 min externe website over de dijkverbetering Ameland Klachten Heeft u klachten over de werkzaamheden aan de dijk Vul op www kijkopdedijkameland nl externe website het formulier in mail rechtstreeks naar dijkameland herik nl of bel ook buiten kantoortijden

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/ameland-versterking-zeedijk (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gaastmeer, oever- en kadeproject — Wetterskip Fryslân
  7 hectare aan natuurvriendelijke oevers aangelegd Ook worden twee eilandjes in ere hersteld Planning In de loop van oktober 2015 is de tweede fase van het project gestart In deze fase pakt het waterschap 8 3 kilometer aan kaden aan in het gebied ten zuiden van Oudega en rondom Gaastmeer Het gaat om de waterkering langs het Groote Gaastmeer het Piel het Heegermeer de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken De uitvoering van fase twee duurt tot de zomer 2016 De uitvoering van de eerste fase van het project is op 11 augustus 2014 gestart en in de zomer van 2015 afgerond In deze eerste fase is 27 kilometer aan kaden in het gebied verbeterd Ook is in samenwerking met Het Friese Merenproject tussen Oudega en Heeg een vaarroute voor elektrische boten gerealiseerd Aanleg eilandjes In de tweede fase van het project worden in het kader van het Friese Merenproject twee historische eilandjes in de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken opnieuw aangelegd Het wassende water heeft deze eilandjes in de loop van de tijd onder water gezet Rondom de eilandjes wordt een gesloten palenrij geplaatst waarachter doek wordt aangebracht Vervolgens worden de eilandjes met bagger en grond tot boven de waterspiegel opgehoogd Een deel van beide eilandjes blijft in ondiep luw water staan en krijgt daarmee de functie van natuurvriendelijke oever De andere opgehoogde delen zijn beloopbaar Aan elk eilandje wordt in opdracht van eigenaar de Marrekrite 75 damwand geplaatst waaraan boten kunnen aanleggen Maatregelen tegen overlast grondtransporten Om de kaden op de juiste hoogte brengen moet er grond van elders worden aangevoerd Wetterskip Fryslân en aannemer De Waard willen de overlast van grondtransporten zoveel mogelijk beperken De vrachtauto s rijden daarom een vaste route waarbij de bebouwde kom wordt vermeden Vrachtauto s krijgen een nummer Hierdoor kunnen omwonenden gemakkelijk richting de aannemer

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gaastmeer-oever-en-kadeproject (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Griene Dyk, De Potten, Potskar fase 2, oever- en kadeproject — Wetterskip Fryslân
  en kadeproject Griene Dyk De Potten Potskar fase 2 oever en kadeproject Wetterskip Fryslân werkt aan de planvoorbereiding van het Oever en kadeproject Griene Dyk De Potten en Potskar fase 2 Het plan richt zich op veiligheid van de waterkeringen en natuurverbetering Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân voeren het werk uit in overleg met Staatsbosbeheer Vogelbeschermingswacht Sneek e o Agrarische Natuurvereniging gemeente Súdwest Fryslân omwonenden agrariërs grondeigenaren en pachters

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/project-griene-dyk-de-potten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verbetering Waddenzeedijk — Wetterskip Fryslân
  dijk verdeeld over verschillende secties Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Planning dijkverbetering Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2016 Het project duurt één jaar en wordt eind 2016 opgeleverd De verbeterde waterkering voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater Transportroutes naar de dijksecties Voor het bouwverkeer zijn transportroutes ingesteld Deze lopen deels door de bebouwde kom Wetterskip Fryslân ziet er streng op toe dat het transport veilig verloopt en de overlast wordt beperkt Klik op de afbeelding voor een grotere weergave Sectie 1a Zwarte Haan Zwarte Haan Sjoukeshoek St Jacobiparochie Kadal Oude Bildtdijk Boonweg weg onderlangs Zeedijk Zwarte Haan Vrouwenparochie Attesweg Oude Bildtdijk Burdinaweg Nieuwe Bildtdijk Opdijk Sectie 1b Zwarte Haan Sjoukeshoek Noorderleeg St Jacobiparochie Kadal Oude Bildtdijk Boonweg weg onderlangs Zeedijk Zwarte Haan Vrouwenparochie Attesweg Oude Bildtdijk Burdinaweg Nieuwe Bildtdijk Opdijk Sectie 2 Holwerd Veerdam West Aebingaloane oprit over dijk weg buitendijks naar kop Westholwerderpolder Provinciale weg naar Holwerderpier weg binnendijks zeedijk Sectie 3 Spaarndam Teyebuorren Opdijk ter plaatse van circa km 42 70 Provinciale weg naar Holwerderpier weg binnendijks zeedijk Sectie 4 Wierum Ternaarderwei Koaterhusterwei weg

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/verbetering-waddenzeedijk (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Lemmer, dijkverbetering — Wetterskip Fryslân
  scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Lemmer dijkverbetering Lemmer dijkverbetering Wetterskip Fryslân verbetert de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer In totaal wordt de dijk over een lengte van 5 kilometer gemiddeld met 1 meter verhoogd In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden aan dit grootschalige project afgerond De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater Bezoek de projectwebsite verbetering IJsselmeerdijk Lemmer externe website Meld je aan voor de nieuwsbrief externe website Het werk aan de IJsselmeerdijk is nodig omdat de waterkering niet voldoet aan de veiligheidseisen volgens de landelijke normering In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma pakt het waterschap de dijk aan vanaf de Súderseewei N359 bij bedrijventerrein Lemsterhoek tot 5 kilometer westwaarts De werkzaamheden zijn in april 2015 gestart en duren tot oktober 2017 De totale projectkosten bedragen 10 miljoen euro Planning Start werkzaamheden april 2015 Dijkverbetering gereed oktober 2016 Afronding werkzaamheden 2017 Video Korte video 4 34 min externe website over de verbetering IJsselmeerdijk Lemmer Klachten Heeft u klachten over de werkzaamheden aan de dijk Vul op www kijkopdedijklemmer nl het formulier in mail rechtstreeks naar lemmer vander meer nl of bel ook buiten kantoortijden met

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/ijsselmeer-dijkversterking (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toekomstbestendig waterbeheer Greidhoeke — Wetterskip Fryslân
  dagelijks bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Toekomstbestendig waterbeheer Greidhoeke Toekomstbestendig waterbeheer Greidhoeke Wetterskip Fryslân werkt op hoofdlijn enkele mogelijke scenario s uit voor het toekomstig waterbeheer in de Greidhoeke De inwoners van de streek hebben via enquêtes en bijeenkomsten ideeën voor de scenario s aangedragen Het bestuur werkt dit uit in een Agenda voor de Toekomst De mogelijke scenario s worden dan verder besproken met de streek Impressie van de 2e dialoogbijeenkomst Met ruim 35 actieve deelnemers was ook de 2e dialoogbijeenkomst op 21 oktober 2014 externe website een vruchtbare avond De deelnemers bespraken 4 verschillende scenario s om kosten te besparen in de Greidhoeke vereenvoudiging van het watersysteem zelfbeheer een ander watersysteem toepassing van technische innovaties Veranderingen in het watersysteem en zelfbeheer bieden volgens de deelnemers het meeste perspectief voor de toekomst Het gebied Pilotgebied de Greidhoeke het gebied wordt grofweg begrensd door de plaatsen Wommels Bolsward Easterein en Tjalhuizum 1e dialoogbijeenkomst 2 september 2014 Impressie 1e dialoogbijeenkomst externe website film op Youtube Suggesties en ideeën deelnemers 1e dialoogbijeenkomst pdf 190 kB

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/greidhoeke (2015-12-02)
  Open archived version from archive •