archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  getrouwd paar zijn beide partners bij wet automatisch de ouders van het kind Bij een geregistreerd partnerschap wordt alleen de vrouw de wettelijke ouder De partner moet het kind officieel erkennen om ook wettelijk de ouder te worden In Nederland is de mogelijkheid van het geregistreerd partnerschap in 1998 ingevoerd Patroniem Een patroniem is een van de voornaam van vader afgeleide naamsaanduiding Het gebruik van een patroniem stamt van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 Toen gebruikten veel personen hun vaders naam als toenaam Bijvoorbeeld het kind Harm met vader Jan werd Harm Jans genoemd Na invoering van de burgerlijke stand bleven sommigen een patroniem gebruiken tussen de voornaam en de familienaam in Zo werd Harm Jans aangepast tot Harm Jans Mulder Persoonskaart Een persoonskaart is de persoonsgebonden vorm van het bevolkingsregister dat tussen 1939 en 1994 is gebruikt De kaart bevat informatie over ten minste één persoon en vermeldt voornamen familienaam geboorte huwelijk en overlijden Je vindt ook gegevens op de kaart die nog niet eerder in het bevolkingsregister waren opgenomen zoals de namen van de ouders hun geboorteplaats en geboortedatum Kinderen werden alleen op de persoonskaart van het gezinshoofd geregistreerd Ook werd vermeld wanneer zij het gezin verlieten om redenen van een huwelijk vertrek of overlijden De persoonskaarten waren de opvolgers van de gezinskaarten In 1994 werden de persoonskaarten op hun beurt vervangen door de gemeentelijke basisadministratie GBA Persoonslijst Een persoonslijst is het geheel van gegevens dat over een persoon in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens GBA is opgenomen De geautomatiseerde GBA verving in 1994 de bevolkingsregistratie door middel van persoonskaarten Van personen die per 1 oktober 1994 of langer dan twee jaar geleden overleden zijn kun je bij het Centraal Bureau voor Genealogie CBG uittreksels van persoonslijsten opvragen Het CBG geeft niet alle gegevens vrij

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/P (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  Nederlandse overheid gehanteerd Vanaf dat jaar wordt van elke gebeurtenis rond de burgerlijke staat van personen een akte opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente De aktes worden verzameld in de administratie van de burgerlijke stand bestaande uit de registers van geboorte huwelijk en overlijden A B D E F G H K L M N O P R S T U V Vragen Vragen

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/R (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  kunnen vastleggen zoals de verdeling van de huishoudelijke kosten het gebruik van bankrekeningen en de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen bij beëindiging van de relatie Een samenlevingscontract leidt niet tot een familierechtelijke betrekking Stamboom Een stamboom is een overzicht van de verwantschap tussen personen in een familie Er zijn verschillende vormen van stambomen zoals een kwartierstaat een stamreeks of een parenteel Stamboomonderzoek Stamboomonderzoek richt zich op de geschiedenis van een familie In het onderzoek breng je een familie in kaart op basis van verwantschap Stamreeks Een stamreeks is een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een persoon in rechte mannelijke lijn Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader de stamvader Als de familienaam in de stamreeks alleen via de rechte mannelijke lijn is doorgegeven is de stamreeks ook de naamreeks Stamvader Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht in rechte mannelijke lijn De stamvader vormt het eindpunt van een stamreeks Syn Klik aan om bekende varianten op de term mee te nemen in de zoekopdracht A B D E F G H K L M N O P R S T U V Vragen Vragen aan WieWasWie

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/S (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  de erfgenamen vermeld en wie de voogdij over de eventueel aanwezige kinderen krijgt Bij het ontbreken van een testament valt de nalatenschap onder de regels van het erfrecht Toenaam Een toenaam is een toevoeging aan de voornaam van een persoon een bijnaam Het verwijst meestal naar een bepaalde eigenschap of kenmerk van een persoon Voorbeelden zijn De Goede De Grote De Lange en De Stoute Een toenaam gebruik je om personen met dezelfde voornaam uit elkaar te houden In tegenstelling tot een patroniem is de toenaam persoonlijk en wordt niet gedeeld met eventuele broers en zussen Het gebruik ervan stamt uit de middeleeuwen toen erfelijke familienamen nog niet gebruik waren Met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden familienamen verplicht en zijn veel toenamen en patroniemen naar familienamen omgezet Trouwregister In trouwregisters hielden kerkgenootschappen bij wie er in hun kerken trouwden Priesters predikanten en kosters beschreven chronologisch de namen van bruid bruidegom en getuigen de trouwdatum en eventuele eerdere huwelijken van de partners Trouwregisters zijn een belangrijke genealogische bron van voor de periode van de burgerlijke stand 1811 Kerkgenootschappen registreren hun huwelijken nog steeds Zie ook dtb registers A B D E F G H K L M

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/T (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  T U V U UGC User Generated Content is door gebruikers ingebrachte inhoud Op WieWasWie nl worden de stambomen de familie en de persoonspagina s door gebruikers samengesteld en gepubliceerd A B D E F G H K L M N O P R S T U V Vragen Vragen aan WieWasWie nl kun je ons sturen via contact maar kijk eerst even tussen de veelgestelde vragen of de informatie

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/U (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Begrippen Genealogie| WieWasWie
  de bijlagen van een huwelijksakte Verwantschap Een verwantschap is een relatie tussen personen Bij stamboomonderzoek betreft het de verwantschap tussen familieleden die aangeeft op welke manier zij met elkaar verbonden zijn Dit kan via een bloedverwantschap of een aanverwantschap De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in verwantschapsgraden Verwantschapsgraden Verwantschapsgraden zijn nummers waarmee aangeduid wordt in welke mate twee personen binnen een familie aan elkaar verwant zijn Het aantal schakels in op en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouder wordt daartoe opgeteld Hoe lager het cijfer hoe nauwer de verwantschap Deze manier van berekenen van verwantschapsgraden is afkomstig uit het Romeinse recht en wordt gebruikt in ons rechtssysteem bijvoorbeeld in het erfrecht Verwantschapsreeks Een verwantschapsreeks laat zien langs welke weg twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen De reeks gaat in een opgaande lijn naar de gemeenschappelijke voorouder en in neerdalende lijn naar de verwante persoon VOC Opvarenden Personeelsadministratie van de Verenigde Oost Indische Compagnie VOC in de scheepssoldijboeken Voor elk afvarend VOC schip in de periode van 1700 tot 1795 werd een lijst van opvarenden opgesteld De VOC noteerde per werknemer een uitgebreide salarisberekening De boeken bevatten de gegevens van zo n 655 000 matrozen soldaten en ander personeel Volkstelling Met een volkstelling worden omvang en samenstelling van een bevolking van een bepaald gebied vastgesteld In Nederland vonden de eerste landelijke volkstellingen aan het einde van de achttiende eeuw plaats De volkstelling van 1830 wordt echter beschouwd als de eerste officiële Nederlandse volkstelling census omdat deze per Koninklijk Besluit werd aangekondigd In 1879 werd een verplichte tienjaarlijkse volkstelling bij wet vastgelegd Daarnaast werd in 1850 het doorlopende bevolkingsregister ingevoerd waarin de veranderingen doorlopend werden bijgehouden Voornaam Een voornaam is de eigennaam van een persoon In de westerse cultuur worden voornamen voor achternamen geplaatst De voornamen onderscheiden personen met

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/help/begrippenlijst/V (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • My Home Dashboard - WhoWasWho
  a background image Upload them in your account settings In your account settings you can also sign up for email notifications when there are new or changed documents that match your saved searches Read more Follow us everwhere anytime join our mailing list Sign up for our newsletter only Dutch for now Email address Name Close How did you find us Poll Search engine Google Yahoo Ask etc Word of

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/my-home/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Tips and tricks | Search instructions | WhoWasWho
  document type and child for the familial role Finally click on Refine Exact search Another way to narrow down your results in advanced search is to fill in as many fields as possible and select exact search Jan van Beek name child role 1900 1910 period Netherlands country Utrecht region en BS Geboorte search in Not enough results Sometimes a search will return too few results for example because spelling variants of names were not included There are several things you can do Synonyms Go back to the advanced search page and select syn instead of exact after the name s That way known variants of the name will be included in the results For example the first name Jan with syn selected will also return results for Evert Jan or Jan Jacob Wildcards Get creative in your searches by including wildcards A star replaces either zero letters or one or more consecutive letters A question mark replaces a single letter For example searching on Ja ob returns results for Jacob as well as Jakob Wildcards allow you to track down documents you d normally never find because the name is spelled differently If you want to search for as many spelling variants as possible of the first name Hendrik search on either H nd k or H nd c Note that if you left out the k or the c at the end your search results would include first names such as Hendrina Hilgondt and Hendrik Gerrit Once you ve spent some time experimenting with these wildcards you ll see there are lots of possible combinations Use fewer or different search fields What if your advanced search on name Cornelis Dirks role child period 1650 1700 and document type DTB Dopen returns zero results and broadening the search using

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/search/search-instructions/tips-and-tricks/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •