archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Results page| WhoWasWho
  results page You will notice that the entry you just examined is shown in a lighter colour so that you can easily keep track of entries you ve already looked at Sort results By default the results are sorted alphabetically by last name from A to Z If you prefer to search by date or document type for example just click on the relevant column title Click it again to display the results in reverse order The arrow after the category indicates whether it is sorted in ascending order from A to Z or from old to new or descending order Z to A new to old View this screen shot for examples Refine results using filters You can apply filters to show only the results you want to see You can apply several filters to each of the four tabs Note that only those filters that are relevant to your search will be available If for example you are searching on a last name that s only found in the geographic areas Friesland and Groningen only those two provinces will be shown as filter options Activating filters By clicking on the filter you activate the filter Results that do not match the filter are removed from the search results window and a little cross appears after the filter Click on the cross to deactivate the filter The filter period allows to you to enter a particular time period By default this filter is set to cover the entire period for which search results were found Example You ve done a search on Jan Bos and want to find out details about his marriage Under document type select the filter BS Huwelijk or DTB Trouwen to narrow the search results to just those document types Then you can activate groom under the filter role to further narrow it down to just those marriage certificates and records in which Jan Bos is named as the groom and not those where he is mentioned as the father of the bride for example Save searches and search results To save individual search results click on the star icon in that particular line of the search results view screen shot To save the entire search click on the star icon at the top of the search results page You can use your favourites to receive personalized email notifications To see your favorites visit My home favorites Link records to a family tree You can link a record to particular persons in your family tree directly from the search results page by clicking on the link symbol after the document in the list If you are in the document details page click on the button link this record at top right Then select the family tree and the person to which you want to link the record The record will show on the relevant biography page Note that you can link more than one record Note also that in order to link records you must

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/search/results-page/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Keep track of database updates | WhoWasWho
  you can click to save your search to your favorites You can do this for both complex advanced and single searches You can also save individual search results by clicking the star at the end of the result see screenshot For example to save the search results for Egbert de Vries as a favorite click the star at the top of the search results You should now see the saved search Egbert de Vries under My searches Just click the name to run the search again You can use the x at the end of the search to remove it from your favorites 2 Go to Myhome favorites You should now see the saved search Egbert de Vries under My searches Just click the name to run the search again You can use the x at the end of the search to remove it from your favorites 3 Sign up for email notifications Use the account settings to indicate which types of updates you d like to receive notifications about Updated documents if data in the archival documents have been updated New documents if new collections have been added Participant organization pages if an archive organization has changed the page

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/what%E2%80%99s-in-whowaswho-/keep-track-of-database-updates/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Birth certificates | WhoWasWho
  ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op Een geboorteakte is het bewijs van je bestaan Gegevens in een geboorteakte In een geboorteakte is de volgende informatie te vinden naam beroep leeftijd en de woonplaats van de aangever s naam voornaam beroep en leeftijd van de vader naam en soms het beroep van de moeder datum uur en soms adres waar de geboorte heeft plaatsgevonden geslacht en voornamen van de baby soms het woonadres van de ouders De aangevers In Nederland is de vader van een kind verplicht zich als vader te laten registreren Daarom geeft hij vaak de geboorte aan bij de gemeente Officieel mag een andere persoon ook aangifte doen De aangever ondertekent de geboorteakte Tot 1935 werd de akte ook door een getuige ondertekend bijvoorbeeld door een familielid buurman of ambtenaar Vroeger kwam het voor dat de aangever niet kon schrijven en de akte niet kon ondertekenen Dit werd in de akte vermeld Naamswijzigingen Van het op de geboorteakte aangegeven kind wordt nooit een achternaam vermeld De familienaam van de vader of van de moeder als er geen wettige vader is wordt automatisch de familienaam van het kind De spellingswijze op de geboorteakte is de officiële schrijfwijze van de naam van het kind De naam kan veranderd worden als de vader van een buitenechtelijk kind zich later meldt Of in het geval het buitenechtelijke kind door een huwelijk van een moeder alsnog wordt gewettigd Ook kan een persoon zijn naam zelf laten veranderen Naamswijzigingen komen op de akte te staan Het belang van een geboorteakte voor stamboomonderzoek De geboorteakte is onmisbaar om de exacte geboortedatum de officiële spelling van de familienaam en de namen van de ouders vast te stellen Ook andere informatie is erin te vinden zoals de beroepen van de ouders Geboorteaktes op WieWasWie

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/civil-registration/birth-certificates/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Marriage certificates | WhoWasWho
  je trouwt maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand als bewijs een huwelijksakte op Deze akte wordt na de voltrekking van het huwelijk door het bruidspaar ondertekend Ook de getuigen zetten een handtekening onderaan de akte Vervolgens wordt de huwelijksakte in het huwelijksregister van de gemeente bewaard Gegevens in een huwelijksakte In een huwelijksakte kun je verschillende gegevens van het bruidspaar vinden namen beroepen leeftijden geboorte en woonplaatsen de namen van beide ouderparen en bij leven hun beroepen en woonplaatsen de namen van de getuigen hun beroep woonplaats en meestal hun relatie tot het bruidspaar plaats en datum van het huwelijk Huwelijksbijlagen Bij elke huwelijksakte horen een aantal bewijsstukken die het bruidspaar moet aanleveren om te mogen trouwen de zogenaamde huwelijksbijlagen Bijlages zijn onder meer afschriften van geboorteaktes overlijdensaktes van overleden eerdere echtgenoten en andere bijlagen zoals notariële aktes Andere aktes zijn mogelijk een ouderlijke toestemming voor het huwelijk een verklaring van onvermogen als het bruidspaar arm was en niet voor het huwelijk hoefde te betalen of een militiebewijs waarmee de bruidegom zijn vervulde dienstplicht moest aantonen Echtscheiding Wanneer een huwelijk vroeger eindigde in een scheiding werd dat in de kantlijn van de huwelijksakte gezet als kantmelding Tegenwoordig wordt er door de ambtenaar van de burgerlijke stand een blad aan de huwelijksakte toegevoegd Dit schriftelijke bewijs van ontbinding heet een latere vermelding of echtscheidingsakte Het belang van huwelijksaktes en huwelijksbijlagen voor stamboomonderzoek In huwelijksaktes staan de namen van de bruid de bruidegom en hun ouders Met huwelijksaktes kun je daarom eenvoudig verschillende generaties met elkaar verbinden Bovendien zijn in de kantlijn van de huwelijksakte vaak belangrijke aantekeningen te vinden zoals over een echtscheiding of over de erkenning van buitenechtelijke kinderen In de huwelijksbijlagen zitten veel afschriften van officiële documenten Wat de huwelijksakte extra interessant maakt is dat de bruid en

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/civil-registration/marriage-certificates/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Death certificates | WhoWasWho
  is een overlijdensakte Gegevens in een overlijdensakte Het belang van een overlijdensakte voor stamboomonderzoek Overlijdensaktes op WieWasWie Wat is een overlijdensakte Als een persoon sterft moet dat worden aangegeven bij zijn gemeente Vroeger werd de aangifte door een familielid of buurman gedaan en later door de begrafenisondernemer Een ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de akte op de zogenaamde overlijdensakte Overlijdensaktes worden bewaard in het overlijdensregister van de burgerlijk stand Gegevens in een overlijdensakte In een overlijdensakte worden een aantal gegevens over de overledene vastgelegd naam en leeftijd bij overlijden woon en geboorteplaats adres van overlijden datum van aangifte en het tijdstip van overlijden namen van de ouders voor zover bekend bij de aangever namen van een eventuele huwelijkspartner en of eerdere partners naam en handtekening van de aangever met vermelding van eventuele familierelatie tot de overledene namen van eventuele getuigenmet woonplaats leeftijd beroep en handtekening Het belang van overlijdensaktes voor stamboomonderzoek Een overlijdensakte bevat de exacte sterfdatum van een persoon In de periode van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 is die informatie vaak moeilijk te vinden Dan ben je meestal aangewezen op begraafboeken van kerken Hierin staat doorgaans alleen de datum van de begrafenis vermeld

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/civil-registration/death-certificates/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Diverse collections | WhoWasWho
  News Help Site map Nederlands Home What s in it Sources for genealogy Diverse collections Diverse collections What s in WhoWasWho Sources for genealogy Civil registration Population register Diverse collections Church books Family announcements Statements of succession Soldiers Notarial archives VOC Sea Voyagers Cadastre Where to find About genealogy Sorry we haven t translated this page yet Please try Google translate join our mailing list Sign up for our newsletter

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/diverse-collections/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Church books | WhoWasWho
  trouw en begraafregisters Doop trouw en begraafregisters zijn boeken waarin kerken gegevens over hun leden bijhielden In de boeken vermeldden predikant pastoor of koster chronologisch wie er in de kerk werden gedoopt wie er trouwden en werden begraven Elke kerk had een eigen manier om de kerkboeken bij te houden Daarom verschilt de informatie per plaats en per kerkgenootschap Het begin van de dtb registers De rooms katholieke kerk besloot tijdens het concilie van Trente 1545 1563 dat alle dopen huwelijken en begrafenissen geregistreerd moesten worden Kort daarna hielden ook de protestantse kerken dtb registers bij De oudst bewaard gebleven boeken komen uit de tweede helft van de zestiende eeuw en van de meeste plaatsen beginnen ze in de loop van de zeventiende of achttiende eeuw De overgang naar de burgerlijke stand Met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 moesten kerken hun registers inleveren bij het plaatselijke gemeentehuis De ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikte de dtb boeken voor informatie van voor 1811 Daarom worden dtb boeken ook wel retroacta van de burgerlijke stand genoemd Lezen in dtb registers Het lezen in dtb boeken kan lastig zijn Rooms katholieke registers zijn bijvoorbeeld meestal in het Latijn geschreven en ook het oud Nederlands schrift kan problemen opleveren Soms zijn letters anders geschreven dan we nu gewend zijn Zo wordt de lange s vaak gelezen als een f Je kunt het lezen van oude teksten oefenen met voorbeeldteksten of leren door een cursus paleografie oud schrift te volgen Het belang van dtb registers voor stamboomonderzoek Omdat bijna iedereen vroeger tot een kerkgenootschap hoorde kun je het overgrote deel van de bevolking in de dtb registers terugvinden Daarmee zijn de boeken onmisbaar voor je stamboomonderzoek Waar zijn de dtb registers Veel kerken hebben hun registratie niet volledig bewaard De overgebleven dtb

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/church-books/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Babtismal register | WhoWasWho
  doopregister Elke kerk had haar eigen manier om de doopregisters bij te houden Het verschilt daarom per kerk en per plaats welke gegevens er precies in een doopinschrijving staan Meestal bevat het de volgende informatie datum van de doop na a m en van de dopeling namen van de ouders namen van de getuigen van de doop Soms zijn ook vermeld woonplaats of wijk waar de ouders woonden geboortedatum van het kind beroepen of belangrijke functies van de ouders Doopdatum en geboortedatum Meestal ontbreekt de geboortedatum in een doopinschrijving Toch benadert de doopdatum deze aardig In de room katholieke kerk was het namelijk gebruikelijk om een kind zo kort mogelijk na de geboorte te dopen Dat hangt samen met het geloof dat ongedoopte mensen geen toegang tot de hemel krijgen Daarom gebeurde de doop vaak al op de geboortedag of de dag erna In de protestantse kerk vind de doop wat later plaats meestal binnen enkele weken na de geboorte Een uitzondering daarop is de doopsgezinde kerk die de volwassendoop kent De doopdatum zegt dus niet altijd wat over een geboortedatum Het belang van doopregisters voor stamboomonderzoek Een doopregister is de beste bron van vóór 1811 om verschillende generaties van een familie aan elkaar te koppelen In de doopinschrijving staan immers de namen van de dopeling zelf én de namen van de beide ouders De getuigen kunnen je ook verder helpen omdat het vaak om familieleden gaat De namen van de ouders en getuigen zijn belangrijke aangrijppunten voor verder onderzoek In de andere kerkboeken trouwboeken en begraafboeken worden ouders bijna nooit genoemd Waar zijn de doopregisters Toen de burgerlijke stand in 1811 ingevoerd werd zijn de doopboeken in het bezit gekomen van de overheid Nu zijn ze bij gemeentearchieven of regionale archieven in te zien Je gaat dan naar het

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/church-books/babtismal-register/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •