archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Marriage register | WhoWasWho
  in de kerk aangekondigd zodat mensen nog bezwaar konden maken Deze huwelijksaankondigingen werden opgeschreven in een ondertrouwregister Informatie in een trouwregister Elke kerk had haar eigen manier om de trouwregisters bij te houden Het verschilt daarom per kerk en per plaats welke informatie er precies in een huwelijksinschrijving staat Meestal vind je er de volgende informatie datum van het huwelijk of van de huwelijksaankondiging namen van de bruid en de bruidegom namen van de getuigen van het huwelijk Heel af en toe zijn vermeld namen van ouders van het echtpaar leeftijd van bruid en bruidegom plaats van herkomst van bruid en bruidegom Eerdere huwelijken Als mensen een eerder huwelijk achter de rug hadden kwam dit in de huwelijksinschrijving naar voren Er werd dan vermeld of de bruid of bruidegom weduwe of weduwnaar was Daarnaast werd de naam van de overleden echtgeno o t e opgeschreven Ging het om het eerste huwelijk dan werd bij de naam van de bruid j d jongedochter gezet en bij de bruidegom j m jongeman Welke kerk Voor de invoering van de burgerlijke stand 1811 trouwden mensen in de kerk De overheid registreerde alleen de huwelijken die gesloten waren in andere kerken dan de gereformeerde kerk vanaf eind 19 e eeuw heet deze hervormde kerk Vanwege de bevoorrechte positie van de gereformeerden was voor hen het kerkelijk huwelijk voldoende Huwelijken die in andere kerken waren gesloten golden niet als rechtsgeldig Mensen die niet gereformeerd waren moesten daarom óók nog voor het plaatselijk gerecht óf een gereformeerde kerk trouwen Het is dus mogelijk dat mensen in de gereformeerde trouwboeken staan terwijl zij niet gereformeerd waren Waar zijn de trouwregisters nu Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 zijn de trouwboeken van kerken overgebracht naar de gemeentelijke overheden Nu zijn ze te bekijken in de

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/church-books/marriage-register/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Burial register | WhoWasWho
  een kerk de begravingen in of bij die kerk registreert Voor 1800 was het in Nederland gebruikelijk dat alle overledenen begraven werden in de gereformeerde kerk pas vanaf ongeveer 1800 spreken we van hervormde kerk of op het gereformeerde kerkhof Dat geldt voor alle kerkelijke gezindten behalve voor de joden die meestal een eigen begraafplaats hadden In de begraafregisters werden begravingen in chronologische volgorde opgeschreven Sommige kerken hielden in plaats van een begraafregister een grafregister bij Daarin staat per graf genoteerd wie erin begraven was De oudste bewaarde begraafregisters en grafregisters komen uit het einde van de zestiende eeuw Informatie in een begraafregister Kerken hadden elk een eigen manier om begravingen te registreren Wat er precies in een begraafregister staat verschilt daarom van plaats tot plaats Meestal zijn de volgende gegevens genoteerd datum van de begraving na a m en van degene die begraven werd een familierelatie van de overledene zoals een partner of een ouder Soms zijn de kosten van de begraving toegevoegd Begraafdatum en overlijdensdatum Het achterhalen van een sterfdatum vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 is vaak lastig Een begraafregister bevat meestal alleen de datum van de begraving De begravingen werden dan ook niet ingeschreven om de sterfgevallen te registreren maar om bij te houden of aan de kerk verschuldigde kosten voor de begrafenis voldaan waren Een exacte sterfdatum moet je zoeken in andere bronnen Denk bijvoorbeeld aan een document waarin een verdeling van een erfenis is vastgelegd Of zoek een naam op in een lidmatenregister Dat is een lijst met de leden van een protestante kerkgemeente soms met aantekeningen van overlijden Waar zijn de begraafregisters De begraafregisters van vóór 1811 zijn na de invoering van de burgerlijke stand ingeleverd bij de overheid Anders dan de dopen en huwelijken hebben de kerken de begraafregisters

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/church-books/burial-register/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Family announcements | WhoWasWho
  News Help Site map Nederlands Home What s in it Sources for genealogy Family announcements Family announcements What s in WhoWasWho Sources for genealogy Civil registration Population register Diverse collections Church books Family announcements Statements of succession Soldiers Notarial archives VOC Sea Voyagers Cadastre Where to find About genealogy Sorry we haven t translated this page yet Please try Google translate Examples join our mailing list Sign up for our

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/family-announcements/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Soldiers | WhoWasWho
  Search News Help Site map Nederlands Home What s in it Sources for genealogy Soldiers Soldiers What s in WhoWasWho Sources for genealogy Civil registration Population register Diverse collections Church books Family announcements Statements of succession Soldiers Notarial archives VOC Sea Voyagers Cadastre Where to find About genealogy Sorry we haven t translated this page yet Please try Google translate join our mailing list Sign up for our newsletter only

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/soldiers/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Notarial archives | WhoWasWho
  van is opgemaakt Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis Alle partijen ontvangen een exemplaar van de akte als bewijs van gemaakte afspraken Het door de notaris bewaarde exemplaar heet een minuut De notaris verzamelt zijn documenten chronologisch in een protocol Zijn verzameling aan aktes vormt door de jaren heen een notarieel archief Sinds de middeleeuwen is in een aantal provincies van Nederland het notariaat ingevoerd en anno 1811 hebben zich in heel Nederland notarissen gevestigd Samenstelling van notariële archieven Notariële archieven bevatten allerlei soorten originele door de notaris opgemaakte aktes Zij gaan bijvoorbeeld over verdeling van bezittingen en nalatenschappen huwelijkse voorwaarden testamenten boedelscheidingen onroerend goed koop verkoop en hypotheekstelling of leningen schuldbekentenissen In het geval van meerdere erfgenamen is meestal een boedelbeschrijving door de notaris opgesteld Bij minderjarige of onder curatele staande erfgenamen was dat vroeger verplicht Het belang van notariële archieven voor stamboomonderzoek Notariële akten geven je veel informatie over bezittingen van overleden personen en over de verdeling ervan Boedelbeschrijvingen en boedelscheidingen testamenten en huwelijkse voorwaarden geven inzicht in de verhoudingen tussen de betrokken partijen Waarom erfde de ene zoon het huis en is de andere zoon niet in het testament opgenomen Bovendien vind je in notariële aktes

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/notarial-archives/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Cadastre| WhoWasWho
  sectieletter en perceelnummer is een unieke code voor een bepaald stuk grond Met deze kadastrale aanduiding zijn onroerende goederen in het kadaster terug te vinden Oosterwolde B03 betekent bijvoorbeeld perceelnummer 3 in sectie B van de kadastrale gemeente Oosterwolde Informatie in het kadaster Alle veranderingen van eigenaren gebruik of omvang van een perceel in het verleden zijn vastgelegd in registers en op kaarten Daardoor is een omvangrijke administratie ontstaan De volgende registers en kaarten zijn belangrijk verzamelplan kaart van een kadastrale gemeente met een overzicht van de secties minuutplan kaart van een sectie met de percelen en perceelnummers oorspronkelijke aanwijzende tafel OAT register met per sectie een beschrijving van de percelen met vermelding van eigenaar soort eigendom omvang en belastingklasse perceelregister register met alle veranderingen sinds het opstellen van de OAT kadastrale legger register met per kadastrale gemeente en eigenaar een overzicht van de percelen in iemands bezit Ieder overzicht heeft een vast nummer ook wel leggerartikel genoemd Het belang van kadastrale gegevens voor stamboomonderzoek Het kadaster is een handige hulpbron bij het in kaart brengen van de waarde van het bezit van een bepaalde persoon of familie Zo geven de perceelinformatie uit de OATs en de kadastrale leggers het bezit van een zeker persoon weer Omdat in OATs dezelfde persoonsnamen vaker kunnen voorkomen is het verstandig in de kadastrale leggers na te gaan of het de juiste persoon betreft Het kadaster vermeldt alleen eigendom en vruchtgebruik en niet de namen van huurders Kadastrale gegevens zoeken Hoe meer informatie je aan het begin van je zoektocht hebt hoe sneller je verder kunt zoeken Probeer ten minstens een van deze gegevens te vinden ligging van een perceel de kadastrale aanduiding perceelnummer naam van een persoon In combinatie met een jaartal of tijdsperiode leveren deze gegevens meestal het beste resultaat Als je

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/cadastre/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Where to find... | WhoWasWho
  Maatschappij van weldadigheid via Drenlias nl administratie armenzorginstellingen Beroepen bevolkingsregister volkstellingen scheepssoldijboeken van de VOC Database historische beroepen IISG Bezit memories van successie notariële archieven kadaster Biografieen Biografisch portaal Erfenissen notariële archieven memories van successie Familiewapens heraldische databank Geboorte geboorteaktes van de burgerlijke stand doopregisters Huwelijken huwelijksaktes trouwregisters Inkomen kohieren van de hoofdelijke omslag belastinggegevens Migratie monsterboeken vijfeeuwenmigratie nl Militaire dienst militieregisters militiebewijzen in de bijlagen van huwelijksaktes Misdaad administratie

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/where-to-find---/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Types of pedigrees | WhoWasWho
  persoonof echtpaar Terug in de tijd op zoek naar voorouders Kwartierstaat Wanneer je alle voorouders van jezelf of van een andere persoon wilt uitzoeken maak je een kwartierstaat Je begint dan bij de persoon van wie je de kwartierstaat maakt Die noemen we de kwartierdrager of proband us Vervolgens noteer je de ouders hun ouders alle grootouders betovergrootouders en ga je door tot je niet verder komt Bij elke generatie terug in de tijd verdubbelt het aantal voorouders in het schema Stam reeks patrilineaire reeks Een stamreeks is een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader dat is de stamvader Je neemt alleen opeenvolgende mannelijke voorouders van een persoon in de reeks op de vaders diens vaders enzovoort Moederreeks matrilineaire reeks Een stammoederreeks is de vrouwelijke tegenhanger van de stamreeks Je werkt in rechte vrouwelijke lijn terug in de tijd van iemands moeder naar haar moeder enzovoort tot je niet verder kan De oudst bekende voorouder is de stammoeder Naamreeks Een naamreeks geeft een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een bepaalde persoon met dezelfde familienaam Aan de basis staat de eerste persoon die de naam gebruikte Zoek naar afstammelingen van de oudst bekende voorouder s Verwantschapsreeks Met een verwantschapsreeks breng je in kaart hoe twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen Afstammingsreeks Een afstammingsreeks toont via welke lijnen iemand afstamt van één van de voorouders In tegenstelling tot een stam of moederreeks volg je dan niet continu de rechte mannelijke of rechte vrouwelijke lijn Genealogie Genealogie is niet alleen de benaming voor de wetenschappelijke aanpak van stamboomonderzoek het is ook de naam van een soort stamboom In een genealogie volg je de mannelijke afstammelingen van een persoon Je

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/about-genealogy/types-of-pedigrees/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •