archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Disclaimer | WieWasWie
  i rechtmatig ii juist iii volledig en of iv up to date is WieWasWie sluit alle aansprakelijkheid hiervoor uit indien en voor zover wettelijk toegestaan Op het materiaal van WieWasWie nl met inbegrip van teksten look and feel audio en of visueel materiaal vormgeving merken logo s en welke andere informatie dan ook rusten intellectuele eigendoms en databankrechten die aan WieWasWie haar licentiegevers en of de gebruikers toebehoren Het door gebruikers en de redactie op WieWasWie nl geplaatste materiaal wordt onder Creative Commons licenties beschikbaar gesteld Een uitzondering hierop vormen de merkna a m en en logo s van WieWasWie en of haar partners Deze merk en of handelsna a m en en logo s mogen niet worden gebruikt zonder dat WieWasWie of de partners hiervoor vooraf op papier toestemming hebben gegeven tenzij schriftelijk anders is afgesproken Bezoekers van WieWasWie nl zijn verplicht zich bij de raadpleging en eventueel her gebruik van het materiaal aan de voorwaarden van de toepasselijke Creative Commons licenties te houden Wet bescherming persoonsgegevens Degene die persoonsgegevens openbaar maakt is het met oog op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp ten aanzien van levende personen verplicht om De levende personen van wie persoonsgegevens op internet worden geplaatst in kennis te stellen van de plaatsing van hun gegevens en van het doel daarvan alvorens tot plaatsing over te gaan Bijvoorbeeld bij het koppelen van levende personen aan een stamboom Vóór het plaatsen van de persoonsgegevens van levende personen op internet de betrokkenen in kennis te stellen van de verwerking daarvan Bijvoorbeeld bij het uitwisselen van persoonsgegevens van levende personen aan derden Van levende personen ondubbelzinnig toestemming verkregen te hebben voor gebruik van de gegevens van de persoon van wie de gegevens zijn of van diens direct betrokkenen Degene die persoonsgegevens openbaar maakt heeft daarnaast volgens de Wbp de

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/disclaimer/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Melding Inbreukmakend Materiaal | WieWasWie
  tijde gerechtigd materiaal van de website te verwijderen op basis van de eigen voorwaarden die het gebruik van de website betreffen Een melding doen In een melding over mogelijk inbreukmakend materiaal moet in ieder geval de volgende informatie staan Naam adres woonplaats telefoonnummer en e mailadres van degene die de melding doet Een beschrijving van het volgens de melder onrechtmatig op de website geplaatste materiaal De locatie waar het volgens de melder onrechtmatige materiaal staat aangegeven met een internetadres De datum waarop het volgens de melder onrechtmatige materiaal op WieWasWie nl is gezet en de datum waarop de melder dit op WieWasWie nl heeft gezien Wat volgens de melder precies onrechtmatig is aan het materiaal Wanneer het gaat om inbreuk op merkrechten handelsnaamrechten en of auteursrechten moet ook het merk de handelsnaam en of het werk waarop volgens de melder inbreuk wordt gemaakt worden beschreven Daarnaast moet de melder bewijs meesturen waaruit blijkt dat de melder in zijn recht staat Je kunt een melding sturen naar helpdesk wiewaswie nl Aansprakelijkheid WieWasWie is geen partij in een eventueel conflict tussen de melder en degene die volgens de melder het onrechtmatige materiaal plaatste WieWasWie accepteert daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die de melder lijdt als het gevolg van onrechtmatig geplaatst materiaal Evenmin accepteert WieWasWie aansprakelijkheid voor mogelijke schade die kan ontstaan na het verwijderen van materiaal door WieWasWie WieWasWie respecteert en beschermt de privacy van alle melders Persoonlijke informatie die bij een melding aan WieWasWie wordt doorgegeven zal vertrouwelijk en alleen voor de melding worden behandeld Verantwoordelijkheid en vrijwaring De melder verklaart de juistheid en de rechtmatigheid van aangifte van de door hem geleverde informatie Hij is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade voor WieWasWie bij een onjuist gedane melding De melder vrijwaart WieWasWie bovendien van iedere aanspraak van derden in

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/melding-inbreukmakend-materiaal/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersovereenkomst | WieWasWie
  de bijdrage heeft gekregen Als een gebruiker bijvoorbeeld een foto uit het publieke domein op WieWasWie nl zet kan er geen restrictie zitten op het her gebruik van deze bijdrage wanneer het de foto betreft Deze foto was immers al onbeperkt te gebruiken Bevoegdheden WieWasWie nl 3 9 WieWasWie heeft het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een speciale status te geven aan een openbare bijdrage die volgens WieWasWie nl van algemeen belang is Dit kan betekenen dat de webredactie van WieWasWie de bijdrage aanvult verbetert of verrijkt 3 10 WieWasWie heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen van gebruikers van de website aan te passen of te verwijderen indien deze bijdragen niet conform de gebruikersovereenkomst op WieWasWie nl zijn geplaatst of wanneer zij anderszins in strijd zijn met de gebruikersovereenkomst van WieWasWie 3 11 Wanneer blijkt dat bijdragen van gebruikers van WieWasWie inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden zal WieWasWie nl deze bijdragen met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen 3 12 Meen je uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten aanspraak te kunnen maken of te hebben op de inhoud van bijdragen dan kun je je tot WieWasWie richten via helpdesk wiewaswie nl onder vermelding van rechten website met een duidelijke verwijzing naar de bijdrage waarop je bericht betrekking heeft en onder vermelding van het internetadres waar WieWasWie de bijdrage n kan vinden 3 13 Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen leveren die in strijd zijn met de gebruikersovereenkomst van WieWasWie nl of die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen op de website worden ontzegd Wet Bescherming Persoonsgegevens Degene die persoonsgegevens openbaar gaat maken is het met oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp ten aanzien van levende personen verplicht om De levende personen van wie persoonsgegevens op internet worden geplaatst voor die tijd in kennis te stellen van de plaatsing van hun gegevens en van het doel daarvan Bijvoorbeeld aansluiting van levende personen aan een genealogisch model Vóór het plaatsen van de persoonsgegevens van levende personen op internet de betrokkenen in kennis te stellen van de verwerking daarvan Bijvoorbeeld uitwisseling aan derden van persoonsgegevens van levende personen Van levende personen ondubbelzinnig toestemming verkregen te hebben voor gebruik van de gegevens van de persoon van wie de gegevens zijn of van diens directe betrokkenen Degene die persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt heeft daarnaast volgens de Wbp de plicht ten aanzien van levende personen Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te doen laten verwijderen zonder opgave van redenen Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te doen laten wijzigen De persoonsgegevens te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens 4 Regels voor het gebruik van WieWasWie nl 4 1 WieWasWie biedt via de website een open en toegankelijk platform Om ruimte te bieden aan iedereen en de kwaliteit en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van de website te garanderen gelden de volgende regels Blijf

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/gebruikersovereenkomst/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zoekresultatenoverzicht | WieWasWie
  Collectiegebied Toon alleen collecties uit Noord Brabant 18308300 Zuid Holland 16223168 Nederland 12539827 Noord Holland 10760649 Gelderland 10414228 Utrecht 8675950 Limburg 7061666 Groningen 6239162 Zeeland 5659824 Overijssel 5505038 Friesland 5361270 Drenthe 2937691 Overzee 846455 Nederlandse Antillen 801939 Nieuw Nederland 207213 Flevoland 87343 Formosa 1369 Organisatie Toon alleen resultaten van deze archiefinstelling Brabants Historisch Informatie Centrum 14814355 Centraal Bureau voor Genealogie 12539827 Nationaal Archief 11562911 Gelders Archief 10414228 Noord Hollands Archief 9213356 Het Utrechts Archief 7795321 Regionaal Historisch Centrum Limburg 7061666 Groninger Archieven 6239162 Stadsarchief Rotterdam 5691964 Zeeuws Archief 5659824 Historisch Centrum Overijssel 5505038 Tresoar 4948273 Drents Archief 2937691 Regionaal Archief Eindhoven 2145411 Regionaal Archief Alkmaar 1547293 Stadsarchief Breda 1348534 Archief Eemland 880629 Haags Gemeentearchief 825269 Historisch Centrum Leeuwarden 412997 Nieuw Land Erfgoedcentrum 87343 Documenttype Welke document zoek je Het type document is afhankelijk van de gebeurtenis waarbij het is opgesteld BS Overlijden 35723879 BS Geboorte 24681966 BS Huwelijk 23014228 Familieadvertenties 12539827 DTB Dopen 6367575 Bevolkingsregister 5003582 DTB Trouwen 1302918 DTB Begraven 924394 VOC 846455 Diverse Collecties 645877 Militairen 579151 Memories 1240 Rol De rol waarmee de persoon voorkomt in een document Bijvoorbeeld moeder op een geboorteakte of vader bruidegom in een huwelijksakte Moeder 19469295 Vader 19416892 Overledene 11957036 Kind 10175143 Hoofdpersoon 8627432 Geregistreerde 5076795 Bruidegom 4590288 Bruid 4588681 Vermelding 3912395 Moeder van de bruidegom 3780879 Moeder van de bruid 3780757 Vader van de bruidegom 3747661 Vader van de bruid 3745313 Partner 3000412 Relatie 2239280 Getuige 1560513 Echtgenoot 930133 Echtgenote 920684 Vertrekkamer 846156 Aankomstindie 832362 Aankomstkaap 818223 Vertrekkaap 815844 Militair 609550 Echtgenoot echtgenote 482288 Weduwe 442911 Overleden 365132 Weduwe van 314860 Weduwnaar 305669 Weduwnaar weduwe 283802 Weduwnaar van 250110 Gerepatrieerd 220187 Loteling 186590 Dienstplichtige 134456 Laatste partner van de bruidegom 87734 Vrouw 80505 Laatste partner van de bruid 79031 Ambtenaar 76158 Echtgenoot van 61983 Zeevarende 52808 Echtgenote van 51309 Opstapperkaap 45025

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 404 - Pagina niet gevonden / Page not found
  is niet gevonden Wat te doen Controleer of de URL correct is ingevoerd Probeer de pagina te vinden via het zoekveld rechtsboven op je beeldscherm Als bovenstaande niet werkt stuur een e mail naar onze helpdesk We re sorry we couldn t find that page It may have moved or is no longer available Please try one of the following Make sure you entered the correct web address Try to

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/searchPage%20+%20searchQueryKey%20+ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Subscribe | WhoWasWho
  don t sell subscriptions yet You can register though and subscribe to a free trial membership until our payed subscription program has been launched Subscription None Free Premium Sign up Maand Jaar Single search blue search box Yes Yes Yes Advanced search 1 person Yes Yes Yes Advanced search 2 persons No No Yes Use wildcards No No Yes Search option Starts with No No Yes Report errors leave comments

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/subscribe/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dashboard | MyHome | WhoWasWho
  the terms and conditions and the privacy policy or login Curious about your family history Always wondered from whom you re descended Maybe suspect your ancestors were Dutchies WhoWasWho offers a quick way to find your Dutch forebears both in the Netherlands and even overseas i e part of the former Dutch colonies WhoWasWho aggregates historical documents from a substantial number of Dutch public archives The database includes civil register records church records passenger lists of the Dutch East India Company and for now rarely memoranda of succession Apart from these historical record you can search user generated content family trees and biographies by other users Although registration isn t necessary for searching our database there are benefits to an personal account on our platform For exemple you can build your family tree and save records for later consultation and to get notofications Registration is free no strings attached My home is your personal space on the platform This is where save your favorited records pages and pedigrees your family trees messages from collaborators matches and downloads Your dashboard displays the latest updates to our database the links take you to the recently added and edited records On the right

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/my-home/dashboard/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Favorieten | Mijn Home | WieWasWie
  gevonden documenten kun je opslaan als favoriet Daarvoor moet je geregistreerd en ingelogd zijn Op deze pagina vind je vervolgens een overzicht van je favorieten Zo kun je zoekopdrachten en resultaten bij een volgend bezoek aan WieWasWie snel terug vinden Bovendien kun je e mailnotificaties krijgen bij updates in de database die bij jou favorieten aansluiten Op dit moment ben je nog niet geregistreerd of ingelogd Registreer je en probeer

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/mijn-home/favorieten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •