archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bevolkingsregister - WieWasWie
  het bevolkingsregister bevat meestal de volgende gegevens van de inwoners voor en achternamen en geslacht datums en plaatsen van geboorte relatie tot de hoofdbewoner van het adres echtgenote zoon of knecht burgerlijke staat beroep en godsdienst ontbreekt soms adres datum van vestiging in de gemeente en de vorige woonplaats Veranderingen geboorte overlijden verhuizingen in een huishouden werden steeds bijgehouden door gegevens door te strepen of juist bij te schrijven Gezinskaarten 1920 1939 In 1920 werd besloten het bevolkingsregister op losse kaarten bij te houden zodat de gegevens niet meer overgeschreven hoefden te worden bij een nieuwe registratie Elk huishouden kreeg een eigen gezinskaart die met het gezin meeverhuisde Wijzigingen werden op dezelfde kaart bijgehouden Een gezinskaart bevat dezelfde informatie als het bevolkingsregister in boekvorm Daarnaast kunnen in de laatste kolom opmerkingen stempels en verwijzingen staan Persoonskaarten 1939 1994 zie afbeelding Vanaf 1939 werd de bevolkingsregistratie per persoon bijgehouden De persoonskaarten reisden bij verhuizingen met de persoon mee Zij bevatten grotendeels dezelfde informatie als de eerste bevolkingsregisters Nieuw was de vermelding van naam geboortedatum en geboorteplaats van de ouders De gegevens gaan daarmee tot ver in de negentiende eeuw terug De Gemeentelijke Basisadministratie GBA 1994 heden Vanaf 1994 werd de bevolkingsregistratie geautomatiseerd in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens GBA Het bevolkingsregister is voortaan dus digitaal Het belang van het bevolkingsregister voor stamboomonderzoek Het bevolkingsregister bevat meer informatie dan de burgerlijke stand waarin alleen momentopnames worden vastgelegd geboorte huwelijk en overlijden In boekvorm en op de gezinskaarten staan de gezinssamenstelling van een bepaalde familie en hun aangepaste gegevens over een bepaalde periode Het bevolkingsregister bevat adressen de gegevens van mogelijk inwonende kostgangers of bedienden en informatie over kerklidmaatschappen Met informatie uit het bevolkingsregister kun je je dus snel een beeld vormen van de leefomstandigheden van personen in het verleden Waar wordt het bevolkingsregister

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/bevolkingsregister/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Scheepssoldijboeken VOC | WieWasWie
  op WieWasWie nl Wat zijn scheepssoldijboeken In scheepssoldijboeken hield de Verenigde Oost Indische Compagnie VOC haar personeelsadministratie bij Voor elk VOC schip dat tussen 1700 en 1795 afvaarde werd een lijst van opvarenden opgesteld Per werknemer noteerde de VOC een uitgebreide salarisberekening De boeken bevatten de gegevens van zo n 655 000 matrozen soldaten en ander personeel Gegevens in scheepssoldijboeken Een scheepssoldijboek bevat over elke opvarende de volgende gegevens namen plaats van herkomst datum van indiensttreding rang of functie bij indiensttreding berekening van het salaris kamer vestiging van de VOC waar de opvarende formeel in dienst was Amsterdam Zeeland Delft Rotterdam Hoorn of Enkhuizen naam van het schip datum van vertrek en aankomst van het schip datum plaats en reden van uitdiensttreding Registratie van het salaris In de scheepssoldijboeken werd voor elke opvarende bijgehouden wat de opvarende aan loon verdiende in zijn maanden op zee Daarnaast werd ook bijgehouden wat de VOC voor hem had uitgegeven voor een scheepskist en andere uitrusting en of de opvarende een maand of schuldbrief had getekend Met een maandbrief verplichtte de VOC zich maximaal drie maanden loon aan zijn familie uit te betalen Met een schuldbrief of obligatie leende de opvarende een deel van zijn salaris aan de VOC tegen een rentetarief Aan het einde van de reis volgde de verrekening van schulden en tegoeden en werd het resterende salaris uitbetaald Functies van de VOC opvarenden De opvarenden van VOC schepen hadden verschillende functies Zij waren kapitein matroos soldaat of dokter Ook waren er vaak kooplieden aan boord De opvarenden kunnen in vier categorieën worden ingedeeld zeelieden voor het laten varen van het schip de kernbemanning personen werkzaam voor de VOC vestigingen in Azië soldaten andere opvarenden zoals kooplieden predikanten chirurgijns Het belang van scheepssoldijboeken voor stamboomonderzoek Scheepssoldijboeken vormen een prachtige bron voor informatie

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/scheepssoldijboeken--voc-opvarenden-/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Memorie van Successie | WieWasWie
  hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen werd er vanaf 1818 bij een sterfgeval een akte opgemaakt Deze memorie overzicht van successie erfenis vermeldt de erfgenamen de inhoud en de waarde van de erfenis Informatie in een memorie van successie Een memorie van successie bevat meestal de volgende informatie namen van de overledene plaats en datum van overlijden burgerlijke staat van de overledene namen en woonplaatsen van alle erfgenamen en legatarissen overzicht van het bezit aan onroerende goederen met bijbehorende gegevens uit het kadaster In de memorie van successie staat vermeld of een testament of huwelijkscontract op naam van de overledene is opgesteld evenals datum naam en vestigingsplaats van de notaris Met deze informatie kun je de aktes online of in een archief opzoeken Memories van successie zijn dus een handig middel om notariële akten op te sporen Geen memorie van successie Vind je geen memorie van successie van een bepaalde persoon dan kan het zijn dat deze akte voor hem of haar niet is opgemaakt Er hoefde namelijk niet altijd belasting betaald worden Zo hoefde er tot 1878 geen belasting betaald worden als er alleen erfgenamen in de rechte lijn van de overledene waren In de tijd daarna betaalden personen alleen bij een erfenis met een waarde van meer dan 1000 gulden Bezat een overledene geen onroerend goed dan werd evenmin belasting geheven Hetzelfde gold voor een erfenis met een waarde na aftrek van eventuele schulden van minder dan 300 gulden Het belang van memorie van successie voor stamboomonderzoek In een memorie van successie staat veel informatie over familieleden van de overleden persoon Erfgenamen worden met naam toenaam beroep of functie en verblijfplaats genoemd Uit de lijst met nagelaten goederen kun je informatie over de samenstelling en de grootte van de erfenis halen Ook de waarde van de erfenis en

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/memories-van-successie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Burgerlijke stand | WieWasWie
  van de burgerlijke stand in dienst Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven een geboorteakte een huwelijksakte soms ook een echtscheidingsakte en een overlijdensakte In de aktes staan gegevens over de personen zoals namen en de gebeurtenis bijvoorbeeld de datum De aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand De invoering van de burgerlijke stand In de meeste Nederlandse provincies is de burgerlijke stand verplicht ingevoerd in 1811 Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte In Frankrijk was de burgerlijke stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg Noord Brabant en Zeeland al in 1796 en 1798 Nederland bleef het systeem van de burgerlijke stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813 Aktes van de burgerlijke stand op WieWasWie nl De registers van de burgerlijke stand bevinden zich in de provinciale regionale en gemeentelijke archieven De digitaal ontsloten aktes van de archiefinstellingen die deelnemen aan WieWasWie kun je op deze site doorzoeken Naast documentdatails zijn van veel aktes ook de scans te belijken en of downloaden Openbaarheid van de aktes Om privacyredenen worden de aktes van de burgerlijke stand pas na een bepaalde

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-/wegwijzer-brongebruik/burgerlijke-stand/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Wegwijzer Brongebruik | WieWasWie
  die je op WieWasWie kunt vinden en ontdek waar je welke informatie kunt halen Documenten op WieWasWie Burgerlijke stand BS geboorte BS huwelijk BS overlijden Bevolkingsregister Doop trouw en begraafregisters DTB dopen DTB trouwen DTB begraven Familieadvertenties Scheepssoldijboeken VOC opvarenden Memories van successie Militaire bronnen Diverse collecties Meer bronnen voor historisch persoonsonderzoek Wanneer namen datums en plaatsen in kaart zijn gebracht kun je de stamboom aankleden met aanvullende informatie Of

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-/wegwijzer-brongebruik/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stamboomonderzoek | WieWasWie
  en afstammingslijn en je volgt en het startpunt van je onderzoek kun je een stamboom op verschillende manieren inrichten Meer informatie hierover vind je op de pagina soorten stambomen Genealogie De wetenschappelijke benadering van stamboomonderzoek noemen we genealogie Genealogen doen onderzoek op basis van de kritische genealogische methode Zij gaan daarbij uit van een goede vraagstelling feitencontrole en verslaglegging Verwantschapsbanden Een verwantschapsband g eeft weer op welke manier individuen of een groep mensen familie van elkaar zijn Er zijn twee soorten van familieverwantschap bloedverwanten en aanverwanten Bloedverwanten hebben een gezamenlijke voorouder aanverwanten zijn door een huwelijk of partnerschapsregistratie aan elkaar verwant Een verwantschap kan op verschillende manieren worden vastgesteld Overdrachtelijk de verwantschap wordt vastgesteld op basis van kennis en of over de familie beschikbare documenten Het kan hierbij ook gaan om niet officiele documenten zoals familieadvertenties of bidprentjes LET OP niet alle stamboomonderzoekers vinden deze onderbouwing van verwantschapsbanden geldig Het is raadzaam de gebruikte bronnen altijd te vermelden Juridisch de verwantschap wordt vastgesteld op basis van formele documenten zoals aktes van de burgerlijke stand Zo n juridische familierelatie wordt ook wel een familierechtelijke betrekking genoemd Genetisch de verwantschap wordt vastgesteld in DNA onderzoek Zo kunnen verwantschapsbanden ook hard aangetoond worden als er geen juridische bewijzen zijn Mate van verwantschap Hoe nauw of juist hoe ver twee personen aan elkaar verwant zijn duiden we aan met verwantschapsgraden De verwantschapsgraad bereken je door het aantal schakels te tellen in op en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouders van de twee verwante personen Hoe lager het cijfer hoe nauwer de verwantschap In de praktijk werkt het zo een eerstegraads verwantschap I heeft één schakel zoals bij ouder en kind een tweedegraads verwantschap II heeft twee schakels zoals bij grootouder en kleinkind een derdegraads verwantschap III heeft drie schakels zoals bij neef en oom

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/over-stamboomonderzoek/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Help us out! | WieWasWie
  and help will be greatly appreciated You can report an error in the form underneath the regarding record details There you can also leave a comment about the record Please keep in mind that reported errors and comments can be seen by other users Spotted an error Errors in record details can be reported using the form below the specific record Your message will be sent directly to the archive

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/help-us-out-/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • WieWasWie | beloningen VeleHanden CBG
  nl kun je zoeken in de Digitale Studiezaal van het CBG Daar vind je onder meer familieadvertenties bidprentjesen het algemeen politieblad Mooie bronnen voor je stamboomonderzoek Voor het bekijken van gedigitaliseerde bronnen vraagt het CBG een vergoeding in de vorm van zogenaamde eenheden In ruil voor VeleHanden punten kun je gratis 100 eenheden krijgen Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je via deze link of als die niet werkt via helpdesk wiewaswie nl een e mail met vermelding van het e mailadres en naam waarmee je geregistreerd bent in de Digitale Studiezaal Heb je nog geen account dan maak je deze eerst aan 3000 punten Premiumabonnement voor WieWasWie Voor 3000 VeleHanden punten kun je straks een Premiumjaarabonnement aanschaffen Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je via deze link of als die niet werkt via helpdesk wiewaswie nl een e mail met vermelding van je naam de couponcode en het e mailadres waarmee je op WieWasWie bent geregistreerd Heb je nog geen account dan maak je deze eerst gratis aan Vriend van het CBG Dan kun je het Premiumjaarabonnement voor 1600 punten aanschaffen Geef in je mail dan ook aan wat je Vriendnummer en postcode is Dit geldt alleen

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wiewaswie-vele-handen/beloningen-velehanden-cbg/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •