archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Politiek reageert positief op huurakkoord
  op het sociaal huurakkoord tussen Woonbond en Aedes De minister en de Kamerleden vinden het positief dat woningcorporaties en huurders de huurstijgingen de komende jaren willen beperken Het lijkt er dan ook op dat het akkoord op brede politieke steun kan rekenen Aedes en de Woonbond presenteerden hun akkoord woensdag 3 juni 2015 In het akkoord staat dat de totale huursom van een woningcorporatie vanaf 2016 met niet meer dan 1 procent boven inflatie mag stijgen Daarbinnen kan een corporatie variëren Er is afgesproken dat woningen die al een goede prijs hebben in relatie tot de kwaliteit van de woning minder huurverhoging krijgen dan de woningen die nog relatief goedkoop zijn in relatie tot de kwaliteit Door de maximale stijging van 1 procent zullen de huren minder hard stijgen Binnen de huidige systematiek stijgt de huursom 2 75 procent boven inflatie De verenigingen leggen het akkoord in juni voor aan hun leden Doorrekening Minister Blok maakt met het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV een doorrekening van het akkoord om de effecten ervan in kaart te brengen Die doorrekening komt voor de zomer naar de Tweede Kamer Verhuurdersheffing Aedes en de Woonbond vragen om de verhuurderheffing na de evaluatie van tafel te

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3759 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Huurders en verhuurders willen lagere huurstijging
  toekomst van tafel gaat Alles in het belang van een goede sociale huursector die onmisbaar is in de Nederlandse samenleving Ronald Paping directeur van de Woonbond Dit is een goede stap om de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren in te dammen dat is goed nieuws voor huurders met lage inkomens waarvan een steeds groter deel problemen met de betaalbaarheid hebben Bovendien stappen we over naar een beter systeem waarbij met huurdersorganisaties wordt overlegd over de vormgeving van het huurbeleid Huursom De huren stijgen de komende jaren gematigd De totale huursom alle huren bij elkaar van de sociale huurwoningen van een woningcorporatie mag de komende jaren met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent stijgen Aedes en de Woonbond vinden evenals het kabinet dat de huur meer moet worden gebaseerd op de kwaliteit van de woning Binnen de gekozen huursombenadering kan daarom bij huurwoningen met een relatief lage huur de huur wat meer stijgen dan bij woningen die al een relatief hoge huur hebben Er is gekozen voor twee categorieën Bij huurwoningen met een huur boven 80 procent van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem mag de huur stijgen met maximaal het inflatiepercentage Bij huurwoningen waarvan de huidige huur onder de 80 procent van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem ligt mag de huur stijgen met maximaal inflatie plus 2 5 procent Ook de huurprijzen bij nieuwe verhuringen zogeheten harmonisatie kunnen gematigd stijgen De huurstijgingen bij het wisselen van huurders vallen namelijk binnen de overeengekomen stijging van de totale huursom Huurstijgingen die het gevolg zijn van het verbeteren en verduurzamen van woningen vallen niet onder de maximale stijging van de huursom Lokale afspraken Er komen in Nederland steeds meer verschillen tussen regionale woningmarkten Daarom is het nadrukkelijk de bedoeling van het akkoord dat corporaties hun huurbeleid in lokaal of

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3758 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Huurdersorganisaties welkom bij BZK-congres over Woningwet
  de aftrap van het plenaire ochtendprogramma In een panelgesprek over totstandkoming en toekomst van de Woningwet gaat Woonbonddirecteur Ronald Paping in discussie met Marc Calon van de vereniging van woningcorporaties Aedes Frank van Blokland van de vereniging van vastgoedbeleggers IVBN en oud minister Sybilla Dekker De kwartiermaker van de nieuwe Woonautoriteit Jacqueline Lamé en SP wethouder Paulus Jansen uit Utrecht spreken u toe via een virtuele tour Tijdens het daaropvolgende lunchprogramma kunt u niet alleen lekker eten maar ook de informatiemarkt bezoeken of speeddaten met Minister Blok en andere prominenten In de middag biedt het programma vooral ruimte aan onderling gesprek tussen deelnemers U kunt deelnemen aan workshops over onder andere prestatieafspraken de rol van huurders in de nieuwe Woningwet corporatiefinanciën en wonen in zelfbeheer Rond 16 uur wordt de dag feestelijk afgesloten waarna er nog gelegenheid is om informeel na te praten Waar wanneer hoe laat Het congres wordt gehouden op woensdag 17 juni van 10 tot 17 uur in de Woonindustrie te Nieuwegein Deze locatie is goed bereikbaar per auto én openbaar vervoer Vanaf Utrecht CS rijdt er frequent een sneltram naar Nieuwegein Vanaf tramhalte Zuilenstein is het nog 3 minuten lopen naar de congreslocatie Het is niet

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3757 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasgebruik
  de Woonbond huurders om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen Vandaag start de campagne Er zit geld in samen isoleren waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen Denk daarbij aan maatregelen als vloerisolatie dakisolatie of gevelisolatie Vooral bij oudere woningen valt nog veel winst te boeken Naast financiële voordelen draagt isoleren ook bij aan een meer comfort Een woning die lekker warm is en vrij van vocht tocht of schimmel Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen De Woonbond biedt serieuze bewonersgroepen professionele ondersteuning Ronald Paping directeur Woonbond Dit is ook voor de verhuurders een goede zaak Want samen met gemotiveerde huurders is het voor verhuurders gemakkelijker om energiebesparingsprojecten te realiseren Veel huurders weten niet goed waar te beginnen wat de mogelijkheden zijn waarom samenwerken zo belangrijk is en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt Daarom heeft de Woonbond energiecoaches zijn er onderzoeken vanuit de Energiebus energieworkshops en veel tips en informatie

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3756 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Huurdersorganisaties willen vernieuwen
  wordt door de invoering van de Woningwet 2015 een stuk beter In de nieuwe Governance Code van de woningcorporaties is vastgelegd dat huurders gefaciliteerd moeten worden om een eigen professionele organisatie in het leven te roepen Dit alles moet de balans tussen de belangen van de corporaties en de huurders weer in evenwicht brengen Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft 44 procent van de huurdersorganisaties nog geen structureel

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3755 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Wetsvoorstel tegen dubbele bemiddelingskosten naar Kamer
  dienen van twee heren verhuurder en huurder mag niet meer Sterker nog het mocht al niet zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Sinds 1990 bestaat er een regeling die het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij de huurder verbiedt Er is toen voor gekozen dat die kosten courtage alleen in rekening mogen worden gebracht bij de verhuurder Overtreding van deze bepaling is mogelijk een oneerlijke handelspraktijk waarbij de Autoriteit Consument en Markt bevoegd is om handhavend op te treden aldus Blok en Van der Steur De ministers wijzen erop dat het courtageverbod ook geldt als er geen kosten in rekening worden gebracht bij de verhuurder Ten onrechte veronderstelt men dat het huidige recht wel toestaat dat eenzijdig bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de huurder als men maar geen loon bij de verhuurder in rekening brengt Dit is een lelijke tegenvaller voor de bemiddelaars die vorig jaar in groten getale te hoop liepen tegen een concept van het huidige wetsvoorstel Een tweede onderdeel van het wetsvoorstel is het schrappen van de uitzondering op dubbele courtage voor bemiddelaars in onzelfstandige woonruimte kamers Doel van deze uitzondering was destijds continuering van het werk van vaak niet commerciële bemiddelingsbureaus

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3754 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Schulden steeds vaker onoplosbaar
  zijn Eén van de oorzaken is dat gemeenten de afgelopen jaren hebben bezuinigd op schuldhulp waarbij ze uitsluitingscriteria in het leven riepen die ervoor zorgen dat minder mensen in aanmerking komen voor hulp Te hoge woonlasten voor huurders De hoge huurstijgingen en de bezuinigingen op huurtoeslag van de afgelopen jaren hebben fors bijgedragen aan groei van het aantal schulden Een groeiende groep huurders heeft een inkomen dat structureel te laag is om hun woonlasten van te betalen constateren de onderzoekers Eén van de aanbevelingen in het rapport is dan ook dat gemeenten en woningcorporaties zorgen dat er goedkopere woningen beschikbaar komen Volgens de Woonbond blijkt uit de cijfers van de NVVK eens te meer dat huurders door het huidige beleid ernstig in de financiële problemen komen De Woonbond pleit daarom voor een huurbeleid waarbij de huren niet zo enorm kunnen stijgen als de afgelopen jaren het geval was Daarnaast moet er meer geld naar de huurtoeslag omdat de huurtoeslag nu niet voldoet om mensen uit de armoede te houden Beslagvrije voet niet serieus genomen Een andere reden waarom veel schulden niet meer op te lossen zijn is dat schuldeisers steeds meer mogelijkheden kregen om met voorrang te incasseren De overheid zelf is een van die preferente schuldeisers Mede daardoor zijn er steeds meer mensen met schulden die moeten leven van een bedrag dat niet toereikend is om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan Wat zij overhouden voor eten en vaste lasten ligt onder de wettelijke beslagvrije voet het bedrag waar schuldeisers vanaf horen te blijven om schuldenaren nog een bestaansminimum te garanderen Door gebruik te maken van zijn bijzondere juridische positie draagt de overheid er zelf aan bij dat schuldenaren ver onder het bestaansminimum terecht komen en nieuwe schulden maken Berekening te complex De onderzoekers signaleren ook dat de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3753 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Internationale verklaring tegen huisuitzettingen
  worden Anderzijds benadrukt de IUT dat toegang tot veilige en vaste huisvesting een fundamenteel recht is dat wordt erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het Europees Sociaal Handvest het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en vele nationale grondwetten Door de economische crisis zijn de huurprijzen in Europa drastisch gestegen In België bijvoorbeeld met 15 procent sinds 2008 En in Nederland met bijna 10 procent sinds 2013 Tegelijkertijd wordt er door de crisis een stuk minder sociale huisvesting gebouwd en bezuinigen nationale overheden op hun budgetten voor volks huisvesting Bovendien beperken nationale overheden in Europa de toegang tot sociale huisvesting door inkomensgrenzen in te voeren of als die er al waren ze te verlagen Gebrek aan betaalbare huisvesting Kortom Betaalbare huurwoningen worden onbereikbaar voor de meeste Europese huishoudens terwijl het fenomeen van achterstallige huurbetalingen overal in opmars is Huiseigenaren Wat betreft huiseigenaren wijst de IUT er op dat velen van hen met name in Spanje Cyprus en Ierland gelokt zijn om te dure huizen te kopen met erg goedkope hypotheken De crisis zorgde voor massale werkeloosheid in die landen Veel huiseigenaren werden daarnaast ook slachtoffer van oneerlijke woekerpolissen en konden hun huis niet

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3751 (2015-06-23)
  Open archived version from archive