archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Amsterdamse huurder ontruimd vanwege Airbnb verhuur
  ook een uitspraak van de huurcommissie in december 2014 die de huur had verlaagd wegens een aantal onderhoudsgebreken De door Rappange geclaimde winst op de verhuur via Airbnb werd door de Rechtbank afgewezen Het oordeel van Kantonrecht is hard aangekomen bij huurder Harald van Gils die de uitspraak nota bene in de krant heeft moeten lezen compleet met zijn naam Ik vind dat ik op deze manier aan de schandpaal ben genageld Het is voor mij een uitermate zure uitspraak die ook gevolgen kan hebben voor veel andere huurders die net als ik een deel van hun woning onderverhuren om wat bij te verdienen Gisteren heeft Van Gils de sleutels al ingeleverd bij Rappange Wel heb ik enige hoop dat er een betalingsregeling valt te treffen omdat ik dat enorme bedrag als arme ZZP er nooit kan betalen Inmiddels heb ik ver buiten Amsterdam een antikraakwoning gevonden waar ik sinds kort woon Twijfels over motief Van Gils heeft z n twijfels bij de motieven van commerciële verhuurder Rappange Ze zeggen dat ze met de ontruiming illegale onderverhuur van sociale huurwoningen willen voorkomen maar het zou me niets verbazen als ze een verborgen agenda hebben Volgens mij willen ze de woning gewoon leeg hebben om hem een beetje op te knappen en vervolgens voor veel meer geld te verhuren Dat is elders in de straat onlangs ook al gebeurd Daar verhuren ze een soortgelijke woning nu voor 1 500 per maand Ze hebben mij er gewoon uitgepikt om een uitspraak te krijgen Na deze uitspraak gaan er vast meer ontruimingsprocedures volgen Rappange heeft al aangekondigd dat de speurhonden van Van Kappel nog met 35 andere woningen bezig zijn Onder druk gezet Van Gils heeft zich ook gestoord aan de manier waarop Rappange van Van Kappel opereren Ze hebben me nooit op

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3750 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Corporaties lopen risico met zorgvastgoed
  bij corporaties toe blijkt uit onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV De risico s voor de corporatiesector als geheel vallen mee Individuele corporaties lopen wel gevaar tegen ernstige financiële problemen op te lopen Het toenemen van de risico s komt door diverse wijzigingen in de zorg Door het scheiden van wonen en zorg bijvoorbeeld zullen meer mensen thuis de benodigde zorg ontvangen Ze hoeven hiervoor niet meer te verblijven in een zorginstelling Dit kan leiden tot leegstand of lagere huuropbrengsten van zorginstellingen Ook korting op budgetten van de zorginstellingen die de complexen en aanleunwoningen huren zorgen voor een vergoot risico Alternatieve functies voor zorginstellingen zijn er onvoldoende Tweederde van de corporaties bezit zorgvastgoed Naar schatting van het CFV is zo n veertig procent van de zorgcomplexen en aanleunwoningen in handen van corporaties Omdat de zorgcomplexen over een groot aantal corporaties zijn verdeeld en de meeste corporaties naast zorgcomplexen ook veel ander bezit hebben oordeelt het CFV dat het risico voor de sector beperkt is Toch kan bij een aantal corporaties de continuïteit onder druk komen te staan Vijftien corporaties nader bekeken Voor CFV zijn de resultaten aanleiding om bij vijftien corporaties met zorgvastgoed een verdiepend toezichtonderzoek te starten Het

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3749 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Omgevingswet negeert belangen bewoners
  bewoners is niet gewaarborgd en de wet houdt onvoldoende rekening met toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen De Nederlandse Woonbond Ieder in en VACpunt Wonen maken hun zorgen vandaag kenbaar bij de Tweede Kamer Donderdag houdt de Kamer een rondetafelgesprek over de Omgevingswet Voor dit rondetafelgesprek zijn helaas geen consumentenorganisaties uitgenodigd Het lijkt erop dat de bewoners in het hele proces buiten beschouwing blijven aldus een woordvoerder namens de drie organisaties De gebruikers van de omgeving worden compleet over het hoofd gezien De toekomstige Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als het gaat om wonen openbare ruimte milieu en infrastructuur De wet gaat 24 wetten vervangen De consumentenorganisaties constateren dat veel regels die ooit bedacht zijn om burgers te beschermen worden geschrapt Minimale eisen voor bouwen komen te vervallen Te denken valt aan minimale eisen voor daglichttoetreding minder strenge eisen voor de steilte van een trap en het vrijlaten van minimale oppervlaktematen voor badkamer en toilet Toegankelijk en bruikbaar Voor burgers is belangrijk dat woningen gebouwen en de openbare ruimte praktisch bruikbaar en goed toegankelijk zijn Toegankelijkheid en bruikbaarheid moeten als uitgangspunten in de wet opgenomen worden Het moet niet meer voorkomen dat rolstoelgebruikers via de achteringang naar

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3748 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Rotterdammers protesteren tegen huurverhoging
  huurders met 2 5 3 en 5 worden verhoogd De huurders in de wijk Feijenoord zijn het zat Ze richten hun pijlen op Woonstad met 50 000 woningen de grootste corporatie in Rotterdam Al honderd huurders hebben bij het actiecomité Feijenoord in Actie aangegeven dat ze uit protest de huurverhoging niet betalen De organisatie houdt elke woensdag spreekuur voor huurders die zich aan willen sluiten bij het protest De Rotterdamse corporaties wijken ver af van het landelijk gemiddelde Uit een enquête onder 180 corporaties uitgevoerd door corporatiekoepel Aedes bleek dat corporaties de huren dit jaar gemiddeld 2 2 verhogen Voor de lagere inkomens ligt het gemiddelde op 1 8 Andere steden In Utrecht en Amsterdam zitten corporaties ook boven het gemiddelde Wel doen corporaties in deze steden iets om de armste huurders te ontzien De Utrechtse corporaties verhogen de huren voor de laagste inkomens met 1 tot 1 8 Bij goedkopere woningen stijgen de huren bij Mitros en Portaal met 2 en 2 5 In Amsterdam wordt vaak de maximale huurverhoging gevraagd maar worden de lagere inkomens die al een hoge huur betalen ontzien In Den Haag vragen Haag Wonen en Vestia de maximale huurverhoging zit Arcade 1 onder het

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3747 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Honderdste bezoek Energiebus in Helmond
  Aan het eind van de dag levert dit een concreet plan en concrete maatregelen op voor energiebesparing In alle 99 bezoeken leverde een bezoek van de Energiebus toezeggingen of concrete afspraken met de verhuurder op In sommige gevallen leidde het bezoek van de Energiebus zelfs tot energiebesparende renovaties zoals in onder meer Haastrecht Huizen Zeist en Zwolle Ton Witlox voorzitter van de Huurdersvereniging de Oranjerie hoopt dat het Energiebusbezoek in Helmond ook tot succes zal leiden Corporatie Mooiland heeft ons in mei 2013 al een brief gestuurd met de belofte om de woningen aan de Christinalaan te isoleren Inmiddels is er nog steeds niets gebeurd en zitten wij met hoge stookkosten Vooral de hoekappartementen op het Noorden zijn niet warm te stoken Ik hoop dat wij met het advies van de Energiebus een stok in handen hebben om de verhuurder in beweging te krijgen Op basis van een technisch onderzoek en een overzicht van het energieverbruik van bewoners ging de Woonbond vandaag na hoe het ervoor staat met de isolatie ventilatie en de verwarmingsinstallatie van deze woningen Anne Ubbels onderzoeker van de Energiebus op het gebied van isolatie is hier nog veel winst te behalen Bewoners hebben het in de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3746 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Stelling van de maand over antikraak
  daar met een bruikleenovereenkomst die binnen twee weken ontbonden kan worden als de leegstandsbeheerder dat verlangt Als antikraakhuurder woon je goedkoop maar daar staat tegenover dat onduidelijk is of je nog ergens kunt wonen nadat de bruikleenovereenkomst is opgezegd En dat je allerlei bizarre bepalingen in deze overeenkomst voor lief moet nemen Geen huisdieren houden geen kinderen krijgen geen feestjes geven geen bezoek ontvangen Vaak staat in een bruikleenovereenkomst ook nog dat het anti kraak bureau op elk moment onaangekondigde inspecties mag houden Is antikraak een vorm van voordelig onderdak waar je in alle vrijheid voor moet kunnen kiezen Of moet er bij wet iets gedaan worden aan het faciliteren van woonvormen die misbruik maken van de zwakke positie van woningzoekenden met weinig geld De stelling van deze maand luidt Antikraak moet bij wet verboden worden Wat vindt u U kunt voor of tegen de stelling stemmen De Woonbond vroeg een voorstander en een tegenstander van de stelling naar een onderbouwing Huurders in de PvdA Anita Engbers voorzitter van de Werkgroep huurders van de PvdA is het met de stelling eens Engbers Het huurrecht biedt antikraakhuurders bijna geen enkele rechtsbescherming Veel antikraakverhuurders misdragen zich en schenden structureel het recht op privacy van hun huurders Die zijn bang om op straat gezet te worden en durven er niks van te zeggen De minister houdt er geen toezicht op en ziet dus het hele probleem niet Het meest verfoeilijke vind ik nog dat er sociale verhuurders zijn die voor sloopwoningen met antikraakverhuurders in zee gaan Op de korte termijn hoop ik dat gemeentebesturen en huurdersorganisaties dit in prestatieafspraken verbieden Uiteindelijk wil de Werkgroep huurders van de PvdA een wettelijk verbod op antikraak Vereniging Leegstandsbeheerders Ton Ruhe voorzitter van de Vereniging van Leegstandbeheerders Nederland VLBN is het niet met de stelling eens Hij

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3745 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Grote weerstand onder ZVH-huurders tegen huurverhoging
  de helft van de huurders 46 procent geeft aan moeite te hebben om iedere maand te touwtjes aan elkaar te knopen Van de huurders die huurtoeslag krijgen is dit zelfs meer dan de helft 56 procent Dit blijkt uit een grote enquête die de BBZ de Bewonersraad van ZVH onlangs onder de huurders van de Zaanse corporatie heeft gehouden Aanleiding voor de huurdersraadpleging waren de teleurstellende reacties van ZVH op de adviezen van de BBZ over de huurverhoging Daarom wilde de BBZ graag weten hoe de achterban erover denkt De respons was hoog 1 423 van de 4 751 ZVH huurders 30 procent stuurden het enquêteformulier ingevuld terug Weinig ruimte De uitkomst van de enquête was voor de BBZ aanleiding om ZVH dringend te vragen de huurverhoging voor 2015 te matigen met name voor de laagste inkomensgroepen In zijn antwoord geeft ZVH directeur Van Dooren aan dat er weinig ruimte is om de huurverhoging aan te passen Alleen de allerlaagste inkomens met een huur boven de aftoppingsgrens worden ontzien Naar schatting gaat het om 500 tot 600 huurders Zij krijgen huurbevriezing Voor de overige huurders krijgen de maximale verhogingspercentages Addertje onder het gras BBZ voorzitter Ben Regter is teleurgesteld ZVH vindt dat ze eerst meer vet op de botten moet hebben om de huurverhoging te matigen maar volgens ons is dat niet echt nodig Volgend jaar gaan we in ieder geval eisen dat de huurverhoging voor alle huurders gematigd wordt Voor dit jaar houden we scherp in de gaten of inderdaad alle huurders die in aanmerking komen voor huurbevriezing die ook krijgen Een addertje onder het gras is namelijk dat ze zich zelf moeten aanmelden bij ZVH Als mocht blijken dat maar tweehonderd huurders dat doen dan trekken we zeker aan de bel Uit de huurdersraadpleging blijkt verder dat ruim

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3744 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Driekwart studenten betaalt te veel huur
  van de LSVb blijkt dat de gemiddelde kale huurprijs voor een kamer in Amsterdam op 424 50 ligt Daarmee betalen Amsterdamse studenten gemiddeld 160 per maand te veel De hoofdstad voert hiermee de lijst aan van steden waar de huur voor studentenkamers te hoog ligt De Amsterdammers worden gevolgd door hun collega s in Leiden die gemiddeld 117 te veel betalen en Utrecht met 101 te veel Maar liefst 74 procent van de respondenten betaalt te veel huur In Amsterdam betaalt 89 procent te veel in Utrecht 90 procent en in Leiden zelfs 92 procent Alleen in Enschede betaalt een krappe meerderheid van studenten 54 procent een huur die overeen komt met het puntensysteem Ook studenten die in zelfstandige woonruimte wonen betalen gemiddeld 27 per maand te veel al is dat minder dan bij kamerverhuur het geval is Huisjesmelkers Vooral particuliere verhuurders vragen veel te hoge huren Tom Hoven voorzitter van de LSVb Huisjesmelkers blijven misbruik maken van de kamernood en de zwakke positie van studenten deze oplichters moeten keihard worden aangepakt Studenten kunnen in veel studentensteden terecht bij huurteams Zij helpen studenten met de stap naar de huurcommissie om de huur te verlagen Al kunnen studenten uiteraard ook zelf

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3743 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •