archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Bezwaar maken tegen de huurverhoging
  3 voor inkomens tussen 34 229 en 43 786 en 5 voor inkomens daarboven Huurverhogingen boven de 2 5 procent zijn inkomensafhankelijk Om te bepalen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt bekijkt de Belastingdienst wat de mensen die op uw adres zijn ingeschreven in 2013 aan gezamenlijk belastbaar inkomen hadden Het inkomen over 2014 wordt niet in die bepaling betrokken Op het moment dat de indicaties verstrekt worden zijn de belastingaangiftes over 2014 nog niet verwerkt waardoor belastbare inkomens nog niet definitief vaststaan Wanneer het huishoudinkomen niet klopt of in de tussentijd is gewijzigd dan kan dat invloed hebben op hoe hoog de huurverhoging maximaal kan zijn Daarnaast mag de huurverhoging niet leiden tot een huurprijs die hoger is dan volgens het puntenstelsel voor huurwoningen is toegestaan en moet het voorstel voor huurverhoging twee maanden voor de ingangsdatum verstuurd zijn Maak voor 1 juli bezwaar Er zijn twee manieren om bezwaar te maken tegen de huurverhoging Huurders kunnen schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder Gaat het om een huurverhoging per 1 juli dan moet de bezwaarbrief vóór 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen De verhuurder kan er dan voor kiezen de huurverhoging niet door te voeren en een ander voorstel doen Gaat de verhuurder niet akkoord met het bezwaar kan deze naar de huurcommissie stappen om uitspraak te doen Bezwaar maken door alleen de huurverhoging niet te betalen kan ook Huurders die betalen per automatische incasso moeten deze incasso dan tijdig aanpassen Wanneer de huurder een bezwaarschrift stuurt naar de verhuurder en de verhuurder wil de huurverhoging alsnog doorzetten moet de verhuurder zelf naar de huurcommissie stappen Wanneer een huurder geen bezwaar aantekent en de huurverhoging van 1 juli betaalt dan is er na 1 juli niets meer aan te doen Herinneringsbrief Huurders die geen bezwaarschrift indienen maar de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3742 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Huurders belangrijk bij energiebesparing huursector
  kunnen daar een grote rol in spelen De Woonbond organiseert daarom een bijeenkomst over de verduurzaming van de sociale huurvoorraad In 2013 hebben een groot aantal partijen het SER energieakkoord getekend Hier staan ambitieuze doelstellingen voor de sociale huursector in In 2020 moet het gemiddelde energielabel van sociale huurwoningen op het niveau van energielabel B liggen Daar zijn we nog lang niet bleek onlangs uit onderzoek van corporatiekoepel Aedes De herziening van de Woningwet biedt de kans aan huurdersorganisaties om samen met gemeenten en corporaties via de lokale prestatieafspraken in te zetten op energiebesparing De Woonbond organiseert daarom samen met de VNG de gemeente Deventer Aedes en Platform 31 een gratis bijeenkomst voor corporaties huurdersorganisaties en gemeenteambtenaren Op 29 mei kunnen zij met elkaar in gesprek over de kansen voor verduurzaming van de sociale huursector Er zijn diverse workshops te volgen Kijk voor het programma op de website van de VNG Daar kunnen huurdersorganisaties zich ook aanmelden Energiecoaches Woonbond De bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties Huurders die zelf aan de slag willen met energiebesparing in hun woning kunnen contact opnemen met de energiecoaches van de Woonbond Wilt u hulp of advies van een energiecoach Kijk of er één actief is

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3741 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond tegen overboord gooien puntenstelsel
  aantasting van de huurbescherming nu blijkt dat het ook amper extra woningen oplevert Er is ook gekeken naar de effecten van het niet laten gelden van de verhuurdersheffing voor dit type woningen De voorstellen komen uit een motie van de Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD en werden door andere Kamerfracties met scepsis beoordeeld De maatregelen leveren hooguit 550 woningen per jaar op waarvan een belangrijk deel komt doordat er geen verhuurdersheffing over deze woningen wordt betaald De Woonbond is voorstander van het ombouwen van kantoorpanden tot huurwoningen maar dat kan prima zonder het puntenstelsel voor deze groep huurders overboord te gooien Dit levert amper extra woningen op en legt een bom onder de huurbescherming Stelt Ronald Paping directeur van de Nederlandse Woonbond Aantasting huurbescherming Op deze manier komen mensen noodgedwongen in een snel omgebouwde woning terecht zonder dat de prijs kwaliteit verhouding wettelijk gewaarborgd is aldus Paping Woningzoekenden die de woningen in omgebouwde kantoorpanden gaan huren zijn gewoon huurders en horen dezelfde rechten te hebben als andere huurders Het is absurd om deze groep niet dezelfde wettelijke bescherming tegen gigantische huurprijzen te geven Volgens de Woonbond toont het rapport aan dat het uitsluiten van deze woningen van

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3740 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Onderzoek SP: huur dreigt onbetaalbaar te worden
  eist van minister Blok dat hij de problemen van huurders snel serieus neemt Het water staat huurders tot aan de lippen Dit onderzoek laat zien dat het roer nu om moet De minister moet werk van maken van huurverlaging en de verhuurdersheffing stoppen De helft van de huurders besteedt zelfs 35 tot 50 procent aan huur Het Nibud hanteert de norm dat huurders met lage inkomens 20 procent van hun inkomen kwijt mogen zijn aan huur Ook blijkt uit het SP rapport dat de huurtoeslag niet altijd evenredig meestijgt met de huur is huurverlaging bij inkomensachteruitgang onmogelijk en lopen mensen huurtoeslag mis door te hoge huurprijzen Schokkende verhalen Karabulut De verhalen die op ons meldpunt binnen zijn gekomen zijn schokkend Zo zijn er mensen die moeten kiezen tussen het halen van medicijnen of huur betalen Dat is onacceptabel Minister Blok en de gedoogpartijen moeten de gevolgen van hun beleid onder ogen zien Dan kunnen ze niet anders dan nu kiezen voor meer investeringen in sociale woningen een lagere huur en een toereikende huurtoeslag voor iedereen die dat nodig heeft Zeer gematigd huurbeleid De conclusies uit het SP onderzoek sluiten naadloos aan bij de vele woonlastenonderzoeken die de laatste jaren zijn

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3738 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Actiedag voor meer koopkracht
  twee jaar gemiddeld bijna tien procent De Woonbond maakt zich dan ook ernstige zorgen over de koopkracht bij veel huurders Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar het betalen van de huur Zegt Ronald Paping directeur van de Nederlandse Woonbond Huurders zitten financieel in de knel Eerder dit jaar stelde FNV voorzitter Ton Heerts tijdens een manifestatie in januari ook al dat de koopkracht van werknemers die in

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3737 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonlastenondersteuning dankzij prestatieafspraken in Breda
  Wonen Breburg en huurders verenigd in de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda GHK hebben nieuwe afspraken voor de komende vier jaar gemaakt Op maandag 20 april ondertekenden vertegenwoordigers van deze organisaties de Alliantieafspraken De partijen kiezen voor een duidelijke omslag naar een meer sociaal maatschappelijke agenda Accenten liggen op beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen betaalbaar wonen duurzaamheid en sociaal maatschappelijke ontwikkeling en zorg Eén van de concrete afspraken om de woonlasten van huurders beheersbaar te houden is dat Breda voor 1 juli 2015 komt met een extra regeling voor woonlastenondersteuning De regeling richt zich op mensen in een huurwoning én huiseigenaren Educatie Financiële educatie is één van de verplichte onderdelen van de regeling Corporaties dragen bij door mensen die in aanmerking komen voor deze regeling aan te bieden naar een goedkopere woning te verhuizen Zelfbeheer Ook willen de corporaties de servicekosten zoveel mogelijk verlagen bijvoorbeeld door bewoners de mogelijkheid te bieden te helpen in onderhoud of beheer Betaalbaarheid boven kwaliteit De woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huurwoningen in de sociale sector een kwaliteit hebben die past bij de huurprijs Te hoge woonlasten van bewoners willen de partners voorkomen dus de inzet op woningkwaliteit is ondergeschikt aan betaalbaarheid Labelverbeteringen Verder

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3735 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Leidraad voor opstellen prestatieafspraken
  onder begeleiding van adviesbureau Companen een Handreiking Prestatieafspraken op Deze handleiding helpt huurders verhuurders en gemeenten bij het inrichten van de prestatieafspraken nieuwe stijl Met de nieuwe Woningwet 2015 veranderen ook de regels voor het maken van afspraken tussen woningcorporaties en gemeenten onderling Vierjaarlijkse prestatieafspraken worden verplicht en in het proces moeten huurders worden betrokken De nieuwe regels gaan per 1 juli 2015 in Dit betekent overigens niet dat er

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3733 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Belastingdienst informeert huurders over inkomensverklaring
  opgevraagd De PvdA heeft daar Kamervragen over gesteld Vorig jaar bleken met name commerciële verhuurders onterecht gegevens op te vragen van geliberaliseerde huurders Vooral verhuurder Syntrus Achmea ging fors in de fout met meer dan 7 000 onterechte aanvragen Alleen gereguleerde verhuur Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs Van geliberaliseerde vrije sector huurwoningen mogen zij géén inkomensindicaties opvragen Dat dit niet mag wil helaas niet zeggen dat alle verhuurders deze regels naleven De Belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt Daarom neemt de Belastingdienst vergaande maatregelen als verhuurders herhaald in de fout gaan De Belastingdienst kan dan besluiten om deze verhuurder niet langer toegang tot de portal te geven Alleen indicaties geen exacte gegevens De Belastingdienst mag verhuurders alleen laten weten tot welke inkomenscategorie de bewoners van een opgevraagd adres horen lager dan 34 229 tussen de 34 229 en 43 786 of hoger dan 43 786 Exacte inkomensgegevens of namen van de betrokken huurders worden niet verstrekt Ten onrechte verstrekt Sinds 2014 verstuurt de Belastingdienst een brief aan de huurder als de inkomensgegevens worden opgevraagd door de verhuurder Huurders van wie ten onrechte gegevens zijn verstrekt komen dit hierdoor te weten en kunnen ingrijpen Het gaat om huurders in geliberaliseerde huurwoningen en in onzelfstandige huurwoningen kamers woonwagens en standplaatsen In beide gevallen mogen de verhuurders géén inkomensindicaties opvragen en mag de belastingdienst die niet verstrekken Wat kunt u doen Als uw inkomensindicatie ten onrechte is versterkt adviseert de Woonbond u een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw verhuurder en ook een melding te doen bij de Belastingdienst Het is aan te bevelen om eerst met de informatie hieronder te controleren of uw inkomensindicatie

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3732 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •