archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Schril contrast huurprijsstijging en dalende productprijzen
  de Statistiek CBS Zonder de enorme huurstijgingen was er zelfs sprake van deflatie Er is een schril contrast tussen de fors stijgende huurprijzen terwijl verder bijna alle prijzen zijn gedaald aldus Ronald Paping directeur van de Nederlandse Woonbond Bijna alles is goedkoper geworden alleen het huren van een huis is veel duurder geworden Het CBS becijfert een prijsstijging van 4 2 procent van de huren In twee jaar tijd stegen de huren van zittende huurders gemiddeld bijna tien procent Bij nieuwe verhuringen na het vrijkomen van een woning stegen de huren vorig jaar zelfs meer dan twintig procent De Woonbond is een campagne begonnen tegen de stijgende huren omdat steeds meer huurders financieel in de knel raken door de huurverhogingen Voor het derde jaar op rij kunnen de huren vér boven inflatie stijgen omdat het kabinet Rutte II brak met het inflatievolgende huurbeleid Paping Er is alleen nog geen grote deflatie omdat de huren zo gigantisch stijgen Het is cynisch dat de hoge huurstijgingen weer doorwerken in de huurverhoging van het volgende jaar De inflatie speelt een rol in het bepalen van de huurverhoging De maximale huurverhoging ligt 1 5 tot 4 procent boven de inflatie Blokkeer de huurverhoging De

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3679 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Corporaties moeten meer doen om huren betaalbaar te houden
  gevolg De norm wordt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens Boven die grens wordt geen of maar weinig huurtoeslag verstrekt Voor een en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575 87 euro voor grotere gezinnen 618 24 euro In 2008 verviel de plicht voor corporaties om passend toe te wijzen Corporaties spraken de intentie uit om lage inkomens betaalbaar te blijven huisvesten maar dit bleek niet voldoende om het aantal dure toewijzingen in te perken Nu krijgen corporaties tot 2018 om hun achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen Verdrievoudiging te dure toewijzingen Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013 400 000 hurende huishoudens zitten in een te dure woning Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen Matig de huurverhoging Maar er moet meer gebeuren om huren betaalbaar te houden De jaarlijkse huurverhoging is veel te hoog Stelt Ronald Paping

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3672 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond en FNV willen huurmatiging
  petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen Ton Heerts voorzitter van de FNV stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1 koopkracht op Met bijna tien procent huurverhoging in

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3668 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond in actie tegen stijgende huren
  de huren meer dan particuliere verhuurders In 2014 stegen de huren in de gereguleerde sector met 4 7 procent bij corporaties tegenover 3 8 procent bij particulieren In 2013 steeg het volkshuisvestelijk vermogen van woningcorporaties met 12 8 miljard tot 45 3 miljard Vooral vanwege de sterke stijging van huurinkomsten Ondanks de verhuurdersheffing is het financiële perspectief van corporaties maar ook van particuliere verhuurders de afgelopen twee jaar sterk verbeterd Er is dus ruimte om de huren dit jaar niet enorm te verhogen De gemiddelde prijsstijging van een huurwoning bij komst van een nieuwe huurder met 22 6 procent zorgt ervoor dat huurwoningen bij het wisselen van huurder zo 100 tot 200 euro stijgen Het aanbod betaalbare huurwoningen staat dan ook onder druk en nieuwe huurders lopen tegen torenhoge prijzen aan Steeds meer huurders hebben moeite de hoge huren op te brengen Dat blijkt ook wel uit het stijgende aantal huisuitzettingen Met bijna 7 000 huisuitzettingen lag dit in 2013 acht procent hoger dan in 2012 In 2013 bleek uit onderzoek in opdracht van de Woonbond dat 28 procent van de huurders in de gereguleerde sector door de hoge woonlasten minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven en sociale participatie niet kunnen

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3658 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Energierondje kan huurders 900 euro per jaar opleveren
  een energierondje met concrete voorbeelden stimuleert de Woonbond huurders om energie en geld te besparen Een opsteker zo vlak na de meest deprimerende dag van het jaar De Woonbond lanceert de campagne bewust een dag na Blue Monday en doopt vandaag dan ook om tot Green Tuesday Een dag met goed nieuws want geld besparen kan al heel gemakkelijk en zit in kleine dingen Zo scheelt het bij oude woningen al 117 euro per jaar om de verwarming s nachts en als je weggaat lager te zetten Alle maatregelen bij elkaar opgeteld levert dit een gemiddeld huishouden maar liefst rond de 900 euro per jaar op Dat is maandelijks bijna de helft van de gemiddelde energierekening 160 euro Er valt dus nog veel te winnen met een energierondje Energierondje Op de compleet vernieuwde website www bespaarenergiemetdewoonbond nl kunnen huurders nu terecht voor een energiebesparingsrondje De Woonbond geeft hier tips voor maatregelen die huurders zelf kunnen treffen zoals stekkers uit het stopcontact halen of dikke gordijnen ophangen Daarnaast wijst de Woonbond op maatregelen die huurders samen met de verhuurder kunnen treffen zoals het plaatsen van dubbelglas of dakisolatie Omdat daarvoor vaak langer overleg nodig is roepen we huurders op om alvast

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3653 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Nieuw puntensysteem ramp voor aanbod sociale huurwoningen
  het puntensysteem Woningwaarderingsstelsel voor het bepalen van de maximale huurprijs te veranderen kunnen de huren van het aanbod in populaire wijken fors stijgen De Tweede Kamer debatteert 17 december over het nieuwe puntensysteem In het gewijzigde puntenstelsel telt de WOZ waarde van de woning mee Bij huurderswisselingen stijgt de huur fors bij woningen met een hoge WOZ waarde Deze hangt sterk samen met schaarste op de woningmarkt Zowel woningcorporaties als particulieren mogen bij nieuwe verhuring de hogere maximale huur vragen Bij woningcorporaties gaan gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken over de gevraagde huurprijzen bij particuliere verhuurders is dit niet mogelijk en zij hebben daarom vrij spel om de ruimte voor huurverhogingen volledig te benutten Woningen uit sociale voorraad Óók de gemeente Amsterdam verwacht dat in de particuliere sector meestal de hoogst haalbare huurprijs zal worden gevraagd De mogelijkheden tot liberalisatie zullen volop worden benut Woningen met een maximale huur boven de liberalisatiegrens 710 68 vallen niet meer onder het puntensysteem waardoor de verhuurder kan vragen wat hij wil Afname betaalbare woningen Door de WOZ waarde mee te tellen in het puntensysteem verdwijnen in Amsterdam veel huurwoningen uit het betaalbare aanbod Van de 89 000 particuliere huurwoningen is momenteel 36 procent geliberaliseerd

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3639 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond: Kamer versterkt positie huurders
  de uitkomst van de stemmingen in de Tweede Kamer vandaag waardoor huurdersorganisaties fors meer invloed krijgen De landelijke belangenbehartiger van huurders pleit al jaren voor meer zeggenschap van huurdersorganisaties De parlementaire enquête Woningcorporaties heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat huurders opdraaiden voor het wanbeleid van corporaties zonder dat ze hier iets over te zeggen hadden We krijgen eindelijk nieuwe verhoudingen in de volkshuisvesting constateert Woonbonddirecteur Ronald Paping De machtsbalans gaat schuiven Eindelijk krijgen de mensen om wie het gaat de huurders echt iets te zeggen over het beleid van de corporaties De Kamer heeft vandaag besloten dat huurdersorganisaties volwaardig partij worden bij prestatieafspraken met gemeenten en corporaties Daarnaast krijgen huurdersorganisaties instemmingsrecht over fusies en verbindingen het recht om minimaal een derde van de raad van commissarissen voor te dragen en meer geld om trainingen te volgen of deskundig advies en onderzoek in te huren Strenger toezicht De Woonbond is ook blij met het verbeteren van het interne en externe toezicht op corporaties Er komt één onafhankelijke woonautoriteit die corporaties gaat controleren Ook moeten corporaties zich meer gaan richten op hun kerntaak De Kamer nam ook een motie aan om topsalarissen bij corporaties aan te pakken door ook bestuurders onder een CAO

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3637 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Corporaties lopen binnen door extreme huurverhogingen
  er warmpjes bij zitten laat de Nederlandse Woonbond weten in een reactie De huurders worden steeds armer terwijl de corporaties steeds rijker worden zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping De solvabiliteit in de corporatiesector steeg in het verslagjaar 2013 sterk met 6 7 procent naar 31 7 procent Het jaarresultaat van de corporaties is daarmee het hoogste ooit Dat komt vooral door de gigantische huurverhogingen die in 2013 van start zijn gegaan In 2013 stegen de huren gemiddeld 4 7 procent en daarmee waren het de hoogste huurverhogingen in twintig jaar In 2014 kwam daar nog eens een vergelijkbare huurstijging overheen Het is ontluisterend dat corporaties de huren de afgelopen twee jaar extreem verhoogd hebben terwijl het geld nog steeds binnenstroomt De huurders betalen en de corporaties lopen binnen reageert Paping op de cijfers Het kabinet maakte het de afgelopen twee jaar mogelijk dat de huren veel harder konden stijgen en corporaties hebben daar grif gebruik van gemaakt Dit betekent dat corporaties meer dan genoeg ruimte hebben om huurverhogingen fors te matigen Verhuurdersheffing Minister Blok stelt in de brief waarmee de rapportage aan de Kamer werd aangeboden dat de verhuurdersheffing de extra heffing voor corporaties prima kan worden opgebracht Paping Hieruit blijkt

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3627 (2015-06-23)
  Open archived version from archive