archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Huurverhoging met terugwerkende kracht opgeschort
  Overlegwet Die uitspraak is bindend tenzij een van de partijen binnen acht weken naar de Kantonrechter stapt met het verzoek om een nieuwe uitspraak Dat deed Vesteda Maar de Kantonrechter kwam niet tot een ander oordeel Drie van de geschillen gingen over de inkomensafhankelijke huurverhoging die Vesteda wilde opleggen aan huurders met een gereguleerd huurcontract Omdat Vesteda deze huren eerder alleen met de inflatie verhoogde ging het hier om een beleidswijziging waarover zij advies hadden moeten vragen aan de huurdersorganisatie Het vierde geschil ging over een plotselinge wijziging in het huurprijsbeleid voor woningen met een geliberaliseerd contract Vesteda had in 2011 besloten dat geliberaliseerde huurders huurmatiging zouden krijgen als zij reeds een huur betaalden die ruim boven de geldende markthuur lag In 2012 besloot Vesteda plotseling om de geliberaliseerde huurprijzen toch met 4 4 te verhogen Het advies van de huurdersorganisatie om de huren te bevriezen werd zonder nadere motivering genegeerd De Huurcommissie maakte daar korte metten mee Vesteda had verzuimd om binnen 14 dagen gemotiveerd en schriftelijk te laten weten waarom het advies van de huurdersorganisatie niet werd opgevolgd Daarom werd de uitvoering van de huurverhoging opgeschort totdat dit verzuim door Vesteda hersteld zou zijn De Kantonrechter waar Vesteda in beroep ging nam die uitspraak over Overlegwet geldt ook bij geliberaliseerde huurprijzen Bij de Kantonrechter werd verder nog eens bevestigd dat de rechten die uit de Overlegwet voortvloeien óók gelden voor huurdersorganisaties die de belangen van geliberaliseerde huurders behartigen Vesteda vond dat de Huurcommissie onbevoegd was om te oordelen over dit specifieke geschil omdat het over geliberaliseerde huurprijzen ging De Kantonrechter Utrecht was het daar niet mee eens De Huurcommissie heeft weliswaar niets te zeggen over de hoogte van geliberaliseerde huurprijzen maar gaat wel degelijk over de Overlegwet Compensatie voor teveel betaalde huur De uitspraken maken duidelijk dat Vesteda

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3662 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Zonnepanelen op appartementencomplex
  plaatsen Die zorgen ervoor dat het licht in de gemeenschappelijke ruimte niet voor niets hoeft te branden Het voorstel van JR Java om als volgende stap het dak van het appartementencomplex van zonnepanelen te voorzien werd niet meteen enthousiast ontvangen door Bouwinvest Daarop besloot de huurdersvereniging zelf het voorwerk te doen De bestuursleden vroegen bij diverse aanbieders van zonnepanelen om informatie en brachten Bouwinvest in contact met een bedrijf dat expertise heeft in het plaatsen van panelen op appartementencomplexen Dat bedrijf zet daar Herman de zonnestroomverdeler bij in Die technologie zorgt ervoor dat de zonnestroom van één grote installatie verdeeld wordt over de elektriciteitsmeters van deelnemende bewoners De huurdersvereniging wilde graag dat de zonnepanelen tot een lagere energierekening voor alle huurders zouden leiden Helaas kon daar niet meteen een rendabel voorstel voor ontwikkeld worden alleen al doordat het beschikbare dakoppervlak daarvoor niet toereikend is Daarom is het plan aangepast naar het opwekken van zonne energie voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals de verlichting en de liften Met Bouwinvest wordt onderzocht of er een proef komt met zonnepanelen op een deel van het complex Het kan nog wel een jaar duren voordat alle details besproken zijn en de panelen op het dak liggen

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3661 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - ASR Vastgoed moet extra huurverhoging terugbetalen
  met Bewoners Commissie Parkflat De uitspraak van het Bossche Gerechtshof is niet alleen een mooie overwinning voor Bewoners Commissie Parkflat maar biedt ook belangrijke jurisprudentie over de interpretatie van de Overlegwet Volgens mr Paula Sie jurist bij de Woonbond is de uitspraak een belangrijke erkenning van de wettelijke overlegpositie van huurders Verhuurders óók commerciële beleggingsmaatschappijen zoals ASR dienen huurdersorganisaties serieus te nemen en kunnen wijziging van huurbeleid pas uitvoeren na overleg met hun huurdersorganisatie De bewonerscommissie had in april 2013 een procedure aangespannen tegen ASR omdat geen overleg had plaatsgevonden over de extra huurverhoging per 1 juli 2013 De bewonerscommissie werd in juni in het gelijk gesteld door de rechtbank Limburg die stelde dat de Overlegwet was geschonden Volgens de rechtbank had ASR eerst met de bewonerscommissie moeten overleggen omdat er sprake was een wijziging van het huurbeleid Bakzeil ASR ging tegen deze uitspraak in hoger beroep maar haalt nu bakzeil bij het Hof in Den Bosch Als een verhuurder jarenlang inflatievolgende huurverhogingen heeft gevraagd en in 2013 extra 1 5 procent vraagt bovenop de inflatie dan is dat aan te merken als een wijziging van huurbeleid waarover bewonerscommissies en huurdersorganisaties gekwalificeerd advies op grond van de Overlegwet mogen uitbrengen Als een verhuurder dit negeert mag de beleidswijziging niet worden uitgevoerd aldus het Gerechtshof Eerst om tafel Het Hof bekrachtigt hiermee de lijn van diverse andere rechtbanken o a Roermond en Den Haag dat een huurverhoging van 1 5 boven inflatie was aan te merken als een wijziging van huurbeleid Duidelijk is dat het begrip beleidswijziging ruim moet worden opgevat en verhuurders dus éérst met hun huurders om tafel moeten voordat zij een beleidswijziging willen doorvoeren Doen zij dit op tijd dan kan een huurdersorganisatie of commissie de wijziging niet tegenhouden Het gaat er slechts om dat de bewonerscommissie huurdersorganisatie

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3420 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Meldpunt Warmtewet gelanceerd
  Woonbond naar Den Haag om te pleiten voor een verbeterde Warmtewet De Warmtewet geldt voor honderdduizenden bewoners die warm tap water geleverd krijgen om hun huis te verwarmen Vooral voor huurders met blokverwarming kan de wet nadeliger uitpakken dan voorheen Woonbond directeur Ronald Paping vindt dat de warmtewet mensen zou moeten beschermen en dat doet zij momenteel niet Bij blokverwarming moeten de werkelijke kosten in rekening worden gebracht in plaats

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3409 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Online meningspeiling over advies huurdersvereniging
  van de verhuurder De vereniging verspreidt die brieven onder alle huurders in het complex en laat ook ieder jaar weten dat reacties welkom zijn Dit jaar gebruikte de vereniging voor het eerst een digitale enquête om feedback te vragen En dat had resultaat het bestuur kreeg veel meer reacties dan in andere jaren Het complex waar SFB Hofbeek zich voor inzet bestaat uit 116 eengezinswoningen De meeste bewoners betalen een geliberaliseerde huurprijs maar er woont ook een groep huurders die een gereguleerde huurprijs betaalt Zij zijn vóór 1994 in hun woning komen wonen waardoor hun huren niet zijn geliberaliseerd maar wel flink gestegen Bouwinvest wil dit jaar voor het eerst een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen aan deze huurders Voor de geliberaliseerde huurders heeft Bouwinvest de maximale huurverhoging in petto die volgens de contracten is toegestaan Het bestuur van SFB Hofbeek schreef een kritisch en uitgebreid advies over de plannen Daarin pleit de vereniging voor huurprijsbevriezing van woningen die onder het puntenstelsel vallen en voor huurverlaging van geliberaliseerde woningen Dit advies werd via een papieren nieuwsbrief met alle huurders in het complex gedeeld In die nieuwsbrief stond ook een oproep om een digitale enquête in te vullen over het advies Inclusief een QR code die de huurders met een Smartphone direct bij de vragenlijst bracht Veel reacties op vragenlijst Via de enquête vroeg de huurdersvereniging aan alle huurders of zij het eens waren met het advies Deze nieuwe manier van feedback vragen leverde veel meer reacties op dan in andere jaren Huurders ondersteunen advies Uit de reacties blijkt dat de meeste huurders het advies van SFB Hofbeek ondersteunen Michiel de Wit adjunct secretaris licht toe dat dit jaar alle registers zijn opengetrokken om een goed advies op te stellen Dat zoveel huurders lieten weten het met ons eens te zijn geeft het

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3371 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Invloed op het huurbeleid? Begin op tijd!
  commerciële verhuurders hebben in 2013 afgezien van deze gluurverhoging omdat de Belastingdienst hen niet tijdig inkomensindicaties kon verstrekken of omdat de gegevens die ze kregen aangeleverd onvolledig waren Verhuurders die dit jaar voor het eerst een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen voeren een wijziging door in het huurbeleid Zij zijn verplicht om u daarover te informeren en u in de gelegenheid te stellen om advies te geven Gekwalificeerd advies geven Als uw verhuurder het huurbeleid wil wijzigen moet u daar schriftelijk over geïnformeerd worden Verzoekt u vervolgens om overleg dan is uw verhuurder verplicht om op dat verzoek in te gaan Tenslotte hebt u het recht om schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen beleidswijziging Op dat advies moet uw verhuurder tijdig binnen twee weken reageren Die reactie moet op schrift staan en inhoudelijk ingaan op uw advies Dat is geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurders de Overlegwet Veel verhuurders die al in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoerden hebben desondanks nagelaten hun huurdersorganisaties advies te vragen of weigerden zelfs overleg Verschillende huurdersorganisaties hebben daarop de kantonrechter of de geschillencommissie WOHV van de Huurcommissie ingeschakeld En met succes Verhuurders die de Overlegwet niet naleefden zijn in het ongelijk gesteld Met als gevolg dat het nieuwe huurbeleid werd opgeschort en de verhuurder het overleg over het huurbeleid 2013 alsnog moest uitvoeren Dit keer wel volgens de regels van de Overlegwet Ongevraagd advies geven Ook als uw verhuurder het huurbeleid onveranderd wil laten hebt u recht op informatie over zijn plannen Vraagt u om informatie over de huurverhoging in 2014 dan moet uw verhuurder die informatie schriftelijk toesturen Vervolgens kunt u ongevraagd advies uitbrengen en of om overleg verzoeken Mocht uit de informatie van uw verhuurder blijken dat er toch sprake is van een beleidswijziging dan kunt u zich beroepen op

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3370 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Servicekosten met duizenden euro’s omlaag
  via de servicekosten aan hun verhuurder De blokverwarming en warmwaterinstallatie zorgden voor hoge servicekosten De huurdersvereniging wilde dan ook graag dat er bespaard werd In 2010 vroeg zij verhuurder Delta Lloyd om over te stappen naar een leverancier met lagere tarieven Sinds 1 juni 2011 komt het gas en de elektra voor de collectieve installaties van deze nieuwe leverancier Dat heeft de huurders veel voordeel opgeleverd Eind 2013 kwam de eindafrekening over 2011 en 2012 Daaruit bleek dat er een besparing bereikt was van 35 000 gemiddeld 220 per woning Waakzame huurdersvereniging Geheel vlekkeloos verliep de overstap niet De nieuwe leverancier maakte een administratieve fout waardoor de overgang in één van de flats vertraging opliep Daarnaast bleek de oude leverancier op basis van geschatte meterstanden af te rekenen Dankzij scherpe controle en goed overleg heeft de huurdersvereniging hiervoor compensatie kunnen afspreken Waardering van huurders De huurdersvereniging heeft niet alleen het initiatief genomen tot de overstap maar ook zorgvuldig bewaakt dat fouten werden hersteld Dat de bewoners deze inzet waarderen blijkt wel uit de hoge organisatiegraad van de vereniging Bijna alle bewoners zijn lid Naast contributie ontvangt de vereniging ieder jaar ook enkele honderden euro s donaties van leden Zelf aan

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3369 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Vesteda aan tafel met huurders op straffe van dwangsom
  volgens haar geen sprake zou zijn van nieuw beleid De rechter oordeelt anders evenals de Huurcommissie deed Ook het argument van Vesteda dat in al haar huurcontracten staat dat Vesteda de maximaal toegestane huurverhogingen kan vragen verwees hij naar de prullenbak Ten eerste omdat het huurcontract niet zegt dat Vesteda die maximale huurverhoging ook daadwerkelijk zal vragen maar vooral omdat de introductie van inkomensafhankelijke huurverhogingen inflatie plus extra percentage wel degelijk een beleidswijziging inhoudt Bij eerdere wettelijk maximaal toegestane huurverhogingen ging het immers uitsluitend om een verhoging die de inflatie volgde De rechter stelt dat Vesteda de huurdersvereniging zes weken de tijd moet geven voor advies en overleg over de wijziging in het huurprijsbeleid en dat de uitnodiging daarvoor gedaan moet worden binnen vier weken nadat hij vonnis heeft gewezen Voor iedere dag dat op dit punt van het vonnis niet wordt voldaan moet Vesteda een dwangsom betalen van 1 000 met een maximum van 25 000 Het gaat om het principe De huurdersvereniging is zeer tevreden met de uitspraak Secretaris meneer Van Gurp Vesteda doet alsof de Overlegwet niet bestaat en denkt dat ze kan doen en laten wat ze wil Ook op andere punten zoals de bijdrage in

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3401 (2015-06-23)
  Open archived version from archive