archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Geen huurverhoging voor huurders Parkflat
  als een wijziging in het huurbeleid dat niet gewijzigd kan worden zonder de huurdersvertegenwoordiging voorafgaand te informeren en te laten adviseren Overlegwet De Overlegwet is op 1 januari 2009 in het leven geroepen om de zeggenschaps en onderhandelingspositie van huurdersorganisaties en bewonerscommissies jegens hun verhuurder te versterken In de wet staat dat als een verhuurder zijn huurbeleid wijzigt hij verplicht is de betrokken huurdersorganisatie of bewonerscommissie hierover te informeren De huurdersvertegenwoordiging krijgt dan minimaal zes weken de tijd om over de beleidswijziging te overleggen of schriftelijk te adviseren Recht op informatie overleg en advies De Bewoners Commissie Parkflat deed in maart dit jaar al vergeefse pogingen om informatie van ASR te krijgen over hun huurprijzenbeleid in 2013 Later lieten ze herhaaldelijk aan ASR weten overleg te willen en schriftelijk advies te willen uitbrengen over het voornemen van ASR om de huren per 1 juli op basis van het inkomen van de huurders extra te verhogen tot wel 6 5 ASR negeert bewonerscommissie Maar ASR verwierp en negeerde de verzoeken van Bewoners Commissie Parkflat steevast de Overlegwet zou op hen niet van toepassing zijn en ASR was daarom op geen enkele manier gehouden aan enig overleg met de bewonerscommissie Bovendien ging het volgens ASR niet om een wijziging in huurbeleid Bewonerscommissie schakelt rechter in Nadat de bewonerscommissie de rechter had ingeschakeld bond ASR in en draaide het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging terug ASR stuurde een nieuw huurverhogingsvoorstel en stelde de huurverhoging per 1 juli op 4 bestaande uit 2 5 inflatie en een opslag van 1 5 de zogenaamde basishuurverhoging die sinds maart dit jaar wettelijk is toegestaan Wijziging huurbeleid Maar de kantonrechter in Roermond heeft nu geoordeeld dat ook de keuze van een verhuurder om dit jaar 1 5 extra huurverhoging te vragen bovenop de gebruikelijke inflatievolgende huurverhoging aan

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3192 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Voor de rechter met een kleine huurschuld
  schuld in te lossen maar de huurder kon de afgesproken 50 per week niet opbrengen De huur bleef hij wel betalen en een klein deel van de huurachterstand liep hij in Maar volgens de verhuurder ging dat niet snel genoeg De rechter oordeelde dat de verhuurder bevoegd was om de huurder te dagvaarden voor het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen En dat de huurschuld alsnog betaald moest worden Maar daar hield het ook mee op Geen serieuze poging probleem op te lossen Volgens de rechter had de verhuurder niet voldoende gedaan om het probleem buiten de rechtbank op te lossen De huurder kreeg twee keer een onredelijk zware betalingsregeling aangeboden Geen serieuze poging om tot een oplossing te komen vond de rechter De rechter vonniste dat de de huurer geen incassokosten hoefde te betalen Ook de proceskosten 426 griffierecht en 97 81 aan kosten voor het dagvaarden kwamen voor rekening van de verhuurder Incassokosten aan banden Deze zaak speelde in 2011 Per 1 juli 2012 is het in rekening brengen van incassokosten via een wet aan banden gelegd Doel van die wet is de bescherming van consumenten en eenmanszaken tegen buitensporige incassokosten Voor vorderingen tot 25 000 mag tegenwoordig maximaal 15 aan incassokosten btw worden gevraagd Nog steeds een bedrag dat flink kan oplopen maar minder dan voor die tijd mogelijk was Voor incassokosten geldt ook een minimumbedrag Om minder dan 40 gaat het nooit Eerst een aanmaning dan pas incassokosten Om incassokosten te mogen vragen moet eerst een aanmaning verstuurd zijn met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen In die aanmaning moet vermeld staan wat de gevolgen zijn als niet tijdig wordt betaald Ook de hoogte van de incassokosten moeten duidelijk worden genoemd net als de btw over de incassokosten Huurschuld Neem contact op met uw verhuurder In bovengenoemde

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3099 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Verhuurdersheffing voor alle verhuurders
  de volkshuisvesting Dat ook de belangenorganisatie van institutionele beleggers zich tegen de heffing weert is minder bekend Dit omdat de heffing ook voor commerciële verhuurders geldt Alleen verhuurders met tien of minder woningen zijn straks geen heffing verschuldigd Institutionele beleggers investeren vooral in dure vrije sector woningen Maar hun bezit bestaat voor 35 uit woningen die in huurprijs gereguleerd zijn met een aanvangshuur onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens nu 681 Voor dit deel van hun woningbezit worden ze fors aangeslagen Belangenorganisatie IVBN vreest dat dit tot verlies van vertrouwen bij beleggers leidt Die gaan naar alternatieve beleggingen zoeken waarschuwt de website van IVBN Particuliere verhuurders gaan betalen De IVBN bepleit dat commerciële verhuurders van de verhuurdersheffing worden uitgesloten Minister Blok meent dat verhuurders de heffing prima kunnen betalen uit huurverhogingen die ze de komende jaren bij huurders kunnen ophalen IVBN betwist dat Zij becijferden dat de heffing de beleggers 100 miljoen gaat kosten terwijl ze maar 55 miljoen aan extra huurinkomsten tegemoet kunnen zien Dit omdat de huren in de commerciële sector al hoog zijn ook als het om woningen gaat die in huurprijs gereguleerd zijn Het puntenstelsel bepaalt de maximumprijs daarvan maar de huur die nu gevraagd wordt ligt daar al dicht bij in de buurt De ruimte om die huren nog verder te verhogen is daarom maar beperkt Waarom ook huurders de heffing niet willen De Woonbond is tegen de verhuurdersheffing maar vooral ook tegen de extra huurverhogingen die daar het gevolg van zijn De bond vindt wel dat verhuurders kunnen bezuinigen op bedrijfslasten en op de hoge salarissen van directeuren en corporatiebestuurders Dat moet ook zeker gebeuren maar dat levert helaas niet genoeg op om een miljardenheffing van te betalen zelfs niet in combinatie met forse huurverhogingen Huurders en woningzoekenden betalen mee Een heffing van

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3098 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Huurder in Bussum dwingt energiebesparing af
  woont Kofschoten woont met veel plezier in zijn woning maar was de slechte isolatie onderhand zat Telefonische en schriftelijke verzoeken aan de verhuurder leverde geen resultaat op waarop hij besloot de Woonbond erbij te halen De Woonbond adviseerde hem over de isolatie van zijn woning en hielp hem met nieuwe brieven aan de verhuurder Met een brief aan de kantonrechter werd een rechtszaak gestart Maar de zitting is op het laatste moment afgelast omdat Kolfschoten en zijn verhuurder toch tot overeenstemming kwamen Verhuurder direct aan de slag De woning is nu energiezuiniger Op advies van de Woonbond kwam er volledige spouwmuurisolatie dubbel glas en een ventilatiesysteem Direct na het maken van afspraken ging de verhuurder aan de slag Kolfschoten Ik heb benadrukt dat er alsnog een rechtszaak zou komen als er geen actie zou volgen Ik ben met pensioen en heb dus alle tijd om vervelend te doen Maar de dag erna stonden ze al op de stoep Dat ze zo voortvarend aan de slag zouden gaan had ik niet verwacht Redelijke huurverhoging In ruil voor de energiebesparende maatregelen is een huurverhoging afgesproken van 24 per maand Volgens normen van de Huurcommissie is dat redelijk gezien de investering De heer

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3097 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Gluurverhoging ook in commerciële sector
  In dat geval bepaalt de inhoud van het huurcontract wat de huurverhoging wordt Als u na 1994 bent gaan huren kunt u een gereguleerde of geliberaliseerde huurprijs hebben Hoe dat zit kunt u opmaken uit het huurcontract dat u heeft ondertekend op het moment dat u de woning ging huren Is de huurprijs die daar in staat lager dan de liberalisatiegrens die op dat moment gold Dan is uw huurprijs gereguleerd en valt u onder het puntenstelsel Van 89 tot 94 kregen huurders van duurdere nieuwbouwwoningen met een liberalisatiegrens te maken maar andere huurders nog niet Als u in die tijd een nieuwbouwwoning bent gaan huren is deze geliberaliseerd als uw huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens lag Die prijzen zijn nog in guldens Tot 1989 vielen alle huurwoningen onder het puntenstelsel Wie een huurcontract heeft dat voor die tijd is ingegaan heeft nog altijd een huurprijs die door de overheid gereguleerd wordt Ongeacht de hoogte van de huur Maximum vragen en per 1 juli huur verhogen niet verplicht De overheid bepaalt de maximumpercentages voor de jaarlijkse huurverhoging van woningen die onder het puntenstelsel vallen Maar verhuurders mogen ook minder vragen dan dit maximum Ook hoeven verhuurders de huur niet per se op 1 juli te verhogen Ze mogen de huurverhoging ook later in het jaar laten ingaan Uw verhuurder moet de huurverhoging minimaal 2 maanden van tevoren aankondigen Een voorstel voor een huurverhoging per 1 juli moet dus voor 1 mei in de bus liggen Maximumpercentage afhankelijk van inkomen Valt uw woning onder het puntenstelsel Dan hangt het percentage waarmee uw huur in 2013 verhoogd mag worden af van het inkomen dat uw huishouden in 2011 heeft gehad Was dat lager dan 33 614 Dan kan uw huur met max 4 omhoog Lag het tussen 33 614 en 43

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3096 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Bewonersactie levert resultaat op
  maar hun klachten werden niet gehoord Hun woningen zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd en waren oorspronkelijk in bezit van een woningbouwvereniging die later opging in woningcorporatie Acantus In 2001 werden de woningen aan een belegger verkocht en daarna volgde nog een serie doorverkopen Van onderhoud was nauwelijks sprake meer De woningen zijn aan renovatie toe en slecht geïsoleerd Er is achterstallig onderhoud aan schilder en voegwerk de CV installaties zijn oud keukens en sanitair zijn versleten En er zijn te veel servicekosten in rekening gebracht Actievergadering nodig De lokale huurdersorganisatie Commissie Huurzaken inventariseerde de klachten afgelopen najaar Daarover ging een brief naar BaKo Vastgoed die de woningen voor eigenaar Avb Vastgoed beheert Op het dringende verzoek om met de bewoners in gesprek te gaan kwam geen enkele reactie waarna een actievergadering volgde Bij die drukbezochte bijeenkomst schoven ook pers en raadsleden aan Na afloop stuurden de bewoners samen met de Woonbond een brief naar de verhuurder In regionale kranten verschenen berichten over het achterstallig onderhoud Na vragen van gemeenteraadsleden aan de wethouder kwam ook Bouw en Woningtoezicht op bezoek Eindelijk schot in de zaak Sylvo Gaastra consulent voor de Woonbond in Noord Oost Om de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3095 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Onderhoud voor Veendammer huurders van Avb Vastgoed
  achterstallig onderhoud gedaan te krijgen Verhuurder Avb Vastgoed heeft toegezegd dat de werkzaamheden nog deze zomer zullen plaatsvinden Al jaren klagen de betrokkenen er over dat de verhuurder niks of te weinig doet aan onderhoud Het betreft woningen die oorspronkelijk in bezit waren van woningcorporatie Acantus Van de 300 huurwoningen die in 2001 en 2002 van de hand gedaan werden zijn er 105 in het bezit gekomen van Avb Vastgoed De woningen zijn onder andere slecht geïsoleerd kozijnen zijn verrot en er is scheurvorming Eind oktober 2012 organiseerde de Commissie Huurzaken van de Stichting Bewoners Overleg Veendam een bijeenkomst om de klachten te verzamelen Deze inventarisatie werd opgestuurd naar BaKo Vastgoed die optreedt als beheerder van Avb Vastgoed Afgelopen week was er dan een overleg waar Avb Vastgoed met drie man aanwezig was De sfeer was goed en het lijstje toezeggingen ziet er mooi uit Alle huurhuizen worden geschilderd Avb gaat de huurders benaderen die eind oktober niet aanwezig konden zijn om ook hun klachten te inventariseren Alle verwarmingsketels die ouder dan tien jaar zijn worden gecontroleerd op rendement Er komt een voorstel voor de afrekening van gedurende een periode van 10 jaar teveel betaalde servicekosten door huurders die ooit

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3090 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond blijft strijden tegen gluurverhoging
  maken De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6 5 procent omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden Dat leidt tot armoede en rechtsongelijkheid De Woonbond vindt dat onacceptabel Daarbij voorziet de Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging De wetgeving rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen De Woonbond gaat zijn 1 5 miljoen leden intensief voorlichten over de gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden zodat iedereen die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook daadwerkelijk bezwaar zal maken Bezwaar maken kost weinig inspanning voor huurders en zal in veel gevallen lonend zijn Oproep aan huurdersorganisaties Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven over het huurbeleid van verhuurders De Woonbond roept huurdersorganisaties op om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren voor de lage en bescheiden middeninkomens maar ook vanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving De Belastingdienst heeft lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele inkomensgegevens De kans op fouten is daardoor groot Oproep aan verhuurders Veel verhuurders hebben

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3084 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •