archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Vastgoedbelegger Vesteda wijzigt koers
  van de huurmarkt boven de 1 200 per maand zit geen groei In Amsterdam en omgeving misschien nog wel maar over het algemeen neemt de vraag af In het middensegment daarentegen tussen 650 en 1 000 is steeds meer vraag Dat komt door de vergrijzing en door nieuwe Europese regelgeving Die regelgeving bepaalt dat mensen met een inkomen boven de 33 000 niet langer in aanmerking mogen komen voor sociale woningbouw Deze mensen moeten dus gaan zoeken in het vrije segment Daar kunnen ze nu niet vinden wat ze zoeken Wij zien daar kansen Schakenbos die sinds februari aan het roer staat bij Vesteda en eerder bestuursvoorzitter was van woningcorporatie Woonstad in Rotterdam moet de operatie de komende vier jaar gaan leiden Wij zullen wat kleiner worden We zullen acquisitie doen in de segmenten die we kansrijk achten Omdat we tegelijkertijd onze ontwikkeltak afbouwen en woningen uitponden krimpt onze portefeuille waarschijnlijk per saldo naar 4 5 miljard in 2015 zegt Schakenbos in het FD We gaan meer turnkey kopen Dat wil zeggen dat we niet meer voor eigen risico ontwikkelen maar dat overlaten aan aannemers en andere marktpartijen en corporaties waar we nauw mee willen samenwerken Maar laat het duidelijk

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2556 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Afspraken over energiebesparing bij particuliere huur
  Amsterdam het Amsterdams Steunpunt Wonen en VastgoedBelang een convenant waarmee energiebesparing in de particuliere huursector moet worden gestimuleerd 22 van de 380 000 woningen in Amsterdam is in eigendom van particuliere verhuurders In totaal zijn dat ongeveer 85 000 woningen waarvan een groot deel al voor de Tweede Wereldoorlog is gebouwd Deze huizen zijn vaak slecht geïsoleerd en verbruiken veel energie Huurders hebben daardoor een hoge energierekening In het convenant worden activiteiten beschreven die de partijen zullen uitvoeren om energiebesparing te stimuleren Alle particuliere huurwoningen moeten in 2014 van een energielabel zijn voorzien Er worden informatiebijeenkomsten voor verhuurders georganiseerd en een Energieteam geeft huurders advies over de mogelijkheden De Huurdersvereniging Amsterdam HA ziet vooral mogelijkheden in de samenwerking met VastgoedBelang de belangenorganisatie van particuliere verhuurders Frans Ligtvoet voorzitter van de HA Zodra er knelpunten in de uitvoering optreden kunnen we elkaar helpen Als de verhuurder niet wil meewerken kan VastgoedBelang een rol spelen met voorlichting en advisering maar ook vice versa als de huurders moeilijk zijn te overtuigen Woningverbetering na verhuizing Er zijn geen stimulansen als subsidies opgenomen in het convenant De verwachting is dat de verbeteringen in de woningen vooral plaats zullen vinden na verhuizing zodat een zittende huurder

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2517 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Beleggers azen op corporatiewoningen
  leert dat huurders bij commerciële huurbazen 20 procent meer betalen voor een vergelijkbare woning zegt directeur Ronald Paping vandaag in het Financieele Dagblad Minimaal 2 5 miljard Volgens het onderzoek willen de vijftig grootste particuliere en institutionele beleggers tot eind 2012 minimaal 2 5 miljard euro investeren in nieuwe en bestaande huurwoningen 80 procent van de beleggers wil woningen kopen van woningcorporaties Dit mag nu niet Volgens de huidige regels moeten corporaties woningen eerst aanbieden aan de zittende huurders Alternatief is complexgewijze verkoop aan een andere woningcorporatie Marijn Snijders van Jones Lang LaSalle Wij hebben een dringende oproep gedaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de vrijstellingsmogelijkheden voor verkoop door woningcorporaties te verruimen Dat zorgt voor de impuls die de woningmarkt juist nu nodig heeft Ook aantal corporaties voor het plan Opmerkelijk is dat ook een aantal woningcorporaties oren lijkt te hebben naar het plan van de beleggers Dat blijkt volgens het adviesbureau uit de reactie van dertig corporaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek Welke dat zijn is nog onbekend omdat het complete onderzoekrapport nog niet openbaar is Corporaties willen delen van hun woningbestand verkopen om het vrijkomende geld te investeren in nieuwbouw en renovatieprojecten Prijs te laag

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2457 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Overzicht van proefprojecten
  bestaat uit huurders In eerste instantie richt Woonstede zich op samenwerking van huurders en kopers via de bewonerscommissies in de buurten Daarna zal de aandacht verschuiven naar complexniveau Wovesto en architectenbureau De Loods ontwikkelen een nieuwbouw appartementencomplex in Sint Oedenrode Alle woningen zijn beschikbaar voor huur of koop zonder dat hierover een verdeelsleutel is vastgesteld De bewonersvereniging bestaat uit toekomstige kopers en huurders Wovesto wil de toekomstige huurder eenzelfde inspraak geven als de kopers bij de ontwikkeling van het complex en de individuele woning Com Wonen gaat met de VvE De Rozenburcht in de gemeente Capelle aan den IJssel aan de slag Com Wonen merkt dat huurders in een VvE zich vaak tweederangs bewoners voelen Zij vragen zich af hoe zij een stem kunnen krijgen in zaken die hen raken zoals schoonmaak en het plaatsen van zonwering Com Wonen grijpt het SEV experiment aan om nieuwe wegen te vinden om het samen wonen met huurders en kopers te verbeteren Huurders een stem geven bij gemeentelijke woonvisies Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal gaat het gesprek aan in de dorpen De Krim Kloosterhaar en Sibculo Met burgers woonprofessionals en bestuurders gaan zij in gesprek over de toekomst van de leefbaarheid in krimpende plattelandsdorpen De kracht zit in de identiteit van de plek en de betrokken bewoners Het eigenaarschap van de verschillende agendapunten rust op lokaal niveau In de gemeente Opsterland zit de vernieuwing in het losmaken van belangen Dat gebeurt door burgers te laten meedenken over de fictieve dorpen Krimpsterterp en Groeisterwoude De vraagstelling is gericht op de situatie in 2030 De individuele burger wordt geen worst voorgehouden Zij moeten keuzes maken waarbij niet meer maar minder het uitgangspunt is Partoer CMO Fryslân gemeente Opsterland en Movisie trekken samen op in dit project Informele en formele vormen van participatie elkaar laten versterken Woonstad

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/overzicht_experimenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Startbijeenkomst Bewoners en Invloed
  woning te huren of te kopen Hierdoor ontstaan steeds meer gemengde complexen De corporatie wil de rechten van huurders in deze complexen waarborgen en zoekt daarbij vooral naar praktische oplossingen in plaats van juridische constructies De Groningse corporatie Nijestee probeert onder andere met online social media huurdersparticipatie binnen hun gemengde complexen verder vorm te geven Wovesto in Sint Oedenrode is in samenwerking met architectenbureau De Loods en een vereniging van kopers en huurders een gemengd senioren complex aan het ontwikkelen Formeel en informeel meedoen Welke formele en informele vormen van betrokkenheid zijn er en op welke manier kunnen deze met elkaar worden verbonden bij het verbeteren van wijken Twee corporaties en een gemeente presenteerden hun ideeën en experimenten Woonstad Rotterdam wilde naar aanleiding van een fusie op een modernere en betere manier met zeggenschap van bewoners aan de slag De corporatie stelde een participatie P team samen dat een nieuw model voor participatie heeft uitgewerkt Vooral op bedrijfniveau gooit Woonstad het roer drastisch om In plaats van een huurdersplatform wil de corporatie een stevige sparringpartner op stadsbreed niveau een adviesraad van klanten bestaande uit stadsbewoners die vanuit verschillende klantperspectieven adviseren Omdat het experiment op de grens ligt van wat formeel

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/sev_wb_startbijeenkomst (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Zeggenschap voor bewoners in gemengde complexen
  is Urbannerdam beveelt aan om de zeggenschap van bewoners ook een formeel juridische basis te geven en om niet te lang te blijven hangen bij informele vormen van inspraak De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en de Woonbond delen deze visie Participatie met stemrecht Wooncorporatie Nijestee uit Groningen experimenteert met de meest vergaande vorm van meebeslissen participatie met stemrecht De corporatie verwacht dat de mandatering van stemrecht aan huurders positief uitpakt en er voor zorgt dat Vereniging van Eigenaren steeds meer de rol van een bewonerscommissie oppakt Nijestee begrijpt niet waarom andere corporaties daar zo weinig mee experimenteren Wat kan er mis gaan Is het risico dat de kosten voor het meerjarenonderhoudsprogramma uit de hand zouden lopen nou zo groot Geleidelijk meer zeggenschap De corporaties Woonstede heeft een adviesgroep van huurders en kopers opgericht die de Verening van Eigenaren adviseert Stap voor stap werken zij toe naar het formaliseren van zeggenschap van huurders binnen VvE s Zowel bij kopers en huurders als intern in de organisatie moet men vertrouwen krijgen in verdere formalisering van zeggenschap Het is voor ons nog te vroeg in het proces om nu al de stap te zetten naar mandatering Wie betaalt bepaalt De corporatie PWS gaat voorlopig uit van het principe wie betaalt bepaalt en houdt de participatie nog minder formeel De invloed van bewoners is daar voorlopig op het niveau van informeren adviseren en coproduceren Er zijn bijvoorbeeld gemengde commissies samengesteld waarin zowel huurders als kopers vertegenwoordigd zijn Remmende factoren Sommige corporaties hebben te maken met externe VvE beheerders die in de praktijk een remmende factor zijn voor het formaliseren van zeggenschap Deze externe beheerders vrezen bijvoorbeeld dat het overleg met bewoners uitloopt op een Poolse landdag een vergadering waar eindeloos wordt gediscussieerd maar waar geen besluiten worden genomen Ook komt het voor dat de corporatiemedewerker

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/sev_wb_symp_gemengde_complexen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Bewonersparticipatie vernieuwt. Wat werkt?
  vernieuwt Wat werkt op 21 juni in Rotterdam Bezoekers waren professionals voornamelijk medewerkers van woningcorporaties en bewoners een derde De centrale vraag Wat werkt kreeg geen eenduidig antwoord omdat bewonersparticipatie een ingewikkeld en vaak ook moeilijk proces is en omdat elke locatie en situatie weer anders is Goede voorbeelden Goede voorbeelden en ervaringen kwamen uiteraard ruimschoots aan bod Tijdens het gezamenlijke ochtendgedeelte onder leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker programmaleider bij NICIS en ex wethouder van Rotterdam kwam ook een aantal deskundigen aan het woord Socioloog Imrat Verhoeven UvA benadrukte dat er in eerste instantie een verschil gemaakt moet worden tussen meedoen en meepraten Elly van Kooten directeur Wijken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en corporatiedirecteur Marien de Langen wezen er op dat er nu al veel zelforganisaties van bewoners zijn die verantwoordelijkheid dragen in wijken Vanuit het publiek werden zorgen geuit over het risico dat er teveel verantwoordelijkheid op bewoners wordt afgeschoven en dat dit vooral gebeurt vanwege overheidsbezuinigingen Er was ook een interview met Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau Hij had die ochtend juist een rapport gepresenteerd over de wijkaanpak Wonen wijken en interventies krachtwijkenbeleid in perspectief 21 juni 2011 Buurman ballon Twee bewoners deden uitgebreid verslag over hun geslaagde en minder geslaagde ervaringen met participatie en initiatieven in de wijk Sjef Hamer uit Malburgen in Arnhem ging aan de slag om een verloederd pleintje in zijn buurt tot tuin om te toveren nadat hij een klein buurmeisje met een kapotje had zien spelen Buurman ballon zei ze Dat was voor Hamer de druppel Hij had zich vooral geërgerd aan het gebrek aan medewerking van de gemeente maar de tuin is er Wim Noordegraaf uit Rotterdam had minder goede ervaringen met de woningcorporatie die slecht had geïnformeerd over sloopplannen We willen best overal

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2493 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Best Practice Werkgroepen van de Vereniging Bewonersraad Parteon
  gaat aan de slag met een concrete opdracht overlegt zonodig met Parteon en legt het advies vervolgens voor aan het bestuur van de Bewonersraad Na de afronding van de opdracht kan een werkgroep opgeheven worden Of nog in stand blijven om bijvoorbeeld een vinger aan de pols te houden en weer in actie komen zodra dat nodig is De werkgroepen zijn ingevuld door mensen van de Bewonersraad door leden van de aangesloten bewonerscommissies en door individuele huurders Het viel enorm mee om voldoende kandidaten te werven omdat mensen het leuk vinden om betrokken te zijn bij een onderwerp dat hen interesseert Bij de werkgroep VvE Vereniging van Eigenaren zijn bijvoorbeeld drie werkgroepleden van buitenaf geworven één daarvan is inmiddels doorgestroomd naar de Bewonersraad De rol van het bestuur van de Bewonersraad is door deze werkwijze veranderd Het bestuur doet niet meer alles zelf maar formuleert de opdrachten voor de werkgroepen coördineert en stuurt zonodig bij Elke werkgroep is gekoppeld aan een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij die werkgroep De website van de Bewonersraad vormt de centrale plek voor alle documenten van de werkgroepen Via een inlogcode kunnen werkgroepleden altijd bij de meest actuele stukken Wat zijn de resultaten De werkgroepen hebben al enkele goede resultaten bereikt De werkgroep Strategisch voorraadbeheer heeft bijvoorbeeld een advies uitgebracht en monitort de gemaakte afspraken op basis van de terugkoppeling die Parteon elke drie maanden verzorgt De werkgroep VvE heeft een handboek gemaakt over hoe om te gaan met de VvE De werkgroep Senioren zorg en welzijn is een proef gestart om senioren gemakkelijker te laten doorstromen van een eengezinswoning naar een seniorenwoning En de werkgroep Bewoners en huurders heeft de afgelopen periode zes nieuwe bewonerscommissies opgericht Sterke punten Huurders kunnen aan de slag met een onderwerp dat hen aanspreekt

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_parteon_zaanstreek (2015-06-23)
  Open archived version from archive •