archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Weer een BewonersBedrijf geopend
  wijkondernemingen bij onder meer in Zaandam Drie jaar geleden werd het oude winkelcentrum in Emmerhout gesloopt Daarbij verdween ook het buurtcentrum en er kwam niks voor terug Bewoners besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten maar in actie te komen Ze wilden niet alleen een nieuwe ontmoetingsplek Er moest veel meer aangepakt worden in deze buurt zoals slechte voeding weinig kennis over duurzaamheid en gebrek aan bedrijfsruimte voor zzp ers De bewoners wachtten niet op de overheid maar pakten het zelf aan en maakten een strak ondernemingsplan School gekocht voor 1 euro Ze kregen startkapitaal van het LSA en van de gemeente Emmen mochten ze voormalige basisschool de Tondel kopen voor het symbolische bedrag van 1 euro De ondernemende bewoners richtten een stichting op en vonden organisaties en veel startende ondernemers die ruimtes willen huren Ze lieten een professionele keuken bouwen waar ze maaltijden gaan verzorgen onder meer voor eenzame ouderen van de twee zorgflats in de buurt Veel activiteiten Het BewonersBedrijf heeft de plannen rond voor onnoemelijk veel activiteiten die in het schoolgebouw gaan plaatsvinden Van cursussen tot filmhuisvertoningen van een grote moestuin voor de buurt en aandacht voor gezonde voeding tot voorlichting over het gebruik van duurzame energie Van een kledingdrukkerij een yogaschool en een computerclub voor ouderen tot kantoren voor zzp ers Winst vloeit terug in de wijk Ook bewoners uit Emmerhout met nieuwe initiatieven krijgen de ruimte van het BewonersBedrijf Op Eigen Houtje wil zorgen voor samenhang tussen bewoners en de buurt economisch fysiek en sociaal helpen ontwikkelen Het BewonersBedrijf gaat zoveel mogelijk zijn eigen geld verdienen en komt daarmee losser te staan van overheidssubsidies en dus ook van overheidsagenda s Al het geld dat verdiend wordt vloeit terug in de wijk BewonersBedrijf huurt tienhoogflat In de Arnhemse wijk Malburgen nam het BewonersBedrijf Malburgen

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3485 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Huurders praten mee over beoordelen woningcorporaties
  die lid zijn van corporatiekoepel Aedes moeten zich eens in de vier jaar door een visitatiebureau laten beoordelen Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties onder de loep genomen De afgelopen zes jaar zijn er ruim 420 visitaties uitgevoerd bij circa 90 van de woningcorporaties De in 2009 opgerichte Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland SVWN ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering De Woonbond was één van de oprichters van deze stichting Ook in het gebruikersforum van SVWN zitten vertegenwoordigers van huurdersorganisaties Beter luisteren naar oordeel huurder s In de vernieuwde methodiek is expliciet opgenomen dat visitatiebureaus met een substantiële vertegenwoordiging van huurders moeten spreken Huurdersorganisaties kunnen in een afzonderlijk face to face gesprek rapportcijfers geven over de corporatie en verbeterpunten aandragen Voor huurdersorganisaties wordt het dus nog belangrijker om actief deel te nemen aan het visitatieproces Prestaties langs de meetlat Visitaties zijn waardevol omdat ze harde uitspraken opleveren over het maatschappelijk presteren van een corporatie Maken ze de eigen ambities en doelen waar In welke mate lossen ze de lokale volkshuisvestelijke problemen op Hebben ze het toezicht op hun eigen functioneren goed geregeld Besteden ze hun geld goed of potten ze het op Hoe denken huurders en gemeenten over

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3437 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - BewonersBedrijf neemt groot pand over van woningcorporatie
  voorbeeld van bewonerszelfbeheer De bewonersgroep BewonersBedrijf Malburgen gaat de eenheden verhuren en wordt daarmee een soort mini corporatie zegt Walter Klein Nienhuis van het BewonersBedrijf De bewoners en bedrijven die nu een ruimte huren in de flat het voormalige verzorgingshuis Laurentius krijgen korting op de huur in ruil voor vrijwilligerswerk in de wijk zoals schoonmaken van het pand tuinonderhoud taal en computerles in de buurt of de F jes trainen bij de lokale voetbalclub Zaterdag 8 Juni tekende Volkshuisvesting de intentieverklaring om het pand over te dragen aan de bewoners in aanwezigheid van minister Dijsselbloem van Financiën Komend jaar zullen bewoners de exploitatie van het Bruishuis stap voor stap overnemen Bruisende activiteiten De Bruistuin is nu al dé ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk Gezond bewegen eten en ontmoeten het kan er allemaal De tuin is open sinds mei 2012 en wordt goed gebruikt door kinderen en volwassenen uit de buurt Op vaste tijden is de kinder moestuin open en een tuinprogramma is in de maak Met eet beweeg en speelactiviteiten het hele jaar door Er worden in het Bruishuis ook andere activiteiten georganiseerd zoals lunches en rommelmarkten BewonersBedrijven Een BewonersBedrijf is een bedrijf in handen van wijkbewoners die de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3172 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Meer zeggenschap voor huurders in gemengde complexen
  Zeker bij de gemengde complexen is het soms lastig positie en rol te bepalen in de overlegstructuur van de VvE Veel corporaties zijn hier nog onervaren in en worstelen hiermee Vier experimenten in gemengde complexen In het programma is op verschillende manieren gewerkt aan het betrekken van huurders bij de besluitvormig in de VvE Havensteder Rotterdam voorheen PWS introduceerde een gemengde commissie bestaande uit huurders en eigenaar bewoners in twee gemengde complexen Zo n commissie brengt advies uit aan de VvE vergadering en kan mogelijk het mandaat krijgen om zelf beslissingen te nemen De pilot in het complex De Admiraliteit is succesvol verlopen Vooral de communicatie en het onderlinge contact is verbeterd maar daardoor ook de leefbaarheid het onderhoud het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie De tweede pilot was geen succes omdat daar vanaf het begin weinig vertrouwen bestond in de samenwerking tussen huurders corporatie en eigenaar bewoners Bovendien had de VvE beheerder weinig op met huurdersinspraak Woonstede Ede is in drie complexen aan de slag gegaan met gemengde commissies onder de noemer van bewonersadviesgroep Een bewonerssadviesgroep heeft een informeel karakter en adviseert de VvE gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld technische zaken en leefbaarheid Het model heeft huurders en woningeigenaren meer bij elkaar gebracht maar het moet nog verder groeien zodat de adviesgroep echt invloed krijgt Nijestee Groningen mandateerde huurders om mee te beslissen in de VvE vergadering Dit volledig stemrecht werd in 12 gemengde complexen toegepast Daarnaast werd er een online VvE community ontwikkeld met achtergrondinformatie ruimte voor discussie en poll s waarin huurders kunnen aangeven over welke onderwerpen zij willen meebeslissen Nijestee is enthousiast over het model en heeft besloten het stemrecht niet meer alleen als experiment te zien maar nu als beleid verder uit te breiden naar alle gemengde complexen Wovesto Sint Oedenrode ontwikkelt een nieuwbouwcomplex voor senioren middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Bij de zeggenschap over de plannen werd er geen onderscheid gemaakt tussen aspirant kopers en huurders iedereen is bewoner Deze gelijkheid van bewoners in de zeggenschap wordt ook na de realisatie van het complex voortgezet Wel is het spannend hoe dit precies vorm gegeven zal worden De belangrijkste conclusies Uit de evaluatie van de experimenten blijkt het belang van een gelijke toegang tot informatie en besluitvorming voor eigenaren én huurders Het is belangrijk dat ook huurders de mogelijkheid krijgen om invloed uit te oefenen Maar zelfs de meest verregaande vorm van huurdersinvloed stemrecht in de VvE vergadering leidt niet tot meer participatie en ook niet automatisch tot betere contacten tussen huurders en eigenaar bewoners Om dit te bereiken zijn aanvullende inspanningen nodig De aanwezigheid van bestaande bewonerscommissies speelt ook een belangrijke rol als succesfactor Zeker als zij zich actief inzetten voor verbetering van de contacten tussen huurders en eigenaar bewoners Het is daarom noodzakelijk om bestaande bewonerscommissies actief te betrekken bij de overgang naar een nieuwe overlegstructuur Verder worden VvE beheerders soms ervaren als de zwakke schakel zij staan het minst open voor de invloed van huurder en missen de participatiementaliteit die corporaties vaak wel

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2926 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Een Toolkit Participatie voor de lidorganisaties van de Woonbond
  hebben de toolkit zelf ontwikkeld in nauwe samenwerking overigens met het Woonbond Kennis en Adviescentrum WKA Als huurdersorganisatie kun je met de instrumenten uit de toolkit direct aan de slag Groot pluspunt van de toolkit is dat de 1001 ideeën die erin worden aangedragen gebaseerd zijn op succesvolle ervaring uit de praktijk Er is al veel geëxperimenteerd en is ook al veel ervaring opgedaan met het vinden van nieuwe vrijwilligers Wat dat betreft hoeven huurdersorganisaties niet opnieuw het wiel uit te vinden Meer vrijwilligers actief Hoewel bij veel huurdersorganisaties de indruk bestaat dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden bewijzen de statistieken het tegendeel Sinds 2000 is er in Nederland weer een lichte toename in het aantal personen dat vrijwilligerswerk doet De kunst is nu om deze mensen te vinden Het belang van persoonlijk contact Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de vrijwilligers actief zijn geworden doordat zij persoonlijk zijn gevraagd door iemand Dat is dan ook het uitgangspunt voor de inspiratiekaarten van de Toolkit Die kaarten bevatten ook voorbeelden van activiteiten waarmee bewoners verleid kunnen worden om naar een bijeenkomst van een bewonerscommissie of huurdersorganisatie te komen of aan een andere activiteit deel te

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2711 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Twintig nieuwe bestuursleden voor Huurderskoepel Schagen
  Belangstelling bestuurslidmaatschap bijzonder De resultaten van deze kwaliteitsmeting leveren vanzelfsprekend ook een aantal nuttige aanbevelingen op maar bijzonder is vooral de grote belangstelling voor het bestuurslidmaatschap Feitelijk is er namelijk helemaal geen gebrek aan bestuursleden Het huidige bestuur wordt als zeer deskundig beschouwd door de huurdersverenigingen die in de koepel samenwerken Ook de woning corporaties die zaken doen met deze koepel zijn positief over het bestuur Goede naam bestuur Onderzoeker

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2471 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Klusvrijheid - zelf aangebrachte verandering
  woning aan te brengen die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden Voor grotere ingrepen in de woning is toestemming nodig van de verhuurder In principe mag die toestemming alleen maar worden geweigerd als de verandering ten koste gaat van de waarde of de verhuurbaarheid van de woning Maar de verhuurder mag wel voorwaarden verbinden aan zijn toestemming Zo kan hij bepalen dat de verandering aan het einde van de huur ongedaan moet worden gemaakt Dat leidde tot de ongewenste situatie dat een huurder een goede voorziening moest wegbreken waar de opvolgende huurder nog plezier van had kunnen hebben Zonde van het geld en een onnodige belemmering voor huurders om een woning naar eigen behoefte te kunnen aanpassen Aedes de Woonbond en Vastgoed Belang hebben dat knelpunt opgelost met het contract Onderhoud en vervanging niet standaardvoorzieningen dat als aanvulling op het huurcontract kan worden afgesloten Contract Onderhoud en vervangen niet standaardvoorzieningen De verhuurder verklaart het onderhoud en de vervanging van de overgenomen zelf aangebrachte voorzieningen voor zijn rekening te nemen op basis van de standaarduitrusting van de woning En de verhuurder legt op zijn beurt vast dat de kosten van eventuele overige reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan de overgenomen voorziening voor hem zijn

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2400 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Verbeterde overlegwet geeft huurders meer invloed
  plicht gekregen alle kosten te vergoeden die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van de huurdersorganisatie Het onderscheid tussen commerciële huursector en corporatiesector is komen te vervallen Daardoor is ook de eis verdwenen dat huurdersorganisaties in de commerciële sector moeten aantonen dat ze minstens de helft van de huurders vertegenwoordigen Hun positie is voortaan gelijkwaardig aan die van huurdersorganisaties in de corporatiesector Een steuntje in de rug is ook dat een commerciële verhuurder de adressen van de door hem verhuurde woningen moet verstrekken als de huurdersorganisatie of minstens drie huurders daartoe een verzoek doen De termijn waarbinnen huurdersorganisaties advies dienen uit te brengen over beleidswijzigingen is van vier naar zes weken gegaan Daardoor ontstaat meer ruimte voor het raadplegen van de achterban en of deskundigen Er is een landelijke geschillencommissie voor conflicten over de uitvoering van de wet naast de mogelijkheid om naar de rechter te stappen De rechter kan voortaan naast procedurele ook inhoudelijke uitspraken doen bijvoorbeeld dat beleid niet mag worden uitgevoerd als de verhuurder zonder onderbouwing of tegen alle redelijkheid in afwijkt van een advies van de huurdersorganisatie Een andere belangrijke verbetering is dat de bewonerscommissie wordt erkend als belangenbehartiger van huurders op complexniveau Ook de bewonerscommissie heeft recht op informatie overleg en advies bij onderwerpen die de buurt of het complex betreffen zoals sloop verkoop onderhoud en servicekosten Verhuurders hebben de plicht alle kosten te vergoeden die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van de huurdersorganisatie Meer onderwerpen Met de verbeterde Overlegwet zijn ook een aantal onderwerpen toegevoegd aan de lijst waarop huurder en verhuurder dienen te overleggen Dat zijn leefbaarheid de huisvesting van ouderen en gehandicapten renovatie fusie van verhuurders Bij het wijzigen van het servicekostenbeleid heeft de verhuurder voortaan de

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2726 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •