archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - HOW Winschoten opent Jongerenloket
  te doen in de belangenbehartiging en het runnen van een vrijwilligersorganisatie De HOW is in de regio Groningen de enige vrijwilligersorganisatie die als leerbedrijf is erkend door Ecabo het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch administratieve ICT en veiligheidsberoepen Leerlingen van de opleidingen bedrijfsadministratie en secretarieel van Scholingsinstituut Noorderpoort in Veendam moeten officieel solliciteren bij de HOW voor een stageplek van 10 weken De stagiaires momenteel zijn het er drie leren hoe een bestuur werkt hoe vergaderingen er aan toegaan en ook krijgen ze administratieve opdrachten Bovendien leren ze dat huurdersorganisaties niet stoffig zijn Scholingsinstituut Noorderpoort en woningcorporatie Acantus ondersteunen de HOW met dit project Stokje overnemen Catja van Dijk bestuurlid van de HOW laat weten dat jongeren op termijn het stokje van het huidige bestuur moeten gaan overnemen Daarom is het belangrijk om al vroeg te beginnen met mensen bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden Maar het is zeker ook goed dat wij nu al regelmatig de mening van jongeren horen binnen ons bestuur zegt Van Dijk Jongerenloket Het Jongerenloket draaide al sinds 2009 proef maar werd 8 november officieel geopend Het loket is een onderdeel van het takenpakket van de stagiairs Jongeren kunnen bij het loket niet

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2641 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Nieuwe brochure over voordracht huurderscommissarissen
  voor ten minste twee leden van de raad van commissarissen Deze leden worden huurderscommissarissen genoemd De handreiking levert een bijdrage aan een zorgvuldig proces van de voordracht dat ten goede komt aan de kwaliteit en professionaliteit van het intern toezicht Met het uitbrengen van De huurdercommissaris willen VTW en Woonbond de kans vergroten dat de huurdersorganisatie een goede kandidaat huurderscommissaris voordraagt en dat de raad van commissarissen deze voordracht overneemt

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2606 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond vertegenwoordigt nu helft van alle huurders
  De Woonbond daarentegen groeit Die groei lag de afgelopen jaren rond de 2 8 procent Op grond daarvan voorspelde Laurier bij de viering van het twintigjarig jubileum van de bond in november vorig jaar al dat het 1 5 miljoenste lid in 2012 kon worden verwacht Nu het zover is kan hij zijn geluk niet op Dit bewijst dat de Woonbond het goed doet Dat huurders de manier waarop we

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2551 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Positie bewoners verzwakt in herziene Woningwet
  onderdelen sterk af van het oorspronkelijke wetsvoorstel van de vorige minister voor wonen Eberhard van der Laan Zeggenschap huurders uitgekleed In het oog springt vooral dat de zeggenschap van huurdersorganisaties danig wordt uitgekleed Hun recht om commissarissen voor te dragen voor de raad van toezicht wordt teruggebracht van ten minste twee naar één of meer En de belangrijke opdracht voor corporaties om bewoners te betrekken bij het beheer en beleid is domweg geschrapt De Woonbond is het daar vanzelfsprekend niet mee eens en zal er alles aan doen om deze bepaling in de wet te houden Scherper toezicht op corporaties Om het interne toezicht te verbeteren krijgen raden van toezicht meer bevoegdheden een goede zaak volgens de Woonbond Belangrijk is ook dat raden van toezicht zich niet alleen meer moeten richten op het belang van de corporatie zelf maar voortaan ook op het maatschappelijke belang en dat van huurders De veranderingen in het externe overheids toezicht zijn minder spectaculair Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting wordt weliswaar omgedoopt tot Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting maar krijgt minder tanden dan oorspronkelijk de bedoeling was De minister houdt een groot deel van het toezicht in eigen hand Sociale huur alleen voor inkomens

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2475 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Tweede Kamer regelt initiatiefrecht voor huurders zelf
  een stokje voor In een kamerdebat moest minister Donner op 28 april uitgebreid motiveren waarom het kabinet besloten had het wetsvoorstel om het initiatiefrecht voor huurders te regelen in te trekken Met uitzondering van de VVD was de Tweede Kamer hier allerminst over te spreken Het argument van Opstelten dat de regeldruk door deze nieuwe wet zou toenemen werd door de voltallige kamercommissie wonen naar de prullenbak verwezen Niet dol op huurders De SP constateerde dat dit kabinet niet bepaald dol is op huurders Ook volgens de PvdA heeft dit kabinet het gemunt op huurders met een opeenstapeling van maatregelen zoals als de inkomensgrens voor corporatiewoningen de 25 extra woningwaarderingspunten en nu weer dit Redelijke maatregelen Het gaat bij het initiatiefrecht om redelijke maatregelen zoals brand of geluidswerende voorzieningen waar een redelijke huurverhoging tegenover staat Nu wordt net gedaan alsof huurders allemaal een jacuzzi gaan vragen aan de verhuurder Maar dit voorstel geeft burgers meer verantwoordelijkheid en dat staat naast het voorkomen van regeldruk ook in het regeerakkoord aldus de PVV Scherp debat Ronduit scherp werd het debat toen minister Donner erop wees dat de Kamer in het verleden toch wel erg kritisch was over dit wetsvoorstel Diverse Kamerleden lieten

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2441 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Laat Tweede Kamer oordelen over Initiatiefrecht huurders
  van mening dat de Tweede Kamer de mogelijkheid moet hebben om over het voorstel te oordelen Het wetsvoorstel geeft huurders het recht zelf het initiatief te nemen tot verbetering van hun woning De Woonbond vindt het initiatiefrecht vooral van groot belang voor de emancipatie van huurders Maar daarnaast bevordert het ook de kwaliteit van de woningvoorraad investeringen in energiebesparing en de werkgelegenheid in de bouw Het initiatiefrecht is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken om de zeggenschap van huurders over hun woning te vergroten De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat minister Opstelten in overleg met minister Donner die verantwoordelijk is voor volkshuisvesting dit besluit buiten de Tweede Kamer om heeft genomen De argumentatie van Opstelten over extra regeldruk deugt niet In eerdere kabinetsvoorstellen is al aangegeven dat de administratieve lasten van het initiatiefrecht nihil zijn Ook voor huurders is er geen extra regeldruk Voor verhuurders gaat het om de verplichting medewerking te verlenen aan redelijke voorstellen van huurders die overigens ook gepaard moeten gaan met een redelijke vergoeding voor de woningverbetering in de huur In de Tweede Kamer bestaat een zeer breed draagvlak voor het Initiatiefrecht Alleen de partij van minister Opstelten de VVD is tegen het wetsvoorstel In een

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2393 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Initiatiefrecht huurders in gevaar
  minister van Veiligheid en Justitie mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit naar de Tweede Kamer Hiermee wordt de Kamer geïnformeerd over de intrekking van het wetsvoorstel Initiatiefrecht toegezegd De Woonbond is uitermate teleurgesteld Het wetsvoorstel initiatiefrecht huurders vloeit voort uit een advies uit 2005 van de commissie Leemhuis over versterking van de positie van huurders Het initiatiefrecht is sindsdien bij herhaling toegezegd eerst door de ministers Dekker en Winsemius VROM en vervolgens door de ministers Vogelaar en Van der Laan WWI De Woonbond wacht al heel lang op de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer De ministerraad van de vorige regering ging nog akkoord met het initiatiefrecht De Raad van State heeft vervolgens advies over het wetsvoorstel uitgebracht en het voorstel van wet was ook al ingediend bij de Tweede Kamer voor schriftelijke behandeling Voorstel tot woningverbetering Het wetsvoorstel hield in dat de huurder of een collectief van huurders aan de verhuurder een redelijk voorstel tot woningverbetering kon doen waarna de verhuurder verplicht werd de verbeteringen aan te brengen op basis van een redelijke huurverhoging In de wet werden een aantal criteria genoemd volgens welke het voorstel in ieder geval niet redelijk is zoals bouwkundige

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2392 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Landelijke geschillencommissie Overlegwet
  Van Middelkoop en stuurt het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de huurcommissie De Woonbond pleit al jaren voor zo n geschillencommissie als sluitstuk van de Overlegwet Daarmee krijgen huurdersorganisaties de laagdrempelige mogelijkheid om conflicten over de uitvoering van de wet onafhankelijk te laten toetsen De commissie kan uitspraak doen in geschillen over het voeren van overleg en het verschaffen van informatie door

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/2052 (2015-06-23)
  Open archived version from archive