archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meetgegevens & geodata - Waterschap Rijn en IJssel
  slaan wij op in een database De oudste handmatige metingen zijn van 1896 en de oudste automatische metingen zijn van 1967 Waarom meten wij Wij gebruiken de metingen om te controleren of stuwen en gemalen goed werken In geval van extreem hoogwater of langdurige droogte geven de meetgegevens een goed beeld van de actuele situatie zodat wij de juiste maatregelen kunnen nemen Ook zetten wij meetgegevens in bij het ontwerpen van nieuwe beeklopen en vispassages en om potentiële wateroverlastlocaties in kaart te brengen Wij leveren meetgegevens aan Rijkswaterstaat die deze gegevens gebruikt voor het beheer van het Twentekanaal en de IJssel Geo informatie Het waterschap stelt naast meetgegevens ook Geodata beschikbaar Geodata vormen de bron voor digitale kaarten Wij stellen de geodata beschikbaar die in eigendom en beheer zijn van het waterschap Deze data zijn vooral geschikt voor gebruik door collega overheden instanties en bedrijven die beschikken over een speciaal computerprogramma dat deze gegevens kan lezen en verwerken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Meetgegevens geodata Gemalen Geodata Stuwen Peilbeheer Trefwoorden data geodata meetlocatie meetpunt meting telemetrie waterkwaliteit waterkwantiteit waterpeil waterstand Stel uw vraag aan

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/meetgegevens/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Vaarweginformatie - Waterschap Rijn en IJssel
  traject van Doesburg tot aan Ulft is opengesteld voor de gemotoriseerde recreatievaart en behoort tot het Basistoervaartnet De gehele Oude IJssel tot aan de Nederlands Duitse grens is ingericht voor kano s Sluis en stuwcomplex Doesburg youtube Beleef de Oude IJssel De Oude IJssel is een ecologische verbindingszone en dat betekent veel ruimte voor rust en natuur Daarom zijn er afspraken over het gebruik van de oevers en aangebrachte voorzieningen Voor u als recreant is het goed te weten waar bruggen sluizen stuwen liggen waar jachthavens zijn en waar u kunt aan of afmeren De publiekskaart geeft u hierin inzicht Actuele scheepvaartberichten Scheepvaartberichten Rijkswaterstaat NOS Teletekst pagina 721 Bedieningstijden 2014 Bedieningstijden van de sluis en bruggen docx 27 kB Folder vaarweginformatie Folder Oude IJssel pdf 1 1 MB Publiekskaart Oude IJssel Download de publiekskaart Oude IJssel voor een overzicht van de afmeervoorzieningen bruggen sluizen etcetera Publiekskaart Oude IJssel jpg 2 2 MB Regels op het water De Scheepvaartverkeerswet geeft algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer Deze wet is van toepassing op het verkeer van alle type schepen en andere vaartuigen inclusief de recreatievaart De verkeersregels voor de binnenvaart zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement Hierin

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/vaarweginformatie/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheerplan & Waterrapport - Waterschap Rijn en IJssel
  website Van watervisie naar waterbeheerplan 2016 2021 In 2013 heeft het waterschap voor de lange termijn een Watervisie 2030 opgesteld Die watervisie is nu verder uitgewerkt in het nieuwe waterbeheerplan 2016 2021 Dit plan beschrijft het beleid voor alle taakgebieden van Waterschap Rijn en IJssel Het plan geeft aan welke doelen het waterschap nastreeft en met welke aanpak we deze willen bereiken Specifiek voor het thema schoon water zijn factsheets per waterlichaam toegevoegd De maatregelen voor de planperiode van 2016 tot 2021 en de bijbehorende financiële middelen zijn op hoofdlijnen aangegeven Waterrapport In het waterrapport staan de resultaten van monitoring over de periode 2011 2014 We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010 2015 De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar nog knelpunten liggen Waar mogelijk geven we op basis van deze inzichten in het watersysteem ook oplossingen voor die knelpunten Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Waterbeheerplan Waterrapport Extra maatregelen door hevige regenval Waterbeheerplan 2016 2021 in de inspraak Trefwoorden waterbeheer WBP 2016 2021 Bekijk het Waterbeheerplan 2016 2021 Waterbeheerplan

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterbeheerplan/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Watervisie 2030 - Waterschap Rijn en IJssel
  water in Noordoost Gelderland en een klein deel van Overijssel Dat doen we al meer dan 700 jaar Daardoor konden steden groeien werden gronden geschikt voor landbouw en hebben we de laatste halve eeuw ook de kwaliteit van het water sterk kunnen verbeteren Veranderende omstandigheden Maar omstandigheden veranderen voortdurend We hebben te maken met klimaatverandering veranderende sociaaleconomische omstandigheden en er komen dankzij steeds geavanceerdere computers nieuwe technieken beschikbaar Werken aan een duurzame toekomst Samen met andere overheden bedrijven en kennisinstellingen werken we aan onze toekomst Samen proberen we de extremere weersomstandigheden waar we rekening mee moeten houden het hoofd te bieden en er waar mogelijk gebruik van te maken Ook kunnen we tegenwoordig energie en grondstoffen uit afvalwater halen Zo werken we ook aan een duurzamere toekomst Water als verbindend element De manier waarop we dat samen met anderen willen doen staat in onze watervisie voor 2030 Water is daarbij het verbindende element in die samenwerking Die watervisie is dan ook in samenspraak met andere overheden boeren burgers bedrijven en kennisinstellingen tot stand gekomen In die visie leest u hoe wij met elkaar aan die veilige en duurzame toekomst willen werken Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/watervisie-2030/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenbesluit - Waterschap Rijn en IJssel
  zomerbloementeelt Dan heeft u te maken met het Activiteitenbesluit Ook de teelt op tijdelijke en wisselende percelen vallen onder het besluit Glastuinbouw overdekte witloftrek pot en containerteelt en champignonteelt vallen ook sinds 1 januari 2013 onder het besluit Het Activiteitenbesluit richt zich op degene die verantwoordelijk is voor de activiteiten op het bedrijf en de percelen Ook als deze worden uitgevoerd door derden bijvoorbeeld loonwerkers Twijfelt u of uw bedrijf wel of niet onder het Activiteitenbesluit valt Neem dan contact op met het waterschap Aanpak waterschap Het waterschap heeft gekozen voor een praktische aanpak Het accent ligt op de individuele benadering om te komen tot oplossingen op bedrijfsniveau Het waterschap controleert de naleving van het besluit en treedt indien nodig handhavend op Teeltvrije zone Grenzen uw percelen aan oppervlaktewater Dan moet u een teeltvrije zone aanhouden De breedte van deze zone is afhankelijk van het gewas en van de spuittechniek die u toepast Driftarme doppen Driftarme doppen beperken het verwaaien van bestrijdingsmiddelen en bladbemestingsmiddelen tijdens het bespuiten van landbouwgewassen Binnen veertien meter van het oppervlaktewater worden deze driftarme doppen voorgeschreven Bekijk de Veelgestelde vragen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest

  Original URL path: http://www.wrij.nl/werken/@1351/activiteitenbesluit/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar maken - Waterschap Rijn en IJssel
  voldaan Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld aan het nemen van een besluit U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken Aanpak U stelt een bezwaarschrift op Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten naam en adres van de indiener de datum een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht de gronden van het bezwaar Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert stelt het belanghebbenden vaak niet altijd in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten gehoord worden In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Trefwoorden bezwaar bezwaar maken procedure Contact U stuurt het bezwaarschrift naar Waterschap Rijn en IJssel Postbus 148 7000 AC Doetinchem Belastingaanslag Bezwaar tegen uw belastingaanslag kunt u indienen bij Lococensus Postbus 1098 8001 BB Zwolle I Website Lococensus Tricijn T 088 064 55

  Original URL path: http://www.wrij.nl/werken/@397/bezwaar-maken/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Wet openbaarheid bestuur, verzoek - Waterschap Rijn en IJssel
  rol spelen In de Wob staat in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken Voorwaarden Iedereen kan een verzoek indienen Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop Wel moet een Wob verzoek voldoen aan bepaalde eisen Soms wordt een verzoek niet gehonoreerd De overheid beoordeelt via de Wob of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt Informatie kan bijvoorbeeld niet openbaar worden gemaakt als er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan Aanpak U kunt een verzoek om informatie indienen bij het college van ons waterschap U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke situatie of het document waarover u informatie wilt ontvangen U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen Wanneer uw verzoek te algemeen is geformuleerd krijgt u van ons waterschap het verzoek uw vraag toe te lichten Ons waterschap moet in principe uw verzoek inwilligen Er zijn hierop uitzonderingen Zo moeten wij weigeren op uw verzoek in te gaan als bijvoorbeeld de privacy in het geding komt of opsporing van strafbare feiten hierdoor wordt belemmerd Voor het kopiëren en versturen van documenten kunnen wij kosten in rekening brengen Delen Delen op

  Original URL path: http://www.wrij.nl/werken/@375/wet-openbaarheid/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bootexcursie - Waterschap Rijn en IJssel
  mens dier en omgeving is Je doet leuke proefjes over de kwaliteit en zuurgraad van het water en de dieren die er leven Filmpjes Sluizen Rivieren en kanalen zijn in Nederland op een slimme manier met elkaar verbonden Maar daarbij moeten de verschillende waterstanden wel overbrugd worden Dat gebeurt met sluizen youtube Zeldzame vissen Bij het waterschap werken verschillende ecologen Zij onderzoeken de dieren en planten in en rondom het water Het filmpje laat zien dat ecoloog Mathijs de Vos zeldzame vissen heeft ontdekt in de Koffiegoot de bittervoorn en de grote modderkruiper youtube Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Trefwoorden Berkel bootexcursie boottocht excursie Oude IJssel varen Nieuwsbrief Op de hoogte blijven van alle educatie activiteiten Meld je aan voor de educatie nieuwsbrief Aanmelden Informatie voor de leerkracht Voorwaarden Deelname aan de bootexcursie is kostenloos maar niet vrijblijvend Bij afzegging binnen 48 uur brengen wij 25 00 annuleringskosten in rekening Mei en juni In de maanden mei en juni organiseren wij de bootexcursies op de Berkel en de Oude IJssel Vul het Aanvraagformulier in Wij nemen uw aanvraag in behandeling zodra we gaan plannen Bereid je voor op de

  Original URL path: http://www.wrij.nl/leren/@389/bootexcursie/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •