archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Kleine Kernen Gelderland - Waterschap Rijn en IJssel
  stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet Vereniging Kleine Kernen Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een bottom up vrijwilligersorganisatie van voor en door bewoners van het platteland zonder politieke kleur De VKK komt op voor de belangen van leefgemeenschappen en de leefbaarheid in het buitengebied daartoe behoort ook het waterbeheer In het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel bevinden zich 70 dorpsbelangenorganisaties die lid zijn van de VKK Waar gaan we voor Het in samenspraak met de bewoners voeren van een financieel sober waterbeleid waarbij het waterschap open staat voor initiatieven van bewoners die gebruik willen maken van het water en de gronden die in eigendom zijn van het Waterschap Lijsttrekker Tinie te Dorsthorst Downloads Verkiezingsprogramma VKK Gelderland t b v waterschapverkiezingen 2015 vastgesteld 12 1 2015 pdf 244 kB Website Bekijk voor meer informatie de website Bekijk alle groeperingen Navigatie Sla navigatie over CDA Water Natuurlijk PvdA VVD Vrienden van de Berkel Vereniging Kleine Kernen Gelderland Algemene Waterschapspartij Ondernemend Waterschap 50PLUS

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingen/vereniging-kleine/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Algemene Waterschapspartij - Waterschap Rijn en IJssel
  gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet De Algemene Waterschapspartij AWP is een onafhankelijke groepering zonder partijpolitieke kleuring die vindt dat het waterschap democratisch en functioneel moet werken De AWP staat voor bedrijfskundig en doeltreffend water dijk en zuiveringsbeheer met ervaren en bestuurlijke kandidaten dicht bij de burger staan en een open en transparant functionerend waterschap om de veiligheid te waarborgen het waterbelang en leefbaarheid van alle burgers bedrijfsleven en ondernemers van platteland tot stad een evenwichtige kostentoedeling voor burger en bedrijfsleven met zo laag mogelijke tarieven samenwerking en afstemming in de uitvoering van haar kerntaken met alle belanghebbenden Afstemming betrokkenheid en communicatie staan bij AWP voorop voor veilig wonen werken en recreëren Lijsttrekker Henk Kreunen Downloads Speerpunten pdf 67 kB Verkiezingsprogramma 2015 pdf 1 1 MB Website Bekijk voor meer informatie de website van de Algemene Waterschapspartij Bekijk alle groeperingen Navigatie Sla navigatie over CDA Water Natuurlijk PvdA VVD Vrienden van de Berkel Vereniging Kleine Kernen Gelderland Algemene Waterschapspartij Ondernemend Waterschap 50PLUS Terug naar

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingen/algemene/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ondernemend Waterschap - Waterschap Rijn en IJssel
  bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet Ondernemend Waterschap LIJST 8 VERSTAND VAN ZAKEN Ondernemend Waterschap gaat voor Regionaal Belang Onafhankelijk van landelijke politiek De primaire taken Droge voeten en schoon water Lage lasten door goed ondernemerschap Een bedrijfsmatige aanpak door ervaren ondernemers Website Bekijk voor meer informatie de website van Ondernemend Waterschap Lijsttrekker Erik Roosenboom Bekijk alle groeperingen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingen/ondernemend/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 50PLUS - Waterschap Rijn en IJssel
  goed waterpeil in sloten en andere wateren En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet Website Bekijk voor meer informatie de website van 50PLUS Eerlijk Efficiënt en Duurzaam Watermanagement waterschapslasten eerlijk verdelen tussen bedrijven en burgers streven naar optimale samenwerking met gemeenten provincies drinkwaterbedrijven Rijkswaterstaat en natuurorganisaties veilig drinkwater geen bestrijdings bemestings en geneesmiddelenresten schoon zwemwater goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes goede vooral natuurlijke wateropvang en afvoer bij omvangrijk aanbod van water veilige dijken getijdenwerking en waterstromen gebruiken voor energieopwekking betere riolering in dorpen en steden zodat kelders niet vollopen rioolwater niet in het oppervlaktewater laten komen bevordering vergroening van steden en dorpen meer toegang tot dijken uiterwaarden etc voor wandelen fietsen en paardrijden 50PLUS voor een waterschap waarin iedereen meedoet Goede zorg goed werk goed wonen en koopkracht op peil óók voor ouderen Met aandacht voor de mens en respect voor de omgeving Stem 50PLUS dus Bekijk alle groeperingen Navigatie Sla navigatie over CDA Water Natuurlijk PvdA VVD Vrienden van de Berkel Vereniging Kleine Kernen Gelderland Algemene Waterschapspartij Ondernemend Waterschap 50PLUS Terug

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/verkiezingen/50plus/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Kwijtschelding van belasting - Waterschap Rijn en IJssel
  Wanneer u kwijtschelding van de gemeente krijgt bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bank en girorekening en naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen inclusief vakantiegeld Er gelden verschillende beoordelingsmaatstaven Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van waterschapsbelasting zuiverings verontreinigings en ingezetenenheffing moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen U hebt geen vermogen waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt Aanpak U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigID via GBLT Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn U kunt hier ook een formulier voor kwijtschelding aanvragen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Trefwoorden belasting belastingheffing kwijtschelding In contact met Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn Waterschapsbelasting Navigatie Sla navigatie over Verkiezingen Waterschapsbelasting Kwijtschelding van belasting Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Bestuursvergaderingen Commissievergaderingen Jeugdbestuur Organisatie

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/waterschapsbelasting/@373/kwijtschelding/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Vergadering 15 september 2015 - Waterschap Rijn en IJssel
  34 kB Aansluiting bij de EUREGIO Voorstel pdf 40 kB Bijlage 1 statuten EUREGIO pdf 86 kB Bijlage 2 brief van EUREGIO pdf 59 kB Bijlage 3 uitleg EUREGIO pdf 35 kB Mededelingen 6 1 Evaluatie Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling pdf 22 kB Bijlage evaluatieverslag Waterschapsverkiezingen 2015 pdf 57 kB 6 2 Voortgang BAW doelen Waterketen Mededeling pdf 104 kB Bijlage 1 ledenbrief VNG UvW pdf 282 kB Bijlage 2 bijlage 1 bij ledenbrief pdf 2 6 MB Bijlage 3 bijlage 2 bij ledenbrief pdf 321 kB Bijlage 4 eindconclusie visitatiecommissie samenwerkingsverbanden Waterschap Rijn en IJssel pdf 47 kB 6 3 Voortzetting grensoverschrijdend platform en coördinatiebureau Mededeling pdf 27 kB 6 4 Landelijke evaluatie van de praktijk van het grondwaterbeheer Mededeling pdf 29 kB Bijlage rapport Landelijke evaluatie van de praktijk van het grondwater pdf 1 MB 6 5 Samenwerkingsovereenkomst project Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen Niederrhein Mededeling pdf 34 kB 6 6 Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland Mededeling pdf 30 kB 6 7 Vergaderschema 2016 Mededeling pdf 21 kB Bijlage 1 vergaderschema 2016 pdf 18 kB Bijlage 2 P C kalender pdf 12 kB Bijlage 3 P C cyclus pdf 15 kB Rondvraag Verslag vergadering d d 7 juli 2015 Verslag pdf 94

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/organisatie/@4967/vergadering-15/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Vergadering 3 november 2015 - Waterschap Rijn en IJssel
  Voorstel pdf 38 kB Bijlage 1 begroting 2016 en meerjarenraming 2016 2019 pdf 331 kB Bijlage 2 tarievenoverzicht 2015 2016 pdf 16 kB Bijlage 3 te betalen bedragen per gezin bedrijf pdf 15 kB Procesvoorstel Voorstel pdf 27 kB Bijlage procesvoorstel pdf 38 kB Vaststelling wijzigingen belastingverordeningen Voorstel pdf 38 kB Bijlage 1 wijzigingen verordeningen 2016 pdf 37 kB Bijlage 2 de drie vast te stellen verordeningen incl toeliching pdf 609 kB Definitieve Inspraaknota en Waterbeheerplan 2016 2021 Voorstel pdf 45 kB Bijlage 1 leeswijzer Waterbeheerplan 2016 2021 pdf 20 kB Bijlage 2 waterbeheerplan 2016 2021 pdf 1 6 MB Bijlage 3 inspraaknota bij het Waterbeheerplan 2016 2021 pdf 1 8 MB Bijlage 4 overzicht ambtelijke aanpassingen pdf 107 kB Bijlage 5 bijlagen Waterbeheerplan 2016 2021 pdf 18 MB Vaststellen peilbesluiten 2015 2025 Voorstel pdf 31 kB Bijlage 1 definitief besluit peilbesluiten 2015 2025 pdf 41 kB Bijlage 2 peilenplan Waterschap Rijn en IJssel 2015 2025 pdf 644 kB Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel Voorstel pdf 25 kB Bijlage 1 calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel pdf 568 kB Bijlage 2 reactienota pdf 33 kB Krediet Grondkosten SO 2015 2021 Voorstel pdf 33 kB Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn 2016 Voorstel pdf 29 kB Bijlage 1 gemeenschappelijke regeling GBLT pdf 161 kB Bijlage 2 bijdrageverordening 2016 pdf 203 kB Bijlage 3 nota van wijzigingen GR GBLT pdf 290 kB Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Voorstel pdf 35 kB Bijlage 1 gemeenschappelijke regeling Aqualysis pdf 123 kB Bijlage 2 nota van wijzigingen GR Aqualysis pdf 27 kB Mededelingen 13 1 Aanwijzing bestuurslid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling waterlaboratorium Aqualysis Mededeling pdf 21 kB Rondvraag Verslag vergadering d d 15 september 2015 Verslag pdf 59 kB Sluiting Besluitenlijst vergadering d d 3 november 2015 Besluitenlijst pdf 32 kB Delen Delen op Facebook

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/organisatie/@4968/vergadering-3/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Vergadering algemeen bestuur op 4 november - Waterschap Rijn en IJssel
  14 00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem Liemersweg 2 Deze vergadering is openbaar Bekijk hier de agenda en stukken van de vergadering Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Commissie Rekenkamer Pitch Peter Schrijver Organisatie Dagelijks bestuur Vergadering algemeen bestuur op 4 november Trefwoorden bestuur bestuurslid bestuursvergadering Navigatie Sla navigatie over Commissie

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/bestuur-organisatie/algemeen-bestuur/commissie-rekenkamer/@4133/vergadering-algemeen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •